Sunteți pe pagina 1din 3

III.

DESCOMPUNEREA PROIECTULUI ȘI PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR


3.1Identificarea jaloanelor proiectului și a elementelor livrabile asociate (maxim 1 pagină)

Pe baza scopului și/sau a obiectivelor pe termen scurt, se vor formula jaloanele/reperele


proiectului, văzute ca moemnte/evenimente importante de măsurare a progresului acestuia.
Jaloanele vor sta la baza descompunerii proiectului în activităţi şi subactivităţi, precum şi la
stabilirea indicatorilor de evaluare. Pentru fiecare jalon se vor enumera elementele livrabile
asociate.

J. Sistem funcţional recepţionat

1. Montarea echipamentelor hardware (echipamente IT)


2. Instalarea aplicatiei software (bază de date, interfaţă, reţea)
3. Obţinere avize de funcţionare a sondelor litrometrice (caiet de sarcini)
4. Primire avize (avize)
5. Montarea sondelor litrometrice la maşini şi utilaje (sonde litrometrice)
6. Montare echipamente GPS (echipamente GPS)

J. Proiect monitorizat

1. Verificare funcţionalitate sistem (calculatoare, soft de sistem, server, echipamente de


monitorizare, document de acceptanță)
2. Întocmirea rapoartelor de progres
o Stabilirea formei și conținutului de bază al raportului de progres (specificaţii)
o Colectarea informațiilor de raportat (informaţii)
o Redactarea rapoartelor de progres (rapoarte realizate)
o Diseminarea rapoartelor către destinatari (rapoarte predate)
3. Întocmirea rapoartelor financiare
o Stabilirea indicatorilor financiari din rapoartele financiare (specificaţii, indicatori)
o Stabilirea modului de calcul a indicatorilor (formule)
o Colectarea datelor financiare necesare calculului indicatorilor (date financiare)
o Calcularea indicatorilor (calcule realizate)
o Redactarea rapoartelor financiare (rapoarte de monitorizare, analize, rapoarte de
evaluare)

J. Contract asigurare a asistenţei post implementare semnat

1. Stabilire loc şi dată întâlnire (minuta ședinței)


2. Negociere contract (documentul de detaliere a modului de furnizare a asistenței, help-desk
office)
3. Elaborare contract (contract redactat)
4. Semnare contract (contract primit şi semnat)

3.2Realizarea structurii de descompunere a proiectului, în format rezumat (maxim 8 pagini)

Proiectul, pe baza jaloanelor și livrabilelor, se va descompune pe activități/subactivități.

Fiecare activitate se va descrie detaliat, prin prezentarea posibilelor soluţii tehnice (unde este
cazul), a eventualelor justificări economice pentru soluţia selectată, a ipotezelor și contextului în
care se vor derula. Descrierea se va face astfel încât să fie clar demersul pe care trebuie să îl
parcurgă cei ce vor implementa proiectul.
Activităţile se vor descompune în subactivităţi, respectând regulile din suportul de curs. Se va pune
accent pe ipotezele în care urmează să se desfășoare activitățile, în funcție de care se selectează
și modalitatea de desfășurare a lor. De asemenea, trebuie acordată o atenție sporită activităților
de monitorizare și control, prin care se asigură că proiectul își atinge scopul. Se va stabili durata
fiecărei subactivități sau a activităților ce nu sunt supuse descompunerii. Redarea structurii de
descompunere va fi în format rezumat (vezi Suportul de curs).

J. Sistem funcţional recepţionat

1. Montarea echipamentelor hardware (echipamente IT). Activitatea trebuie să asigure montarea


şi pregătirea echipamentelor IT, în timp util, astfel încât încheierea contractului să se realizeze
în bugetul prevăzut, fără a se face rabat de la calitatea necesară sistemului implementat.
2. Instalarea aplicaţiei software (bază de date, interfaţă, reţea). Activitatea presupune instalarea
aplicaţiei pe calculatoarele companiei, de către firma care implementează sistemul.
3. Obţinere avize de funcţionare a sondelor litrometrice (caiet de sarcini). Prin această activitate
se urmăreşte obţinerea autorizaţiei de funcţionare a echipamentelor.
4. Primire avize (avize). Activitatea presupune primirea avizelor, pentru a putea continua cu
instalarea echipamentelor fizice.
5. Montarea sondelor litrometrice la maşini şi utilaje (sonde litrometrice). Activitatea presupune
instalarea sondelor litrometrice în rezervoarele autoturismelor şi utilajelor companiei, de către
firma care implementează sistemul.
6. Montare echipamente GPS (echipamente GPS). Activitatea presupune instalarea sistemului
de monitorizare GPS pe autoturismele şi utilajele companiei, de către firma care
implementează sistemul.

J. Proiect monitorizat

1. Verificare funcţionalitate sistem (calculatoare, soft de sistem, server, echipamente de


monitorizare, document de acceptanță). Activitatea presupune constatarea defecţiunilor şi
remedierea acestora, urmând ca ulterior să se redacteze şi semneze documentul de
acceptanţă.
2. Întocmirea rapoartelor de progres. Pentru a avea informații permanente, conducerea firmei va
impune firmei care implementează sistemul un mod de lucru controlat prin raportarea
progresului într-o formă standardizată, cu un minim de informații furnizate stabilite.
o Stabilirea formei și conținutului de bază al raportului de progres (specificaţii)
o Colectarea informațiilor de raportat (date colectate)
o Redactarea rapoartelor de progres (rapoarte realizate)
o Diseminarea rapoartelor către destinatari (rapoarte predate)
3. Întocmirea rapoartelor financiare. Imaginea efortului financiar susținut de proiect va fi descrisă
printr-o serie de indicatori financiari stabiliți pentru monitorizare.
o Stabilirea indicatorilor financiari din rapoartele financiare (specificaţii, indicatori)
o Stabilirea modului de calcul a indicatorilor (formule)
o Colectarea datelor financiare necesare calculului indicatorilor (date financiare
colectate)
o Calcularea indicatorilor (calcule realizate)
o Redactarea rapoartelor financiare (rapoarte de monitorizare, analize, rapoarte de
evaluare)

J. Contract asigurare a asistenţei post implementare semnat

1. Stabilire loc şi dată întâlnire (minuta ședinței). Activitatea presupune stabilirea momentului şi
a locului desfăşurării şedinţei, asfel încât ambii parteneri să fie disponibili.
2. Negociere contract (documentul de detaliere a modului de furnizare a asistenței, help-desk
office). Activitatea presupune primirea și evaluarea condiţiilor, astfel încât să fie selectată cea
mai avantajoasă formă.
3. Elaborare contract (contract redactat). Activitatea presupune redactarea contractului în forma
sa finală.
4. Semnare contract (contract primit şi semnat). Activitatea presupune încheierea contractului,
prin intermediul semnării acestuia.