Sunteți pe pagina 1din 4

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA A IV-A
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Număr de ore: 5 ore/săptămână
Manual Ed. Ars Libri

Uni- Unitatea de învățare Compe Conținuturile Nr. Săptă- Obs.


tatea tențe ore mâna
1. Clinchet de toamnă – 1.4 Prima zi de şcoală, Edmondo de Amicis 10 I
recapitularea 1.5 Sunetul, litera, vocalele şi consoanele. Cuvântul. II
noțiunilor din clasa a 2.1 Despărţirea în silabe. Sensul cuvintelor. Ortografia
III-a 3.1 şi punctuaţia
3.3 Comunicarea orală. Solicitarea şi oferirea de
4.1 informaţii. Prezentarea unei persoane/ a unei cărţi
Cererea simplă familiară, cererea politicoasă
Substantivul
Statu-Palmă-Barbă-Cot, Frații Grimm
Textul literar narativ

Adjectivul. Descrierea. Fragmentul descriptiv


Pronumele
Octombrie, George Topîrceanu
Poezia
Verbul
Scrierea imaginativă - textul creativ.Textul de
informare şi funcţional
EVALUARE INIŢIALĂ

2. Pagini alese 1.4 25


1.5 Lansare de carte III
2.1 Cartea. Rolul ilustraţiilor IV
2.2 Scriem corect cel/ ce-l V
2.4 Iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal. VI
3.1 Reformularea unui mesaj în funcţie de VII
3.4 particularităţile interlocutorului
3.5 Cuvântul. Despărţirea în silabe
3.6 Sensul cuvintelor. Cuvinte cu sens asemănător
4.3 Cuvinte cu sens opus
Evaluare
Guleraș cenușiu, Dimitri N. Mamin-Sibiriak
Textul literar narativ
Delimitarea textului în fragmente
Momentele textului literar narativ
Intonarea propoziţiilor. Semnele de punctuaţie

Felul propoziţiilor după scopul comunicării


Spaţiul, timpul şi personajele în textul narativ
Planul simplu de idei al textului narativ
Povestirea orală şi scrisă a unui fragment
Scriem corect cea/ ce-a
Un inventator roman – Traian Vuia
Textul informativ
1

Verbul. Numărul verbului


Page

Persoana verbului
Recapitulare: Bogăția și veselia, Petre Ispirescu
Evaluare: Fluierașul de os, Iulia Hașdeu

3. File de istorie 1.1 Scrisoarea III, Mihai Eminescu 19


1.4 Semnele de punctuaţie: ghilimelele, punctele de VIII
1.5 suspensie IX
2.1 Pronunţăm şi scriem corect X
2.3 Timpul verbului XI
3.1 Scriem corect odată / o dată
3.4 Moș Ion Roată și Vodă Cuza, Ion Creangă
3.5 Textul cu dialog
4.1 Transformarea dialogului în povestire
Povestirea scrisă a unor fragmente
Povestirea scrisă a unui text de mică întindere după
planul simplu de idei
Grupurile de sunete
Factorii care pot perturba comunicarea
Cuvinte cu aceeaşi formă şi sens diferit
Pronunţăm şi scriem corect
Planul dezvoltat de idei
Părţile unui text creativ
Recapitulare: La Alba Iulia, Proiect – Ziua
Națională a României
Evaluare: Ștefan cel Mare și Vrâncioaia, poveste
populară ; Roadele cunoașterii – evaluare proiect
4. Magia iernii 1.1 Moș Crăciun a fost răpit, Lyman Frank Baum 10
2.1 Povestirea scrisă a unui text de mică întindere după XII
2.4 planul dezvoltat de idei XIII
3.1 Substantivul. Felul substantivelor XIV
3.2 Pronunţăm şi scriem corect
3.3 Înţelegerea în profunzime a mesajului textului.
3.4 Asocierea elementelor textului cu experienţele
3.5 proprii
3.6 Numărul substantivului
4.1 Genul substantivului
4.2 Textul funcţional. Invitaţia
4.3 Textul creativ după un plan de idei
Recapitulare. Evaluare

4. Magia iernii 1.1 Patinele de argint, Mary E. Mapes-Dodge 15


2.1 Adjectivul. Acordul adjectivului cu substantivul
2.4 Poziţia adjectivului faţă de substantiv
3.1 Scriem corect sar/ s-ar XV
3.2 Înţelegerea în profunzime a mesajului textului. XVI
3.3 Extragerea unor elemente semnificative din text XVII
3.4 pentru a susţine o opinie
3.5 Personajul literar
3.6 Descrierea de tip portret a unui personaj pe baza
4.1 unui plan simplu
4.2 Descrierea de tip portret a persoanei proprii pe
4.3 baza unui plan simplu
Oferirea de informaţii referitoare la universul şcolar
şi extraşcolar
Planul simplu de oraş şi harta
Scriem corect numai/ nu mai
Recapitulare. Evaluare.
Recapitulare semestrială: Povestea unui brad,
2

Hans Christian Andersen


Page

Evaluare semestrială: Un bulgăre de zăpadă,


Edmondo de Amicis
Evaluarea portofoliului

5. Universul copilăriei 1.3 Iarna pe uliță, George Coșbuc 20


1.4 Poezia. Strofa. Versul XVIIIXIX
2.1 Înţelegerea mesajului poeziei XX
2.2 Formularea de concluzii simple pe baza unei XXI
2.4 poezii
3.1 Scriem corect mia/ mi-a
3.4 Întâlnirea lui Tom cu prințul, Mark Twain
4.1 Dialogul în textul narativ
4.3 Formularea de întrebări şi răspunsuri
4.4 Formularea unor predicţii pe baza unor
fragmente din text
Pronumele personal. Pronumele personal de
politeţe
Numărul pronumelui
Persoana pronumelui
Genul pronumelui
Alte forme ale pronumelui personal
Textul creativ cu început sau sfârşit dat
Sensurile cuvintelor
Relatarea unei întâmplări după banda desenată
Scriem corect ai/ a-i
Recapitulare. D-l Goe, I.L.Caragiale
Evaluare: Frumusețea Neagră, Anna Swell
6. E primăvară iar! 1.1 Grădina Uriașului, Poveste populară 25 XXII
1.2 Cuvântul - parte de propoziţie XXIII
2.4 Predicatul exprimat prin verb XXIV
3.1 Sensurile neobişnuite ale cuvintelor XXV
3.3 Textul creativ în care se introduc expresii şi XXVI
3.4 cuvinte de sprijin
3.5 Subiectul. Subiectul exprimat prin substantiv
4.1 Subiectul exprimat prin pronume personal
Acordul subiectului cu predicatul
Propoziţia simplă. Părţile principale de propoziţie
Propoziţia dezvoltată. Părţile secundare de
propoziţie
Scriem corect var/ v-ar
Recapitulare. Evaluare
Barza - Organizatori grafici
Extragerea unor elemente considerate
importante dintr-un text de informare
Textul creativ cu titlu dat
Formularea de concluzii simple pe baza lecturii
unui text informativ
Prezentarea unei activităţi
Povestirea scrisă a unei activităţi
Textul creativ în care se introduce dialogul
Familia de cuvinte
Recapitulare: Concertul primăverii, George Coșbuc
Evaluare: Povestea Iepurașului Peter, Hellen
Beatrix Potter
7. Din tainele naturii 1.1 Lacrima unui fir de iarbă, George Mihail 25 XXVII
2.2 Zamfirescu - Text narativ despre vieţuitoare XXVIII
2.3 Relatarea orală şi scrisă a unei întâmplări imaginate XXIX
3

3.3 pe baza unor întrebări de sprijin XXX


3.5 Felurile propoziţiilor după aspectul predicatului XXXI
Page

3.6 Scriem corect întruna/ într-una


4.1 RECAPITULARE.EVALUARE
4.2 Furtuna, Șt. O. Iosif - Poezie cu tematică din
4.5 natură
Prezentarea unui proiect şi a rezultatelor acestuia
Textul creativ după un plan propriu de idei
Comunicarea nonverbală
Formularea de solicitări formale şi informale
Povestea mărului - Legendă
Proiectul de documentare
Afişul
Exprimarea propriilor opinii
Textul creativ liber
Scriem corect mie/ mi-e
Cartea poştală
Recapitulare: Povestea anotimpului uitat,
Jonathan Swift
Evaluare: Cioc! Cioc! Cioc!, Emil Gârleanu
8. Întâmplări dintr-o 1.4 La scăldat, Ion Creangă - Text cu tematică de 10
vară 2.1 vară XXXII
2.3 Povestirea orală şi scrisă a unei întâmplări trăite XXXIII
2.5 Scriem corect ceai/ ce-ai
3.2 Mesajul text
3.5 E-mailul
3.6 Recapitulare finală: Merlin vrăjitorul – legendă
4.2 britanică;
4.4 Stejarul și trestia, La Fontaine
Evaluare: Legenda lebedei, legend britanică
Evaluare finală: Jurnal de cititor
Șezătoare literară. Listă orientativă pentru lectura
de vacanță.

4
Page