Sunteți pe pagina 1din 17

AN ŞCOLAR 2019-2020

DOSAR
EXCURSIE ŞCOLARĂ

DOCUMENTE DOSAR:

1. Planul de excursie.
2. Proces verbal de instruire a elevilor referitor la respectarea obligaţiilor ce revin participanţilor.
3. Acordul părintelui sau tutorelui legal.
4. Declaraţia elevului.
5. Declaraţia pe propria răspundere a coordonatorului/ organizatorului şi a cadrelor didactice
însoţitoare, privind asigurarea securităţii elevilor pe toată perioada deplasării.
6. Adeverinţe medicale ale elevilor sau avizul medical pe tabelul cu participanţi.
7. Declaraţia operatorului economic care furnizează servicii turistice.
8. Declaraţia operatorului economic care furnizează servicii de transport.
9. Copie după licenţa de transport a operatorului de transport.
Planul activității care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de
învățământ

Aprob
Director,
Prof. Bizon Marcelică
L. S.

Data: 20.12.2019

1. Școala Gimnazială nr 1.Albeșstii de Muscel

2. Clasa / clasele a II-a, a V-a, a VII-a.

3. Data activității.20.12.2019
4. Scopul activității. : Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi de a
petrece timpul liber , desfăşurând activităţi recreative şi de divertisment.

5. Obiectivele vizitate:
-vizitarea următoarelor obiective turistice : Fabrica de Globulețe de la Curtea de Argeș,
Mânăstirea de la Curtea de Argeș, Muzeul de la Curtea de Arges, vizită la Vivo Mall, vizionarea unui
film de animație și turul centrului din orașul Pitești.
-stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi
-creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relatiilor de prietenie :
stabilirea unui climat de încredere şi căldură sufletescă , favorabil comunicării deschise şi unei bune
socializări;
-crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor intre membrii
grupului.
-iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ , relaxant
6. Locul și ora plecării:Scoala Gimnazială nr.1 Albeștii de Muscel,ora 6.30 AM
7. Locul și ora întoarcerii: Scoala Gimnazială nr.1 Albeștii de Muscel,ora 16.00
8. Tabelul nominal al elevilor/preșcolarilor participanți, precum și datele de contact ale

părinților / tutorilor legal instituiți (anexat)

9. Numărul cadrelor didactice însoțitoare și datele de contact ale acestora (anexat)

10. Tabelul nominal și datele de contact ale adulților participanți, alții decât profesorii (anexat)

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

Numele şi prenumele cadrului didactic organizator: Bizon Marcelică și Oprescu Narcisa-Ionela

Data…………………………… Semnătura ...............................


Planul de excursie / tabără / expediție
Aprob
Director,
Prof.Bizon Marcelică

L. S.
Data: 20.12.2019

1. Școala Gimnazială Nr 1 Albeștii de Muscel


2. Clasa a II-a, a V-a, a VII-a
3. Destinația (nu este permisă nici o modificare fără un nou acord): Curtea de Argeș,Pitești.
Locul de plecare: Școala Gimnazială nr, 1 Ora plecării:6.30
Locul de sosire: Școala Gimnazială nr.1 Ora sosirii: 16.30
Mijlocul de transport: Autobuzul Școlar
Ataşaţi itinerariul în cazul în care sunt prevăzute mai multe locaţii: -
4. Scopul excursiei: Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători
şi de a petrece timpul liber , desfăşurând activităţi recreative şi de divertisment.
5. Data / perioada călătoriei: 20.12.2019
6. Data și ora plecării: 20.12.2019, 6:30
7. Data și ora întoarcerii: 20.12.2019, 16:30
8. Tabelul cu numărul, numele și prenumele elevilor/preșcolarilor participanți, precum și
datele
de contact ale părinților/ tutorilor lor legali instituiți (anexat)
9. Numărul cadrelor didactice însoțitoare și datele de contact ale acestora (anexat)
10. Tabelul nominal și datele de contact ale adulților participanți, alții decât profesorii (anexat)
11. Locul plecării : Școala Gimnazială nr.1 Albeștii de Muscel
12. Locul sosirii : Școala Gimnazială nr.1 Albeștii de Muscel
13. Persoană de contact de la firma de transport (nume, prenume, date de contact) :

Certific că toate datele de mai sus sunt conforme cu realitatea.

Numele şi prenumele cadrului didactic organizator:


1.Bizon Marcelică
2.Oprescu Narcisa-Ionela

Data: 12.12.2019 Semnătura .........................................


PROCES VERBAL ,
Încheiat astăzi , 12.12.2019, în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor de la Şcoala
Gimnazială nr.1 Albeștii de Muscel, care merg în excursia organizată la Curtea de Argeș si
Pitești, jud. Argeș.
Scopul întâlnirii este prezentarea regulilor ce trebuie respectate cu prilejul deplasării
pe traseul Câmpulung – Curtea de Argeș-Pitești şi retur, perioada deplasării – 20.12.2019.

REGULAMENT
privind buna desfăşurare a excursiei din 20.12.2019.

I. PREGĂTIREA PENTRU EXCURSIE

1. Se recomandă alegerea unui echipament potrivit, încălţăminte comodă dar si groasă,


echipament de protecţie în caz de precipitaţii;
2. Părinţii le vor asigura elevilor hrana necesară pentru excursie – gustări ambalate
separat pentru două mese, fructe, apă plată, punguţe din plastic, lămâi ( se vor evita
sucuri, căpşuni, cireşe, ciocolată);
3. Cadrele didactice vor asigura trusa cu medicamente de prim ajutor.

II. PLECAREA ÎN EXCURSIE – data: 20.12.2019., ora 6:30, localitatea Albeștii de


Muscel

1. Adunarea în curtea şcolii unde se face prezenţa părinţilor,


2. Urcarea în autocar fără bagaje; ( 2 punguţe din plastic, o sticluţă cu apă, felii de
lămâi);
3. Plecarea
4. Pe tot timpul excursiei, elevii vor manifesta un comportament civilizat cu
conducătorii de grup, cu conducătorul auto, cu colegii, personalul din casele memoriale,
etc.

III. COMPORTAMENTUL ÎN AUTOCAR

1. Fiecare elev ocupă un loc, fără pretenţii că se află în spate sau în faţă;
2. Se verifică ordinea şi curăţenia la urcarea în autocar, ce se vor menţine pe tot
parcursul călătoriei – până la finalul excursiei;
3. Pe parcursul călătoriei elevii nu se ridică în picioare, nu au voie să meargă de la un
coleg la altul, se vorbeşte cu colegul de alături pe un ton normal, nu se ţipă, nu se
mănâncă, nu se deschide geamul autocarului, nu se aruncă obiecte pe geamul
autocarului;
4. Toţi elevii vor avea la ei 2 punguţe din
plastic. Dacă unui elev îi vine rău, anunţă conducătorul de grup. Pentru probleme
personale, elevii vor anunţa din timp conducătorul de grup;
5. La oprirea autocarului, întâi coboară cadrele didactice însoţitoare, apoi în mod civilizat,
fără grabă, unul câte unul – elevii.

IV. DEPLASAREA LA OBIECTIVELE TURISTICE

1. Pentru deplasarea la obiectivele turistice, elevii vor merge câte doi, fără să deranjeze
colegii din faţă sau din spate;
2. Pe parcursul deplasării pe jos elevii nu au voie:
 Să părăsească grupul;
 Să alerge pe stradă;
 Să rămână la cumpărături, dacă conducătorii de grup consideră că nu e locul
potrivit şi nu e timp;
 Să iniţieze conflictele cu colegii sau alte persoane;
 Să ţipe;
 Să traverseze strada prin alte locuri decât prin cele permise, pe unde decid
conducătorii de grup;
 Să traverseze fără să se asigure;
 Să traverseze pe culoarea roşie a semaforului;
 Să se oprească fără motiv din traversare.

V. COMPORTAMENTUL ÎN ZONELE DE POPAS

1. Gustările se vor servi în zonele de popas în mod civilizat;


2. După ce se serveşte pacheţelul, toate resturile se strâng în pungile ce se vor pune în
coşuri special amenajate;
3. Nu se rup flori, nu se calcă spaţiile verzi, nu se rup ramurile copacilor.

VI. COMPORTAMENTUL ÎN SPAŢIILE VIZITATE – OBIECTIVE TURISTICE

1. Elevii vor sta în grup, se păstrează liniştea pentru a asculta explicaţiile ghidului;
2. Vizitarea unui obiectiv turistic se face împreună cu ghidul, urmărind explicaţiile
acestuia, fără a pleca de la un exponat la altul în mod individual;
3. Se merge uşor, fără a alerga, nu se fac glume cu colegii;
4. Nu se ating obiectele din spaţiile vizitate, ce stă la distanţă de măcar o jumătate de
metru de acestea;
5. Deteriorarea oricărui obiect este suportată financiar de către persoana vinovată.

VII. CE LUCRURI LUĂM CU NOI DE ACASĂ?

 rucsac/geantă;
 îmbrăcăminte şi încălţăminte groasă;
 mâncare: sandvişuri, biscuiţi, banane, napolitane…
 apă plată;
 şerveţele; pungi de nailon;
 şerveţele uscate, umede;
 pălărie de soare;
 haină groasă;
 umbrelă;
 fără ciocolată sau produse cu ciocolată

În cazul în care părinţii ştiu că fiul/fiica lor are probleme privind deplasarea cu
autobuzul (stări de rău, de vomă) sunt rugaţi să ia legătura cu medicul de familie sau cu
farmacistul pentru a le recomanda medicamente care se folosesc în astfel de situaţii

ATENŢIE!

1. Fiecare copil va avea grijă de obiectele personale, telefoane mobile, bani.


2. Pentru pierderea acestora nu răspund însoţitorii.
3. Pentru orice problemă ivită, elevul este obligat să anunţe cadrele didactice
însoţitoare.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Întocmit,Oprescu Narcisa-Ionela
DATE DE CONTACT – PĂRINŢII
ELEVILOR CARE PARTICIPĂ LA EXCURSIA ȘCOLARĂ

Nr Numele şi prenumele părintelui/tutorelui Nr de telefon Semnătura


crt

1 GAVA MIHAELA 0735849417


0726724648

2 ENACHE COSTINELA 0757616525


LĂCRĂMIOARA
3 GLIGOR ANCUȚA 0751317003
0753539870

4 MARICA CORINA 0757421466


0747302528

5 BIZON IOANA CĂTĂLINA 0741164097


6 MĂȚĂOANU CAMELIA 0734088790
7 STRAFALOGEA DANIEL 0756159563
8 NĂSTASE DRAGOȘ 0774683500
9 BIZON
TABEL NOMINAL

cuprinzând participanţii la excursia, din perioada 20.12.2019, pe traseul Albeștii de Muscel-


Curtea de Argeș/Pitești, jud. Argeș și retur

Subsemnaţii, declarăm că am luat la cunoştinţă regulile de comportare şi securitate privind


deplasarea în excursiile şi taberele şcolare şi ne angajăm să le respectăm întocmai.

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA ELEV/PĂRINTE CLASA /OBS.

Abad Marica Victor


1.

Bizon Rebeca Ruth


2.

3. Bizon Teodora

Enache Anisia
4.

Enache Romeo
5.

Gligor Giulia
6.

7. Gligor Denisa

8. Mățăoanu Alicia

9. Năstase Denis

10. Năstase Alexandra

11. Strafalogea David

12. Strafalogea George

13. Gava Andrei

14. Gava Naomi

15. Gava Diana

DIRECTOR, CONDUCĂTORUL EXCURSIEI: OPRESCU NARCISA-


IONELA
BIZON MARCELICĂ
DECLARAŢIE

pe proprie răspundere a cadrelor didactice care organizează tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de
timp liber

Subsemnatul/ Subsemnata OPRESCU NARCISA-IONELA, CNP: 2961024030048, cadru didactic


detasat, catedra de învățător de la unitatea de învăţământ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1
ALBEȘTII DE MUSCEL, judeţul Argeş, îmi asum responsabilitatea pentru siguranţa şi securitatea
elevilor pe toata perioada deplasării, efectuată de un număr de 15 elevi din ŞCOALA GIMNAZIALĂ
NR.1 ALBEȘTII DE MUSCEL
Subsemnatul declar că dosarul conţine toate documentele, conform OMENCȘ nr.
3637/12.04.2016.
Înţeleg că, în cazul în care prezenta declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii

DATA SEMNĂTURA

19.12.2019 _______________
ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL
- excursie/tabără/expediţie –

Numele şi prenumele elevului: ..................................................................................


Clasa:
Şcoala: Școala Gimnazială Nr.1 Albeștii de Muscel
Data excursiei: 20.12.2019
Numele şi prenumele părintelui/tutorelui ....................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic organizator al excursiei: Oprescu Narcisa/Bizon Marcelică
Numele şi prenumele cadrului didactic însoţitor: -
Destinaţia:Curtea de Argeș-Pitești, jud. Argeș,(Fabrica de globulețe,Mănăstire,Muzeul de Artă
Curtea de Argeș,Vivo Mall,Pitești-centru)
Locul de plecare: Școala Gimnazială Nr.1 Albeștii de Muscel Ora plecării: 6:30
Locul de sosire: Școala Gimnazială Nr.1 Albeștii de Muscel Ora sosirii: 16:30
Mijlocul de transport: Autobuzul Școlar
Scopul excursiei: formarea unor deprinderi de comportare corectă, civilizată, de integrare în
structura unui grup turistic, de cooperare și respect, iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter
recreativ.
Îmbrăcăminte specifică/Echipament specific necesar în excursie: ......................................................
• Da
• Nu
Programul acestei excursii cuprinde activităţi fizice si sportive (de exemplu: ..................................)
• Da
• Nu
a. Înţeleg că există riscul de vătămare asociat activităţilor fizice şi sportive menţionate mai sus şi sunt
de acord ca propriul meu copil să participe la acestea, cu excepţia:
......................................................................................................................

b. Menţionez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dietă,
cel de medicaţie şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, este:
.....................................................................................
c. Sunt de acord ca, în cazul unei urgente de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, cadrul didactic
însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să acţioneze în
numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului. Mă oblig să plătesc suma aferentă, în cazul
administrării unui tratament medical contra cost.
d. Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte regulile
stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare.
e. Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la orele şi locaţiile precizate
anterior. Înţeleg faptul că propriul meu copil va fi însoţit pe toată perioada excursiei de un cadru
didactic însoţitor.
f. Accept că rămâne la latitudinea şcolii să modifice aspectele legate de transport, cazare şi alte
servicii, după cum consideră necesar. Înţeleg că voi fi informat asupra acestor modificări cu cel puţin
24 de ore înaintea plecării.
g. Sunt de acord că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de transport sau de
turism care îşi oferă serviciile pentru această excursie.
h. Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv şcoala de toate
obligaţiile şi răspunderea ocazionate de această excursie, cu excepţia celor cauzate de neglijenţa
cadrelor didactice însoţitoare.
i. Înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi am discutat
acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus procedurilor disciplinare
şi unei posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va deţine astfel de substanţe psihotrope.
j. Înţeleg faptul că elevii care nu respectă regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii pot să fie excluşi de şcoală de pe lista
participanţilor la astfel de manifestări.
k. Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada excursiei, rămâne la
latitudinea şcolii să îmi trimită copilul acasă, eu fiind informat asupra acestui lucru în prealabil. În
acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară şi nu voi solicita
returnarea niciunei sume din partea şcolii. În cazul elevului minor, voi veni să îmi preiau copilul şi
voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară anticipată, fără a solicita
returnarea niciunei sume din partea şcolii.
l. în caz de urgenţă, pot fi găsit, 24 de ore, la următoarele numere de telefon:...................................
m. Date de contact suplimentare:...............................................................................................................
n. Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această excursie.

........................................................................ ......................................
(semnătura părintelui/tutorelui legal) (data)
Obligaţiile elevilor care participă la tabără/excursie/expediţie sau la alte activităţi de timp liber

Art. 1. - Anterior deplasării, toţi elevii care doresc să participe la tabere/excursii/expediţii sau la
alte activităţi de timp liberau următoarele obligaţii:
a. să solicite toate informaţiile despre tabără/excursie/ expediţie, aşa cum sunt prevăzute la art. 3 alin.
(1) din Condiţiile de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber
în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3.060/2014;
b. să îşi informeze părinţii referitor la activitate;
c. să informeze organizatorul taberei/excursiei/expediţiei sau al altor activităţi de timp liber despre
orice probleme sau cerinţe speciale, probleme medicale, alergii, preferinţe în regimul alimentar,
obiceiuri religioase speciale etc;
d. să înştiinţeze organizatorul grupului dacă are interdicţie de a practica sport, pentru a nu fi implicat în
activităţi recreative care implică efort fizic;
e. să citească atent şi să semneze regulamentul taberei/excursiei/expediţiei sau al altor activităţi de timp
liber, înainte de plecare;
f. să prezinte organizatorului grupului o adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie/medicul
şcolar care să ateste starea “clinic sănătos”;
g. să prezinte acordul semnat al părintelui conform anexei nr. 4 la Condiţiile de organizare a taberelor,
excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar,
aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.060/2014.
Art. 2. - Pe durata deplasării spre/dinspre destinaţie, toţi elevii care participă la
tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liber au următoarele obligaţii:
a. să respecte condiţiile de siguranţă pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/autocarul/avionul;
b. să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursiei/expediţiei;
c. să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor pe parcursul deplasării spre/dinspre
tabără/excursie/expediţie;
d. să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri;
e. să se conformeze comenzilor cadrelor didactice însoţitoare.
Art. 3. - Pe durata participării la tabere/excursii/expediţii sau la alte activităţi de timp liber, toţi
elevii au următoarele obligaţii:
a. să verifice condiţiile de siguranţă ale spaţiului de locuit/camerei;
b. să utilizeze, cu responsabilitate, mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi electronice
din dotarea locaţiei;
c. să nu deterioreze mobilierul, obiectele sanitare, echipamentele electrice şi electronice din dotarea
locaţiei;
d. să înştiinţeze cadrul didactic însoţitor cu privire la defecţiunile mobilierului, ale obiectelor sanitare,
ale echipamentelor electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
e. să nu recurgă la remedierea defecţiunilor mobilierului, ale obiectelor sanitare, ale echipamentelor
electrice şi electronice din dotarea locaţiei;
f. să utilizeze, în siguranţă, spaţiile locaţiei (să nu sară peste scări, să nu coboare pe balustradă, să nu
sară pe geam etc.)
g. să nu aducă şi să nu utilizeze materiale/produse inflamabile sau cu risc inflamabil;
h. să utilizeze, în siguranţă, produsele/aparatele de uz personal (deodorante, aparate de bărbierit etc.);
i. să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, droguri şi alte substanţe care îi pot pune în pericol pe ei
ori pe ceilalţi participanţi sau care pot determina alterarea percepţiei realităţii;
j. să nu consume alimente alterate sau păstrate în condiţii neadecvate;
k. să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi participanţi la
tabără;
l. să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul şederii în tabără/excursie/expediţie;
m. să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor la tabără/excursie/expediţie;
n. să respecte comenzile cadrului didactic însoţitor pe perioada taberei/excursiei/expediţiei;
o. să nu părăsească grupul/locaţia activităţii fără acordul cadrului didactic însoţitor.
Declaraţia elevului

Am citit acest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect


regulile stabilite de organizatorii acestei excursii, să nu întreprind acţiuni care pot să pună în pericol
sănătatea, securitatea şi siguranţa mea sau a celorlalţi participanţi.

Nume:........................................................................ ......................................
(semnătura elevului) (data)

Declaraţia elevului

Am citit acest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect


regulile stabilite de organizatorii acestei excursii, să nu întreprind acţiuni care pot să pună în pericol
sănătatea, securitatea şi siguranţa mea sau a celorlalţi participanţi.

Nume:........................................................................ ......................................
(semnătura elevului) (data)

Declaraţia elevului

Am citit acest formular şi înţeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil şi să respect


regulile stabilite de organizatorii acestei excursii, să nu întreprind acţiuni care pot să pună în pericol
sănătatea, securitatea şi siguranţa mea sau a celorlalţi participanţi.

Nume:........................................................................ ......................................
(semnătura elevului) (data)
Operator economic
......................................
(denumirea)

DECLARAŢIE

Subsemnatul..................................reprezentant împuternicit al.............(denumirea operatorului


economic), în calitate de ofertant al serviciilor turistice..................(denumirea serviciului), la data
de..............(zi/lună/an), declar pe propria răspundere că:
a) ...................... (denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment, ca urmare a hotărârii
pronunţate de judecătorul-sindic;
b) deţin poliţa de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate
de către achizitor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism nr. ................................,
emisă de............................, valabilă până la data de.......................................;
c) în ultimii 2 ani am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii
beneficiarilor, în conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuităţi:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.
..............................................................................................................................................................
.
sau:
în conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri la
produse/servicii:
..............................................................................................................................................................
.
..............................................................................................................................................................
.
..............................................................................................................................................................
.

Costul total per persoană este de.................lei (inclusiv TVA).


Atașez prezentei declarații următoarele:
a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului
comerțului;
b) copia licenței de turism a operatorului economic / a certificatului de clasificare a structurii
de primire turistice de cazare și alimentație;

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg că, în cazul în care prezenta declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii.

Data............................
Operator economic,
......................................
(semnătură autorizată)
Operator economic
......................................
(denumirea)

DECLARAŢIE

Subsemnatul.................................reprezentant împuternicit al.............(denumirea operatorului


economic), în calitate de ofertant al serviciilor de transport.......................(denumirea serviciului), la data
de................(zi/lună/an), declar pe propria răspundere că:
a).................................(denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment, ca urmare a
hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
b) deţin poliţa de asigurare de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de
accidente produse în trafic intern şi internaţional nr. ........................... emisă de
....................................valabilă până la data de.......................;
c) în ultimii 2 ani am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs prejudicii
beneficiarilor, în conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele gratuităţi:
..............................................................................................................................................................
.
..............................................................................................................................................................
.
..............................................................................................................................................................
sau:
în conformitate cu oferta transmisă achizitorului am acordat acestuia următoarele reduceri la
servicii:
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.

Costul total per persoană este de....................................lei (inclusiv TVA).

Atașez prezentei declarații următoarele:


a) copia certificatului de înmatriculare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului;
b) copia licenței de transport persoane
c) copia asigurării de răspundere a transportatorului față de călătorii transportați în caz de
accidente.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg
că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înțeleg că, în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației în vigoare privind falsul în declarații.

Data...........................
Operator economic,
......................................
(semnătura autorizată)
DECLARAŢIE

pe proprie răspundere a cadrelor didactice care organizează tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de
timp liber

Subsemnatul/ Subsemnata Bizon Marcelică, CNP:………………………, director la unitatea


de învăţământ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ALBEȘTII DE MUSCEL, judeţul Argeş, îmi
asum responsabilitatea pentru siguranţa şi securitatea elevilor pe toata perioada deplasării, efectuată de un
număr de 15 elevi din ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ALBEȘTII DE MUSCEL.
Subsemnatul declar că dosarul conţine toate documentele, conform OMENCȘ nr.
3637/12.04.2016.
Înţeleg că, în cazul în care prezenta declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind falsul în declaraţii

DATA SEMNĂTURA

19.12.2019 _______________

S-ar putea să vă placă și