Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a V-a Modelul 4

Teză la matematică pe semestrul al II-lea

. prof. Marius Damian, Brăila


Subiectul I. Completaţi spaţiile punctate, pentru a obţine propozitii adevărate.

1. Numărul cu 1,5 mai mic decât 21,7 este egal cu ....


2. Numărul de 3,1 ori mai mare decât 1,3 este egal cu ....
3. Rezultatul calculului 0, 75 + 0, 21 : 0, 84 este egal cu ....
4. Cel mai mare număr natural x care verifică inecuaţia 1, 3 + x < 5, 42 este ....

Subiectul al II-lea. Numai unul din răspunsurile date este corect. Alegeţi răspunsul corect.
7
1. Forma zecimală a fracţiei este egală cu:
30
A. 0, 3(2) B. 0, 2(3) C. 0, 23 D. 0, (23)
2. Unitatea principală de măsură pentru capacitate este:
A. kilogramul B. metrul pătrat C. secunda D. litrul
3. Se consideră numerele 2,4; 1,2 şi 3,6. Media aritmetică a celor trei numere este egală cu:
A. 3,6 B. 2,6 C. 1,8 D. 2,4
4. Valoarea lui x din egalitatea 0, 2 · x − 1, 2 = 2, 6 este egală cu ....
A. 1,9 B. 19 C. 6,5 D. 3,8

Subiectul al III-lea. La subiectele următoare, faceţi rezolvări detaliate.

1. Calculaţi ı̂n metri: 15000 cm − 0,08 km + 1,5 dam.


2. Calculaţi 10 · b − a, unde a = 3, 3 − 1, 3 şi b = 4, 2 : 0, 2 + 0, 2.
3. Un dreptunghi are lungimea de 8 cm şi lăţimea egală cu un sfert din lungime.

(a) Determinaţi lăţimea dreptunghiului.


(b) Calculaţi perimetrul şi aria dreptunghiului.
(c) Calculaţi perimetrul unui pătrat ce are aceeaşi arie cu a dreptunghiului.

4. (a) Desenaţi un paralelipiped dreptunghic.


(b) Un vas ı̂n formă de paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 6 dm, 5 dm şi 4 dm se
umple cu apă. Calculaţi câţi litri de apă sunt ı̂n vas.
5
(c) Daca din vasul de la (b) scoatem din cantitatea totală de apă, câţi litri de apă mai
12
rămân ı̂n vas?

• Timpul de lucru este de 50 minute.


• Punctajul este următorul:
Oficiu Subiectul I Subiectul al II-lea Subiectul al III-lea
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
20p a b c a b c
5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p
5p 5p 5p 5p 5p 5p