Sunteți pe pagina 1din 2

ARII ŞI VOLUME

CUBUL

Def. Poliededrul cu toate fețele pătrate.


Are toate muchiile congruente.
Aria pătratului = l 2
l - Muchia cubului
d - Diagonala [B’D] d= l 3
suma tuturor muchiilor – s s=12 l
aria totală At=6l2
volumul V= l3

PARALELIPIPEDUL DREPTUNGHIC
Def. Prisma dreaptă cu toate feţele dreptunghiuri.
Muchiile bazei: [AB] , [BC]
Muchie laterală:[AA’]
L=AB- lungime, l=BC – lăţime, h= AA’
Diagonală: [BD’]
d- diagonală d  L2  l 2  h 2
Aria laterală Al=2Lh+2lh
Aria totală At=2Ll + 2Lh+2lh
Volumul V = abc

PRISMA REGULATĂ
Def. Prisma dreaptă care are ca bază un poligon regulat.

Prismă hexagonală
Prismă triunghiulară Prismă patrulateră regulată
regulată regulată

Notăm cu: l –latura bazei, h- înălţimea, Pb- perimetrul bazei, , Ab- aria bazei, Al- aria laterală, At- aria totală
şi V- volumul.
Prisma regulată Perimetrul bazei Aria bazei Aria laterală Volumul
Triunghiulară Pb =3l 2
l 3 Al = Pb h=3lh l2 3  h
Ab  . V  Ab  h 
4 4
Patrulateră Pb =4l Ab = l 2
Al = Pb h=4lh V  Ab  h  l  h
2

Hexagonală Pb =6l 3l 2
3 Al = Pb h=6lh 3l 2 3  h
Ab  V  Ab  h 
2 2

Pag. 1
PIRAMIDA REGULATĂ
Def. Piramida care are ca bază un poligon regulat şi are muchiile laterale congruente.
Într-o piramidă regulată vârful piramidei se proiectează în centrul bazei.

Piramidă patrulateră
Piramidă triunghiulară regulată
regulată

AB=l –lungimea muchiei bazei, OM= ab – apotema bazei, OB =R- raza cercului circumscris bazei, VO=
h- înălţimea piramidei,VA=m-muchia laterală, VM= ap – apotema piramidei, Pb- perimetrul bazei, , Ab- aria
bazei, Al- aria laterală, At- aria totală şi V- volumul.
Relaţii:
2
a 2p  h 2  ab2 l
, m 2  a 2p    , m2  h2  R2
2

Pb  a p Pb   ab  a p  Ab
ap  h 2  ab2 , Al 
2
, At  Al  Ab 
2
, V
3
h

Piramida Perimetrul bazei Aria bazei Aria laterală Volumul


regulată
Triunghiulară Pb =3l l2 3 Pb  a p 3l  a p Ab  h l 2 3  h
Ab  . Al   V  
4 2 2 3 12
Patrulateră Pb =4l Ab = l 2 Pb  a p A h l h2
Al   2l  a p V  b 
2 3 3

Pag. 2