Sunteți pe pagina 1din 11

Sisteme de climatizare auto

Sistemul de aer condiționat pentru automobile (AC)


    Echiparea automobilelor cu sistemele de aer condiționat  a devenit o practică
standard pentru producătorii auto. Sistemul de aer condiționat trebuie privit ca un
sistem care îmbunătățește siguranța activă totală a automobilului nu doar comfortul
termic al ocupanților.

Foto: Panou de comandă aer condiționat auto

    Comfortul conducătorului auto și al pasagerilor depinde foarte mult


de temperatura și umiditatea aerului din habitaclu. Discomfortul termic al
conducătorului auto poate amplifica riscul producerii unui accident datorit ă pierderii
concentrării și creșterii oboselii.

    Sistemul de ventilare clasic, care utilizează doar aerul atmosferic pentru
răcire/ventilație, nu poate satisface  comfortul termic al conducătorului auto și al
pasagerilor, din următoarele motive:
o aerul atmosferic poate avea o temperatură peste limita de comfort
o pe traseul de admisie aerul atmosferic este încălzit suplimentar
o utilizarea ventilatorului pe o viteză mare scade umiditatea sub valorile normale
Foto: Variația temperaturii în habitaclu după 1 oră de rulare (temperatura exterioar ă
30 °C, vreme însorită)
Sursa: VW

    Cercetările în domeniu evidențiază că nivelul de concentrare al unei persoane


scade datorită stresului. Căldura execesivă sau umiditatea redusă conduc la
creșterea stresului asupra corpului. Temperatura optimă pentru conduc ătorului auto
este între 20 și 22 °C.

    Razele soarelui pot crește temperatura habitaclului cu peste 15 °C fa ță de


temperatura atmosferică, mai ales în zona capului. Pe lâng ă temperatura corpului,
pulsul crește în intensitate. Respirația devine dificilă iar creierul prime ște mai pu țin
oxigen.

    Studiile arată că o creștere a temperaturii de la 25 la 35 °C reduce concentrarea


unei persoane și viteza de reacție cu aproximativ 20%. Conducerea automobilului în
condiții de temperatură ridicată (35 °C) este echivalentă cu o concentra ție de alcool
de 0.5 ml.
Foto: Influența temperaturii din habitaclu asupra intensit ății stresului corpului uman
Sursa: VW

A: 20 – 22 °C
B: 23 – 35 °C
C: peste 35 °C

    Sistemul de aer condiționat are rolul de a păstra temperatura și umiditatea


aerului din habitaclu în parametrii optimi pentru a reduce sau elimina complet
stresul asupra conducătorului auto și a pasagerilor. În acest mod contribuie la
creșterea siguranței active generale, prin păstrarea concentrării și a vitezei de
reacție a conducătorului auto.

    Principiul de funcționare al sistemului de aer condiționat se bazeaz ă pe


proprietățile fizice ale substanțelor. Mai multe substan țe au trei st ări de agregare:
solid, lichid și gazos. Trecerea dintr-o stare în alta depinde de presiunea și
temperatura la care se află substanța respectivă.

    De exemplu, apa (H2O) are trei stări de agregare. La presiune atmosferic ă, sub 0
°C este solidă, între 0 și 100 °C este lichidă și peste 100 °C este gaz. Trecere dintr-o
stare în alta se face datorită transferului de căldură, după următoarele principii:
o o substanță absoarbe căldură când este transformată din lichid în gaz
o o substanță eliberează căldură când este transformată din gaz în lichid
o căldura se trasferă întotdeauna de la substanțele calde la cele reci
Foto: Caracteristica de transformare din gaz în lichid pentru ap ă și agent frigorific
(R134a, R12)
Sursa: VW

    De reținut că punctul de fierbere (trasformare din lichid în gaz) al unei


substanțe depinde de presiune. Din graficul de mai sus se poate observa c ă apa se
evaporă la 100 °C la presiune atmosferică (1 bar). Dacă presiunea apei este de 2 bari
punctul de fierbere crește la 120 °C. La 5 bari apa se evapor ă doar la temperaturi de
peste 150 °C.

    Pentru trasferul căldurii, sistemele de aer condiționat utilizeaz ă o substan ță


specială numită agent frigorific:
o R12 (CCl2F2)
o R134a (CH2F-CF3)

    Aceste substanțe permit funcționarea ciclică a instala ției de aer condi ționat,
preiau căldura prin vaporizare și cedează căldura prin condensare, la temperaturi
apropiate de temperatura mediului ambiant.

    R12 (CFC, clorofluorocarbură) are punctul de fierbere la -29.6 °C, la presiune


atmosferică (1 bar). Acestă substanță a fost interzisă pentru utilizare în sistemele de
aer condiționat datorită impactului negativ asupra stratului de ozon.

    Momentan se utilizează R134a (HFC, hidrofluorocarbură), care are punctul de


fierbere la -26.5 °C, în condiții de presiune atmosferic ă. Avantajul accestei
substanțe, comparativ cu apa, este punctul de fierbere la o temperatur ă foarte
scăzută. La o presiune un pic peste presiunea atmosferic ă, de ordinul 1.2 - 1.3 bari,
R134a se evaporă la aproximativ -5 °C.

    Sistemele de aer condiționat auto, indiferent de produc ător, con țin aproximativ
aceleași compenente de bază.

Foto: Componentele sistemului de aer condiționat auto


Sursa: VW

A – compresor cu ambreiaj magnetic


B – condensor
C – dezumidificator
D – senzor presiune
E – orificiu mentenanță (presiune înaltă)
F – supapă de expansiune
G – evaporator
H – orificiu mentenanță (presiune joasă)
I – ventilator habitaclu

    Sistemul de aer condiționat auto  utilizează două schimbătoare de căldură


(radiatoare):
o evaporatorul: este situat în vecinătatea habitaclu, preia căldura din interiorul
automobilului
o condensorul: este situat în fața automobilului/motorului, disipă căldura în mediul
ambiant

    Modul de funcționare este ciclic. Compresorul (A), antrenat de propulsor


(termic/electric) preia agentul frigorific sub formă gazoas ă, îl compirim ă și-l trimite în
condensor (B). Fluxul de aer atmosferic (natural sau creat de un ventilator electric)
răcește agentul frigorific comprimat din condensor și-l transform ă în lichid. Prin
supapa de expansiune (E) agentul frigorific, sub form ă lichid ă, într ă în evaporator (G)
unde se transformă în gaz și preia căldura din aerul din jurul evaporatorului.
Ventilatorul (I) trimite fluxul de aer răcit în habitaclu.

Temperatu Presiun
Inde ră* e*
x Componentă [°C] [bar] Fază / Stare*

Compresor Comprimare / Gaz


1 65 14

Condensor Condensare /
2 65 ... 55 14 Gaz Lichid

Supapă de
expansiune Destindere / Lichid
3 55 ... -7 1.2

Evaporator Evaporare /
4 -7 1.2 Lichid Gaz

* agent frigorific
Sursa: VW

Foto: Compresor aer condiționat auto


Sursa: Denso
    Rolul compresorului este de a comprima și recircula agentul frigorific sub
formă gazoasă. Compresorul, este antrenat de propulsorul automobilului, prin
intermediul unei curele, dar poate fi și cu ac ționare electric ă. Cuplarea și decuplarea
compresorului se face prin intermediul unui ambreiaj electromagnetic care se
gasește în interiorul fuliei de antrenare.

    Agentul frigorific conține și ulei care asigură lubrifierea compresorului în timpul
funcționării.

Foto: Condensor sistem aer condiționat auto


Sursa: Delphi

    Condensorul are rol de schimbător de căldură, scopul lui fiind acela de a disipa


căldura colectată din interiorul habitaclului în mediul înconjur ător. Acesta are dou ă
orificii, unul de intrare, prin care este adus agentul frigorific sub form ă gazoas ă și
unul de ieșire, prin care agentul frigorific este trimis sub form ă de lichid c ătre
evaporator.
Foto: Dezumidificator sistem aer condiționat auto

    Dezumidificatorul este poziționat de obicei lângă condensor și poate fi integrat


în acesta sau componentă separată. Rolul dezumidificatorului este de cur ăța agentul
frigorific de impurități și de a înlătura vaporii de ap ă care, la temperaturi sc ăzute,
pot conduce la apariția gheții. De asemenea, dezumidificatorul ac ționeaz ă și ca vas
de expansiune pentru sistemul de aer condiționat auto.

Foto: Supapă de expansiune sistem aer condiționat auto

    Supapa de expansiune este legătura dintre circuitul de înaltă presiune și cel de


joasă presiune. Aceasta este utilizată pentru a controla debitul de agent frigorific ce
intră în evaporator în funcție de temperatura agentului frigorific la ie șire din
evaporator. Reglarea debitului se face mecanic, fără control electronic.

Foto: Evaporator sistem de aer condiționat auto


Sursa: Delphi

    Evaporatorul are construcție similară cu cea a condensorului, fiind tot un


transformator de căldură. Rolul acestuia este de a permite evaporarea agentului
frigorific. Evaporatorul are o suprafață de contact mare cu aerul, ceea ce faciliteaz ă
transferul căldurii către agentul frigorific. Datorită absorției de c ăldur ă și a sc ăderii
presiunii agentul frigorific se transformă în gaz.
Foto: Ventilator habitaclu

    Fluxul de aer rece dinspre evaporator către habitaclu este reglat cu ajutorul unui
ventilator. La sistemele de aer condiționat manuale conduc ătorul auto controleaz ă
temperatura din habitaclu prin setarea ventilatorului la o vitez ă mai mare sau mai
mică.

Foto: Sistem de aer condiționat integrat

    Sistemele moderne de aer condiționat sunt integrate în sistemul general de


ventilație al automobilului. Evaporatorul, supapa de expansiune și ventilatorul fac
parte din sistemul integrat poziționat între compartimentul motor și habitaclu.
Compresorul, condensorul și ventilatorul de răcire sunt pozi ționate în
compartimentul motor.

    Pe lângă funcția de comfort termic pe care o asigură, sistemul de aer


condiționat trebuie privit ca un sistem care îmbunătățe ște siguran ță activ ă. Acesta
ajută la menținearea unui nivel optim de concentrare al conduc ătorului auto și poate
face diferența între un mod de conducere preventiv și unul cu probabilitate de
accident ridicată.

S-ar putea să vă placă și