Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala Gimnazialã Nr.

2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.com

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: SCOALA GIMNAZIALA NR.2 LUGOJ Avizat,


ANUL ŞCOLAR: 2018-2019 Director
DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ
CLASA: a VII-a, L2
NR. DE ORE/ SĂPTĂMÂNĂ: 2 ore Avizat
PROFESOR: CARMEN MARGAN Șef catedră
MANUAL: Méthode Dialogue, Ed. Aramis

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I - 18 săptămâni
Semestrul al II-lea - 16 săptămâni
Total: 34 săptămâni
Nr. Săp
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi or tăm Obs.
e âna

SEMESTRUL I – 34 ore ( 2 ore-Scoala altfel)

Révision
2 S1
Test initial

Planificare VII L2 Franceza 1


2018-2019 prof. C. Margan
Şcoala Gimnazialã Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.com

1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj simplu/ al unei


conversaţii uzuale, articulat (e) clar Les conjonctions (et, mais, donc)/ Le
2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de comunicare uzuală présent des verbes (révision)/ Monuments
2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri, activităţi de Paris
3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor necesare rezolvării unei Faisons connaissance ; Se présenter, S2-
6
Unité 1 sarcini de lucru simple exprimer ses goûts/ Se situer dans 4
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli l’espace
Faisons connaissance 4.3 Completarea de formulare cu date şi informaţii personale
Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor aspecte legate de Test d’évaluation
spaţiul francofon.
1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj simplu, articulat
clar şi rar
Les animaux domestiques
1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral articulat clar si rar
Exprimer la quantité (les numéraux
Unité 2 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de comunicare uzuală
cardinaux de 60 à 100)/ Exercices avec
3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor necesare rezolvării unei S7-
les numéraux/ L`article partitif et
A la ferme sarcini de lucru simple Scoal
l`omission de l’article S5-
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli 6 a
Exprimer ses sentiments 8
4.2 Redactarea unor enunţuri simple cu valoare imperativă pentru altfel
Exprimer la quantité
situaţii uzuale
Manifestarea interesului pentru protejarea florei
Unité 3 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj simplu, articulat Les plantes potagères/ Les arbres fruitiers 6 S9-
clar şi rar et les fleurs/ Se situer dans le temps 11
On fait du jardinage 1.4 Executarea de instrucţiuni rostite clar şi rar Le futur simple (1er, 2e groupes)/ Les
2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de comunicare uzuală degrés de comparaison/ Exercices/Les
Planificare VII L2 Franceza 2
2018-2019 prof. C. Margan
Şcoala Gimnazialã Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.com

3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/sau imagini jardins de France
însoţitoare On fait du jardinage
3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor necesare rezolvării unei Demander/donner des renseignements
sarcini de lucru simple Se situer dans le temps
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli Test d’évaluation
1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral articulat clar și rar
2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri, activităţi
Le futur simple (avoir, être, aller, venir)
Unité 4 3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/sau imagini
Les fêtes d’hiver/ Le Noël en France
însoţitoare S12
Formuler des vœux/ Demander/donner 6
L’arbre de Noël 3.2 Identificarea sensului global al unui text scurt -14
des renseignements
Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor aspecte legate de
Test d’évaluation
sărbători în spaţiul francofon

Les formes de refief/ écologie


Unité 5 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral articulat clar și rar
La liaison/ le passé composé ( avec
2.1 Utilizarea corectă a intonaţiei în enunţuri afirmative, negative,
„avoir”)
interogative, exclamative
Les adverbes de temps S15
3.2 Identificarea sensului global al unui text scurt 6
Exprimer des sentiments/ raconter a -17
La Planète Bleue se 4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli
passé/ siter dans le temps/ demander et
présente Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor aspecte legate de
donner des indications d’orientation
sărbători în spaţiul francofon
Le relief de la France
Bilan 2 S18

Planificare VII L2 Franceza 3


2018-2019 prof. C. Margan
Şcoala Gimnazialã Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.com

SEMESTRUL II – 32 ore

1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj simplu, articulat


clar şi rar
2.1. Utilizarea corectă a intonaţiei în enunţuri afirmative, negative, Le théâtre, le cinéma
interogative, exclamative
2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri, activităţi Le passé composé avec « avoir » (I, II, III
3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/sau imagini groupe) S19
6
Unité 6 însoţitoare -21
Exercices
3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiile necesare rezolvării unei
Au théâtre sarcini de lucru simple
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli
Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor aspecte legate de
gastronomie în spaţiul francofon
Unité 7 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj simplu/ al unei Les ustensiles de camping
conversaţii uzuale, articulat (e) clar 6 S22
On fait du camping 1.4 Executarea de instrucţiuni rostite clar şi rar Les C.O.D. -24
2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de comunicare uzuală Exercices
2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri, activităţi
3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/sau imagini Voyager en France
însoţitoare
4.2 Redactarea unor enunţuri simple cu valoare imperativă pentru Test d’évaluation
situaţii uzuale
Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor aspecte legate de
Planificare VII L2 Franceza 4
2018-2019 prof. C. Margan
Şcoala Gimnazialã Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.com

sărbători în spaţiul francofon


( monumente din Franța )
A la bibliothèque
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj simplu/ al unei
conversaţii uzuale, articulat (e) clar Le datif
1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral articulat clar si rar
Unité 8 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii de comunicare uzuală Les C.O.I.
S25
2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri, activităţi 6
A la bibliothèque Exercices -27
3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiile necesare rezolvării unei
sarcini de lucru simple Les livres et les B.D.
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli
Test d’évaluation

1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj simplu, articulat


Au carnaval
clar şi rar
1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral articulat clar și rar Les vêtements et les achats
2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri, activităţi
Unité 9 3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/sau imagini Le génitif
S28
însoţitoare 6
Au carnaval Exercices -30
3.2 Identificarea sensului global al unui text scurt
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli Les jours de fêtes en France
4.3 Completarea de formulare cu date şi informaţii personale
Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor aspecte legate de Test d’évaluation
sărbători în spaţiul francofon (literatura şi filmul francez)
Unité 10 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj simplu, articulat
Planificare VII L2 Franceza 5
2018-2019 prof. C. Margan
Şcoala Gimnazialã Nr. 2 , Lugoj
Str. A. Astalaş, Nr. 38A, 305500, jud. Timiş
Tel/fax : 0256 357080
E-mail: sc2lugoj@gmail.com

clar şi rar

1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj oral articulat clar și rar Le lexique des sports
Le passé composé
2.3 Prezentarea în propoziţii simple de oameni, locuri, activităţi
Le féminin des noms
3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de titlu şi/sau imagini faire de/ jouer de,
Le sport de A à Z însoţitoare L’adjectif démonstratif;
3.2 Identificarea sensului global al unui text scurt S31
4
4.1 Redactarea de texte scurte folosind relatori simpli -32
4.3 Completarea de formulare cu date şi informaţii personale Test d’évaluation
Manifestarea interesului pentru cunoaşterea unor aspecte legate de
sărbători în spaţiul francofon (literatura şi filmul francez)
Bilan final
2 S33
Evaluation finale 2 S34

Planificare VII L2 Franceza 6


2018-2019 prof. C. Margan