Sunteți pe pagina 1din 4

Ingineria Implanturilor pentru Tesuturi Moi Indrumar de laborator

STUDII DE DETERMINAREA A POROZITATII BIOMATERIALELOR


POLIMERICE PRIN TEHNICA DE
MICRO-TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA (µ-CT)

1. CONTEXT

Microtomografia foloseste o tehnica similara cu cea utilizata in sistemele de tomografie cu


raze X folosite in medicina (Scannere CT), dar cu o rezolutie mult mai buna.
Structurile interne sunt reconstituite ca o serie de secțiuni transversale 2D (până la 2600 într-o
singură scanare), fiind apoi utilizate pentru a analiza parametrii morfologici bi- si tri-
dimensionali ai obiectului.

Procesul este nedistructiv și nu necesită pregătire specială a specimenului. Pentru comparație,


sistemele medicale CT au dimensiuni pixelilor de aprox. 1 mm, Microtomograful Skyscan
1172 poate achiziționa imagini cu dimensiunea pixelului de 0,7 microni.

Prin microtomografie de raze X este posibila reprezentarea microscopica a obiectelor intr-un


domeniu larg de aplicatii: analiza 3D a oaselor, studiul alimentelor, cercetarea tesuturilor moi,
studii insecte, comonente microelectronice, materiale, studii geologice, etc. Pachetele
software specializate permit extragerea unor informatii detaliate din imaginile microCT:
morfometrie oase, porozitate, analiza fractala, etc.

Fig. 1. Principiul de functionare al unui echipament de imagistica de tip computer tomograf


pentru cercetare.
Ingineria Implanturilor pentru Tesuturi Moi Indrumar de laborator

2. SCOPUL LUCRARII

Determinarea porozitatii unei probe biopolimrice prin tehnica de micro-tomografie


computerizata; studii privind micro-arhitectura interna a biomaterialului.

Obiective:

 Pregatirea adecvata a probei de interes (taiere, imobilizare);


 Familiarizarea cu tehnicile de captare imagini computer tomograf disponibile pentru ingineria
de material (specificitati ale parametrilor initiali de scanare);
 Adaptarea parametrilor de scanare in functie de natura probelor investigate;
 Evaluarea limitarilor si strategii de depasire a acestora;
 Utilizarea corecta a tehnicilor de scanare in functie de proprietatile de material (natura
materialului, forma – particula/film/corp 3D) si caracteristicile morfologice dorite a fi puse in
valoare;
 Discriminarea intre tehnici de lucru adecvate materialelor carbonice, polimerilor,
nanoparticulelor, etc.
 Familiarizarea cu softurile de captare, prelucrare si redare a rezultatelor (SkyScan –
parametrizare scanare; NRecon – editare imagini scanate; CTan – analiza probei in 2D/3D
(determinare porozitate, grosime, izotropie); CTvol – localizare cu precizie a ariilor de
interes din probele scanate; CTvox – creare imagine 3D a probei).

3. INSTRUMENTE DE LUCRU

Microtomograful Skyscan 1172

Softuri specifice: SkyScan, Nrecon, CTVox, CTAn

4 FLUXUL DE LUCRU

4.1. Pregătirea și montarea probelor pe un suport de probă

4.2. Poziționarea probelor în SkyScan-1172


i. Fixați suportul de probă pe etapa eșantionului
ii. Închideți ușa
iii. Porniți sursa de raze X
iv. Poziționați zona de eșantionare de interes în câmpul vizual al camerei
v. Setați dimensiunea pixelilor

4.3. Optimizați transmiterea prin eșantion


i. Selectați filtrul corect
ii. Reglați tensiunea și curentul

4.4. Actualizați corecția câmpului plat (flat-field)


i. Scoateți mostra
ii. Dezactivați corectarea câmpului plat
iii. Reglați timpul de expunere
Ingineria Implanturilor pentru Tesuturi Moi Indrumar de laborator

iv. Actualizați câmpul luminos


v. Reactivați corectarea câmpului plat

4.5. Repoziționați mostra

4.6. Imaginea evaluată

4.7. Setări de achiziție


i. Treapta de rotație
ii. Creșterea medie a cadrului
iii. Mișcare aleatorie
iv. 180/360 ° scanare
v. Lățimea parțială / scanarea offset

4.8. Începeți scanarea

Datorita complexitatii aparatului de tip microtomograf, lucrarea de fata este demonstrativa.


Procedura va fi explicata de catre titularul de laborator si procedura de manipulare a
echipamentului si prelucrarea datelor in softurile specifice vor fi derulate de catre acesta.
Studentii vor completa tabelele atasate, in vederea familiarizarii cu parametrii de scanare
adecvati a biomaterialelor de natura polimerica, precum si cu corelarea operatiunilor care
pot fi efectuate pe baza setului de imagini cu instrumentul software adecvat.

Tabel 1. Valorile parametrilor de scanare


Software utilizat Parametrii scanare Valori
1. SkyScan i. ...
ii. ...
...

Tabel 2. Scopul utilizarii software-urilor specifice de achizitie si prelucrare date


Software utilizat Scop
1.
...

5. TEMA DE CASA

Ilustrati grafic – histograma – dimensiunea medie a porilor probei investigate, precum si


grosimea peretilor acesteia, pe intervale de dimensiuni. Pentru medierea valorilor, dupa caz,
utilizati media ponderata pentru intervalele de valori investigate. Daca nu se justifica, utilizati
media aritmetica. Atasat histogramelor, se vor regasi tabelul cu valorile medii calculate pentru
dimensiunea porilor si grosimea peretilor, precum si deviatiile standard.

Tabel 3. Parametrii de microarhitectura interna a probei calculati


[] Deviatie [] Deviatie standard „Suprafata
Proba Dimensiune pori standard Dimensiune pereti specifica”*
[u.m]

Centralizarea observatiilor efectuate in cursul laboratorului, precum si a tabelelor.


Ingineria Implanturilor pentru Tesuturi Moi Indrumar de laborator

*Suprafata specifica se calculeaza ca raportul intre suprafata obiectului si volumul obiectului.