Sunteți pe pagina 1din 1

Factorii care influențează schimbarea climei pe teritoriul R.

Moldova

radiativi
(radiația
solară)

dinamici
fizico-
(circulația
atmosferică)
factorii geografici

antropici
(activitatea
umană)