Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

Citeşte textul cu atenţie:

Seara, tinerii care erau foarte drăguţi mergeau braţ la braţ, fără a le păsa de pustietatea din jur, şi-şi
spuneau că este frumos să te plimbi prin parcul tăcut, cu aleile sale udate de ploaie a căror linişte n-o
tulburau decât vrăbiile rele de gură sau croncănitul ciorilor întoarse de la cină. Mâna tremurândă a fetei
avea culoarea mov, iar peisajul cu tonuri gri era foarte trist.

1. Rescrie din text două adjective propriu-zise şi trei provenite din alte părţi de vorbire.

2. Precizează numărul de forme şi gradul de comparaţie pentru primul adjectiv.

3. Rescrie din text două adjective invariabile.

4. Analizează morfosintactic adjectivele subliniate: mov şi foarte trist.

5.Alcătuieşte două propoziţii în care adjectivul frumos să aibă funcţia sintactică de:

a) atribut adjectival în cazul genitiv

b) nume predicativ în cazul nominativ

SUCCES!

S-ar putea să vă placă și