Sunteți pe pagina 1din 8

Liceul Tehnologic „Dimitrie Filipescu”

Strada D.Filipescu nr.6 Buzau


Telefon: 0238.723727/0238.723728
Fax: 0238723727
e-mail: dimitriefilipescu@yahoo.com

FIŞA
DE ÎNREGISTRARE A REZULTATELOR OBŢINUTE LA PROBA DE
EVALUARE SUMATIVĂ, LA NIVEL DE CLASĂ
An școlar 2019 - 20120

Evaluare la sfârșitul semestrului I

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


CLASA: a IV-a
NUMĂR DE ELEVI EVALUAŢI: 19
DATA: 18.12.2019

MATRICEA DE SPECIFICAŢII:
Nr.
Competențe specifice Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare
crt

1.1. Realizarea de deducţii simple pe


1 baza audierii unui text literar sau * * * *
informativ accesibil
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt
2 prin raportare la mesajul audiat în * * *
contexte de comunicare previzibile
3.3. Extragerea dintr-un text a unor
elemente semnificative pentru a
3 * * * *
susţine o opinie referitoare la mesajul
citit
4.1. Recunoaşterea şi remedierea
4 greşelilor de ortografie şi de * * * *
punctuaţie în redactarea de text

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

I
T FOARTE BINE BINE SUFICIENT
E
M
I1 Găsesc sinonime\ antonime Găsesc sinonime\ antonime Găsesc sinonime \ antonime
pentru toate cuvintele date; pentru 5-6 cuvinte date; pentru 3-4 cuvinte date;
I2 Formulează 3 enunţuri în care Formulează 2 enunţuri în care Formulează 2 enunţuri în
cuvântul inimă să aibă cuvântul inimă să aibă care cuvântul inimă să aibă
înţelesuri diferite înţelesuri diferite înţelesuri diferite, cu greşeli
de scriere
I3 Desprinde informaţiile Desprinde informaţiile Formulează corect o
esenţiale din text, formulând esenţiale din text, formulând întrebare în legătură cu
întrebări în legătură cu textul; cu mici ezitări întrebări în textul;
legătură cu textul;
I4 Scrie corect ideea principală Scrie ideea principală cu miciScrie ideea principală cu
greşeli greşeli de exprimare,
ortografie
I5 Povesteste corect continutul Povesteste corect continutul Povesteste textul dar unele
textului citit,folosind propozitii textului citit, folosind enunţuri nu au un înţeles
logice,fara greşeli de ortografie propozitii logice,cu câteva clar, şi are multe greşeli de
greseli greşeli de ortografie scriere.
I6 Alcătuiesc 8 enunţuri pornind Alcătuiesc 5-6 enunţuri Alcătuiesc 3-4 enunţuri
de la cuvintele date pornind de la cuvintele date pornind de la cuvintele date
I7 Analizează corect părţile de Analizează corect 4-5 părţi Analizează corect 2-3 părţi
vorbire învăţate ; de vorbire ; de vorbire ;

BAREM DE EVALUARE A TESTULUI

Numărul itemului și nivelul rezolvării CALIFICATIVUL


(corect / incorect, integral/parțial) TESTULUI

Rezolvă integral si corect cel puțin 5 itemi Foarte bine

Rezolvă integral si corect 4 itemi; parţial 3 itemi. Bine

Rezolvă integral si corect 2 itemi; parţial 3 itemi/ incorect 2 itemi Suficient

Nu rezolvă corect nici un item. Insuficient

CALIFICATIVE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI:


Foarte bine Bine Suficient Insuficient

Nr. elevi 8 7 3 1

% 42% 37% 16% 5%

REZULTATE OBŢINUTE LA NIVELUL CLASEI:

C.S. C.S. C.S. C.S.


1 2 3 4
Nivel de realizare FB B S FB B S FB B S FB B S
Nr. de elevi
caredemonstrează
10 4 3 11 2 5 8 8 1 7 9 2
formareacompetenței
(Fb, B, S)
Nr. de elevi care
NUdemonstrează
1 1 2 2
formareacompetenței(In
suficient)
ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR FIECĂRUI ELEV CALIFICATIVE
OBȚINUTE LA FIECARE ITEM

Numele și prenumele
Calificativ pentru fiecare item
Nr. Calificativ
Crt Item Test
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8
.
1. ANDRONIC
FB FB FB FB B B S S B
ANDREI-GABRIEL
2. BALAN
FB FB FB FB I B B FB B
LARISA-ANDREEA
3. BURLACU
FB FB FB FB B B FB FB FB
DARIA-CRISTINA
4. CHIVU
FB FB S FB S B I I B
DRAGOŞ-ANDREI
5. COSMA
FB FB S FB FB B FB FB FB
ALEXANDER-STEFAN
6. DUMITRU
I I I I I I I I I
ANDREI-MIHAITA
7. DUTA
FB B B B B B FB B B
RARES-MIHAIL
8. GAGEANU
FB FB FB FB B B FB S FB
MIRABELA-NICOLETA
9. MIHAI
FB FB FB FB FB FB B FB FB
CRISTIAN-ADRIAN
10. MINCU
FB FB FB S S S S I B
DENIS-ANTONIO
11. NICA
FB FB FB FB FB FB FB FB FB
MARIUS-EDUARD
12. PLETEA
FB FB FB FB B B FB FB FB
EMANUELA-VALENTINA
13. STANESCU
S B I I I I I I I
MARIO-ADRIAN
14. STERIAN
FB FB FB FB FB FB FB FB FB
MARIA
15. TOADER
FB FB FB FB B B FB FB FB
MARIO-FLORENTIN
16. TUDOSE
B FB B FB B B FB I B
DARIUS-TIBERIU
17. VELCU
S S S S B S S S S
FLORIN
18. VELCU
S S S S S S S S S
VANESA
19. ZAVOIANU
FB B S S S B B FB B
DARIA-NICOLETA
5) Greşeli frecvente :

- formularea răspunsurilor la întrebări nu sunt complete


- nu se aplică în totalitate regulile de ortografie și punctuație, în multe czuri
- nu se respectă așezarea în pagină
- vocabular sărac

Măsuri ameliorative :
- exerciții de transcriere și copiere pentru elevii care scriu greșit cuvintele
- jocuri și metode activ-participative în vederea conștientizării celor citite
- urmărirea permanentă a caietelor elevilor pentru a identifica și corecta greșelile de
scriere
- sarcini și teme pentru acasă diferențiate
- reluarea și exersarea acelor concepte care nu au fost suficiet înțelese și interiorizate
- dedicarea unor ore speciale pentru sistematizarea ortogramelor

Prof. Înv. Pr. Popa Mihaela


Numele ………………….. Data ……………

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Evaluare sumativă - Semestrul I

1.Citiţi textul!

,,Tatăl îl cântăreşte iar în palmă şi-1 zvârle-n foc.


-Nu, tată - strigă Iliuţă - nu-1 arunca! Şi se repede cu mâinile în flăcări, se arde, însă scoate
galbenul de-acolo. E galben muncit, tată. În el sunt strânse zile şi nopţi trudite, la arătură, la cărat de
lemne. Îmi pare rău de el...
Se luminează faţa tatălui.
- Acum ştiu că rosteşti adevărul, grăieşte Petcu potcovarul. De bani străini nu-ţi pare niciodată rău,
de-aceea nici nu te-ai mişcat să scapi galbenii pe care i-am aruncat în foc mai înainte. Dar de ăsta
care-i dobândit din truda ta, vezi cum te doare inima, vezi cum îţi pare rău, Iliuţă?"
(Al. Mitru – ,,Banul muncit”)

2. a)Găsiţi cuvinte cu sens asemănător b) Găsiţi cuvinte cu sens opus pentru:


pentru:
a zvârli - ………………… a se lumina - …………………
a dobândi - …………………. noapte - ………………………….
trudă - ………………….. înainte - ………………………….
a rosti - …………………. adevărul - ……………………..

3. Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul inimă să aibă înţelesuri diferite:


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

4. Formulaţi trei întrebări în legătură cu conţinutul textului.


…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….

5. Scrieţi ideea principală a textului:


................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................
…...............................................................................................................................................

6. Povestiţi conţinutul fragmentului:


................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................

7. Alcătuiţi câte un enunţ în care să folosiţi cuvintele :

va : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
v-a ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
n-am ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
n-are :…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
n-aţi :……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
n-au …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
nai:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....
n-ai: …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

8.Analizaţi substantivele şi adjectivele din enunţul:


„Mireasma răcoroasă o învăluia şi păsările aproape se aşezau pe umeri. Ea era bucuroasă”
(H. Chr. Andersen – „Lebedele”)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……….
PROBLEME IDENTIFICATE ÎN SCOPUL STABILIRII MĂSURILOR DE REGLARE/AMELIORARE:
Numele şi prenumele elevilor care întâmpină
Competența neformată Descrierea problemei (dificultăților) identificate
dificultatea

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza


audierii unui text literar sau informativ -formularea de întrebări pe baza textului. Dumitru Andrei Mihăiță
accesibil
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin * identificarea sinonimelor și antonimelor pentru cuvinte
Dumitru Andrei Mihăiță
raportare la mesajul audiat în contexte de date.
comunicare previzibile Stănescu Mario
*identificarea sensurilor diferite ale unui cuvânt
3.3. Extragerea dintr-un text a unor
elemente semnificative pentru a susţine o *formularea ideii principale a unui fragment Dumitru Andrei Mihăiță
opinie referitoare la mesajul citit *povestirea conținutului fragmentului citit Stănescu Mario
4.1. Recunoaşterea şi remedierea greşelilor
de ortografie şi de punctuaţie în redactarea *utilizarea ortogramelor Dumitru Andrei Mihăiță
de text *analiza părților de vorbire învățate Stănescu Mario
REZULTATELE REGLĂRII/AMELIORĂRII (Se consemnează rezultatele obținute de
elevi în procesul de ameliorare a rezultatelor obținute la proba de evaluare):
Numele și
prenumele COMPETENȚA EVALUATĂ LA FINALUL PROGRAMULUI DE AMELIORARE
elevului
inclus în Competența Competența Competența Competența Competența Competența
programul specifică 1 specifică 2 specifică 3 specifică 4 specifică 5 specifică 6
de ameliorare
FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S

Notă:Se vor completa numai coloanele corespunzătoare competenței ce a fost vizată prin
programul de ameliorare aferent fiecărui elev din program.

Competența Competența Competența Competența Competența Competența


specifică 1 specifică 2 specifică 3 specifică 4 specifică 5 specifică 6

Nivel de FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S
realizare
Nr. de elevi
care
demonstrează
formarea
competenței
(Fb, B, S)
Nr. de elevi
care NU
demonstrează
formarea
competenț
ei
(Insuficie
nt)

S-ar putea să vă placă și