Sunteți pe pagina 1din 32

Prof. ISPIR IULIANA-FLORENTINA Prof.

VLAD ALEXANDRA-ANAMARIA
Şcoala Gimnazială Nr. 4, Grădiniţa cu Program Prelungit Dumbrava Minunată

VIAŢA CA O PRIORITATE
Proiect tematic - Scrisoarea Metodică a Învăţământului preşcolar 2016-2017
Ghid de bune practici

Rm. Vâlcea
2017
ISBN 978-973-0-24997-2
1
Colectivul de redacţie:
Tehnoredactare: Ispir Iuliana-Florentina şi Vlad Alexandra-Anamaria
Grafica: Ispir Iuliana-Florentina
Coperta: Ispir Iuliana-Florentina şi Vlad Alexandra-Anamaria
Corectura: Ispir Iuliana-Florentina, Vlad Alexandra-Anamaria
Colaboratori:
Părinţii copiilor preşcolari participanţi în cadrul activităţilor desfăşurate.

Lucrarea VIAŢA CA O PRIORITATE Proiect tematic - Scrisoarea Metodică a


Învăţământului preşcolar 2016-2017 Ghid de bune practici ,
(EDIŢIE ELECTRONICĂ - CD-ROM, 2017)
autor ISPIR IULIANA-FLORENTINA şi
VLAD ALEXANDRA-ANAMARIA,
a fost înregistrată având codul
ISBN 978-973-0-24997-2
Imaginile - sunt fotografii realizate în timpul activităţilor de la clasă, desfăşurate cu
părinţii.
Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate revine în exclusivitate
autorilor.

2
ARGUMENT:
În anul şcolar 2016-2017, Scrisoarea Metodică pentru Învăţământul Preşcolar a recomandat
proiecte tematice de interes pentru copii, menite să orienteze demersurile educaţionale spre două
direcţii importante: alegerea unei teme pentru un proiect individual care va avea în centru atenţiei
concepte de sărăcie, biodiversitate, siguranţă rutieră etc.; sau un proiect tematic având că temă una
din cele două titluri sugestionate. a) un fluviu de cântece şi dansuri diverse/ de înscrisuri diverse, b)
Viaţă că prioritate.
Datorită specificului grupului de preşcolari existent în anul şcolar 2016-2017, Grupa Mică,
grupă de integrare şi socializare, am ales, de comun acord cu colegă de grupă, Proiectul Tematic:
“Viaţa că o prioritate”.
Activitatea s-a desfăşurat pe perioada a două săptămâni şi a avut că subtemă: “Educatoare
pentru o zi” (prezentarea meseriei/profesiei fiecărui părinte în cadrul activităţilor de la grupă).
Părinţii, prezenţi în cadrul şedinţei organizate anterior activităţii, au fost anunţaţi de activitate şi au
fost de acord cu desfăşurarea ei, şi implicarea personală. Părinţii care au lipsit motivat au fost, de
asemenea anunţaţi, în cadrul orei de consiliere, nerefuzând participarea.
Scopul activităţilor: cunoaşterea meseriilor/ profesiilor de către copii direct de sursă şi
prezentarea regulilor de protecţie ce presupun profesarea acestora şi pot influenţa calitatea vieţii.
Principalele obiective au fost:
 Cunoaşterea de către copii (la nivelul lor de înţelegere), a factorilor ce pot influenţă
calitatea vieţii.
 Cunoaşterea de către copii (la nivelul lor de înţelegere), a modalităţilor de protecţie a
vieţii.
 Cunoaşterea (la nivelul lor de înţelegere), specificului meseriei prezentate.
 Educarea copiilor în spiritul cooperării socializării şi învăţării prin prisma
desfăşurării unor activităţi atractive ce pot influenţă concepţia copiilor despre participarea la viaţă
preşcolară.
 Imaginarea, de către copii, a unei grădiniţe ideale, o grădiniţă la care să vină de drag
să înveţe şi să se joace.
Aşadar timp de două săptămâni au fost invitaţi să participe părinţii (câte doi/trei pe zi),
pentru a-şi prezenţa meseria/profesia. La sfârşitul zilei s-a încheiat câte o fişă de activitate semnată
de părinţi.
Părinţii au prezentat, astfel, printr-o modalitate inedită, propria meserie/profesie, iar copiii au
fost foarte încântaţi şi au reţinut mai uşor datele prezentate. Fiecare părinte a prezentat meseria aşa
cum a crezut că poate reţine mai bine copilul, iar la finalul activităţilor copiii au primit recompense
şi am realizat fotografii şi filmuleţe.

Sumar al activităţilor desfăşurate în perioada 8-19 mai 2017:


8 mai 2017. Am primit vizită părinţilor: A.M. - care ne-a prezentat profesia de farmacist
prin jocuri simple şi întrebări interactive.
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să învete să se protejeze în scopul păstrării sănătătii proprii;
- să cunoască câteva reguli de igienă sanitară, folosite în scopul menţinerii şi păstrării
sănătăţii.

3
Apoi am primit vizită lui C-S.B. - care a prezentat copiilor meseria de agricultor, având ca
material didactic planşe cu imagini, costumaţia de agricultor compusă din: halat, capişon, mănuşi; şi
câteva roşii ecologice pe care le-am spălat şi le-am dat copiilor spre gustare.
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să înveţe regulile necesare unei alimentaţii sănătoase;
- să recunoască leguma prezentată, dezvăluindu-i însuşirile cunoscute (culoare, gust, formă
etc.);
- să înveţe reguli de igienă necesare folosirii legumelor în alimentaţia de zi cu zi.

Ultima invitată: C.R. - a prezentat copiilor meseria de pictor. A explicat rolul unui pictor în
viaţa socială a oamenilor şi a realizat (ca exemplificare), mici desene pe mânuţele copiilor, care au
fost foarte încântaţi. La sfârşit au primit şi abţibilduri că recompense.
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să cunoască ustensilele folosite de către pictor;
- să înveţe să aprecieze frumosul în artă;

4
- să aibă un comportament civilizat pe parcursul activităţii de desenare a fiecărui copil în
parte (este vorba de răbdarea necesară până la venirea rândului fiecăruia de a fi desenat).
Toate aceste activităţi au fost consemnate în fişa de activitate încheiată. Vezi Anexa 2.

9 mai 2017. Am primit vizită mămicii G.C. care a prezentat “meseria” de casnică şi
mămică. O ocupaţie destul de aglomerată, am spune noi. A explicat copiilor câteva regului de
comportament, pe care ar trebui să le respecte în familie, le-a povestit cum pot influenţa ei, prin
comportament, activitatea mamei (dacă nu ascultă mama este supărată şi nu poate să îşi
îndeplinească sarcinile foarte bine şi invers). Preşcolarii au ascultat cu interes şi şi-au spus părerea:
pozitivă sau negativă (după comportamentul fiecăruia), ori de câte ori au fost întrebaţi.
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să înveţe să aprecieze activitatea mamei de acasă;
- să asculte cu interes îndrumările date de mămica prezentă.

5
Cel de al doilea invitat a fost de fapt familia C., care deţin o mică afacere în construcţii şi
ne-au prezentat meseria de constructor, prin prisma folosirii excavatorului că unealtă de lucru. A
explicat: care este rolul excavatorului în realizarea unei construcţii şi a făcut o demonstratie live, în
curtea grădiniţei.
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să manifeste interes pentru activitatea prezentată;
- să înveţe să respecte regulile existente şi prezentate de către proprietarul utilajului, de a nu
se afla pe langă un utilajul folosit în construcţii, în momentul manevrăvii acestuia;
- să înveţe să respecte colegii (aici fiind vorba de faptul că, utilajul fiind mic, fiecare dintre ei
dorea să se urce să îl viziteze; de aici şi respectul pentru coleg: dacă eu l-am vizitat, hai vin-o şi tu).
Toate aceste activităţi au fost consemnate în fişa de activitate încheiată. Vezi Anexa 3.

6
10 mai 2017. A fost rândul altor părinţi să-şi prezinte meseria. M.M. - a prezentat meseria de
biolog povestindu-le copiilor aventura unui mic peştişor pierdut într-un rău poluat. De aici apoi i-a
învaţat copii câteva reguli de protejare a mediului. Povestea a fost spusă şi în prezenţa celui de al
doilea invitat al zilei: G.V, un bunic, care a prezenţa meseria de tâmplar. A adus copiilor câteva
unelte de lucru (în miniatură), şi le-a explicat ce poate face un tâmplar, dar şi câteva reguli de
folosire. A realizat o mică demonstraţie, iar la final i-a lăsat pe copii să încerce micile unelte.
Obiective specifice activităţiilor desfăşurate:
- să asculte cu interes povestea prezentată;
- să asocieze întâmplările din poveste, cu cele reale din viaţa noastră;
- să înveţe câteva reguli de protecţie a mediului;
- să înveţe reguli de protecţie a vieţii, în folosirea unor unelte de lucru;
- să exerseze reguli de comportare civilizată în timpul activităţilor desfăşurate.
Toate aceste activităţi au fost consemnate în fişa de activitate încheiată. Vezi Anexa 4.

7
11 mai 2017. Am avut întâlnire cu agentul de poliţie M.C., care a arătat copiilor (în limita a
ceea ce poate arată), câteva instrumente şi o mică parte din echipamentul agentului antifraudă (vestă
folosită în misiuni şi o pereche de cătuşe). A adus ca suveniruri copiilor - pliante de prezentare a
siguranţei copilului (concepute pentru vârstă lor), pliante pe care le-a prezentat copiilor şi a discutat
despre regulile care ar trebui să fie respectate de către oameni, pentru a fi în siguranţă.
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să înveţe reguli de siguranţă necesare să îi protejeze pe ei şi pe părinţi;
- să răspundă întrebărilor puse, având un comportament şi limbaj civilizat;

8
- să manifeste interes pentru activitatea prezentată.

A două invitată a zilei a fost doamna M.A-M care aprezentat activitatea unui funcţionar
însărcinat cu proiecte europene. A adus copiilor suveniruri - pliante de prezentare, le-a spus o mică
poveste despre oraşul nostru şi a prezentat o parte din activitatea pe care o desfăşoară prin imagini
sugestive. Ambii invitaţi le-au dăruit, alături de suveniruri şi recompense, pentru modul în care s-au
comportat în timpul activităţii.
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să manifeste interes pentru activitatea prezentă;
- să reţină ideile principale ale activităţii prezentate;

9
- să răspundă întrebărilor puse de părintele prezent;
- să înveţe unele instituţii de interes public-social: aici Consiliul Judeţean.
Toate aceste activităţi au fost consemnate în fişa de activitate încheiată. Vezi Anexa 5.

12 mai 2017. Sfârşitul săptămânii a fost ocupat de un eveniment anunţat din timp: primirea
vizitei agentului însărcinat cu prezentarea şi desfăşurarea de activităţi pe tema siguranţei educaţiei
rutiere (vezi Anexa 12). Invitatul a fost o surpriză a mămicii T.O., lucrător în cadrul IPJ Vâlcea.
După prezentarea propriei meserii, a introdus invitatul care a realizat cu preşcolarii jocuri rutiere şi
le-a prezentat regului de circulaţie, pentru nivelul lor de înţelegere. La sfârşit ne-a dăruit şi câteva
filmuleţe de prezentare, pe care copiii le-au vizionat în activitatea ALA de după-amiază..
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să recunoască cu uşurinţă uniforma prezentată de părintele prezent la activitate;
- să cunoască regulile de siguranţă rutieră a pietenilor;
- să desfăşoare jocuri interactive de educaţie rutieră;
- să răspundă cu interes întrebărilor din timpul activităţii desfăşurate;
- să manifeste un comportament civilizat în timpul activităţii.

10
Apoi am primit vizită mămicilor: P.M - care a prezentat meseria de referent, ajutându-se de
povestea Soldăţelului de plumb şi a pliantelor/ insignelor reprezentative pe care le-a dăruit celor
mici, ca suveniruri.
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să asculte cu interes povestea prezentată;
- să facă asocieri între povestea prezentată şi activitatea soldaţilor;
- să cunoască câteva exemple de bună practică din activitatea unui soldat.

11
şi a doamnei. P.A. - ce a prezentat meseria de bijutier. Aceasta a dăruit fetiţelor inele, ca
suveniruri şi băieţilor brelocuri. Fiecare părinte le-a dăruit şi recompense.
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să reţină adevăratul specific al muncii de bijutier;
- să înveţe care sunt scopurile folosirii bijuteriilor ;
- sa redea, prin exemple din familie, modalităţi de folosire a bijuteriilor (ex. mama îşi
schimbă cerceii zilnic, sau mama îmi pune brăţară când plec la ziua unui coleg etc.).
Toate aceste activităţi au fost consemnate în fişa de activitate încheiată. Vezi Anexa 6.

12
15 mai 2017. Ziua de luni a început cu noi activităţi desfăşurate de părinţi. Familia P. şi-a
prezentat activitatea în faţă copiilor. Doamna P. a prezenţa profesia de inginer - lucrător la Apele
Române. A arătat copiilor, pe macheta prezentată, drumul apei până la robinetul din casă şi de aici
mai departe de unde a venit, circuitul ei în natură şi regulilor de protajare a apei, reguli ce au venit în
completarea activităţii prezentate de mama - biolog. Apoi Domnul P. a prezentat activitatea de
inginer agronom însărcinat cu proiecte de dezvoltare rurală, dar şi cu activitatea de reciclare a
deşeurilor menajere.
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să manifeste interes pentru activitatea prezentată;
- să răspundă întrebărilor puse în timpul activităţii;
- să cunoască reguli de protecţie a naturii în general şi a apei în special;
- să cunoască modalităţile de colectare a deşeurilor menajere după specificul materialului
acestuia;
- sa înveţe să diferenţieze: zonele urbane de cele rurale, cunoscând deosebirile şi
asemănările.

13
Ambii au dăruit copiilor suveniruri pliante de prezentare, dar şi recompense.
Ziua a fost încheiată cu activitatea domnului P-R.B. care a prezentat copiilor meseria de
electronist-lucrător în reţeaua de telecomunicaţii/telefonie. Încântarea copiilor a venit din
suvenirurile primite de la părinte care i-au fermecat la maxim (baloane, cartele telefonice,
minijucării).

14
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să exerseze regulile de comportament civilizat învăţate (să mulţumească pentru darurile
primite);
- să cunoască câteva reguli de folosire a aparatelor de telefonie, la vârsta preşcolară;
- să înveţe să diferenţieze timpul de folosire al unui telefon de către un adult, faţă de un
copil. Toate aceste activităţi au fost consemnate în fişa de activitate încheiată. Vezi Anexa 7.

16 mai 2017. O nouă zi, noi prezentări de meserii. Familia P. au prezentat copiilor
meseria/profesia de: P.I. - electrician şi P. L. - consultant financiar. Au prezentat meseriile
folosindu-se de filmuleţe ilustrative şi planşe cu imagini şi le-au dăruit suveniruri.
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să cunoască eficienţa prezenţei unui consultant financiar în viaţa părinţilor;
- să cunoască reguli de folosire a aparatelor casnice (copiii nu au voie să le folosească).

Doamna V.G. - a prezentat activitatea de asistent medical. Prin recunoaşterea instrumentelor


folosite în activitate şi mici demonstraţii, copiii au recunsocut cu uşurinţă profesia. Au primit
suveniruri precum: mănuşi, mască medicală, seringi şi ecusoane de mici asistenţi.
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să-şi învingă frica generată de mergerea la medic, prin cunoaşterea ustensilelor folosite de
acesta;
- să cunoască câteva reguli de protecţie a sănătăţii proprii.
Toate aceste activităţi au fost consemnate în fişa de activitate încheiată. Vezi Anexa 8.

15
17 mai 2017. Ziua a debutat cu prezenţa doamnei T.C. care a prezentat copiilor meseria de
topograf şi am realizat împreună, un releveu al clasei.
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să cunoască eficienţa muncii unui topograf;
- să ajute în realizarea unui proiect topografic al clasei;
- să exerseze regulile de condutită civilizată pe parcursul activităţii (să nu se certe în a da
ajutor, să îşi aştepte rândul etc).

16
Ziua s-a încheiat cu activitatea doamnei S.M. - care le-a prezentat activitatea de contabil. Au
primit suveniruri bani de jucărie şi recompense de la ambele mămici.
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să cunoască necesitatea unui contabil în activitatea de zi cu zi a oamenilor;
- să cunoască instrumentele de lucru ale unui contabil (banii, calculatorul, grafice etc).
- să asocieze specificul muncii unui contabil cu activitatea matematică de la clasă (ex.
numărat, socotit, folosirea cifrelor, a mulţimilor etc.).
17
Toate aceste activităţi au fost consemnate în fişa de activitate încheiată. Vezi Anexa 9.

18 mai. 2017. Doamna S.L. a realizat în faţă copiilor o demonstraţie practică pentru
prezentarea meseriei de make-up-ist. Aşadar a realizat o şedinţă de machiaj în faţă preşcolarilor,
având ca subiect de lucru o altă mămică şi apoi le-a desenat lor însăşi, cu rujuri, mici desene.

Obiective specifice activităţii desfăşurate:


- să cunoască asocierea făcută de oameni atunci când se referă la un make-up - cu machiajul.
- să aprecieze frumosul din arta machiajului;
- să cunoască momentele în care machiajul poate fi folosit.
Toate aceste activităţi au fost consemnate în fişa de activitate încheiată. Vezi Anexa 10.

18
19 mai 2017. A fost momentul de încheiere, dar şi de consolidare a profesiei de asistent
medical, prezentate de doamna N.D. Copiii au participat la demonstraţii de punere a unei perfuzii,
bandajarea unei lovituri, luarea unei tensiuni, primirea de medicamente. Au primit suveniruri
branule (fără ac), băscuţe medicale, mănuşi chirurgicale şi medicamente-bombonele. Vezi Anexa 11
Obiective specifice activităţii desfăşurate:
- să consolideze cunoştinţele despre profesia de asistent medical;
- să arate că şi-au învins frica faţă de medic prin participarea cu interes în cadrul activităţilor
de demonstraţie a unor acţiuni medicale simulate.
Activitatea a fost consemnată în fişa de activitate încheiată. Vezi Anexa 10
19
20
Feedback-ul activităţii
La finalul celor două săptămâni, doar doi părinţi nu a reuşit să prezinte meseria (în condiţiile
în care era necesar doar un părinte din familie să prezinte, nu ambii părinţi).
Poate că ne întrebaţi, aşa cum ne-au întrebat colegele din grădiniţă: nu a fost prea mult?
 Poate da, din perspectiva multitudinii meseriilor prezentate.
 Poate nu, din perspectiva implicării părinţilor în activităţile desfăşurate la clasă,
împreună cu copilul propriu.
De asemenea am fost întrebate: şi la anul ce mai faceţi la meserii? Răspunsul nostru a fost:
vom face vizite la locul de muncă al părinţilor, iar la grupa mare - vom face jocuri de creaţie, de
prezentare de către copil a meseriei (poate tot alături de părinte), sau realizarea unor poveşti
imaginare despre meseria părintelui.
În afara colaborării şi a implicării părintelui în activităţile preşcolare desfăşurate la clasă, un
alt plus al activităţilor desfăşurate a fost acela al socializării şi comunicării preşcolarilor.
Deşi au vârsta cuprinsă între 3-5 ani, putem spune că, la plecarea părintelui din sala de grupă,
nici un preşcolar nu a plâns (deşi integrarea la începutul anului şcolar a fost destul de dificilă pentru
unii dintre ei). Mai mult: pe parcursul desfăşurării fiecărei activităţi părintele şi copilul a stat
împreună şi au realizat împreună prezentarea. Acest lucru demonstrează - evoluţia pozitivă socio-
emoţională a copilului preşcolar.
Evaluarea activităţii
La sfârşitul celor două săptămâni putem spune că, cele mai greu de reţinut denumiri de
meserii/profesii au fost cele de: funcţionar, referent, inginer; în ideea că nu ştiau să le pronunţe, dar
cunoaşteau foarte bine cu ce se ocupă fiecare părinte.
De asemenea, materialele folosite de către părinţi în timpul activităţi, au rămas în
proprietatea grupei şi pot fi folosite şi cu alte ocazii.
Ce presupune însă o astfel de activitate - mult efort colectiv: atât din partea părinţilor (care
au trebuit să îşi rezerve câte o zi liberă pentru prezentare), cât şi din partea cadrelor didactice (care,
timp de două săptămâni am fost prezente în unitatea preşcolară atât în programul de dimineaţă, cât şi
în cel de după-amiază).
Ce am realizat cu această activitate?
O colaborare mai bună părinţi-copii-educatoare-îngrijitoare (pentru ca de fiecare dată am
avut nevoie de dânsele să facă puţină curăţenie), o activitate desfăşurată în bune condiţii la clasă,
cunoaşterea de către preşcolari a meseriei părintelui, care ştim foarte bine că, de multe ori, ajung la
şcoală, şi nu cunosc meseria părintelui, răspunsului lor fiind de cele mai multe ori: lucrează la
serviciu; realizarea unor activităţi altfel care să sporească progresul educaţional, încrederea
părinţilor în sistemul educaţional preşcolar.
De asemenea, pe parcursul desfăşurării proiectului, am atins mai multe puncte vizibile
recomandate şi în alte teme de abordare a educaţiei preşcolarului din Scrisoarea Metodică precum:
cele ale educaţiei sanitare (din perspectiva asistentului medical şi cea a farmacistului), educaţiei
rutiere (din perspectiva agentului rutier, dar şi cea a prevenirii siguranţei rutiere), învăţarea
colaborativă (realizarea releveului), metoda proiectului tematic, educaţia outdoor (activitatea cu
excavatorul), lupta cu timpul pentru calitatea vieţii (în tematica abordată de părinţi ale protecţiei
mediului, apei, deşeurilor menajere şi acţiunea de dezvoltare rurală), activităţi integrate (acţiunea de
dezvoltare rurală şi cea a deşeurilor menajere), inclusiv elemente ale gândirii laterale - din
perspectiva ideilor date de către copii în ceea ce priveşte protecţia mediului şi meseria de tâmplar
Diseminare
Activităţile au fost diseminate pe grupul facebook al grădiniţei (grup închis), în cadrul
proiectelor eTwinning şi în grupul yahoo al corpului profesoral.

Bibliografie: Scrisoarea Metodică pentru Învăţământul Preşcolar 2016-2017


21
ANEXE
Anexa 1. Pliant de prezentare al activităţii, prin care am promovat o activitate


22
Anexa 2 - Fişă de activitate 8 mai 2017

23
Anexa 3 - Fişă de activitate 9 mai 2017

24
Anexa 4 Fişă de activitate 10 mai 2017

25
Anexa 5 - Fişă de activitate 11 mai 2017

26
Anexa 6 - Fişă de activitate 12 mai 2017

27
Anexa 7 - Fişă de activitate 15 mai 2017

28
Anexa 8 - Fişă de activitate 9 mai 2017

29
Anexa 9 - Fişă de activitate 17 mai 2017

30
Anexa 10 - Fişă de activitate 18 mai 2017

31
Anexa 11 - Fişă de activitate 19 mai 2017

32