Sunteți pe pagina 1din 2

NUMELE ȘI PRENUMELE.................................... DATA.......................

TEST DE EVALURE SUMATIVA

UNITATEA DE ÎNVĂTARE : Ieri, azi, mâine

1.Completeazǎ spațiile punctate:

a) .................................scriu povestea Istoriei pe baza documentelor gǎsite.


b) .................................este știința care studiazǎ evenimentele din viața oamenilor, din
trecutul cel mai îndepartat pânǎ în prezent.
c) Documentele gǎsite pe baza cǎrora se prezintǎ fapte istorice se
numesc ..................................................................................... .

2. Completeazǎ tabelul cu trei exemple pentru fiecare izvor istoric:

IZVOARE ISTORICE NESCRISE IZVOARE ISTORICE SCRISE

1.

2.

3.

3. Răspunde la întrebări.

a) Care este epoca în care s-a născut Iisus Hristos?

____________________________________________________________________

b) Care este epoca dinaintea nașterii lui Hristos?

_____________________________________________________________________

c) Care este epoca în care trăim noi în prezent?

_____________________________________________________________________
4. Faceți transformarile potrivite:

a) 100 ani = ........................ b) 10 ani = .......................... c) 1 000 ani = ...............;

5. Stabilește care propoziție este adevărată ( A) și care este falsă(F).

a) Cronologia se ocupă cu studiul datelor în istorie.

b) Condițiile geografice nu influențează modul de viață și ocupațiile comunităților.

d) Armele, podoabele și monedele sunt izvoare istorice scrise.

6. Completează tabelul, după model.

Anul Secolul Mileniul epoca

1650 d. H. XVII II medievală

356 d. H

1859 d. H.

2016 d. H.

S-ar putea să vă placă și