Sunteți pe pagina 1din 2

1.

COLOREAZĂ / ÎNCERCUIEŞTE LITERA Ș:

S Ș I c S L C Ș S VF Ș L R Ș I Ș T
Ș
u
M I Ș C K Ș L F I S Ș S B E Ș F Ș L O Ș EI
2. SCRIE LITERELE Ș, ș DUPĂ CONTUR:

3.SCRIE LITERELE Ș, ș PE SPAŢIUL DAT.

4. MARCHEAZĂ LOCUL SUNETULUI Ș ÎN SILABELE CUVINTELOR:

5. CITEŞTE:

 ȘA, AȘ, IȘ, ȘI, OȘ, ȘO, EȘ, ȘE, UȘ, ȘU, ĂȘ, ȘĂ
 ȘAL, CAȘ, UȘI, ȘOC, COȘ, URȘI, ȘNUR, ȘOIM, ARȘI
U – ȘĂ ȘUN – CĂ ȘCOA – LĂ ȘO - MER RO – ȘU
A – ȘA ȘU - RĂ ȘCO - LAR ȘO - SEA U - ȘOR
ȘA - SE LE - ȘIN ȘCO - LARI ȘO - ȘONI CO - COȘ

 VI – ȘI – NE ȘE – NI – LĂ ȘOA – RE - CE MIȘ – CA – RE
CAȘ – CA – VAL MA – ȘI – NĂ ȘO – RI - CEL MO – RIȘ - CĂ
6. TRANSFORMĂ DUPĂ MODEL: CAL - CALUL
COȘ - _______________ COCOȘ- __________________
MOȘ - _______________ MEȘTER - __________________
ORAȘ - ___________________ ȘCOLAR - ____________________

7. REALIZEAZĂ CORESPONDENŢA ÎNTRE CUVÂNT ŞI IMAGINE:

COȘ MIȘCARE
COR MĂTUȘĂ
CAR MAȘINĂ
ȘIR ȘCOALĂ
ȘINĂ ȘCOLAR
ȘAL ȘCOLARI

8. CITEŞTE ŞI SCRIE PROPOZIŢIILE :

a)AM O UȘĂ NOUĂ ACASĂ. m)AȘ VREA SĂ SCRIU CU CARIOCA.


c)NOI IEȘIM ACUMA VESELI. n)MIȘU CERE ȘASE CAISE.
e)SONIA ȘI EMI REUȘESC SĂ SARĂ. o)NICUȘOR E LA ȘCOALĂ.
i)CORINA IA COȘUL CU VIȘINE. r)RAUL MIȘCĂ MAȘINA LA SEMNAL.

9. COLOREAZĂ LITERA Ș CU GRI. 10. COLOREAZĂ DUPĂ MODEL.