Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Națională de Arte din București

Referat
Tema

”Artistic research- Atlasul


Mnemosyne”

Realizat de doctoranda

Diana Morari

București 2020
Aby Warburg și Atlasul Mnemosyne

Aby Warburg este un istoric de artă german, care provine dintr-o familie de evrei. Sa născut la
Hamburg într-o familie de bancheri, dar renuță la rolul său de moștenitor, pentru a reuși să
studieze isotria artei, arheologia, filozofia și psihologia. A avut ca profesori pe clasicistul
Hermann Usener1, istoricii de artă Carl Justi2 și August Schamasow, istoricul Karl Lamprecht și
arheologul Adolf Michaelis. În anul 1895-1896, Warburg a mers într-o ultimă călătorie formativă
în Arizona și New Mexico pentru a studia cultura autohtonă înainte de a se concentra pe arta
renascentistă italiană. În 1897 s-a stabilit la Florența timp de aproape cinci ani pentru a înțelege
fundamentele artei și culturii din secolul al XV-lea în arhivele locale. După întoarcerea la
Hamburg, adecis să înființeze o bibliotecă pentru
propria sa întreprindere. Warburg a refuzat două
profesii, dar a acceptat titlul de profesor onorific în
1912. Principalele realizări ale lui Aby Warburg sunt
lărgirea domeniului istoriei artei pentru a include toate
tipurile de artefacte.

Warburg a format un proiect fabulos, care mai târziu


fiind numită ”Enciclopedie filosofică” care cuprinde 4
volume. A devenit din ce în ce mai clar că cercetările lui
Warburg nu s-au dedicat doar subiectelor istorice ale
artei și empirismului istoric, ci că ideea centrală a operei
sale a fost de un tip pur interdisciplinar. Când noua
bibliotecă a fost deschisă în 1926, era deja un monument
pentru istoria gândirii umane și pentru viața de apoi a tradiției antice. Din acel moment , faimosul

1
Usener Hermann (1833-1905), s-a născut la Weilburg și a fost educat la Gimnaziul său. Începând cu anul 1853 a
studiat la Heidelberg, Munchen, Gottingen și Bonn. A fost un gânditor pe scară largă care a combinat cercetarea
savantă cu reflecția teoretică.
2

Carl Justi (1832-1912), a fost un istoric de artă având origine în germania, a practicat o abordare biografică a istorie
artistice. Profesor de istorie a artei la Universitatea din Bonn, scris trei biografii critice majoare. S-a născut la
Marburg și a studiat teologia la Universitatea din Berlin înainte de a se transfera la filozofie și a absolvit în 1859.
filosof Ernst Cassirer și colegii săi au fost primiți de o inscripție de deasupra ușii interioare a
bibliotecii unde Warburg pusese cuvântul grecesc ”Mnemosyne”, pentru ”memorie”, menținând
că institutul a fost dedicat studiului ”supraviețuirii Antichității”.

Warburg a aplicat conceptul de schimb și migrare nu numai în diferite epoci, el a presupus, de


asemenea, că diferitele părți ale Europei, că nordul și sudul comunicau între ele și că nu exista o
supremație a unuia asupra celuilalt. După ce a studiat schimbul de nord și de sud, el a apelat
acum la punctul de întâlnire a estului și vestului.

Atlasul Mnemosyne

Unul dintre ultimile și neacoperite proiecte ale lui Warburg și Saxl a fost ”Atlasul Mnemosyne”.
„Proiectul Atlas” este acum adesea citat în prelegirele academice și s-ar putea sî-l compare, prin
diminsiunea sa, cu structura sa infinită și cu intenția ambițioasă, cu proiecte colective, precum
”Recherche de la temp perdue”. Titlul acestuia, precum și descrierea funcției sale au făcut
obiectul unor discuții îndelungate între Warburg și Bing și au durat ani de zile să se dezvolte.
Mnemosyne Atlas este astfel doar un titlu prescurtat pentru o descriere mult mai lungă, iar
cuvântul Atlas se referă la sensul german al
acestuia ca ”Album” sau ”Colecție
tipărită”.

Ceea ce se numește în zilele noastre


”Atlasul Mnemosyne” constă, de fapt din
rămășițele unui proiect care a fost
neterminat la moartea lui Warburg în 1929.
Ideea ia venit din utilizarea
imaginilorplasate pe ecrane mari ca
instrumente pentru pregătirea prelegerilor
și expziții, la fel ca în conferința sa romană
Schifanoia. Abia mult mai târziu, aproape
la sfârșitul vieții sale, undeva în vara anului
1927, Warburg a formulat ideea producerii
unui Bilderatlas sistematic, pe baza
sugestiilor făcute de asistenții săi, făcând prelegerile și expozițiile sale mici un ”spin-off” al acest
proiect mai mare în care a căutat să prezinte opera sa științifică, veche și nouă, metode și
rezultate, într-un mod coerent și
inedit.

Grupul de cercetare
Mnemosyne, era format din
artiști, care lucrează la atlasul
Warburg de patru ani. Se
întâlnesc regulat la salonul opt
din Hamburg pentru a ”
combina arta și teoria, producția
și cercetarea, în experimennte
practice. Între timp sa organizat
o expoziție cu toate celeșaizeci
și trei din panouri cae au fost
reconstruite în dimensiunile lor
originale, două cu materialul
pictural ariginal. Este prima dată
când grupul de cercetare și-a prezentat lucrările pe atlas pentru discuții într-un context mai larg.
În expoziție, versiunea lui Warburg rămâne intactă, comentariile pentru interpretarea panourilor
sunt cuprinse într-o serie de broșuri intitulate Baustelle ”Șantier”. În plus, treisprezece artiiști,
printre care Olaf Metzel3, Paul McCarthy4 și Peter Weibel5, au fost invitați să creeze panouri

3
Olaf Metzel- 1952, Berlin. Este un sculptor și artist de origine germană. Pentru Olaf Metzel, provocarea ca aliment
pentru gândire face parte din arta sa. Pentru sculpturile sale, el folosește și piese care sunt considerate resturi, cum ar
fi bariere pentru ”Memorialul Ranale” din Berlin, sau scaunele de stadion aruncate pentru proiectul de fotbal ”Auf
Wiedersehen”din Nurnberg.
Metzel a fost profesorde sculptură la A cademia de Arte Plastice din Munchen
4

Paul McCarthy- este un artist american contemporan care lucrează în mass-media în spectacole, sculptură și film.
Lucrarea sa își propune să-l facă pe publicul său să simtă inconfortbabil și de cele mai multe ori, reușește să
stârnească controverse.
5
proprii în format original. Acestea arată modul în care opera artistică poate funcționa ca și
vizualizarea cercetării academice. După o sută de ani, opera lui Warburg rămâne neterminată,
deschisă tuturor celor care ar dori să o gândească mai departe. Acest lucru face interesant nu
numai pentru istoria artei și studiilevizuale, ci și pentru artiști. Astăzi este mai puțin o problemă
de a descifra atlasul Mnemosyne de Warburg, oferind indicații depre cum să se vadă panourile
individuale decât să le vezi ca o invitație de a vizualiza reflecții complexe despre imagini.

În ultima versiune, Mnemosyne Atlas era


format din șaizeci și trei de panouri”Tafeln”.
Folosind scânduri din lemn, măsurând
aproximativ 150x200cm și acoperite cu pânză
neagră. Warburga aranjat și rearamjat, într-un
lung proces combinativde adăugare și scădere,
fotografii alb –negru cu imagini istorice și
cosmografice. Aici și acolo a inclus și
fotografii cu hărți, pagini cu manuscrise și
imaginicontemporaneextrasedin ziare și
reviste. Însă panourile individuale au fost
numerotate și ordonate să creeze secvențe
tematice încă mai mari.

Se știe că Warburg a dorit să complementeze


cel puțin 79 sau chiar până la 200de panouri,
Dar totuși viziunea lui Warburg nu a fost pe deplinrealizată. Atlasul este înghețat în stare
provizorie, panourile apar fără titlu, imaginile individuale sunt 971 în total, au fost afișate în cea
mai mare parte fără titluri sau alte informații de identificare. Dar din fericire, într-un caiet
intitulat ” Uberschhriften- Sinopsisul plăcilor” este o personă identificată, Gertrud Bing 6,

Peter Weibel- german, este un artist austriac post-conceptual austriac, curator. Crescând în Austria Superioară, a
studiat mai întâi literatura franceză și franceza la Paris timp de un an, apoi a început studiile de medicină la Viena
1964, până când a trecut la matematică cu accent pe logică. Majoritatea lucrărilor lui Peter Weibel pot fi rezumate în
categorii de concept art, performanță, film experimental, artă video, artă computerizată și artă media generală.
6
Gertrud Bing (1892-1964)- a fost istoric, filozof și director al institutului german de artă. Începând cu 1922, după
ce și-a încheiat doctoratul filosofic la Universitatea din Hamburg cu Ernst Cassirer, a lucrat pentru Aby Warburg.
urmărind îndrumările mentorului său, oferă rubrici scurte pentru fiecare panou, oferind astfel un
fel de semnătură conceptuală de scurt metraj cu principalele subiecte și teme. De exemplu,
rubricile care rezumă simbolistica astrologică a panoului 22 se citește ” Practică spaniolă- rabă,
Alfonso. Manipulare, Sistemul cosmic ca masă de zaruri, Vrăjitorie, Lithomancy”. Astfel de
indicații prescurtate și aforice despre ce și cum trebuie să interpretăm seamnă cu rubricile unei
intrări enciclopedice, deși o enciclopedie care constă în totalitate din imagini. Sau dacă vezi doar
fotografiile panourilor servesc ca un set de grisailles post – moderne, un palat de memorie tardiv,
care ne invită să contemplăm viziunea sincretică a lui Warburg despre viața de apoi a
simbolismului și cosmografiei păgâne din perioada medivală până în renascentist ți post- Arta și
gândirea renascentistă.

Cercetarea este, așadar mai mult decât o simplăvexplorare obiectiă și empirică, care este
legitimată în sine prin descoperirile sale nefondate. Cercetarea trebuie să urmărească
semnificațiasocialăa fennomenelor culturale și să contribuie la o „ a doua iluminare” așa cum a
numit-o Warburg. În timp ce Freud încearcă să formuleze o ”psihohistorie, care difineșe omul ce
fiind o ființă care este prinsă într-o rețea de forțe.

Warburg a scris o istorie a ”imaginilor” care ne învîță funcția imaginilor, adică, ca organ să
exprime așteptări și nevoi sociale și deci ca mijloc de comunicare religioasă și politică.

Bibliografie

Aby Warburg(1866-1929). Supravețuirea unei idei..................................................Mathias Bruhn

Bing a ajutat la salvarea bibliotecii Warburg de accesul nazist din 1933, Londra.
https://warburg.library.cornell.edu/

https://warburg.sas.ac.uk/library-collections/warburg-institute-archive/online-bilderatlas-
mnemos

http://www.engramma.it/eOS/core/frontend/eos atlas index.php?id articolo=1

Aby Werburg........................................................................................................Claudia Wedepohl