Sunteți pe pagina 1din 12

LICEUL TEHNOLOGIC

„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Traian Vuia”


Aria curriculară: Artă
Disciplina: Educaţie plastică
Profesor: Gavrilă Cornel
Clasa: a V-a
Data: 24.09.2019
Tema plastică: “Pădurea”
Subiectul aplicativ: Clasificarea culorilor conform teoriei constructive despre culoare: culorile calde şi culorile reci
Tipul lecţiei: predare-învăţare-evaluare
Scopul lecţiei: însuşirea noţiunii de culoare caldă şi culoare rece
Competenţe generale:
 Receptarea cu sensibilitate şi spirit critic a mesajelor artistic-vizualeîn scopul formării culturii artistice de bază
 Utilizarea de instrumente şi tehnici variate specifice artelor vizuale plastice şi decorative
 Exprimarea ideilor, sentimentelor şi mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate
Obiective operaţionale:
O1-să identifice culorile calde şi culorile reci pe Cercul lui Itten;
O2-să realizeze compoziţii plastice cu ajutorul culorilor calde sau culorilor reci;
O3-să recunoască culorile calde şi culorile reci în diferite lucrări de artă;
O4-să evalueze şi să-şi autoevalueze compoziţiile plastice.

STRATEGII DIDACTICE:
a) metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia, exerciţiul, gândirea critică, turul galeriei;
b) mijloace de invățământ: flip-chart, tabla, manual, albume de artă, planşe didactice, materiale individuale de lucru, panouri polistiren, hârtie
pentru desen, acuarele, tempera, pensule, creioane grafice;
c) forme de organizare: frontal, pe grupuri, individual;
d) forme de evaluare: orală, practică, frontală, individuală, pe grupuri.
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de clasă


DURATA: 50 minute
BIBLIOGRAFIE:
 Programa şcolară pentru Educaţie plastică – clasa a V-a;
 Manual pentru clasa a V-a, Editura Ars Libri;
 www.google-imagini.ro
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

DEMERS DIDACTIC

Arii de conţinut Strategia didactică Evaluare


Etapele lecţiei Ob. Activitatea profesorului Activitatea Metode şi Mijloace de Forme de
elevului procedee învăţământ organizare
1. Moment - Fac prezenţa; - Pregătesc Conversaţia - Hârtie Frontal
organizatoric - Cer pregătirea materialele necesare pentru desen,
materialelor de lucru. pentru lecţia care va pahar pentru
urma. apă, creioane
grafice,
acuarele,
tempera,
pensule,
manual.
2. Captarea - Pentru captarea atenţiei - Ies pe rând la flip- Observaţia -Flip-chart, Frontal Observarea
atenţiei voi spune o ghicitoare, iar chart şi notează Conversaţia rebus, Individual sistematică
răspunsul corect va fi răspunsurile corecte. Explicaţia markere.
primul pas pentru
recapitularea culorilor
învăţate.
(Anexa 1)
- Care sunt culorile
curcubeului?
3. Anunţarea Tema plastică: - Reţin tema şi Conversaţia -Manualul, Frontal Observare
temei şi a „Pădurea” obiectivele acesteia. albume de sistematică
obiectivelor (culorile calde şi culorile artă, broşuri.
reci)
4. Verificarea - Fac legătura între - Sunt atenţi la Conversaţia Frontal
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

cunoştinţelor curcubeu şi culorile citirea celor două


primare şi secundare; poezii.
O1 - Încep lecţia cu o scurtă
recapitulare a culorilor
primare, secundare şi
terţiare;
- Cer recunoaşterea lor pe - Sunt atenţi la Conversaţia -Tabla, Frontal Aprecieri
Cercul lui Itten; explicaţiile date şi Explicaţia manualul, verbale
- Numesc câte un elev răspund la întrebări. planşe Observare
care să iasă la tablă didactice, sistematică
pentru completarea albume de
fiecărei grupe de culori; artă.
(Anexa 2)
- Discutăm despre cele
trei grupe de culori pe
care le cunoaştem:
 Grupa culorilor
primare;
 Grupa culorilor
secundare;
 Grupa culorilor
terţiare.
-Care sunt culorile
soarelui?
(roşu, oranj, galben)
-Care sunt culorile
adâncurilor?
(verde, albastru, violet)
-Le recunoaştem
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

împreună pe Cercul
culorilor;
(Anexa 3)
- În partea dreaptă, pe Conversaţia Frontal Observarea
Cercul culorilor avem Explicaţia sistematică
culorile calde, iar în
partea stângă avem
culorile reci;
- Culorile calde dau
senzaţia de căldură,
lumină, bucurie;
- Culorile reci dau
senzaţia de frig, rece,
umbră, tristeţe;
- Culorile calde dau
impresia de apropiere în
spaţiu, iar culorile reci
dau impresia de depărtare
în spaţiu.
5. Etapa de O2 - Cer realizarea unei - Lucrează Proba
creaţie şi de compoziţii plastice: individual. practică
formare a „Pădurea”
priceperilor şi (culorile calde şi culorile
deprinderilor reci)
- Împart clasa în două Exerciţiul - Hârtia Pe grupe/ Observarea
grupe: grupa culorilor pentru desen, tratare sistematică
calde şi grupa culorilor manual, diferenţiată
reci; planşe
- Prezint elevilor lucrări - Urmăresc Demonstraţia didactice, Frontal
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

ajutătoare în care sunt exemplele primite. Explicaţia creioane


prezente cele două grupe grafice,
de culori: grupa culorilor acuarele,
calde şi grupa culorilor tempera,
reci; pahar pentru
(Anexa 4) apă, pensule.
O3 - Fiecare grupă îşi Conversaţia Aprecieri
observă cu atenţie Exerciţiul verbale
exemplele şi încep să-şi
schiţeze, în creion grafic,
lucrarea;
- Ce elemente putem - Răspund corect la
întâlni în pădure, pe lângă întrebări.
copaci?
- Ce culori vor avea Gândirea
copacii noştri dacă noi critică
avem grupa de culori
calde sau grupa de culori
reci?
- După realizarea schiţei,
trec la pictură, fiecare
respectându-şi grupa de
culori calde sau grupa de
culori reci;
- Încurajez originalitatea Exerciţiul Frontal Aprecieri
şi fac aprecieri verbale
individuale şi de grup;
6. Analiza şi O4 - După finalizarea - Analizează, Turul galeriei -Lucrările Frontal Aprecieri
evaluarea lucrărilor, expun pe tablă apreciază, evaluează copiilor, Individual verbale
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

toate compoziţiile şi se autoevaluează. tabla.


plastice, respectând cele
două grupe;
- Prima grupă analizează Gândirea
şi apreciază lucrările celei critică
de-a doua grupă, iar
grupa a doua, analizează
şi apreciază lucrările
primei grupe.
7. Concluzii şi - Fac aprecieri generale - Ascultă aprecierile Conversaţia Frontal Aprecieri
aprecieri (pozitive) privind făcute. verbale
desfăşurarea activităţii şi
realizarea compoziţiilor
plastice.
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

Anexa 1

GHICITOARE:

“Ştergărel vărgat
De cer aninat,
De ploaie stropit,
De soare-nflorit.”

(Curcubeul)
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

Anexa 2

CERCUL LUI ITTEN


(Cercul culorilor)
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

Anexa 3

Culorile calde şi culorile reci


LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

Anexa 4
Imagini ajutătoare pentru cele două grupe
LICEUL TEHNOLOGIC
„TRAIAN VUIA ”
TĂUŢII MĂGHERĂUŞ

Grupa culorilor calde Grupa culorilor reci

Vincent van Gogh – “Floarea soarelui” Ştefan Luchian – “După ploaie”

Ştefan Luchian – “Mere” Ion Andreescu – “Câmp înflorit”

S-ar putea să vă placă și