Sunteți pe pagina 1din 5

Vizat director, prof.

Frățilă Adriana

Vizat șef comisie: Bălan Corina

Profesor: Popa Diane


Disciplina - Educaţie Plastică; Profil vocațíonal
Clasa a IX-a liceu, Nr. ore pe săpt. : 1 ore/săpt. *34 săpt.=34 ore. Anul şcolar : 2017-2018
Programa valabilă: nr. 4180/4.08. 1999, Editura TEORA

EDUCAȚIE PLASTICĂ
PLANIFICAREA ANUALĂ

Total
Nr. Capitolul Nr. de ore Observaţii
Competenţe specifice Ore
crt. Unitatea de învăţare
I II
CS 1.1 Evidenţierea elementelor de limbaj
plastic şi a relaţiilor dintre ele în scopul - morfologia şi sintaxa imaginii bi- şi 5 - 5
interpretării imaginilor artistice bi- şi tridimensionale;
tridimensionale – desen, pictură, foto, - structurile compoziţionale artistice clasice
sculptură şi arhitectură 4 - 4
sau romantice, statice sau dinamice
CS1.2 Analiza modului în care sunt
1 reprezentate timpul şi spaţiul în imaginea
bi- şi tridimensională
- compoziţie, desen, lumină şi umbră, culoare,
CS2.1 Realizarea unor crochiuri
material, tehnică şi factură; dezvoltarea 7 - 7
care evidenţiază calităţile
simţului de observaţie
artistice ale unor lucrări bi şi
tridimensionale
2 CS1.3 Identificarea unor materiale şi 2 5 7
- materiale şi tehnici;

1
tehnici, a funcţiei lor expresive şi a relaţiei - analiza unor imagini bi- şi tridimensionale - 10 10
dintre imaginea lor bi- şi tridimensională şi
ambient
CS1.4 Analiza plastică, prin prisma unei
interpretări proprii şi a unor lucrări de artă - dezvoltarea fanteziei.
bi- şi tridimensionale din patrimoniul 2 2
artistic local
CS 2.2 Realizarea unor schiţe ale unor
lucrări bi- şi tridimensionale imaginate

TOTAL GENERAL 17 17 3
3

2
Vizat director, prof. FRĂȚILĂ Adriana

Vizat șef comisie: BĂLAN Corina

Profesor: Popa Diane


Disciplina - Educaţie Plastică; Profil vocațíonal
Clasa a IX-a liceu, Nr. ore pe săpt. : 1 ore/săpt. *34 săpt.=34 ore. Anul şcolar : 2017-2018
Programa valabilă: nr. 4180/4.08.1999, Editura TEORA

II. PLANIFICARE SEMESTRIALĂ


SEMESTRUL I
Număr săptămâni : 18
Număr ore săptămânale : 1
Total ore semestru : 18 ·1 =18

UNITATEA CONŢINUTURI NR. DE PERIOADA OBSER-


Nr.
DE ORE VAŢII
crt. ÎNVĂŢARE
1 S1
1. Imagini bi- şi tridimensionale;

2. Desenul; 1 S2

 morfologia şi sintaxa imaginii bi- şi


1 3. Acorduri şi contraste valorice; 1 S 3
tridimensionale

4. Acorduri şi contraste cromatice; 1 S4

5. Sugestiile materialului. 1 S5

1. Structurile compoziţionale artistice 2 S6


S7
 structurile compoziţionale artistice clasice sau romantice
2 S8
2 clasice sau romantice, statice sau 2. Structurile compoziţionale artistice S9
dinamice statice sau dinamice;

3
1. Compoziţie - desen 1 S 10

2. Lumină - umbră 2 S 11
S 12
 compoziţie, desen, lumină şi umbră, 3. Culoare - material 3 S 13
3 culoare, material, tehnică şi factură; S 14
dezvoltarea simţului de observaţie S 15
4. Tehnică şi factură 1 S 16

5. Evaluare 1 S17

1 3-11.02
1. Materiale şi tehnici - introducere
4  materiale şi tehnici(I) vac.
intersem.

SEMESTRUL II

Număr săptămâni : 17
Număr ore săptămânale : 1
Total ore semestru : 17 · 1 = 17

UNITATEA CONŢINUTURI NR. DE PERIOADA OBSER-


Nr.
DE ORE VAŢII
crt. ÎNVĂŢARE
1 Sculptura de exterior şi de interior; 2 S21
S22
1  materiale şi tehnici(II) 2 Arhitectura integrată în mediul natural urban 3 S23
S24
sau în peisajul artificial; S25
2  analiza unor imagini bi- şi 1. Desen - pictură 2 S26
S27
tridimensionale 2 S28
2. Monument statuar - arhitectural,
S29

4
3. O sculptură de interior - o statuie de exterior, 2 S30 31
martie-10
aprilie
vacanta
de prima-
vara
4. Stradă - parc 1 S31

5. O biserică - o primărie 1 S32

1. Realizarea unor schiţe ale unor lucrări 1 S33 ,,Școala


 dezvoltarea fanteziei. bidimensionale imaginate Altfel”
3 1. Realizarea unor schiţe ale unor lucrări 1 S33
tridimensionale imaginate

Evaluarea mapei cu lucrarile personale si a 1 S 34


4 Evaluare finala
colegilor