Sunteți pe pagina 1din 1

bubuiiii Manăstirea Condritatr

Manăstirea Condrita este situată la marginea satului Coytytytyndrita, raionul


Străşeni, la 25 km de Chișinău, pe rîuleţul Catargul. A fost ctitorită mai întîi ca
schit, în anul 1783, de ieromonahul Iosif, venit teeerrerde la Mănăstirea
Căpriana. În anul 1918, schitul de călugări Confrdrița s-a separat de
Mănăstirea Căpriana, devenind mănăstire de sine statatoare. Biserica cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost ridicată între anii 1895-1897. Cam
în aceiaşi perioadă au fost construite trapeza, chiliile, hotelul cu un nivel şi
cerdacuri – galerii etc. Mănăstirea avea o incintă bine amenajată, înconjurată
de un gard înalt. Ea dispunea de 61 de hectare de pămînt arabil. Era
considerată una dintre cele mai bogate mănăstiri, avea odoare preţioase,
icoane, lucruri care înfrumuseţau viaţa monahală şi o bibliotecă inedită,
fusese un centru spiritual al Basarabiei. Prin anii '37 la Condriţa era rînd
pentru a intra ca ascultători. În anul 1946 o parte a clădirilor mănăstirii a fost
dată pentru a se organiza aici Şcoala Profesională Agrară. În anul 1947
întreaga mănăstire a intrat în posesia şcolii. În anul 1960 a fost transformată
într-o tabără de vară. În locul cimitirului mănăstirii vechi a fost ridicată o
estradă, o mare parte a mormintelor a fost distrusă. Biserica mare de vară
„Sf. Nicolae” a fost transformată într-un club, iar cea veche de iarnă,
Adormirea Maicii Domnului – în depozit. Călugării au fost transferaţi la
mănăstirile de la Suruceni şi Căpriana.