Sunteți pe pagina 1din 1

Comisia de concurs

Numită prin dispoziţia nr. 994/2019


Nr. 24073 din 11.12.2019

TABEL

privind rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de promovare organizat pentru


ocuparea pe durată nederminată a 2 posturi vacante de funcţie publică de conducere
din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică

 şef birou al Biroului administraţie publică şi relaţia cu consiliul local din


cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.

Nr. Nume şi prenume candidat Nr. şi dată dosar Rezultat Observaţii


crt. selecţie (Motivul
dosarelor respingerii)
1. Burlacu Adrian-Mărgarit 23578/04.12.2019 admis -

 şef birou al Biroului evidenţă patrimoniu şi asociaţii de proprietari din


cadrul Direcţiei Juridice şi administraţie publică.

Nr. Nume şi prenume candidat Nr. şi dată dosar Rezultat Observaţii


crt. selecţie (Motivul
dosarelor respingerii)
1. Strugar Elena-Lucia 23753/06.12.2019 admis -

Afişat azi, 12.12.2019, ora 15:00, la sediul instituţiei şi pe pagina de internet.

Secretar comisie,
Cîmpanu Mura

S-ar putea să vă placă și