Sunteți pe pagina 1din 3

Raport

cu privire la analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor obținute

la proba de evaluare inițială

Anul școlar: 2019-2020 Data:___________________

Disciplina_________________________clasa_____

Profesor___________________

Rezultatele statistice ale probei

Pe Au scris Note Media %calit. %prom.


listă (8,9,10)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Barem de notare

Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Scor
acordat
Realizarea itemilor și aprecierea cu note

Nr. ITEMII Scor Nota


d/r acumulat
Numele, prenumele elevului

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
Tot

Obiective de evaluare

Elevii vor fi capabili:


O1___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_

O2___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_

O3___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_

O4___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_

O5___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_

Puncte forte:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____

Puncte slabe:

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____

Plan de remediere: