Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat,

Director,

Clubul de teatru
PROIECT EDUCATIV
2015-2016

1. ARGUMENT :

De ce un club de teatru ?
Clubul de teatru a luat fiin ţă în urma succeselor înregistrate în organizarea
Festivalului Florilor de Cireș din ultimii ani, ocazie cu care elevii no ştri s-au
mobilizat, şi-au sacrificat după-amieze, zile întregi, pentru a inventa şi interpreta
scenete, cu singurul scop de a destinde şi amuza publicul şcolar şi nu numai. La
propunerea aceloraşi elevi talentaţi, am iniţiat acest club unde au acces toţi cei
chemaţi....de suflul imaginaţiei şi al creaţiei dramatice. Acest proiect urmăreşte
mai întâi însuşirea de către elevi a terminologiei artei dramatice, cunoaşterea
operelor marilor dramaturgi din literatura română şi universală, vizionarea
marilor actori români ca Toma Caragiu, Anda Călugăreanu, Puiu Călinescu,
Dem Rădulescu, Victor Rebengiuc, Radu Beligan, interpretând roluri
memorabile. După parcurgerea acestor etape, elevii vor putea interpreta şi pune
în scen ă momente dramatice, aceste încercări constituind totodată şi mijloace de
învăţământ alternative. Diferitele sărbători de peste an vor fi tot atâtea ocazii de
a interpreta şi scenarii srcinale.
2.SCOP: Familiarizarea elevilor cu lectura şi interpretarea textului dramatic

3. OBIECTIVE

• Cultivarea dragostei pentru arta dramatică;


• Descoperirea şi cultivarea talentelor interpretativ-scenice;

Lărgirea orizontului cultural, dezvoltarea imaginaţiei, sensibilităţii şi
spiritului creator, formarea unei personalităţi umane complexe;
• Stimularea în direcţia participării copiilor la spectacole, atât ca spectatori,
cât şi ca interpreţi în formaţiile de teatru;
• Realizarea unui schimb de informaţii şi impresii artistice între formaţiile
participante;
• Stimularea elevilor în realizarea unor spectacole de înaltă ţinută artistică.
• Promovarea muncii în echipă;
• Dezvoltarea spiritului critic și autocritic;
• Cultivarea interesului faţă de textul dramatic;

Receptarea şi comprehensiunea primară a textului dramatic;
• Punerea în scen ă; exersarea jocului de rol;
• Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor;
• Educarea comportamentului elevilor în calitate de actori, respectiv, de
spectatori;
• Formarea şi dezvoltarea unor abilităţi intelectuale şi practice la elevi;
• Stimularea iniţiativei personale a elevilor ;
• Încurajarea elevilor în a lua poziţie faţă de activităţile dedicate zilelor
festive.
4. GRUP ŢINTĂ: elevii claselor V-VIII ai Școlii „Duiliu Zamfirescu”Focșani,

cadrele didactice.
5. PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI : anul şcolar 2015-2016,
întâlniri săptămânale sau bilunare, după orele de curs, după un orar stabilit pe
parcurs.
6. LOCUL DE DESFĂŞURARE: Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu”
Focșani
7. ECHIPA DE PROIECT: prof. Iulia Prescornițoiu, prof. Olga Ostafi, bibl,
Gabriela Harea
8. COLABORATORI: prof. Daniela Sporea, prof. Roxana Stoian, prof.
Pompilia Bărbosu
10. METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU ŞI EVALUARE: munca în echipe,
studiu de caz, jocul de rol, observaţia, apercieri verbale, diplome de apreciere
pentru fiecare participant etc.
11. RESURSE UMANE: elevi, cadre didactice, părinţi.

12. RESURSE MATERIALE:


markere, CD, dosare, creioane internet, acuarele, ărecuzita
colorate,imprimant , xerox, hârtie,
(haine duplex-uri,
şi obiecte
necesare), computer, casetofon etc.
13. BUGETUL PROIECTULUI: autofinanțare, sponsorizări obţinute pe
parcurs.
14. DISEMINARE: prin realizarea de postere, planşe, afișe, CD cu imagini din
timpul activităţilor desfăşurate.
15. EVALUARE

-mediatizare în presa locală;


-acordarea de diplome;
-realizarea unui album al proiectului;
- aprecierea publicului spectator;
- participarea la concursuri de teatru.

COORDONATORI:
Prof. Iulia Prescornițoiu
Prof. Olga Ostafi

Bibl. Gabriela Harea