Sunteți pe pagina 1din 2

AVIZAT

Liceu Tehnologic „ Elena Caragiani” Tecuci


Disciplina : BIOLOGIE
Profesor : Petrea Maria
Clasa : a IX-A,B,C,D,E, F profesională Responsabil comisie metodică
Nr. de ore : 2 ore / săpt.
An şcolar : 2019-2020
Conf.OM Nr. 3458/09.03.2004

Proiectul unităţii de învăţare- EREDITATEA ȘI VARIABILITATEA LUMII VII


4 ORE

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


specifice materiale procedurale temporale
1.Legile 1.1,2.2, Descoperirea şi analizarea -planşe , Conversația 1 oră
mendeliene ale 3.1,3.2,4.1,4.2,5.2. relaţiilor cauzale: structură - -fişe de lucru euristică, Probã oralã şi
eredității funcţie, organism-mediu, -manual. observația, scrisã
unitatea-diversitatea lumii vii. explicația,
Observarea și interpretarea unor problematizarea.
date din tabele ce reprezintã
caracteristici ale plantelor de
mazãre.
Observarea unor planşe cu
schemele de ȋncrucişare.
Imaginarea unor situaţii problemă
şi rezolvarea lor;
2.Teoria 1.1,2.2, Descoperirea şi analizarea -planşe, Observația 1 oră Probe orale,
cromozomială 3.1,3.2,4.1,4.2,5.1 relaţiilor cauzale : structură - -fişe de lucru, independentã scrisã şi
a eredității funcţie, organism-mediu, - manual Conversația autoevaluare
unitatea-diversitatea lumii vii. euristicã
Observarea si interpretarea unor Explicația
date din tabele ce reprezintã Exercițiul
caracteristici ale musculiței de oțet Problematizarea
Observarea unor planşe cu
schemele de ȋncrucişare.
Imaginarea unor situaţii problemă
şi rezolvarea lor;
3. Genetica 1.1,2.2, 3.1, 3.2, Indicarea unor metode pentru 1oră -orală
umană 4.1, 4.2, 5.1. prevenirea şi reducerea unor -observaţia -prezentări PPT -scrisă
îmbolnăviri la om; -explicaţia -videoproiector
 definirea noţiunii de -descoperirea -laptop
mutaţie; -problematizarea -fişe de lucru
 clasificarea mutaţiilor; -studiul de caz -manual
 prezentarea factorilor
mutageni şi a agenţilor
carcinogeni;
 definirea proceselor de
mutageneză, teratogeneză şi
carcinogeneză
4.Evaluare 5.2 Rezolvarea itemilor din test Test de evaluare Conversația 1 oră Evaluare scrisã
Verificarea rãspunsurilor elevilor sumativã euristicã
Explicația