Sunteți pe pagina 1din 2

OG 43 1997 regimul drumurilor actualizata

Art. 39 Proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri


Administrarea drumurilor
Categorie: OG 43 1997 regimul drumurilor actualizata
Comentarii
0
CAPITOLUL II
Administrarea drumurilor

Secţiunea a III-a
Proiectarea şi execuţia lucrărilor de drumuri

Art. 39

(1) În vederea asigurării materialelor necesare construirii, modernizării, reparării şi


întreţinerii drumurilor publice, administratorii pot deschide şi exploata cariere, balastiere
şi altele asemenea şi pot organiza activităţi şi servicii specializate, în condiţiile legii.

(2) Se interzic extragerea produselor de balastieră şi amenajarea de staţii de sortare din


albia râurilor la distanţă mai mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri.

(3) Se interzice efectuarea de lucrări de construcţie şi/sau amenajare la distanţă mai


mică de 1 km în amonte, respectiv 2 km în aval de poduri fără acordul administratorului
drumului pe care este amplasat podul.

(4) Este interzisă executarea de lucrări în albie la distanţă mai mică de 1 km în amonte,
respectiv 2 km în aval de poduri, care conduc la coborârea talvegului în zona podurilor,
fără acordul administratorului drumului pe care este amplasat podul.

OG 43/1997 regimul drumurilor actualizată prin:

Ordonanţă nr. 7/2010 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.


43/1997 privind regimul drumurilor din 29 ianuarie 2010, Monitorul Oficial 70/2010;
Ordonanţă nr. 79/2001 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor din 30 august 2001, Monitorul Oficial 541/2001;

Detalii: https://legeaz.net/og-43-1997-regimul-drumurilor/art-39-proiectarea-si-executia-
lucrarilor-de-drumuri-administrarea-drumurilor