Sunteți pe pagina 1din 6

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/322437214

Calculation summary shields of radiation protection for Se-75 source


radiation

Working Paper · May 2015


DOI: 10.13140/RG.2.2.22015.71846

CITATIONS READS

0 74

1 author:

Balea Georgian
National Commission for Nuclear Activities Control
53 PUBLICATIONS   0 CITATIONS   

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Study about methods of analysis in-situ gamma ray spectrometry regarding radiological characteristics of environment View project

Calculation of shields for closed sources and radiation generators View project

All content following this page was uploaded by Balea Georgian on 12 January 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


BREVIAR DE CALCUL AL ECRANELOR DE PROTECTIE RADIOLOGICA ALE
INCINTEI DE IRADIERE PENTRU RADIATIA GAMA PENTRU SURSA DE Se-75

SURSA DE Se-75

Exemplul se refera la utilizarea unei surse de Se-75 cu activitatea de 120Ci.

Planul incintei de iradiere, ipotetic este identic cu cel de la sursa de Ir-192 unde sunt
prezentate pozitiile sursei de radiatii, Si, in raport cu pozitiile punctelor de evaluare Pi.

IPOTEZELE DE CALCUL

Sursa de radiatii:Se-75 cu activitatea maxima:

= ∗ =

Constanta specifica:

∗ −
∗ ∗
𝐊= , = , ∗ = ,
∗ 𝐊 ∗ ∗ ∗

Durata unei saptamani de lucru

Limita dozei echivalente

Pentru Personalul Expus Profesional

= , ; = ,

Pentru Persoane din Populatie


= ∗ ; , = .

Debitul maxim al expunerii reactualizat conform Normele Fundamentale de Securitate


Radiologica, editia 2000

Pentru Personalul Expus Profesional

′ −
𝐏𝐄𝐏 = , ∗ 𝐊 ∗
, redus, conform Normele Fundamentale de Securitate
′ −
Radiologica, editia 2000 la 𝐏𝐄𝐏 = 𝐊 ∗
Pentru Persoane din Populatie

′ −
𝐏𝐏 = , ∗ 𝐊 ∗
, redus, conform Normele Fundamentale de Securitate
′ −
Radiologica, editia 2000 la 𝐏𝐏 = ∗ 𝐊 ∗

Timpul de functionare al instalatiei radiologice intr-o saptamana, tf:

= =
𝐳

Distanta de la sursa de radiatii la limita exterioara a plafonului existent al incintei, d5:

= ,

Factorul de incarcare, W:= 𝐊∗ ∗ = , ∗ ∗ ∗ , ∗ ∗
𝐊 ∗ ∗= , ∗
𝐊 ∗

Grosimile de semiatenuare, s1/2:

; , ; ,

Coeficientul liniar de atenuare µ:


− − −
, ; , ; ,

CALCULUL GROSIMII ECRANELOR DE PROTECTIE RADIOLOGICA

Deoarece STAS 12897/1990.Ecranarea radiatiilor gamma si .BS 4094 Part 1.Shielding


from gamma radiation nu prezinta diagrame de transmisie aferente surselor de Se-75, pentru
determinarea grosimii necesare zidurilor de beton vom aplica metoda aproximatiilor
succesive.

′ ′ ′ 𝑲∗
Conform ecuatiei = ∗ ∗ 𝐱 −𝛍 ∗ [𝐊 ] pentru debitul expunerii in care =

relatia de calcul folosita va fi:

∗𝑲∗
𝑿′ = ∗ 𝒙𝒑 −𝛍 ∗ [ ]
𝐊 ∗

unde:

B-factorul de acumulare

K-constanta specifica
A-activitatea sursei

d-distanta de la sursa la ecran

µ-coeficientul liniar de atenuare in ecran, cm-1

s-grosimea ecranului de protectie

Exprimand activitatea in Ci, produsul (K*A) va avea valoarea:


− −
𝑲∗ = , ∗ ∗ , ∗ ∗ 𝒊 = , ∗ ∗ 𝒊

Astfel incat formula de calcul pentru X’ se va transforma in :

∗ 𝒊 ∗
𝑿′ = , ∗ −
∗ ∗ 𝒙𝒑 −𝛍 ∗ [ ]
𝐊 ∗

Factorul de acumulare , B, se determina din STAS 12897/1990.Ecranarea radiatiilor


gamma fig.20-23

In continuare prezentam calculele grosimii de beton armat pentru pereti si planseu precum si
calculul ecranului mixt pentru usi.

Perete de beton armat: d=1m

Rezultatul calculelor este inscris in tabelul de mai jos

∗ ′ ′
s(cm) B B*A µ*s exp(-µ*s) X’ 𝐏𝐄𝐏 𝐏𝐄𝐏
𝑻=
-5 -5

40 35 4200 4200 9,24 9,7*10 21*10
50 48 5760 5760 11,55 9,6*10-6 2.87*10-5 10-5 3.4*10-1
60 70 8400 8400 13,86 9,6*10-7 41,7*10-7
70 120 14400 14400 18,17 1,3*10-7 0,5*10-7

Planseu de beton armat:d=2,5m

Rezultatul calculelor este inscris in tabelul de mai jos

∗ ′ ′
s(cm) B B*A µ*s exp(-µ*s) X’ 𝐏𝐏 𝐏𝐏
𝑻=
-3 -3

20 12 1440 230.4 4,62 9,8*10 1,17*10
9,8*10-4 2*10-4 − 2.5*10-3
30 21 2520 403,2 6,93 ∗
40 35 4200 672,0 9,24 9,7*10-5 3,4*10-5
50 48 5760 921,6 11,55 9,8*10-6 4,8*10-7

Din datele de mai sus rezulta grosimea de beton necesara, corespunzatoare debitului expunerii
′ −
de 𝐏𝐄𝐏 = 𝐊 ∗
pentru protectia Personalului Expus Profesional:
S=50cm pentru peretii de beton;

S=30cm pentru planseu

ECRANE MIXTE PENTRU USI DE OTEL PLACAT CU PLUMB

Relatia de calcul, conform ecuatiei ecranelor mixte este:

= +
, , ,

in care grosimile de semiatenuare sunt:

; , ; ,

iar celelate necunoscute

= ; =

Inlocuind, rezulta ecuatia:

𝒔𝒑 𝒖
= +
, ,

A carei solutie conduce la valoarea:

𝒔𝒑 𝒖 = ,

Deci ecranul mixt va avea:

+ , ,

Fiind pozitionat fata de radiatii conform figurii de mai jos punctul b


Bibliografie

1.Normele Fundamentale de Securitate Radiologica, editia 2000;

2.STAS 12897/1990. Ecranarea radiatiilor gama;

3.BS 4094 Part.1 Shielding from gamma radiation;

View publication stats