Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

Portofoliu final

1. Tema 1: A2.1. Sinteză pentru activități metodice


2. Tema 2: A2.2.a. Sinteză pentru activități metodice
3. Tema 3: A2.3.a. Sinteză pentru activități metodice
4. Tema 4: A2.4.a. Sinteză pentru activități metodice
5. Tema 5: A2.5.a. Sinteză pentru activități metodice
6. Tema 6: A2.3.b. Proiectul unității de învățare
7. Tema 7: A2.4.b. Aplicare la clasă. Jurnal reflexiv
8. Tema 8: A2.5.b. Instrument pentru evaluarea competențelor
9. Tema 9: A3.1.4. Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu
dizabilități.

Nume și prenumecursant: ALEXA IONEL-PETRICĂ

Semnătura: ______________________________

„Curriculum relevant, educațiedeschisăpentrutoți” - CRED


Proiectcofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020