Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

Denumirea manualului Împrumutat (nume, prenume, data)


d/o

1. Elemente fundamentale ale eredității


animale. (xerox) Autor: Șteofil Creangă,
Editura „Ion Ionescu de la Brad” Iași 1999
2. Lucrări practice de biologie pentru
gimnaziu și liceu.(Xerox)
Autor: Mariana Grosu, Editura DPH 2010
3. Sistematica și biologia nevertebratelor.
Autor: Lucian Pârvulescu, Editura
Universitară 2011
4. Curs de BIOLOGIE MOLECULARĂ.
(Xerox) Autor: IGOR
CEMORTAN,SVETLANA CAPCELEA,
LARISA ŢARANOV,
DUMITRU AMOAŞII, USMF „Nicolae
Testimițeanu” 2000
5. BIOLOGIE CELULARĂ. (Xerox)
Autor: Cadar Mirela-Emilia.
Editura AcademicPres, Cluj-Napoca 2016
6. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
HUMAINES (Xerox)

7. Citologia general, partea II


Autor: Vasile Grati
Editura: Prut Internațional 2007.
8. Dicționar encyclopedic școlar, Biologie.
Lorela Caradan, Ulpia Maria Leu etc.

9. Biologia Clasa a IX –a
Rudic Valeriu, Lidia Dencicov, Valentina
Marrchitan (2002)
10. Metode didactice în predarea, învățarea și
evaluarea la biologie 2009 (Xerox)
Nicoleta Ianovici, Ancuța Oana Freț
11. Biologie clasa a XI – a, profil real,
Autori: Rudic, anul 2004 Său Daniel

12. Biologie clasa a XI – a (culoare galbenă)


Autori: ?????

13. Biologia în tabele și scheme, clasa a 10 –a.


Autori: Ludmila Cerguță, Tudor Cozari ?????

14. Biologia clasa a XI –a. (xerox)


Andrușca M.
Edidura PRES 28.02.2020
Autori:
15.
ȘTIINȚA Idei fundamentale. Editura Litera
2016, București.
16.
EDUCAȚIA STEM. Descoperă știința.
Universul materie. Editura Litera 2018
17. Atalas Botanic. (Xerox)
Autori: Andrușca M.

18. Biologia clasa a XII –a.


Autori: Gabriel Coneanu, Aurel Ardelean,
Gherghe Mohan.
Editura Corint 2008(Xerox)
19. Compediu de biologie.
Autor: Angela Alexinciuc

20. Etologia ecologică. (Xerox)


Autor: Tudor Cozari

21. Biologie. Teste clasele X-XII.


Autori: Ludmila Perciuleac, Mihai Leșanu,
Editura Prut Internațional 2005.
22.