Sunteți pe pagina 1din 5

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

CONCURS JUDEŢEAN
„Suntem mici ecologişti”

1. Date despre profesorul îndrumător:


Numele şi prenume: .................................................................................................
Telefon: .........................................
Adresă e-mail: .............................
Profesor la:
Unitatea de învăţământ ...........................................................................................
Aresa.....................................................................................................

Judeţul.............................................. Cod poştal ...................................


Tel: ...............................
E-mail: ..............................

2. Date despre preșcolarii/elevii participanţi :

Nr.
Numele şi prenumele Grupa/Clasa Titlul lucrării
crt.

1.

2.

3.

Director, Profesor îndrumător,


REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE
A CONCURSULUI JUDEŢEAN
„Suntem mici ecologişti”
Data: 08.04.2020

Concursul judeţean „Suntem mici ecologişti” are drept scop cunoaşterea şi înţelegerea
noţiunilor privind mediul înconjurător, stimularea motivaţiei pentru protecţia naturii, formarea
comportamentului ecologic adecvat, cultivarea unei atitudini pozitive, active şi de respect
pentru natura ce ne înconjoară.
Concursul se adresează preşcolarilor si elevilor.
Înscrierea participanţilor se face prin completarea Formularului de înscriere care va fi
trimis on-line, pe adresa concurs_gpp28_oradea@yahoo.com, până la data de 01.04.2020.
Acordul de parteneriat semnat şi ştampilat va fi trimis on-line până la aceeaşi dată sau
prin poştă, odată cu lucrările copiilor.
Materialele pentru concurs vor fi trimise prin poştă până la data de 01.04.2020 data poştei,
la adresa Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 28 Oradea, str. Onisifor, Ghibu, nr. 16, cod
poștal 410497, loc. Oradea, jud. Bihor, cu menţiunea: pentru concursul „Suntem mici
ecologişti”.

LUCRĂRILE CU DATA ULTERIOARĂ DECÂT CEA PRECIZATĂ NU VOR


INTRA ÎN CONCURS!
LUCRĂRILE PARTICIPANTE NU SE RESTITUIE!

CONCURSUL ESTE FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE !

Pentru preşcolari/elevi: Expoziţie-concurs „Suntem mici ecologişti”- creaţii plastice


 
(desen, pictură, colaj) și obiecte realizate din materiale din natură sau refolosibile.
Fiecare cadru didactic va putea participa cu maxim trei lucrări respectând tema
concursului.
Fiecare lucrare participantă la expoziţia-concurs va avea ataşată următoarea
etichetă în colțul din dreapta, în partea de sus a paginii:
Numele şi prenumele preşcolarului/elevului………………………….......
Titlul lucrării ……………………………………………………………...
Grupa/clasa ................................................................. ……………………
Unitatea de învăţământ ……………………………………………………
Localitatea ……………………………………...........................................
Judeţul …………………………………………….....................................
Cadrul didactic îndrumător ……………………………………………….


Pentru elevi/profesori
 – creații literare proprii \ povestiri, poezii pe teme
 ecologice
Participanţii vor redacta creaţiile literare în format Word.
Titlurile creaţiilor literare se vor scrie cu font Times New Roman, size 14 Bold cu
majuscule, centrat.
La două rânduri de titlu se vor scrie: numele şi prenumele elevului, unitatea de
învăţământ de provenienţă, localitatea, județul, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumător - cu font Times New Roman, size 14, Normal, aliniat dreapta.

Lucrările vor fi tehnoredactate în format A4, cu Microsoft Office Word, font Times New
Roman, size 12 Normal, la 1,5 rânduri, margini egale de 20 mm, text aliniat bloc (justify).
Lucrările vor fi trimise DOAR on-line ! Nu se acceptă decât creaţii proprii și nici
lucrări fără semne diacritice!

Lucrările trimise pentru această secţiune vor fi publicate într-o lucrare în format
electronic cu ISBN, ce va fi expediata la adresa de email menţionată în formularul de
înscriere la concurs.

JURIZAREA
Juriul este format din profesori de specialitate, cadre didactice din şcoala aplicantă, din
şcolile şi instituţiile partenere, membri ai echipei de proiect.
Lucrările vor fi evaluate în funcţie de următoarele criterii:

Încadrareaîn tematica propusă (concordanţa dintre reprezentare şi mesaj, relevanţa
 mesajului)

 Unitatea compoziţiei (organizarea  spaţiului plastic, relaţia dintre structura compoziţională
şi mijloacele artistice folosite)
 
Originalitatea şi creativitatea (noutatea ideii, expresivitatea lucrării, nota personală)
Se vor acorda premiile I, II, III, premiu special, menţiuni pentru fiecare nivel de vârstă.
Se acordă diplome de participare pentru toţi concurenţii şi pentru profesorii îndrumători.
Expedierea diplomelor se va realiza până la sfârşitul lunii august pe adresa de e-mail
menţionată în formularul de înscriere.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Coordonator proiect: prof. Camelia Horga, tel: 0744979609 sau e-mail:


concurs_gpp28_oradea@yahoo.com.