Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS

DOCUMENTE DOSAR DE ABILITARE


Nr. Denumirea actului Nr. Obs.
crt. File
1 Cerere de abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie conform 1
anexa nr.8
2 Copie certificat inregistrare la registrul comertului (CAEN 7490) 1
3 Copie act constitutiv 5
4 Copie certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului 2
5 Memoriu de prezentare 2
Copii documente ce atesta pregatirea profesionala si nivelul de
pregatire in domeniul SSM pt conducatorul serviciului
6 Diploma de absolvire a studiilor universitare ( stiinte ingineresti) 1
7 Certificat de absolvire a cursului in domeniul SSM , cu o durata de cel 1
putin 80 de ore, efectuat de catre furnizorul de formare profesionala
autorizat
8 Certificat de absolvire a unui program de învăţământ postuniversitar în 1
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de 240 de ore
9 Curriculum vitae 3
Copii documente ce atesta pregatirea profesionala si nivelul de
pregatire in domeniul SSM pentru personalul de executie
10 Diploma studii invatamant superior 1
11 Certificat de absolvire a cursului in domeniul SSM, cu o durata de cel putin 1
80 de ore, efectuat de catre furnizorul de formare profesionala autorizat
12 Adeverinta de absolvire a unui program de învăţământ postuniversitar în 1
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de 240 de ore
evaluare riscuri
13 Curriculum vitae 3
14 Copie dupa vechiul certificat de abilitare 2
15 Lista cu personalul care va desfăşura activităţi în domeniul securităţii şi 1
sănătăţii în muncă;
16 Copie de pe decizia de numire pentru conducătorul serviciului extern dată 1
de către organul de conducere al societăţii – reprezentantlul legal al
solicitantului
17 Copie de pe contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată 2
încheiat de conducătorul serviciului extern cu persoana fizică autorizată
18 Dovada înregistrării contractului individual de muncăîn REVISAL 1
19 Declaraţiile personalului serviciului extern privind păstrarea 2
confidenţialităţii
20 Copie acte de identitate pentru conducatorul serviciului 1
21 Copie acte de identitate a personalului de execuţie 1
Oradea, S.C. MMI SITE CONSULTING SRL
20.03.2020 Ing. Muresan Ionut