Sunteți pe pagina 1din 27

Dicţionar:

• deltă = formă de relief rezultată din depunerea de mâl şi nisip la


vărsarea unei ape curgătoare în mare sau în ocean, în condiţiile
lipsei mareelor şi a acţiunii curenţilor litorali;
• delta =literă grecească având forma unui triunghi;
• grind = ridicătură de teren, de formă alungită, care rezultă din
depunerile de aluviuni ale unei ape curgătoare;
• plaur = vegetaţie acvatică, constituită din rădăcini, ierburi, rizomi
de stuf (tulpinile subterane), resturi organice şi sol, care formează
insule plutitoare la suprafaţa apei;
• aluviuni = mâl, nisip, pietriş, depuse de o apă curgătoare la gura
de vărsare;
• rezervaţie = suprafaţă de protecţie a unor specii de plante şi
animale pe cale de dispariţie;
• biosferă = totalitatea fiinţelor care trăiesc pe pământ, în apă şi
în partea inferioară a atmosferei.
Un paradis natural se
întinde la vărsarea Dunării
în Marea Neagră, acolo
unde fluviul îşi încheie lunga
sa călătorie de 2860 de km
de la izvorul său din Munţii
Pădurea Neagră din
Germania şi până la
vărsarea lui în mare.
Delta Dunării este
suprafaţa de pământ şi ape
cuprinsă între cele trei
braţe: Br.Chilia, Br.Sulina
şi Br.Sf.Gheorghe.
Secole de-a rândul,
suprafaţa Deltei s-a extins
Cea mai mare parte a Deltei este formată
datorită aluviunilor aduse de
din zone joase, acoperite aproape în
fluviu, formându-se astfel o
permanenţă de ape.
reţea de canale, de lacuri,
Zonele mai înalte ale Deltei poartă numele de insule acoperite cu stuf,
de grinduri; pe ele se află pădurile şi de păduri, de păşuni, de
aşezările omeneşti. dune de nisip.
Flora deltei este extrem de bogată şi se
desfăşoară pe trei niveluri:  

PLANTE CU FRUNZE PLUTITOARE: nufărul alb,


nufărul galben, iarba broaştelor, ciulinii de
baltă, limba apei;  

PLANTE RIVERANE (la marginea apei) ŞI DE


PLAUR: stuf, papură, feriga de apă, măcriş,
"Nu mă uita“, izma broaştei, cucuta de apă;  

PLANTE DE USCAT: salcia albă, plopul, arinul,


frasinul, stejarul, pădurile combinate de pe
grinduri.
Plaur plutitor
Delta Dunării adăposteşte o bogată şi variată faună ce numără 3400
de specii de animale, unele unice în Europa sau chiar în lume.

Fauna acvatică cuprinde numeroase specii de peşti de apă dulce şi


mare: somn, caras, ştiucă, crap, roşioară, şalău, păstrugă, cegă,
nisetru, morun; tot în apă mai trăiesc melci, raci, scoici, broaşte, etc.

Condiţii deosebit de favorabile oferă Delta celor peste 300 de specii


care au născut faima de paradis al păsărilor: cormoranul, pelicanul,
lebăda mută, lebăda cântătoare, călifarul roşu şi alb, vulturul pescar
şi codalb, egreta albă, nagâţul, ţigănuşi, pescăruşi, etc.

Dintre mamifere, care pot fi întâlnite în păduri, amintim: vulpea,


iepurele, mistreţul, şacalul; în stufăriş: vidra, nurca, nutria, câinele
enot, iar dintre reptile, pe care le vom întâlni în zonele nisipoase,
amintim: broasca ţestoasă de baltă, şarpele de apa, şarpele rău,
vipera de stepă, etc.

Flora si fauna Deltei îmbracă particularităţi ce transformă regiunea


într-un monument al naturii.
somn ştiucă

caras crap
păstrugă

şalău biban roşioară


cormorani pelican lebăda

ţigănuş lişiţe nagâţ

vultur codalb pescăruşul albastru pescăruşul răzător


iepure

mistreţ

şacal

vidra
şarpele rău

vipera de stepă
Enotul – câinele deltei
IMPORTANŢA ECONOMICĂ A DELTEI:

• Stuful – folosit pentru fabricarea hârtiei;


• Peşti şi animale – resurse de hrană şi comerţ;
• Rezervaţie naturală – sursă de venit în turism;
• Potenţial ştiinţific.
IMPORTANŢA ECOLOGICĂ:

• UNESCO a desemnat Delta Dunării ca fiind Rezervaţie


a Biosferei, ea aflându-se pe locul 5 între zonele umede ale
Terrei şi pe locul 2 în Europa. Rezervaţia “Biosfera Delta
Dunării” este considerată a treia ca importanţă ecologică
din lume.
• 18 rezervaţii protejate sunt răspândite pe tot cuprinsul
Deltei; extraordinarul ecosistem al Deltei poate fi explorat
cu barca, într-o linişte deplină, această experienţă
făcându-te să te simţi ca în paginile unui reportaj din
revista National Geographic.
Delta Dunării - iarna
Bibliografie:
• ro. wikipedia.org
• www.e-scoala.ro
• www.caraorman.ro
• www.delta-dunării.ro
• www.deltafishing.ro
• muzica: Vals Vienez

Material realizat de înv. Florica Plosca, Şc. “Dariu Pop”, Satu Mare