Sunteți pe pagina 1din 54

42008

8
Ra
luc
aBuc
ins
chi

4/
2008

Mar
tie
,2009
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 3 4 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

CUPRINS CsA 3.5.2 – Lucrări vocale ............................................................ 45


CsA 3.5.4 – Alte genuri ................................................................. 57
CD - Compact discuri
Listă divizionare............................................................................... 5
CD 1.1 – Versuri .............................................................................. 7 DVD – DVD
CD 1.2 – Proză ................................................................................ 7 Listă divizionare............................................................................. 58
CD 1.3 – Teatru.............................................................................. 16 DVD 2.2 – Altele ........................................................................... 60
CD 1.4 – Literatură pentru copii şi tineret ..................................... 17 DVD 4 – Alte domenii ................................................................... 62
CD 1.5 – Alte genuri literare.......................................................... 18
CD 3.1 – Muzică pentru teatru şi film ........................................... 20 NM – Note muzicale
CD 3.3.3 – Cântece şi coruri pentru copii şi tineret....................... 21 Listă divizionare............................................................................. 65
CD 3.4.2 – Aranjamente vocale ..................................................... 23 NM 3.2 – Muzică instrumentală .................................................... 66
CD 3.4.5 – Culegeri eterogene....................................................... 26 NM 3.5.3 – Jazz ............................................................................. 66
CD 3.5.2 – Lucrări vocale.............................................................. 27

INDEX DE NUME ........................................................................ 67


CsA – Casete audio INDEX DE TITLURI .................................................................... 79
Listă divizionare............................................................................. 40
CsA 3.3.5 - Solo sau grup vocal cu acompaniament cameral........ 42
CsA 3.4.2 – Aranjamente vocale ................................................... 43
CsA 3.4.5 – Culegeri etrogene ....................................................... 44
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 5 6 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

CD 3.4.5 - Culegeri eterogene


CD 3.5 - Muzică pop, folk, rock etc.
COMPACT DISCURI CD 3.5.1 - Lucrări instrumentale
Listă divizionare CD 3.5.2 - Lucrări vocale
CD 3.5.3 - Jazz
CD 1 - Literatură CD 3.5.4 - Alte genuri
CD 1.1 - Versuri CD 3.5.5 - Culegeri eterogene
CD 1.2 - Proză CD 3.6 - Muzică pentru studio
CD 1.3 - Teatru CD 3.7 - Culegeri eterogene
CD 1.4 - Literatură pentru copii şi tineret CD 4 - Alte domenii
CD 1.5 - Alte genuri literare
CD 2 - Cursuri de limbi străine
CD 3 - Muzică
CD 3.1 - Muzică pentru teatru şi film
CD 3.2 - Muzică instrumentală
CD 3.2.1 - Grup simfonic
CD 3.2.2 - Grup de cameră
CD 3.2.3 - Un instrumentist
CD 3.2.4 - Alte formaţii instrumentale
CD 3.2.5 - Culegeri eterogene
CD 3.3 - Muzică cu voce
CD 3.3.1 - Grup vocal simfonic
CD 3.3.2 - Solişti sau cor cu sau fără acompaniament
CD 3.3.3 - Cântece şi coruri pentru copii şi tineret
CD 3.3.4 - Voci a cappella
CD 3.3.5 - Solo sau grup vocal cu acompaniament
cameral
CD 3.3.6 - Alte formaţii vocale
CD 3.3.7 - Culegeri eterogene
CD 3.4 - Muzică populară
CD 3.4.1 - Aranjamente instrumentale
CD 3.4.2 - Aranjamente vocale
CD 3.4.3 - Romanţe
CD 3.4.4 - Alte genuri populare
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 7 8 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

CD 1 Literatură 3 - CARAGIALE, MATEIU.


CD 1.1 Versuri Craii de Curtea-Veche [înregistrare sonoră] / Mateiu
Caragiale : autor; lectura : Andrei Pleşu. - Bucureşti : Humanitas
Multimedia, 2008.
4 CD (4h08'13") .
1 - STĂNESCU, NICHITA. Cuprinde: CD 1. : "Întâmpinarea Crailor" : 1. Eram poftit
11 Elegii [înregistrare sonoră] / Nichita Stănescu; în lectura la masă de Pantazi (07'05"). 2. Paşadia era un luceafăr (06'59"). 3.
Oanei Pellea. - Bucureşti : Humanitas Multimedia, 2007. Gore Pirgu era o lichea (11'22"). 4. Curtea-Veche (03'30"). 5. În
1 CD. felul acesta petreceam noi (09'25"). CD 2. : "Cele trei
AB 065 : 10,00 lei. hagialâcuri" : 1. Un prieten de când lumea (08'01"). 2. Dar
859.0 - 1 încântarea începuse : omul vorbea (11'41"). 3. Cam o lună înainte
DL: 2008/0204 (13'27"). 4. Eram trei odrasle de dinaşti (06'01"). 5. Ia mai lăsaţi,
nene, ciubucele astea! (10'48"). 6. Zorile (08'34"). CD 3. :
CD 1.2 Proză "Spovedanii" : 1. Pirgu o luase dar spre Poştă (12'32"). 2.
Prietenul se opri aci zâmbind (08'15"). 3. Îmi înşira... felurite
istorii (11'21"). 4. Dete din umeri şi lepădă ţigara (11'26"). 5. Da,
2 - AKUTAGAWA, RYŪNOSUKE. amice (10'29"). 6. Înarmat cu îndrăzneală (14'40"). 7. Spre
primăvară (10'41"). CD. 4 : 1. O amintire neplăcută (18'50"). 2.
Rashomon [înregistrare sonoră] / Ryunosuke Akutagawa :
Fu cel dintâiu pe care îl întâlnii (08'13"). 3. Am mers de la început
autor; Ştefan Sileanu : lectura; Ion Caraion : traducerea. - Bucureşti :
la Amoteni cu sfială (13'08"). 4. Mergând într-o zi acolo cu
Humanitas Multimedia, 2007.
Pantazi (06'46"). 5. Într-o seară, pe trezie (09'5. 8". ).. . .
1 CD (45'10") .
978-973-1709-31-4AB 071 : 40,00 lei.
Cuprinde: 1. Rashomon (17'54"). 2. Mărturia unui tăietor de
859.0
lemne interogat de un comisar al înaltei Poliţii (02'01"). 3.
DL: 2008/0217
Mărturia unui preot budist rătăcitor, interogat de un comisar al
înaltei Poliţii (01'28"). 4. Mărturia unui poliţist interogat de un 4 - CARAGIALE, MATEIU.
comisar al înaltei Poliţii (02'11"). 5. Mărturia unei bătrâne
interogate de un comisar al înaltei Poliţii (01'42"). 6. Mărturisirea Remember [înregistrare sonoră] / Mateiu Caragiale : autor; în
lui Tajomaru (9'13"). 7. Mărturisirea unei femei care a venit la lectura lui : Marcel Iureş. - Bucureşti : Humanitas Multimedia, 2007.
templul Shimizu (04'36"). 8. Povestirea celui ucis, aşa cum a fost 1 CD.
ea transmisă printr-un medium (06'09"). În container prezentare în limba română.
978-973-1709-28-4AB 069 : 10,00 lei. 978-973-1709-09-3AB 051 : 10,00 lei.
859.0 - 3 859.0
DL: 2008/0222 DL: 2008/0207
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 9 10 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

5 - COELHO, PAULO. 7 - COX, TRACEY.


Jurnalul unui mag [înregistrare sonoră] / Paulo Coelho : Hot sex [înregistrare sonoră] / Tracey Cox : autor; lectura :
autor; lectura : Florian Pittiş; traducerea : Gabriela Banu. - Ediţie Dana Săvuică; traducerea : Alina Carac. - Bucureşti : Humanitas
prescurtată. - Bucureşti : Humanitas Multimedia, 2006. Multimedia, 2008.
2 CD (01h13'07" + 42'10") . 1 CD (1h19'40") .
Cuprinde: CD 1 : 1. Prolog (4'03"). 2. Sosirea (2'58"). 3. Saint În container prezentare în limba română de Dana Săvuică.
Jean Pied-Du-Port (7'54"). 4. Creatorul şi Creaţia (4'48"). 5. Cuprinde: 1. Oricine poate fi bun la pat (1'33"). 2.
Cruzimea (7'19"). 6. Mesagerul (10'54"). 7. Dragostea (12'58"). 8. Masturbarea (3'42"). 3. Preludiul (2'48"). 4. Masaj (3'43"). 5.
Entuziasmul (8'27"). 9. Moartea (13'4"). CD 2 : 1. Cucerirea Ocoluri delicioase (4'25"). 6. Pipăieli la punct fix (11'52"). 7. Actul
(8'18"). 2. Nebunia (10'30"). 3. Poruncă şi Supunere (8'22"). 4. sexual genital (8'50"). 8. În pas de dans spre orgasm (4'54"). 9. Sus
Tradiţia (5'57"). 5. Muntele Cebreiro (7'00"). fundul! (1'54"). 10. Sexul în timpul sarcinii (1'21"). 11. Orgasmul
AB 040 : 20,00 lei. (1'53"). 12. Cum să faci ca orgasmul să dureze? (5'27"). 13.
859.0 - 3 Punctul G (2'19"). 14. Mai adânc, mai mult, mai bine, mai...
DL: 2008/0213 (4'54"). 15. Cinci lucruri pe care amândoi ar trebui să le ştiţi deja
despre sex (5'15"). 16. Preludiu pentru partenerii vechi şi idei
6 - CORNEAU, GUY. bune pentru aproape toată lumea (14'15").
Există iubiri fericite? [înregistrare sonoră] / Guy Corneau : AB 073 : 10,00 lei.
autor; lectura : Claudiu Bleonţ; traducerea : Emanoil Marcu. - Ediţie 859.0-3
prescurtată. - Bucureşti : Humanitas Multimedia, 2008. DL: 2008/0194
1 CD (1h10'25") .
În container prezentare în limba română. 8 - HALL, SARAH.
Cuprinde: 1. În Ţara iubirii a izbucnit războiul (4'37"). Michelangelo Electric [înregistrare sonoră] : roman / Sarah
2. Către o nouă intimitate (1'35"). 3. Iubirea e sărbătoare Hall : autor; lectura : Dragoş Bucur; traducerea : Sanda Aronescu. -
(16'13"). 4. Sexualitatea şi prietenia (5'17"). 5. Fericirea Ediţie prescurtată. - Bucureşti : Humanitas Multimedia, 2007.
insuportabilă (3'06"). 6. Contractul de căsătorie psihologic 1 CD (1h00'24") .
(2'43"). 7. Cuplul visat (1'45"). 8. Importanţa jocului şi a În container prezentare în limba română.
senzualităţii (3'01"). 9. Intimitatea reuşită începe cu sine (4'43"). Cuprinde: 1. Lumini însângerate (3'05"). 2. Kaiserul şi
10. Sensul dificultăţilor (4'05"). 11. Retragerea proiecţiilor regina din Morecambe (10'53"). 3. Salvarea Renaşterii (9'53"). 4.
(12'36"). 12. Pacea sufletului şi bucuria inimii (3'07"). 13. Calea Babilon în Brooklyn (1'33"). 5. Doamna-cu-mulţi-ochi (14'44").
este bucuria (7'48"). 6.Cerneala istoriei (20'16") .
AB 079 : 10,00 lei. AB 064 : 10,00 lei.
859.0-3 859.0 - 3
DL: 2008/0197 DL: 2008/0203
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 11 12 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

11 - MELVILLE, HERMAN.
Bartleby. O poveste de pe Wall Street [înregistrare sonoră] /
9 - ISTRATI, PANAIT.
Herman Melville : autor; lectura : Radu Beligan; traducerea textului :
Chira Chiralina [înregistrare sonoră] / Panait Istrati : autor; Petre Solomon. - Ediţie prescurtată. - Bucureşti : Humanitas
Marius Stănescu : lectura. - Ediţie prescurtată. - Bucureşti : Multimedia, 2007.
Humanitas Multimedia, 2006. 1 CD (1h10'08") .
1 CD (1h19'30") . În container prezentare în limba română.
Cuprinde: 1. Stavru (21'19"). 2. Chira Chiralina (22'17"). Cuprinde: 1. Bartleby (6'36"). 2. "Prefer să mă abţin"
3. Dragomir (35'54"). (13'08"). 3. "Duminicile, Wall Street-ul e pustiu" (11'03"). 4.
973-1709-05-3AB 039 : 10,00 lei. "...M-am lăsat de muncă" (15'12"). 5. "La revedere, Bartleby!"
859.0 (6'26"). 6. "Vai ţie, omenire!" (17'47").
DL: 2008/0221 AB 066 : 10,00 lei.
859.0 - 3
DL: 2008/0206

10 - LIICEANU, GABRIEL.
Itinerariile unei vieţi : E. M. Cioran [înregistrare sonoră] / 12 - PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN.
Lectura : Gabriel Liiceanu. - Bucureşti : Humanitas Multimedia, Despre scris, ascultare şi imaginaţie [înregistrare sonoră] /
2007. Horia-Roman Patapievici; lectura autorului. - Bucureşti : Humanitas
1 CD (1h16'52") . Multimedia, 2007.
Cuprinde: 1. Acest blestemat, acest splendid Răşinari... 1 CD (1h14'37") .
(07'25"). 2. Izgonirea din Paradis (4'39"). 3. Căutarea infinită de În container prezentare în limba română.
sine (06'16"). 4. O poveste patologică... (10'30"). 5. ... singurul Cuprinde: 1. Argument (1'23"). 2. Eco: cele trei suporturi
bursier care cunoaşte Franţa temeinic (02'59"). 6. Trebuie să te (4'12"). 3. Argumentul împotriva lui Platon (2'49"). 4.
desprinzi de limba ta (06'54"). 7. Povestea unui cosmar (09'15"). Argumentul lui Platon împotriva scrisului (18'29"). 5. Ce
8. Orgoliul unui om născut într-o cultură mică este totdeauna însemna, pentru cei vechi, a gândi? (6'58"). 6. Înapoi la
rănit (04'48"). 9. A fi înţeles prea devreme (05'23"). 10. Moartea argumentul împotriva lui Platon (3'54"). 7. Ludwig Wittgenstein
lui Cioran (18'36"). şi cinematograful (4'56"). 8. Magia şi imaginaţia (9'31"). 9.
AB 052 : 10,00 lei. Lumea modernă şi imaginile (7'39"). 10. Concluzie în trei chipuri
859.0-3 (14'42").
DL: 2008/0211 978-973-1709-16-1AB 053 : 10,00 lei.
859.0-3
DL: 2008/0198
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 13 14 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

13 - PÂRVULESCU, IOANA. 15 - SCHMITT, ERIC-EMMANUEL.


În intimitatea secolului 19 [înregistrare sonoră] / Ioana Milarepa [înregistrare sonoră] : roman / Eric-Emmanuel
Pârvulescu : autor, lectura; Victor Rebengiuc : lectură (1,8). - Schmitt; Florian Pittiş : lectura; traducere din franceză : Ileana
Bucureşti : Humanitas Multimedia, 2008. Cantuniari. - Bucureşti : Humanitas Multimedia, 2007.
1 CD (1h19'58") . 1 CD (1h10'17") .
În container prezentare în limba română. În container prezentare în limba română.
Cuprinde: 1. Întoarcere în secolul 19. Quel pays! (12'56"). 2. Cuprinde: 1. Totul a început cu un vis (6'54"). 2. Povestea
Un om de afaceri (3'37"). 3. Să-ţi furi singur căciula (8'59"). 4. mea începe în Tibet (14'10"). 3. Pământul îşi vindecă rănile mai
Pământul de sub picioare (4'33"). 5. "Vistierii" (2'44"). 6. repede decât oamenii (16'57"). 4. Milarepa, retras în chilia lui,
Tezaurul (4'09"). 7. Foamea (2'34"). 8. Flori, clopote, petiţii. O zi convins de propria-i neputinţă (14'07"). 5. Milarepa se duse într-o
bună - 10 mai (8'55"). 9. 1866 (5'00"). 10. 1877 (9'50"). 11. 1881 peşteră ca să mediteze (6'24"). 6. Unchiul Svastika moare (6'08").
(1'30"). 12. 1900 (12'41"). 7. Montmartre e frumos în seara asta (4'11"). 8. Astfel, ajuns la
AB 077 : 10,00 lei. vârsta de optzeci şi patru de ani (1'26").
859.0-3 AB 053 : 10,00 lei.
DL: 2008/0196 859.0 - 3
DL: 2008/0202

14 - SCHMITT, ERIC-EMMANUEL.
Domnul Ibrahim şi florile din Coran [înregistrare sonoră] : 16 - SCHMITT, ERIC-EMMANUEL.
[roman] / Eric-Emmanuel Schmitt : autor; în lectura lui : Florian Oscar şi Tanti Roz [înregistrare sonoră] : [roman] / Eric-
Pittiş; traducere din franceză : Paola Bentz-Fauci. - Bucureşti : Emmanuel Schmitt : autor; în lectura lui : Florian Pittiş; traducere din
Humanitas Multimedia, 2007. franceză : Paola Bentz-Fauci. - Bucureşti : Humanitas Multimedia,
1 CD (1h17'44") . 2007.
În container prezentare în limba română. 2 CD (1h31'36") .
Cuprinde: 1. La treisprezece ani (13'28"). 2. Din pricina În container prezentare în limba română.
domnului Ibrahim (11'32"). 3. În realitate eram bucuros (9'11"). Cuprinde: CD 1 : 1. Dragă Dumnezeu, pe mine mă cheamă
4. Hotărârea mea era luată (12'29"). 5. Începui să schimb totul în Oscar (13'27"). 2. Dragă Dumnezeu, bravo! Dar ştiu că eşti tare!
apartament (4'59"). 6. În aceeaşi seară (6'03") 7. A dat Dumnezeu (16'51"). 3. Dragă Dumnezeu, azi mi-am trăit adolescenţa
de a venit şi vara (14'08"). 8. Asta a fost (5'54"). (15'46"). CD 2 : 1. Dragă Dumnezeu, gata! (13'52"). 2. Dragă
978-973-1709-26-1AB 067 : 10,00 lei. Dumnezeu, Peggy Blue a fost supărată azi (4'54"). 3. Dragă
859.0 - 3 Dumnezeu, azi am împlinit patruzeci (2'47"). 4. Dragă Dumnezeu,
DL: 2008/0208 azi dimineaţă pe la orele opt (9'40"). 5. Dragă Dumnezeu, am
şaizeci de ani (1'49"). 6. Dragă Dumnezeu, azi am avut şaptezeci
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 15 16 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

(5'06"). 7. Dragă Dumnezeu, Peggy Blue a plecat (0'39"). 8. Dragă Cuprinde: Moartea lui Ivan Ilici / Lev Tolstoi; Victor
Dumnezeu, îţi mulţumesc că ai venit (2'52"). 9. Dragă Dumnezeu, Rebengiuc.
am azi o sută de ani (1'30"). 10. Dragă Dumnezeu, o sută zece ani 978-973-1709-30-7AB 070 : 10,00 lei.
(0'11"). 11. Dragă Dummezeu, băieţelul a murit! (2'02"). 859.0 - 3
978-973-1709-27-7AB 068 : 20,00 lei. DL: 2008/0223
859.0 - 3
DL: 2008/0209
19 - ŢUŢEA, PETRE.
Vorbe memorabile [înregistrare sonoră] / Petre Ţuţea : autor;
17 - SEBASTIAN, MIHAIL. lectura : Valentin Uritescu. - Bucureşti : Humanitas Multimedia,
Accidentul [înregistrare sonoră] / Mihail Sebastian : autor; 2008.
George Ivaşcu : lectura. - Ediţie prescurtată. - Bucureşti : Humanitas 1 CD (1h15'33") .
Multimedia, 2006. În container prezentare în limba română de Petre Ţuţea şi
1 CD (1h13'31") . Gabriel Liiceanu.
Cuprinde: 1. Nu-şi dădea seama cât timp trecuse (5'24"). 2. Cuprinde: 1. Adevăr - Cunoaştere. 2. Democraţie -
Era gata să plece... (1'35"). 3. Dopul zbură cu o detunătură Generaţie. 3. Gândire - Moarte. 4. Monarhie - Poporul român. 5.
puternică (2'50"). 4. Paul se auzi strigat... (4'14"). 5. Se priviră în Profesor - Ţăran. 6. Ţuţea despre Ţuţea.
tăcere câteva clipe... (3'58"). 6. Paul încercase de multe ori... 978-973-1709-45-1AB 080 : 10,00 lei.
(2'25"). 7. Era o sală mică, îngustă... (6'20"). 8. Se întunecase de-a 859.0-3
binelea... (11'03"). 9. Dimineaţa era înnorată (6'22"). 10. Plecaseră DL: 2008/0175
dimineaţa de la cabană (7'36"). 11. Serile la cabană erau lungi
(3'04"). 12. Terenul de schi... (4'44"). 13. Bătrânul Grodeck sosi la
cabană (6'11"). 14. Ultima noapte... (7'37").
CD 1.3 Teatru
978-973-1709-01-0AB 035 : 10,00 lei.
859.0
20 - ŞTEFĂNESCU-DELAVRANCEA, BARBU.
DL: 2008/0212
Hagi Tudose [înregistrare sonoră] / Barbu Ştefănescu
Delavrancea; lectura : Victor Rebengiuc. - Bucureşti : Humanitas
18 - TOLSTOJ, LEV NIKOLAEVIČ. Multimedia, 2007.
1 CD (34'11") .
Moartea lui Ivan Ilici [înregistrare sonoră] / Lev Tolstoi :
În container prezentare în limba română.
autor; Victor Rebengiuc : lectura; traducerea : C. Clejan. - Bucureşti :
Cuprinde: 1. Dincolo de "Crucea de peatră" (2'43"). 2. Aşa
Humanitas Multimedia, 2008.
m-au judecat şi pe mine (6'37"). 3. Fum pe coşul Hagiului nu s-a
2 CD (1h16'52" + 57'12") .
pomenit (4'47"). 4. Oh! Ce fericire pe Hagiu când rămase singur
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 17 18 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

stăpân (7'41"). 5. Aşa petrecu viaţa Hagiul până la bătrâneţe 23 - Poveste despre maimuţe [înregistrare sonoră]. / Lectura :
(3'45"). 6. Până la optzeci de ani nu i s-a întâmplat nimic serios (8'36"). Magda Catone; traducerea : Tudora Şandru Mehedinţi. -
AB 038 : 10,00 lei. Bucureşti : Humanitas Multimedia, 2007.
859.0 - 2 1 CD (1h13'55") .
DL: 2008/0205 Cuprinde: 1. Poveste despre maimuţe (22'10"). 2. Fata cu
pieptenele de aur (11'37"). 3. Nuca de cocos fermecată (10'49").
4. Juvenal şi Fatima (13'25"). 5. Trupul fără suflet (15'52").
CD 1.4 Literatură pentru copii şi tineret AB 049 : 10,00 lei.
82 - 93 - 34
21 - Legenda florii de aur [înregistrare sonoră]. / în lectura DL: 2008/0200
actriţei : Magda Catone; traducerea : Tudora Şandru Mehedinţi.
- Bucureşti : Humanitas Multimedia, 2007.
1 CD (1h08'13") . 24 - Yara, zâna apelor [înregistrare sonoră]. / În lectura actriţei :
Cuprinde: 1. Legenda florii de aur (12'09"). 2. Prinţul Alán Magda Catone; traducerea : Tudorei Şandru Mehedinţi. -
si înaltele ţinuturi întunecate (16'49"). 3. Prâslea cel viteaz Bucureşti : Humanitas Multimedia, 2007.
(15'13"). 4. Povestea lui Miguel Wayapa (13'44"). 5. Bon Pech, cel 1 CD (1h08'32") .
care a dobândit puterea lui Juan Tul (10'17"). Cuprinde: 1. Yara, zâna apelor (04'30"). 2. Prinţul cu
AB 050 : 10,00 lei. Armele Strălucitoare (15'36"). 3. Pedro Urdemalas si uriaşul
82-93-34 (12'23"). 4. Soarele şi luna (22'03"). 5. Cei doi mari mincinoşi
DL: 2008/0215 chilieni (13'59").
AB 048 : 10,00 lei.
22 - Legenda primelor lămpi [inregistrare sonoră]. / Lectura : 82-93-34
Rodica Negrea; traducerea : Tudora Şandru Mehedinţi. - DL: 2008/0216
Bucureşti : Humanitas Multimedia, 2007.
1 CD (1h11'48") .
Cuprinde: 1. Legenda primelor lămpi (4'40"). 2. Legenda CD 1.5 Alte genuri literare
ţesăturii neasemuite (9'28"). 3. Delgadina şi şopârla (11'50"). 4.
Broasca fermectă. 5. Pasărea cu pene de toate culorile : A fost
odată...(4'25"). 6. Şi făcură cum spuse soldatul ... (8'09"). 7. A 25 - BUZDUGAN, DANIEL.
doua zi, dis-de-dimineaţă...(8'26"). 8. Dădu într-un colţ de Întoarcerea lui Buzdugan Vol.3 [înregistrare sonoră] : cele
catârul... (7'38"). 9. După trei zile... (7'16"). mai tari farse din ultimele 6 luni / Daniel Buzdugan : autor, interpret.
AB 046 : 10,00 lei. - Bucureşti : Roton, 2006.
82-93-34 1 CD.
DL: 2008/0201 În container conţinutul CD-ului.
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 19 20 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Cuprinde: 1. Test sarcină (5'44"). 2. Muls aspirator (4'38"). Cuprinde: 1. Varză umplută. 2. Musaca. 3. De la bobita
3. Botu la geam (3'50"). 4. Vibrator (3'59"). 5. Pizdârca (4'09"). 6. până la pahar. 4. Mistreţul. 5. Crap cu usturoi şi mămăligă. 6.
Telefon anunţ ziar (4'28"). 7. Menaj a trois (4'09"). 8. Ghiveci măcelăresc. 7. Găluşti cu prune. 8. Şuncă. 9. Din
Homosexuali (4'31"). 9. Hamude (4'33"). 10. Bisturiu (4'11"). 11. bucătăria rusească: borşul. 10. Zrazi. 11. Umplutură în aluat. 12.
Virgina (4'18"). 12. Donaţie coarde penale (4'33"). 13. Inseminare Specialităţi regionale. 13. Ciorbă de burtă şi tuslama. 14. Piftie de
spermă (4'44"). 14. Promoţie capac WC (4'38"). 15. Moş Bacău cocoş bătrân. 15. Ştiucă .
(4'41"). 16. Moş în călduri (5'17"). 17. Clitoris de vânătoare AB 076 : 10,00 lei.
(4'15"). 82 - 7
Roton 4012-2 : 10,00 lei. DL: 2008/0229
82.7
DL: 2008/0256
CD 3 Muzică
26 - TEODOREANU, PĂSTOREL. CD 3.1 Muzică pentru teatru şi film
Gastronomice Vol.2 [înregistrare sonoră] / Păstorel
Teodoreanu : autor; în lectura lui Valentin Uritescu. - Bucureşti :
Humanitas Multimedia, 2007. 28 - PUCCINI, GIACOMO.
1 CD. Nessun Dorma [înregistrare sonoră] / Giacomo Puccini, Lucio
În container prezentare în limba română. Dalla, Augustin Lara; Costel Busuioc : tenor. - Bucureşti : Jurnalul
Cuprinde: 1. Cartoful prăjit. 2. Raci în bere. 3. Salata verde. Naţional ; Nova Music Entertainment ; Sony Music Entertainment
4. Miel cu verdeţuri. 5. Bucătăria populară. 6. Folclor culinar. 7. Inc., 2008.
Mielul gătit haiduceşte. 8. Puicană umplută. 9. Gratinaj. 10. 1 CD.
Două variante pe temă raţă. 11. Afumături. 12. Liste de mâncare. Cuprinde: 1. Nessun Dorma / Giacomo Puccini (3'19"). 2.
13. O mâncare estivală. 14. Pe teren. Carusso / Lucio Dalla (5'13"). 3. Granada / Augustin Lara (3'20").
978-973-1709-33-8AB 045 : 10,00 lei. 4. Con te partiro / Francesco Sartori (4'13"). 5. O Sole Mio /
82 - 7 Eduardo di Capua (3'02"). 6. Ave Maria / Franz Schubert (5'31"). 7.
DL: 2008/0199 E Lucevan le Stelle / Giacomo Puccini (4'13"). 8. Che Gelida
Manina / Giacomo Puccini (4'08").
27 - TEODOREANU, PĂSTOREL.
Un produs "Jurnalul Naţional" : 10,00 lei.
Gastronomice Vol.3 [înregistrare sonoră] / Păstorel 784.21
Teodoreanu : autor; în lectura lui : Valentin Uritescu. - Bucureşti : DL: 2008/0149
Humanitas Multimedia, 2008.
1 CD (1h10'30") .
În container prezentare în limba română.
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 21 22 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

30 - CORUL DE COPII "BIM BAM".


CD 3.3 Muzică cu voce Clipa de muzică Vol.2 [înregistrare sonoră] : corul de copii
Bimbam / Adrian Ordean : muzica; Versurile : Liliana Ştefan
CD 3.3.3 Cântece şi coruri pentru copii şi tineret (2,4,7,8,), Marian Stere (1,3,5,9,10), George Popovici (6); Adina
Iasmina Chiş (5), Diana şi Silvia Batorii (9) : voce . - Bucureşti :
Intercont Music, 2006.
1 CD.
29 - ADINA. În container versurile melodiilor.
Are mama o fetiţă Vol.2 [înregistrare sonoră] / Muzica : Cuprinde: 1. Sus cortina (3'51"). 2. Este muzica (3'38"). 3.
Temistocle Popa, Jolt Kerestely, Virgil Popescu; Versurile : Cântecul copilăriei (2'38"). 4. Pentru mama mea (3'27"). 5. Cine
Temistocle Popa şi Mircea Block, George Popovici, Viorela Filip; este prinţesa? (3'09"). 6. Ziua bucuriei (3'18"). 7. 1,2,3 cu prietenii
Adina, Cristina Chiş (12), Georgeta Mihalache (12) : voce. - mei (2'46"). 8. O zi frumoasă (3'41"). 9. Cântec soarelui (3'39").
Bucureşti : Intercont Music, 2008. 10. Legendă irlandeză (2'59").
1 CD. IMCD 1282 : 10,00 lei.
În container versurile melodiilor. 784.661
Cuprinde: 1. Hărnicuţa / Muzica şi versurile Temistocle Popa; DL: 2008/0170
Mircea Block (3'18"). 2. Mama soră / Robert Costin; George
Popovici (3'07"). 3. Regina primăverii / Jolt Kerestely; George
Popovici (2'29"). 4. Ce bine-ar fi / Virgil Popescu; George Popovici 31 - STRATAN, PAVEL.
(2'53"). 5. Nu-i aşa că-mi şade bine? / Constantin Ungureanu; Cleopatra Stratan la vârsta de 3 ani [înregistrare sonoră] /
George Popovici (2'59"). 6. Am o bonă / Robert Costin; George Pavel Stratan : muzică, text şi orchestraţie; Cleopatra Stratan : voce. -
Popovici (3'05"). 7. Să nu-ţi faci griji / Temistocle Popa; George Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2006.
Popovici (2'35"). 8. Toţi mă văd o domnişoară / Viorel Gavrilă; 1 CD. - (Muzică de Colecţie ; 49).
George Popovici (2'55"). 9. N-am nici o grijă / Cristian Alivej; Cuprinde: 1. Ghiţă (3'17"). 2. Cuţu (3'03"). 3. Te-am întîlnit
Viorela Filip (2'45"). 10. Desene animate / Jolt Kerestely; Marian (2'38"). 4. Şansa (2'22"). 5. Noapte bună (3'54"). 6. Surprize
Stere (2'39"). 11. Cine este prinţesa? / Adrian Ordean; Marian Stere (3'23"). 7. Număr pîn' la unu (2'45"). 8. Mama (3'58"). 9. De ce?
(3'09"). 12. Şi totul din iubire / Jolt Kerestely; Marian Stere; int. (4'15"). 10. Zuzu-zuzu (2'08"). 11. Oare cît? (2'01"). 12. Pasărea
Adina, Cristina Chiş, Georgeta Mihalache (3'21"). pistruie (3'44"). 13. Bonus videoclip Ghiţă.
IMCD 1329 : 10,00 lei. Un produs "Jurnalul Naţional" : 10,00 lei.
784.661 784.67
DL: 2008/0171 DL: 2008/0155
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 23 24 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

CD 3.4 Muzică populară Cuprinde: 1. Jos de Vîlcea într-un sat (3'31"). 2. Porumbel
gălbui la pene (1'49"). 3. Murgule, te când te-am luat (2'15"). 4.
CD 3.4.2 Aranjamente vocale Ieşi neicuţă-n deal la peri (2'10"). 5. Stau pe malul Oltului (2'05").
6. Măria nenii, Mărie (3'23"). 7. Leliţă Ioană (1'34"). 8. Omul
pentru ce muceşte (3'25"). 9. Auzit-am auzit (2'13"). 10. Picături
32 - CIOBANU, LUCREŢIA. de untdelemn (2'32"). 11. Neiculiţă, neiculiţă (2'42"). 12. Rău ai
Pleacă oile la munte [înregistrare sonoră] / Lucreţia Ciobanu : zis, măicuţa mea (2'55"). 13. Cine trece pe cărare (2'54"). 14.
voce. - Bucureşti : Jurnalul Naţional, 2008. Floricică de pe coastă (2'57"). 15. Leliţă Mărie fată (3'07"). 16. Ai
1 CD. fost tinerel odată (2'48"). 17. Ai zis bade către mine (3'26"). 18.
Un produs "Jurnalul Naţional". Colea la răscruci de cale (3'15"). 19. La vale, puico, la vale (2'41").
Cuprinde: 1. Pleacă oile la munte (3'39"). 2. Bate vântu-n 20. Mîndra când se duce-n luncă (2'14"). 21. Mă făcuşi, maică,
curmătură (2'39"). 3. Codrule bătrânule (3'20"). 4. Bade pentru oltean (4'00"). 22. Stau în loc şi mă gândesc (2'58"). 23. Dacă aş
ochii tăi (3'37"). 5. Ridică-te negură! (2'51"). 6. Cine n-are dor pe putea citi gândul (2'52"). 24. Puiule, măi pui de om (3'01"). 25.
vale (5'03"). 7. Presărate stele-n nor (4'03"). 8. Mulţumescu-ţi, Sete mi-e şi apă aş vrea (2'22"). 26. Fir-ai tu să fii, băiete (2'17").
primăvară (3'32"). 9. Ia uitaţi-vă, feciori (3'10"). 10. Dragu-mi-e Un produs "Jurnalul Naţional" : 10,00 lei.
padurea vara (5'00"). 11. Peste toate satele (3'24"). 12. Pe Boianu- 784.4 (498)
n jos la vale (4'46"). 13. Vino, dragă primăvară (2'50"). 14. Vino DL: 2008/0145
iute, dorule (3'23"). 15. Greu e dorul badelui (2'22"). 16. Sună
codrul şi răsună (2'58"). 17. Sara bună, lună plină (3'12"). 18. De-
ar fi lună de cu seară (2'58"). 19. Pădurice de stejar (2'45"). 20. 34 - LEŞE, GRIGORE.
Bate vântul vinerea (3'39"). 21. Iar se duc mioarele (2'36"). 22. Mi Când m-o făcut mama-n lume [înregistrare sonoră] / Grigore
s-a dus bădiţa, dus (2'27"). Leşe : voce. - Bucureşti : Intercont Music Ltd. ; Jurnalul Naţional,
Un produs "Jurnalul Naţional" : 10,00 lei. 2008.
784.4 (498) 1 CD. - (Muzică de Colecţie ; 46).
DL: 2008/0146 Cuprinde: 1. Cînd m-o făcut mama-n lume (2'47"). 2. Săracu
omu cu dor (3'21"). 3. N-am gîndit că oi ajunje (3'37"). 4. La
portiţa mîndrii mele (2'23"). 5. Mîndruţ gură dezmierdată (1'35").
33 - DRAGOMIROIU, MARIA. 6. Măieran în cornu mesii (2'55"). 7. Miresucă cu mărjăle (2'49").
Jos de Vîlcea într-un sat [înregistrare sonoră] / Maria 8. De strigat (0'53"). 9. După pui de lăpuşan (3'11"). 10. Frunză-n
Dragomiroiu : voce; Orchestrele: Marin Ghiocel (1,2,5-13,16,17,19- prun, frunză su' prun (4'32"). 11. Păsărucă dă pă munte (2'34").
21), Paraschiv Oprea (3,4,14,15,18,22-26). - Bucureşti : Jurnalul 12. Cîntă cucu-n lemn uscat (4'44"). 13. Scrisori de pe front
Naţional, 2008. (1'44"). 14. Cîntec despre Bucovina (3'22"). 15. Cîntec de cătănie
1 CD. - (Muzică de colecţie ; 48). (2'45"). 16. Mamă, inima mi-i arsă (3'00"). 17. Trimăs-o-Mpăratu'
Un produs "Jurnalul Naţional". carte (6'26"). 18. A oilor (fluier) (1'59"). 19. Stîna prădată (1'54").
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 25 26 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

20. Tri păcurărei (Mioriţa, colind) (2'22"). 21. Sus la verdele din CD 3.4.5 Culegeri eterogene
munţi (Mioriţa) (3'04"). 22. Bocet în caval (0'55"). 23. Nu
gândească tăt omu (2'38").
Un produs "Jurnalul Naţional" : 10,00 lei.
784.4 (498) 36 - BRĂILOIU, CONSTANTIN.
DL: 2008/0153 Cîntări din lada de zestre [înregistrare sonoră] / Documente
sonore culese de : Constantin Brăiloiu. - Bucureşti : Jurnalul
Naţional, 2008.
1 CD.
35 - MUNTEAN, DRĂGAN. Documente sonore din Arhiva Institutului de Etnografie şi
De-aş avea mândră să-mi placă [înregistrare sonoră] / Folclor "Constantin Brăiloiu".
Drăgan Muntean : voce şi taragot; Orchestra condusă de Paraschiv Un produs "Jurnalul Naţional".
Oprea; Pera Bulz. - Bucureşti : Electrecord S. A. ; Intercont Music Cuprinde: 1. Zicala dobei (1'21"). 2. Scoală, scoală, gazdă
Ltd. ; Jurnalul Naţional, 2007. bună (0'53"). 3. Cam pe după codrii verzi (0'42"). 4. A oilor
1 CD. - (Muzică de Colecţie ; 44). (instrumental) (0'40"). 5. A verzii (1'03"). 6. Paparuda (0'25"). 7.
Cuprinde: 1. De-aş avea mândră să-mi placă (3'27"). 2. Dealul Mohului (1'08"). 8. Bradul (1'14"). 9. Cîntecul miresei
Feciorii din Poieniţa (2'06"). 3. Doamne, atâta mi-i de greu (0'52"). 10. La bărbieritul ginerelui (1'18"). 11. Mioriţa (1'26"). 12.
(5'39"). 4. Drag mi-i să mă duc la fân (2'50"). 5. Necăjitu-s, Ăi trei fraţi cu nouă zmei (1'27"). 13. Duce-m-aş nu ştiu drumu'
Doamne, eu (3'35"). 6. Nu ştiu, mândră, ce are Luna (5'41"). 7. (1'10"). 14. Mă uitai spre răsărit (4'11"). 15. Ş-a venit primăvara
Mândruţă, de dorul tău (2'17"). 8. Drag mi-i jocul ţarina (2'40"). (1'38"). 16. Fă, leicuţă, fă cutare (1'16"). 17. Nevestică tinerică
9. Lele de la Orăştie (3'22"). 10. Bate vântul printre duzi (6'23"). (3'02"). 18. Vai, mînca-te-ar focu', dor (1'21"). 19. Răsai, Lună, şi
11. Hai mândră la joc (2'13"). 12. Nici un dor nu vine greu (2'56"). mai sus (1'09"). 20. Sîrba ca din cimpoi (instrumental) (0'52"). 21.
13. Mândruţă din tinereţe (3'09"). 14. Sara bună, bade Ioane Bobocica (instrumental) (0'59"). 22. Hora de mînă, bătrînească
(5'46"). 15. Dă-i, Doamne, mândrii noroc (1'45"). 16. Eu cânt (instrumental) (2'29").
pădurenilor (4'23"). 17. Am avut şi eu un dor (3'09"). 18. Care om Un produs "Jurnalul Naţional" : 10,00 lei.
n-are pe nimeni (6'23"). 19. Brâu pădurănesc (1'22"). 20. Învârtita 784.4 + 78.067.2 (498)
de la Orăştie (9'18"). DL: 2008/0150
Un produs "Jurnalul Naţional" : 10,00 lei.
784.4 + 788.71
DL: 2008/0154
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 27 28 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

CD 3.5 - Muzică pop, folk, rock etc. 39 - ANKA.


CD 3.5.2 Lucrări vocale Nopţi de dor [înregistrare sonoră] / Anka : interpret vocal. -
Bucureşti : Roton, 2007.
37 - ALEXANDRA. 1 CD.
În container versurile melodiilor.
Hello [înregistrare sonoră] / Alexandra : voce; formaţia Crush. Cuprinde: 1. Intro (1'54"). 2. Nopţi de dor (3'16"). 3. My
- Bucureşti : Roton, 2007. baby (Tell me why) cu Alina Puşcău (3'27"). 4. Love me tonight
1 CD. (3'43"). 5. Crazy cu Mircea Badiu (3'53"). 6. Voi reveni (3'38"). 7.
În container conţinutul albumului. Cineva (4'09"). 8. Nu vreau să te pierd (3'27"). 9. Înger şi demon
Cuprinde: 1. Inima mea (3'52"). 2. Cu tine în rai (4'27"). 3. (3'35"). 10. Reverse me (3'38"). 11. Love me tonight - remix
M-am pierdut (4'25"). 4. Şaizeci (5'15"). 5. Please feat. Marius (5'22").
Nedelcu (4'49"). 6. Feel love (3'59"). 7. Hello (3'35"). 8. Don't Roton 3990-2 : 10,00 lei.
break my heart (4'10"). 9. NSL (3'39"). 10. Who wants to live 784.37
forever (4'00"). bonus tracks : 11. Heartbreaker (3'52"). 12. 2nite DL: 2008/0252
we'll rise (4'27").
Roton 4061-2 : 10,00 lei.
784.37 40 - ARIANA.
DL: 2008/0257
E cineva, cântă! Vol.1 [înregistrare sonoră] : [muzică uşoară
cu text religios] / Ariana : muzică, text, voce, clape; Costache Ioanid
38 - ALTAR. (3), Traian Dorz (8,13), Emil Bulgar (11) : text. - Baia Mare : Trinity
Music, 2008.
Atitudine [înregistrare sonoră] / Formaţia Altar; Mihnea 1 CD.
Blidariu ; trompetă (2,5,8,); Pacha Man : voce (5,6); Marc Anghel : În container textele melodiilor.
caval, fluier (5). - Bucureşti : Roton, 2006. Cuprinde: 1. Locuieşti în viaţa mea (4'50"). 2. Iubitul meu
1 CD. Dumnezeu (3'33"). 3. Baraba (5'24"). 4. Pot să se mute munţii
În container versurile pieselor. (2'49"). 5. Iubirea ta (3'24"). 6. M-ai ales (4'02"). 7. Iartă-mă
Conţine videoclipul piesei "Născut învingător". (3'44"). 8. E mult de când e noapte (3'30"). 9. Să-i spun lui Isus
Cuprinde: 1. Intro. 2. Atitudine. 3. Născut învingător. 4.
(3'54"). 10. Iartă-ne, schimbă-ne (5'39"). 11. E toamnă iară
Necenzurat. 5. La noi. 6. Realitatea feat. Pacha Man. 7. Eşti (5'18"). 12. Victoria prin Isus (3'02"). 13. E cineva, cântă! (4'02").
depăşit. 8. Se fură. 9. Protest. 10. Eşti bun. 11. Noroi. 12. Singur TMCD 0065 : 10,00 lei.
împotriva tuturor. 13. Atitudine feat. Mihnea. 784.37
Roton 3789-2 : 10,00 lei.
DL: 2008/0167
784.37
DL: 2008/0260
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 29 30 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

41 - BITZĂ. 43 - COVACI, DAVID.


Fapte bune [înregistrare sonoră] / Bitză : voce. - Bucureşti : Să pot să-Ţi cânt [înregistrare sonoră] : [muzică uşoară cu
Roton, 2006. text religios] / Muzică, text, voce : David Covaci; voci : Cristian
1 CD. Sebastian şi Samuel Covaci; aranjament muzical, clape : Marius Pop;
În container prezentarea albumului. chitară şi bas : Dan Petric. - Baia Mare : Trinity Music, 2008.
Cuprinde: 1. Întro (4'48"). 2. Testimonial (2'39"). 3. Armele 1 CD.
pregătite (2'34"). 4. Cu vântu-n faţă feat. K-Gula (3'14"). 5. N-o În container textele melodiilor.
să mai închid ochii (3'03"). 6. Fapte bune (3'35"). 7. Lasă-i să Cuprinde: 1. Să pot să-Ţi cânt (4'11"). 2. Aproape de tine
aştepte feat.Paco (4'49"). 8. Ultima suflare (3'59"). 9. Dialog cu (4'09"). 3. Departe de Tatăl (4'04"). 4. Am căutat să te găsesc
Hena (1'45"). 10. All star part 2 feat. Brugner, Ldoc, Delirici, (3'10"). 5. Lăudaţi-L pe El (3'16"). 6. Così vicino a Te (4'09"). 7.
Carbon (5'40"). 11. Pierdut într-o lume mare (3'49"). 12. Băieţii Domn al veşniciei (2'54"). 8. Voi binecuvânta pe Domnul (3'05").
mari nu plâng feat. Grasu XXL (3'07"). 13. Nu te opri feat. Villy 9. Doar Tu m-ai iubit (3'10"). 10. Am trăit ani la rând fără Isus
(3'25"). 14. Renunţând la tot (3'27"). 15. Scrisoarea unui soldat (3'40").
feat. Butch (4'17"). 16. Outro (3'04"). TMCD 0067 : 10,00 lei.
Roton 3956-2 : 10,00 lei. 784.37
784.37 DL: 2008/0173
DL: 2008/0251

44 - CREAM.
42 - CORINA. 48 ore [înregistrare sonoră] / Muzica : Marius Moga, Mihai
Face off [înregistrare sonoră] / Muzica şi text : Marius Moga, Coporan, Smiley, Oxi, Don Baxter; Cream : voce. - Bucureşti :
Radu Cernăuţan, Sorin Seniuc; Corina : voce. - Bucureşti : Roton, Roton, 2006.
2006. 1 CD.
1 CD. În container conţinutul albumului.
În container textele melodiilor. Cuprinde: 1. Intro / Mihai Coporan (1'40"). 2. Cântecul
Cuprinde: 1. Quieres una aventura feat. Toni Cottura. 2. inimii / Muzică şi versuri Marius Moga (3'39"). 3. Dimineaţa /
Overdrive. 3. O arzi nemotivat. 4. Cum aş vrea să fii. 5. Disco Muzică şi versuri Marius Moga (3'39"). 4. M-am îndrăgostit /
feeling. 6. Feel. 7. Spune-mi de ce. 8. Doar tu o ai. 9. Te strig. 10. Muzică şi versuri Marius Moga (3'21"). 5. Aşa cum îl visam / Marius
Mă pierd lângă tine. Moga, Smiley, Oxi; Marius Moga (3'33"). 6. Ştiu ce îţi place / feat.
Roton 3988-2 : 10,00 lei. Marius Moga & Matteo / Marius Moga, Smiley; Marius Moga
784.37 (3'42"). 7. Interludiu / Mihai Coporan (1'42"). 8. Lânga tine feat.
DL: 2008/0241 Randi / Marius Moga, Smiley, Don Baxter; Don Baxter, Marius
Moga (3'58"). 9. Alege / Marius Moga, Oxi; Marius Moga (3'28").
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 31 32 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

10. Prietene false / Marius Moga, Smiley; Marius Moga (3'39"). 11. (3'35"). 5. Păcală se întoarce (3'41"). 6. Ziua trece, noaptea vine
Cântecul inimii DJ Rhado RMX / Marius Moga; Marius Moga (4'00"). 7. Yana party (3'39"). 8. Hei na hei na (Inima cheamă
(10'09"). dragostea) (3'49"). 9. Tot ce vreau, vreau! (3'39"). 10. Cântă!
Roton 3968-2 : 10,00 lei. Strigă! Joacă! Trăieşte! (3'31"). 11. Hai la joc (10'10").
784.37 Roton 3938-2 : 10,00 lei.
DL: 2008/0261 784.37
DL: 2008/0247
45 - Declaraţie de dragoste vol.3 [înregistrare sonoră]. - Bucureşti
: Roton, 2007.
1 CD. 47 - Hiturile Callatis 2007 [înregistrare sonoră] . - Bucureşti :
În container prezentarea albumului. Roton, 2007.
Cuprinde: 1. Suflet pereche / int. Holograf (3'52"). 2. Falling 1 CD.
asleep (loosing my baby) / int.Morandi (3'44"). 3. French kiss / int. În container conţinutul albumului.
Akcent (3'59"). 4. Quieres una aventura / int.Corina feat. Toni Cuprinde: 1. King of Disco / Akcent (3'41"). 2. Reasons /
Cottura (3'44"). 5. Ajutor / int. Anda Adam (3'26"). 6. Yamasha / Activ (3'24"). 3. În ochii tăi / Keo (3'54"). 4. Dimmi si o no (deep
int. Alex (3'54"). 7. Aprinde dragostea / int. Crush + Alexandra central mix) / Mihai Trăistariu (3'00"). 5.Când sunt cu tine /
(4'16"). 8. 4 the 1st time / int. DJ Andi feat. Aida (3'12"). 9. Mandinga feat. Alex (4'10"). 6. Inima mea (radio edit) / Crush +
Cântecul inimii / int. Cream (3'39"). 10. Lucruri simple / int. Activ Alexandra (3'21"). 7. Sinada / New Effect feat. Monik (3'38"). 8.
(3'22"). 11. 10 / int. Florin Chilian (4'09"). 12. Mi-ai luat inima / int. Bombon / Jorge & Miki (3'04"). 9. Maria (radio edit) / Adriano
Proconsul (4'12"). 13. Vocea ta / int. Elena (3'34"). 14. Vino pentru (3'14"). 10. Overdrive / Corina (4'13"). 11. Ochii mei (radio mix) /
totdeauna / int. Iris (4'28"). 15. Te iubesc / int. Simona Nae feat. Anda Adam (3'44"). 12. Shot după shot / Moni-k geat. Puya (3'22").
Connect-R (3'41"). 16. Pentru ea / int. 69 (2'50"). 13. Mi-ai frânt inima / Anca Florescu (3'57"). 14. Mii de culori /
Roton 4068-2 : 10,00 lei. Jojo (3'42"). 15. K-tinne / Fly Project (3'23"). 16. My baby (Tell me
784.37 why) / Anka (3'26"). 17. Labirintul inimii / Miki (3'39"). 18.
DL: 2008/0253 Yamasha / Alex (3'54"). 19. Călătorul / Proconsul (3'19"). 20.
Dulce amăruie / Nico (3'49").
Roton 4142-2 : 10,00 lei.
46 - FORMAŢIA "YANA". 784.37
And I say [înregistrare sonoră] / Formaţia Yana : interpret DL: 2008/0239
vocal. - Bucureşti : Roton, 2006.
1 CD.
În container conţinutul albumului.
Cuprinde: 1. And I say (3'31"). 2. Petrecerea Yana (3'39"). 3.
Inima îmi bate tare (Part.2) (4'01"). 4. Lacrimi pe obrajii mei
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 33 34 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

48 - IONESCU, MARIAN. Mihai Ogăşanu; Liliana Ştefan (3'41"). 10. Tomilio / Loredana,
Marian Ionescu; Loredana (3'48"). 11. Lumea e a mea cu BUG
Ambiental Cosmic [înregistrare sonoră] / Formaţia Direcţia 5;
Mafia / Vlad "Mr. Juice" Irimia, Loredana; Mr. Juice, Daddy Caddy,
Marian Ionescu : muzica; Cristi Enache : text; Petrică Andrei : pian. -
Uzzi, Loredana (4'24"). 12. Femeia ta / Loredana, Alex Ionescu;
Bucureşti : Cat Music, 2008.
Loredana (3'08"). 13. Mă întreb ce să fac / Marius Ţeicu; Eugen
1 CD.
Rotaru (3'41"). 14. O inimă de 16 ani / Adrian Enescu; Luci. an
Cuprinde: 1. Strălucire feat Irina Iordăchescu (4'08"). 2.
Avramescu (3'54"). 15. Cine te crezi? / Loredana, Marian Ionescu;
Deşert electric (5'19"). 3. Dans imaginar (5'10"). 4. Highland parte
Loredana (4'17"). 16. Suflet drag / Loredana, Mihai Ogăşanu;
(4'58"). 5. Cosmic feat Irina Iordăchescu (4'14"). 6. Panoramic
Loredana (3'13"). 17. Vreau toată noaptea / Loredana, Mihai
(5'43"). 7. Cer invizibil (4'41"). 8. Peisaj stelar (5'16"). 9.
Ogăşanu; Loredana, Florin Busuioc (3'00"). 18. Nu pot să cred /
Strălucire feat Irina Iordăchescu (4'03"). 10. Rotaţie (6'04"). 11.
Alexandru Simu; Eugen Dumitru (5'03"). 19. Lele / Loredana, Mihai
Libertate imaginată (5'14"). 12. Cairo (5'39"). 13. Cosmic feat
Ogăşanu; Loredana, Florin Busuioc (3'17"). 20. Visez din nou feat.
Irina Iordăchescu (2'50").
Smiley / Smiley; Loredana (3'13").
Un produs "Jurnalul Naţional" : 10,00 lei.
Un produs "Jurnalul Naţional" : 10,00 lei.
784.37
784.37
DL: 2008/0153
DL: 2008/0163

49 - LOREDANA.
50 - Love still runs free [înregistrare sonoră] : romanian artists
Bună seara, iubite! [înregistrare sonoră] : [muzică uşoară] / against HIV/AIDS. - Bucureşti : Roton, 2006.
Muzica : Adrian Enescu, Mihai Ogăşanu, Marius Ţeicu; Loredana : 1 CD.
voce. - Bucureşti : Jurnalul Naţional, s.a. În container conţinutul albumului.
1 CD. - (Muzică de colecţie ; 55). Cuprinde: 1. Love still runs free / Rasmus - Brad Vee
Un produs "Jurnalul Naţional". Johnson; int. Romanian Artists (4'44"). Dacă pot să zâmbesc /
Cuprinde: 1. Bună seara, iubite! feat. Constantin Cotimanis / Muzica şi versuri Holograf; int. Holograf (4'14"). 3. Acolo sus / Radu
Adrian Enescu; Lucian Avramescu (3'59"). 2. Zig-zagga / Loredana, Bucura - Paula Seling; int. Paula Seling (3'05"). 4. Numai iubirea /
Mihai Ogăşanu; adaptare folclor (3'32"). 3. Ce va fi cu iubirea mea? Muzica şi versurile Pepe; int. Pepe (3'39"). 5. Plâng nopţile / Sorin
/ Marius Ţeicu; Eugen Rotaru (4'23"). 4. Zăpada palmei tale / Seniuc - Radu Cernăuţan; int. Crush şi Alexandra Ungureanu (3'43").
Adrian Enescu; Lucian Avramescu (2'49"). 5. Nu vreau să mă crezi 6.Tornero / Eduard Cârcotă - Cristian Hriscu-Badea, Mihaela Deac;
o sfântă / Silvia Machele; Loredana (3'16"). 6. Depărtare feat. int. Mihai Trăistariu (2'59"). 7. Ajutor / Marius Moga, Sebastian
Matteo / Petrovic Duşan; Florin Busuioc; aranjament Loredana Zsemlye - Marius Moga; int. Anda Adam (3'27"). 8. Cerul / Muzica
(3'44"). 7. O fată singură în noapte / Loredana, Răzvan Mirică, şi versurile Proconsul; int. Proconsul (4'59"). 9. Vreau sărutarea ta /
Marian Ionescu; Loredana (4'52"). 8. Aromaroma / Loredana, D. Alexandresu, T.L Coom - R. Ştefaniu; int. Andra (3'47"). 10.
Răzvan Mirică; Loredana (4'05"). 9. Extravaganza / Loredana, Love's healing power / Menna Andrea - Brad Vee Johnson; int.
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 35 36 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Mennabros feat. Brad Vee Johnson (3'26"). 11. Vino pentru 52 - OANA.
totdeauna / Minculescu, Godoroja, Dumitrescu - Minculescu, Boro,
Mai bună ca niciodată [înregistrare sonoră] / Oana : voce;
Popa, Marin; int. Iris (4'28"). 12. Isabelle / Muzica şi versurile
Silviu Păduraru, Adrian Cristescu : orchestraţie; Marian Bulacu :
Mihaela Mihai; int. Mihaela Mi. hai (4'15"). 13. Floare de mai / saxofon (1,2,6-9); Petruţ Remus : chitară (4-8). - Bucureşti : Roton,
Marius Moga - Emanuel Mirea; int. Emanuel (4'07"). 14. Lume, 2007.
lume / Tradiţional; int. Viorica şi Ioniţă de la Clejani (3'53"). 15. 1 CD.
Vocea ta / Muzica şi versurile Laurenţiu Duţă, Ovidiu Bistriceanu,
În container conţinutul albumului.
Daris Mangal; int. Elena (3'34"). 16. Aripi / Muzica şi versurile
Cuprinde: 1. Carino feat. Adi Korekt (3'44"). 2. Pusă pe fapte
Radoos; int Contrast (3'45"). (3'26"). 3. Ai, inimă (3'26"). 4. Am găsit la tine dragostea feat. Adi
Roton 3995-2 : 10,00 lei. Korekt (4'15"). 5. Lumea mă iubeşte (3'11"). 6. Cine te crezi
784.37 (3'18"). 7. Cu sufletul nu ştiu să mint (3'25"). 8. Eu pot trişa feat.
DL: 2008/0254
Adi Korekt (3'28"). 9. Tu... (3'59"). 10. Fantezia ta (3'36").
Roton 3829-2 : 10,00 lei.
784.37
51 - Mega discoteca tineretului Costineşti [înregistrare sonoră] :
DL: 2008/0255
hiturile 2007. - Bucureşti : Roton, 2007.
1 CD.
În container conţinutul albumului. 53 - POP, ANGHEL.
Cuprinde: 1. Discoteca ta (imnul discotecii tineretului) / DJ
Jungle (3'15"). 2. Destination Calabria (UK radio edit) / Alex Lacrima îngerilor [înregistrare sonoră] : pricesne / Anghel
Gaudino feat. Crystal Waters (3'02"). 3. K-tinne / Fly Project (3'23"). Pop : muzică, text, voce; Gabriel Pop : voce; Cosmin Pop : clape. -
4. Sound of freedom (radio edit) / Bob Sinclar feat. Gary Pine & Baia Mare : Trinity Music, 2008.
Dollarman (3'17"). 5. Inima mea / Crush + Alexandra (3'52"). 6. 1 CD.
Everything / DJ Force (4'02"). 7. Renegade (airplay mix) / ATB În container conţinutul albumului.
feat. Heather Nova (3'56"). 8. Let's talk about it / Akcent (3'42"). 9. Cuprinde: 1. Tatăl nostru (2'51"). 2. Maică, inima mă doare
In the dark (radio edit) / Tiësto feat. Christian Burns (3'54"). 10. (5'03"). 3. Odă înălţării Mariei (6'24"). 4. Înviază Dumnezeu
Without U / Activ (3'30"). 11. The beat is rockin' (radio edit) / (3'42"). 5. De ziua sfintei învieri (4'31"). 6. Doamne ce bucurie!
Erick E (3'07"). 12. My house (radio edit) / Tom Novy (3'52"). 13. (7'25"). 7. Doamne din ceruri sus! (5'29"). 8. Iisuse cât eşti Tu de
Not enough (S-man radio edit) / Roger Sanchez (3'59"). 14. Rhythm dulce (6'45"). 9. O, maica mea! (4'42"). 10. Odă învierii (5'07"). 11.
of jungle / DJ Jungle (6'55"). Ce-i viaţa mea? (3'51") .
Roton 4144-2 : 10,00 lei. TMCD 0066 : 10,00 lei.
784.37 784.37
DL: 2008/0250 DL: 2008/0166
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 37 38 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

54 - POP, BENIAMIN. 56 - ROMELIA.


Iubirea iartă totul [înregistrare sonoră] : [muzică uşoară cu Tu eşti nădejdea mea [înregistrare sonoră] : [muzică uşoară
text religios] / Baniamin Pop : voce, muzică, text (1,3-6,9); Florin cu text religios] / Muzica şi text : Vali Mocanu; Romelia : voce,
Derecichei : muzică, text (10); autor necunoscut (2,7,8). - Baia Mare : muzică, text. - Baia Mare : Trinity Music, 2008.
Trinity Music, 2008. 1 CD.
1 CD. În container textele pieselor.
În container textele pieselor. Cuprinde: 1. Nădejdea mea (5'26"). 2. Vreau să Te cunosc
Cuprinde: 1. Iubirea iartă totul / Beniamin Pop (3'09"). 2. În (3'48"). 3. Lăudat să fie Domnul (4'46"). 4. Vino Doamne (4'54").
ceruri sus (3'02"). 3. De ce eşti trist? / Beniamin Pop (4'37"). 4. Isus 5. Pas cu pas (4'04"). 6. Isus m-a eliberat (3'41"). 7. Voia Ta
lumina lumii / Beniamin Pop (4'05"). 5. Isus te vrea în cer / (5'48"). 8. Glorificaţi-I numele (3'55"). 9. Lumina s-a ivit (4'27").
Baniamin Pop (3'15"). 6. Domnul meu / Baniamin Pop (3'29"). 7. 10. Ia-i pe braţul tău (2'24").
Mă credeam pierdut (4'00"). 8. Tu eşti crinul (3'56"). 9. TMCD 0068 : 10,00 lei.
Recunoştinţă / Beniamin Pop (3'01"). 10. Dor de Isus / Florin Derecichei (3'41"). 784.37
TMCD 0062 : 10,00 lei. DL: 2008/0165
784.37
DL: 2008/0164

55 - RAOUL. 57 - SPIKE.
Lângă inima ta [înregistrare sonoră] / Raoul : muzică, text, Relaţii cu publicul [înregistrare sonoră] / Spike : voce. -
interpret vocal. - Bucureşti : Roton, 2006. Bucureşti : Roton, 2006.
1 CD. 1 CD.
În container versurile melodiilor şi prezentarea albumului. În container cuprinsul albumului.
Cuprinde: 1. Fără tine (3'42"). 2. Aş vrea să stai (3'47"). 3. Cuprinde: 1. Intro. 2. Semnale feat. Cheloo. 3. Viceversa. 4.
Numai tu (3'16"). 4. Are mama, băiat, are! (3'40"). 5. Nu te mai În capul altora. 5. Sub papuc S.R.L.. 6. Nu există. 7. Băiat de
cred (3'45"). 6. Cred în dragostea ta (3'07"). 7. Aş vrea să-mi dai treabă. 8. Gânduri necurate. 9. Relaţii cu publicul. 10. Yooo
inima ta feat. Mirabela Dauer (3'18"). 8. Măi mândruţă, pentru (skit). 11. Drumurile. 12. Amintiri. 13. Opinie şi soluţie (skit). 14.
tine (3'37"). 9. Mi-e dor de tine... de noi (3'50"). 10. Vreau (4'10"). Din inimă. 15. Ultimul om. 16. Bizar feat Chello.
11. Nopţi senine (4'11"). 12. O mie de ani (4'29"). 13. Clipe de dor Roton 3910-2 : 10,00 lei.
(3'43"). 14. Vreau (chartmaker's mix) (3'24"). 15. Lânga inima ta 784.37
(4'11"). 16. Fără tine (karaoke) (3'42"). 17. Are mama, băiat, are! (3'26"). DL: 2008/0258
Roton 3713-2 : 10,00 lei.
784.37
DL: 2008/0248
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 39 40 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

58 - STOICEA, (ROCCA) DANIEL.


Scream [înregistrare multimedia] / N-Eat Groove, Rocca : CASETE AUDIO
voce; music by : Bogdan Popoiag, Daniel (Rocca) Stoicea; Lyrics by Listă Divizionare
: Daniel Stoicea; arranged & produced by : Bogdan Popoiag. -
CsA 1 - Literatură
Bucureşti : Roton, 2006.
CsA 1.1 - Versuri
1 CD.
CsA 1.2 - Proză
În container conţinutul albumului.
CsA 1.3 - Teatru
Cuprinde: 1. Original version (3'30"). 2. Electro acoustic
CsA 1.4 - Literatură pentru copii şi tineret
remix (6'30"). 3. Firma remix (2'39"). 4. Pagal & Mutralina
CsA 1.5 - Alte genuri literare
Groovy remix (5'07"). 5. Marika's cream remix (5'21"). 6. Rhadoo
CsA 2 - Lingvistică
criptic remix (9'52"). 7. Extended version (6'47").
CsA 2.1 - Cursuri de limbi străine
Roton 3926-2 : 10,00 lei.
CsA 2.2 - Altele
784.37
CsA 3 - Muzică
DL: 2008/0259
CsA 3.1 - Muzică pentru teatru şi film
CsA 3.2 - Muzică instrumentală
CsA 3.2.1 - Grup simfonic
59 - U Music revolution [înregistrare sonoră] : best hits. - Bucureşti
CsA 3.2.2 - Grup de cameră
: Roton, 2006.
CsA 3.2.3 - Un instrumentist
1 CD.
CsA 3.2.4 - Alte formaţii instrumentale
În container cuprinsul albumului.
CsA 3.2.5 - Culegeri eterogene
Cuprinde: 1. JoKero (Che te gusta para mi) / Akcent (3'55").
CsA 3.3 - Muzică cu voce
2. Falling Asleep / Morandi (3'48"). 3. Aprinde dragostea / Crush +
CsA 3.3.1 - Grup vocal simfonic
Alexandra Ungureranu (4'17"). 4. Ajutor / Anda Adam (3'27"). 5.
CsA 3.3.2 - Solişti sau cor cu sau fără acompaniament
Lucruri simple / Activ (3'20"). 6. Say say say / Hi-Tack (2'55"). 7.
CsA 3.3.3 - Cântece şi coruri pentru copii şi tineret
Coji de portocale / Cristi Nistor feat. Simona Nae (3'39"). 8. Am
CsA 3.3.4 - Voci a cappella
atins un not / Raoul Russu feat. Georgiana (3'30"). 9. Ai no corrida
CsA 3.3.5 - Solo sau grup vocal cu acompaniament
/ Uniting Nations feat. Laure More (3'06"). 10. Scream / N-Eat
cameral
Groove & Rocca (3'30"). 11. Praf / Paraziţii (3'48"). 12. Az & Ti /
CsA 3.3.7 - Culegeri eterogene
Santra & Kristo (3'47"). 13. Pune-i la pământ / Şişu & Puia (4'11").
CsA 3.4 - Muzică populară
14. Loc lipsă / Luna amară feat. Ombladon (3'55"). 15. Cine? /
CsA 3.4.1 - Aranjamente instrumentale
Papa Jr. feat. Moni-k (3'18"). 16. Născut învingător / Altar (4'19").
CsA 3.4.2 - Aranjamente vocale
Roton 3971-2 : 10,00 lei.
CsA 3.4.3 - Romanţe
784.37
CsA 3.4.4 - Alte genuri populare
DL: 2008/0249
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 41 42 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

CsA 3.4.5 - Culegeri eterogene


CsA 3.5 - Muzică pop, folk, rock etc.
CsA 3.5.1 - Lucrări instrumentale CsA 3 – Muzică
CsA 3.5.2 - Lucrări vocale CsA 3.3 - Muzică cu voce
CsA 3.5.3 - Jazz
CsA 3.5.4 - Alte genuri CsA 3.3.5 Solo sau grup vocal cu acompaniament
CsA 3.5.5 - Culegeri eterogene cameral
CsA 3.6 - Muzică pentru studio
CsA 3.7 - Culegeri eterogene
CsA 4 - Alte domenii
60 - Zaharicale [înregistrare sonoră] : [muzică veche]. / Text :
Anton Pann (1-4, 8-10, 13), Dimitrie Cantemir (6), Gheorghe
Ucenescu (7); formaţia vocal-instrumentală "Anton Pann",
Constantin Răileanu : dirijor, orchestrator, aranjor. - Bucureşti :
Roton, 2006.
1 CsA.
Eticheta conţine prezentare şi cuprinsul albumului.
Cuprinde: Side A : 1. Leliţă Săftiţă (3'30"). 2. Nu mai poci de
ostenit (4'17"). 3. Inima mi-e plină (7'02"). 4. Mugur mugurel
(2'53"). 5. Domnul României, Mircea cel Bâtrân (colecţia
Ucenescu) (5'07"). 6. Pesrev Adiem Yegiahi (7'06"). Side B : 7.
Într-o verde grădiniţă (2'34"). 8. Bordeiaş, bordei, bordei (5'08").
9. Bat-o sfântul de lupoaie (4'45"). 10. Scoală, puiculiţă, scoală
(4'57"). 11. Colaj de dansuri româneşti (Codex Moldavae, Codex
Valahae) (7'10"). 12. Codex Caioni (Colecţia Ioan Căianu) (3'46").
13. Urare (2'04").
Roton 3962-4 : 10,00 lei.
78.033 (498)
DL: 2008/0019
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 43 44 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

CsA 3.4 - Muzică populară Eticheta conţine prezentare în limba română de Mărioara
Murărescu şi cuprinsul albumului.
CsA 3.4.2 Aranjamente vocale Cuprinde: Faţa A : 1. Ascultaţi aici la mine (2'00"). 2. Hora
de la Rădăşeni (4'01"). 3. Bătuta de la Dolheşti (1'45"). 4. Mi-o zis
cucuţu şi mie (2'53"). 5. Asta-i casă cu stăpân (2'23"). 6. Treci
61 - ARNĂUTU, VALERIA. vară mai repejor (2'26"). 7. Pe-ntrecute c-avem loc (1'51"). 8.
Din Banat când am plecat [înregistrare sonoră] / Valeria Tânără m-am măritat (3'37"). 9. Frunză veştedă-n cărare (5'23").
Arnăutu : voce, text; Grupul instrumental condus de : Ovidiu Barteş. Faţa B : 10. De unde vii dragă lele (2'29"). 11. Lună, lună, dragă
- Bucureşti : Roton, 2005. lună (2'54"). 12. Drăceanca (2'20"). 13. De-ar fi doru de hârtie
1 CsA. (4'04"). 14. Măi bădiţă, bădişor (2'38"). 15. Măi cuţă de ce m-ai
Eticheta conţine prezentare în limba română de prof. univ. dr. dat (3'39"). 16. Aşa te vreau, Măriucă (2'35"). 17. Măi bădiţo, măi
Gheorghe Oprea şi cuprinsul albumului. Vasile (2'48"). 18. Ochii ca zorelele (3'14").
Cuprinde: Faţa A : 1. Din Banat când am plecat (3'03"). 2. Roton 3842-4 : 10,00 lei.
La coliba părăsită (3'14"). 3. Trece vremea peste mine (2'25"). 4. 784.4 (498)
Bade, dragoste amară (2'07"). 5. Măi bădiţă, puişor (3'10"). 6. DL: 2008/0023
Trece badea cu cocia (2'08"). 7. Vreau să-i cânt măicuţii mult
(2'49"). 8. Cine-ai fost bade odată (1'39"). Faţa B : 9. Te-am iubit
bădiţă (2'03"). 10. Pătimaş îi bade-al meu (1'39"). 11. Cine
CsA 3.4.5 Culegeri eterogene
dragostea n-o ştie (2'53"). 12. Bănăţană-s bănăţană (2'39"). 13. Să
nu-ţi pară bade rău (3'17"). 14. Seara asta îmi petrec (3'14"). 15.
Peste sat noaptea se lasă (2'42"). 16. Doamne ce frumoasă-i lumea 63 - SAIZESCU, GEO.
(1'50").
Roton 3801-4 : 10,00 lei. Păcală se întoarce [înregistrare sonoră] : muzică originală şi
784.4 : 78.067.2 (498) inspirată de coloana sonoră a filmului / Un film de : Geo Saizescu;
DL: 2008/0015 Muzică : Dumitru Lupu (2,3,5,6,8-10,12-14,16,18,20-22); text : Geo
Saizescu; interpreţi : Dumitru Lupu, Georgiana Saizescu, Cătălin
Saizescu; replici intercalate de actorii : Sebastian Papaiani, Denis
Ştefan, Anemona Niculescu. - Bucureşti : Roton, 2006.
62 - CRĂCIUN VASILIU, MIHAELA. 1 CsA.
Eticheta conţine cuprinsul albumului.
Ascultaţi aici la mine... [înregistrare sonoră] : [muzică
Cuprinde: Faţa A : 1. Păcală se întoarce (voce) / Yana (3'41").
populară] / Mihaela Crăciun Vasiliu : voce; Orchestra "Rapsozii
2. Cântecul lui Păcala (instrumentală) / (1'07"). 3. Bine ai venit
Botoşanilor", Ioan Gobâlă : dirijor, aranjament muzical . - Bucureşti :
măăăă (proză) (0'09"). 4. Trandafir de la Moldova (voce) / Maria
Roton, 2005.
Dragomiroiu (1'33"). 5. Cântecu lui Păcală (voce) (2'07"). 6. Sunt
1 CsA.
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 45 46 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Păcală băăăă (proză) (0'14"). 7. Fa leliţă, lelişoară (voce) / Sofia Cuprinde: Side A : 1. Intro (1'54"). 2. Nopţi de dor / Mircea
Vicoveanca (1'55"). 8. La cârciumă (instrumentală) (0'47"). 9. La Badiu (3'16"). 3. My baby (Tell me why) / Mircea Badiu; Bogdan
vremuri noi tot noi (proză) (0'17"). 10. Tangou Păcălesc Popoiag; Eduard Alexandru (3'27"). 4. Love me tonight (3'43"). 5.
(instrumentală) (0'50"). 11. Sârbă moldovenească (instrumentală) / Crazy / cu Mircea Badiu (3'53"). 6. Voi reveni (3'38"). Side B : 7.
Fanfara Kalashnokov (1'35"). 12. Dansul lui Păcală (instrumentală) Cineva (4'09"). 8. Nu vreau să te pierd (3'27"). 9. Înger şi demon
(1'25"). 13. Fură aia de la primărie (proză) (0'07"). 14. Cântecul (3'35"). 10. Reverse me (3'38"). 11. Love me tonight-Remix (5'22").
lui Păcală (voce, lăutăresc) (1'13"). 15. Lume, lume (voce) / Viorica Roton 3990-4 : 10,00 lei.
şi Ioniţă din Clejani (3'46"). 16. De unde eşti tu (proză) (1'19"). 17. 784.37
Rapsodia română (instrumentală) / Fanfara Fraţii Lucan (5'35"). DL: 2008/0016
Faţa B : 18. Îmi dai muierea îţi dau vaca (proză) (0'26"). 19. Ah,
muiere (voce) / Radu Ille (3'01"). 20. Dracu era... (proză) (0'59").
21. Mărioar. ă viaţă amară (voce) / Nelu Ploieşteanu (4'37"). 22.
Părinte, dar nu scrie în Biblie (proză) (0'24"). 23. Cântecul paiaţei
cu Mitică (voce) (2'46"). 24. Cântec de dragoste (voce) (1'09"). 25. 65 - BITZĂ.
Cântec de dragoste (instrumentală) / Motzu Raggaeton Remix Fapte bune [înregistrare sonoră] / Bitză : voce. - Bucureşti :
(2'52"). 26. Noi artiştii votăm cu cine e bine (proză) (0'14"). 27. Roton, 2006.
Fanfara de la bâlci (instrumentală) (3'03"). 28. Cântec de dragoste 1 CsA.
(voce) / Butterflies in my Stomach (2'43"). 29. Georgi's blues Eticheta conţine fotografii cu interpretul.
(instrumentală) / Teamsters (3'04"). 30. Cui nu-i plac poveştile Cuprinde: Faţa A : 1. Intro (4'48"). 2. Testimonial (2'39"). 3.
(proză) (0'25"). Armele pregătite (2'34"). 4. Cu vântu-n faţă / cu K-Gula (3'14"). 5.
Roton 3974-4 : 10,00 lei. N-o să mai închid ochii (3'03"). 6. Fapte bune (3'35'). 7. Lasă-i să
784.4 (498) + 78.067.2 (498) 82-7 aştepte / cu Paco (4'49"). 8. Ultima suflare (3'59"). 9. Dialog cu
DL: 2008/0010 Hena (1'45"). Faţa B : 10. All star part 2 / cu Brugner, LDOC,
DELIRICI, CARBON (5'40"). 11. Pierdut într-o lume mare (3'49").
CsA 3.5 - Muzică pop, folk, rock etc. 12. Băieţii mari nu plâng / cu GRASU XXL (3'07"). 13. Nu te opri
/ cu VILLY (3'25"). 14. Renunţând la tot (3'27"). 15. Scrisoarea
CsA 3.5.2 Lucrări vocale unui soldat / cu BUTCE (4'17"). 16. Outro (3'04").
Roton 3556-4 : 10,00 lei.
64 - ANKA. 784.37 (498)
Nopţi de dor [înregistrare sonoră] / Anka : voce. - Bucureşti : DL: 2008/0003
Roton, 2007.
1 CsA.
Eticheta conţine cuprinsul albumului şi poze cu interpreta.
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 47 48 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

66 - Clipe de iubire [înregistrare sonoră]. . - Bucureşti : Roton, 7. Întinde-te pe canapea (4'06"). 8. Ochii tăi (4'13"). 9. Ai ceva
2006. (4'02"). 10. Fără tine (3'48"). 11. Ia-mă lângă tine (3'48").
1 CsA. Roton 3765-4 : 10,00 lei.
Eticheta conţine cuprinsul albumului. 784.37 (498)
Cuprinde: Faţa A : 1. Numai iubirea / Pepe (3'26"). 2. N-am DL: 2008/0013
iubit pe nimeni aşa cum te-am iubit pe tine / Holograf (3'54"). 3.
Love me / Maxi Mo, Randi & Smiley ; Morandi (3'26"). 4. Nu mi-e
bine fără tine / Proconsul (4'01"). 5. Dragoste de închiriat / Marcel 68 - Declaraţie de dragoste Vol.2 [înregistrare sonoră]. - Bucureşti
Botezan, Radu Bolfea, Sebastian Barac, Viorel Sipoş; Akcent (4'06"). : Roton, 2006.
6. Zile cu tine / Dan Griober; Oana Nistor; Activ (3'34"). 7. Nu, nu, 1 CsA.
nu / Alexandru Burcea; Cristina Ciocan (3'02"). 8. Jumătate / Sorin Eticheta conţine cuprinsul albumului.
Frunză, Sebastian Barac, Daniel Guţi (4'06"). Faţa B : 9. Ce ţi-aş Cuprinde: Side A : 1. Love me / Morandi (3'26"). 2. N-am
face (Selecta) / Marius Moga; Alexandru Ionuţ Velea; Anda Adam ştiut / Holograf (3'49"). 3. Plâng nopţile / Crush + Alexandra
feat Alex (3'26"). 10. Plâng nopţile / Radu Cernăuţean, Sorin Seniuc; Ungureanu (3'43"). 4. Fără tine / Corina (3'48"). 5. Suflet pereche /
Crush & Alexandra Ungureanu (3'43"). 11. Ai să-nţelegi / Andrei AKcent (4'20"). 6. Dragostea doare / Anda Adam (3'53"). 7.
Kerestely şi Papa; Papa şi Moni-k (3'27"). 12. Nu din prima seară / Jumătate / Miki (4'06"). Side B : 8. Zile cu tine / Activ (3'34"). 9.
Marius Moga, Mihai Coporan; Cream feat C.R.B.L (3'36"). 13. Îmi Soarele meu (Giant remix) / Mandinga (3'18"). 10. Spune-mi cine /
place la tine tot / Marius Moga, Smiley; Don Baxter; Corina (3'51"). Simona Nae feat. Connect-R (3'46"). 11. Am nevoie de iubirea ta /
14. Tu a mea / Tudor Ionescu şi Dan Deneş; Fly Project (3'38"). 15. Negrutzu (3'24"). 12. Lângă mine / Proconsul (3'12"). 13. Strânge-
Draga mea. . Marius Moga; Simplu (3'27'). 16. Motive / 69 (3'42"). mă în braţe / Cream (4'01"). 14. Cu tine pot să zbor / AndreEa
Roton 3903-4 : 10,00 lei. (3'25"). 15. Motive / 69 (3'42").
784.37 (498) Roton 3892-4 : 10,00 lei.
DL: 2008/0011 784.37
DL: 2008/0020

67 - CORINA.
Îmi place... tot! [înregistrare sonoră] / Corina : voce. - 69 - FORMAŢIA "AKCENT".
Bucureşti : Roton, 2005. Primul capitol [înregistrare sonoră] / Formaţia AKcent. -
1 CsA. Bucureşti : Roton, 2006.
Eticheta conţine cuprinsul albumului şi poze cu interpreta. 1 CsA.
Cuprinde: Faţa A : 1. Îmi place la tine... tot (3'51"). 2. M-am Eticheta conţine cuprinsul albumului.
certat cu inima (3'27"). 3. Noi doi (3'32"). 4. E viaţa mea (3'16"). 5. Cuprinde: Faţa A : 1. JoKero (3'55"). 2. Dragoste de
Dulce pentru tine (3'52"). 6. Chichiricheanga (3'09"). Faţa B : închiriat (4'06"). 3. 9 Mai (3'58"). 4. Ţi-am promis (4'02"). 5.
Prima iubire (4'06"). 6. În culori (3'33"). 7. Cel mai dulce cadou
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 49 50 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

(3'45"). 8. Buchet de trandafiri (3'51"). 9. Suflet pereche (4'20"). Transparent (2'36"). 9. Hey-Yo! / Ana Maria (4'02"). 10. Zămbet
Faţa B : 10. Poveste de viaţă (4'39"). 11. Spune-mi (3'24"). 12. de cafea (4'09").
French Kiss (4'00"). 13. Kylie (4'06"). 14. Kylie (Crush Rock Roton 3561-4 : 10,00 lei.
Remix) (3'36"). 15. Kylie (Black Sea Mix) (4'36"). 16. Kylie (Dk 784.37 (498)
Wins Mix) (4'42"). 17. Kylie (Crush Thunderdoom Remix) (5'16"). DL: 2008/0004
Roton 3852-4 : 10,00 lei.
784.37 (498)
DL: 2008/0009 72 - FORMAŢIA "MANDINGA".
Gózalo! [înregistrare sonoră] : la orquesta de salsa / Formaţia
Mandinga. - Bucureşti : Roton, 2006.
70 - FORMAŢIA "ALTAR". 1 CsA.
Atitudine [înregistrare sonoră] / Formaţia Altar; Andy Ghost : Eticheta conţine cuprinsul albumului.
voce; Damian : chitară; Theo : chitară bas; Levi : tobe. - Bucureşti : Cuprinde: Faţa A : 1. Gooch / featuring Luis Vazquez (3'33").
Roton, 2006. 2. Aventura (3'16"). 3. Doar tu / featuring Connect-R (3'55"). 4. Goi
1 CsA. (3'48"). 5. Que bonito / featuring Nicu Patoi (3'47"). 6. Când sunt
Eticheta conţine textele cântecelor. cu tine / featuring Alex (4'10"). Faţa B : 7. Gozalo! (3'39"). 8. Con
Cuprinde: Faţa A : 1. Intro. 2. Atitudine. 3. Născut mucho amor (3'40"). 9. Let me know / featuring Miss j (3'27"). 10.
învingător. 4. Necenzurat. 4. La noi. 5. Realitatea. 6. Eşti depăşit. Coincidentia (3'26"). 11. Oye como va (3'49"). 12. Goochi /
Faţa B : 7. Se fură. 8. Protest. 9. Eşti bun. 10. Noroi. 11. Singur Chicanos remix (3'34").
împotriva tuturor. 12. Atitudine. Roton 3961-4 : 10,00 lei.
Roton 3789-4 : 10,00 lei. 784.37
784.37 (498) DL: 2008/0018
DL: 2008/0005

73 - FORMAŢIA "SIMPLU".
71 - FORMAŢIA "CONTRAST". Best of Simplu [înregistrare sonoră] / Formaţia Simplu. -
Aripi [înregistrare sonoră] / Formaţia "Contrast". - Bucureşti : Bucureşti : Roton, 2006.
Roton, 2006. 1 CsA.
1 CsA. Eticheta conţine cuprinsul albumului şi poze cu interpreţii.
Eticheta conţine textele pieselor. Cuprinde: Side A : 1. Să zburăm spre cer feat. Marius Moga
Cuprinde: Faţa A : 1. Aripi (3'45"). 2. Aproape (4'21"). 3. M- (3'37"). 2. Ju mătatea ta feat. Cream (4'10"). 3. Zece (3'31"). 4. O
ai pierdut (4'04"). 4. Miros a cer (4'49"). 5. Lângă mine (4'08"). secundă (4'28"). 5. Hai/Bye (4'13"). 6. Provocarea (3'46"). Side B :
Faţa B : 6. Cuvinte de-argint (4'46"). 7. Aerodinamic (5'21"). 8. 7. Oare ştii (radio edit) (3'30"). 8. Hei, hou! (3'23"). 9. Zece (3'47").
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 51 52 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

10. N-am să uit niciodată feat. Marius Moga (4'24"). 11. după shot / Moni-k feat. Puya (3'22"). Side B : 9. Changes / Cris
S.I.M.P.L.U. (3'44"). 12. Jumătatea ta feat. Loredana (3'31"). Lake feat. Laura (3'15"). 10. French kiss / Akcent (3'59"). 11.
Roton 3884-4 : 10,00 lei. Goochi (chicanos remix) / Mandinga (3'34"). 12. Dance 4 life (radio
784.37 edit.) / Tiësto feat. Maxi Jazz (3'30"). 13. Cântecul inimii / Cream
DL: 2008/0022 (3'39"). 14. Ochii tăi căprui / Elena (3'10"). 15. Looking for love
(radio version) / September (3'25"). 16. Do you like? / OOOPS
(3'26").
74 - FORMAŢIA "SISTEM". Roton 4079-4 : 10,00 lei.
Best of Sistem [înregistrare sonoră] / Formaţia Sistem; 784.37
Luminiţa Anghel, Simona Nae, Alexandra Ungureanu, Miki, DL: 2008/0021
Loredana : voce. - Bucureşti : Roton, 2005.
1 CsA.
Eticheta conţine cuprinsul albumului şi poze cu interpreţii. 76 - Kiss my hot hits [înregistrare sonoră]. - Bucureşti : Roton,
Cuprinde: Faţa A : 1. Let me try / cu Luminiţa Anghel (3'01"). 2006.
2. Emoţii (4'24"). 3. Senzaţii (3'52"). 4. O nouă zi (3'24"). 5. 1 CsA.
Speranţe / feat Simona Nae (3'18"). 6. Departe de tine / feat Eticheta conţine cuprinsul albumului.
Alexandra Ungureanu (3'36"). Faţa B : 7. Privirea ta (3'34"). 8. Cuprinde: Faţa A : 1. JoKero / Akcent (4'02"). 2. Aprinde
Oraşul de vis / feat Loredana (4'03"). 9. Oriental option (3'40"). 10. dragostea / Crush & Alexandra Ungureanu (4'16"). 3. Say Say Say /
Sloiuri argintii / feat Miki (4'10"). 11. Rap trap (3'19"). 12. Hi_Tack (2'51"). 4. Zile cu tine / Activ (3'34"). 5. Az & Ti / Santra
Kaskatumtraf (1'55"). & Kristo (3'47"). 6. Ajutor / Anda Adam (3'27"). 7. Every Single
Roton 3886-4 : 10,00 lei. Day / Benassi Bros feat Dhany (3'34"). Faţa B : 8. Am atins un nor /
784.37 Raoul Russu feat Georgiana (3'56"). 9. Scream / N-Eat Groove &
DL: 2008/0017 Rocca (3'30"). 10. Fill me up inside / Morandi (3'57"). 11. I was a
ye-ye girl / Doing time feat In-grid (3'28"). 12. Tu ma poţi schimba
/ Proconsul (3'30"). 13. Am nevoie de iubirea ta / Negrutzu (3'42").
75 - Kiss my hits Vol.3 [înregistrare sonoră]. - Bucureşti : Roton, 14. Cine / Papa Jr. feat Moni-K (3'46").
2007. Roton 3973-4 : 10,00 lei.
1 CsA. 784.37 (498)
Eticheta conţine cuprinsul albumului. DL: 2008/0007.
Cuprinde: Side A : 1. Take it (video edit.) / Tom Novy &
Lima (3'35"). 2. Yamasha / Alex (3'54"). 3. Overdrive / Corina
(4'13"). 4. 4 the 1st time / Dj Andi feat. Aida (3'12"). 5. Put your
hands up for Detroit (radio edit.) / Fedde le Grand (2'30"). 6.
Reasons / Activ (3'24"). 7. Nopţi de dor / AnKa (3'14"). 8. Shot
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 53 54 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

77 - Magic FM hits [înregistrare sonoră]. - Bucureşti : Roton, 2006. Estran. 14. Carmen, Carmen / Los Chinguittos. 15. Mama / Pepe;
1 CsA. Pablo Jimenez Estran. 16. Pensar en ti / Pepe; Pablo Jimenez Estran.
Eticheta conţine cuprinsul albumului. Roton 3559-4 : 10,00 lei.
Cuprinde: Side A : 1. Să nu-mi iei niciodată dragostea / 784.37 (498)
Holograf (5'00"). 2. Love is all around / Wet Wet Wet (4'02"). 3. DL: 2008/0014
What a wonderful world / Louis Armstrong (2'17"). 4. When you
say nothing all / Ronan Keating (4'14"). 5. Tornero / Mihai
Trăistariu (2'59"). 6. L'Italiano / Toto Cutugno (3'57"). 7. De vei 79 - Rock ballads 2 [înregistrare sonoră]. - Bucureşti : Roton, 2006.
pleca / Iris & Felicia Filip (3'33"). 8. Only you / The Platters (2'37"). 1 CsA.
Side B : 9. Hello / Lionel Richie (4'09"). 10. Numai iubirea / Pepe Eticheta conţine cuprinsul albumului.
(3'26"). 11. Hermonita / Aventura (4'37"). 12. Stand by me / Ben E. Cuprinde: Faţa A : 1. Floare de iris / Cristi Minculescu; Iris
King (2'58"). 13. Stop / Sam Brown (4'55"). 14. Cerul / Proconsul (4'20"). 2. Să te gândeşti la mine / Adrian Ordean; Compact (4'14").
(4'58"). 15. Save the last dance for me / The Drifters (2'14"). 3. Inima mea / Sergiu Ene; Eugen Mihăescu; Krypton (3'19"). 4.
Roton 4021-4 : 10,00 lei. Miruna / Mircea Vintilă; Pasărea Colibri (3'23"). 5. Dragostea mea /
784.37 Holograf (4'28"). 6. Aminteşte-ţi de ziua Domnului / Florin Chilian
DL: 2008/0024 (4'51"). 7. Povestea noastră / Proconsul (3'41"). 8. Stai / Sasi
Vulcan, Alina Giurgiu (5'08"). Faţa B : 9. Lumina / Voltaj (4'11").
10. Îmi pasă / Adrian Despot, Sorin Dănescu; Sorin Călinescu; Viţa
de vie (3'31"). 11. Cântec de dragoste / M. Iovanescu; V. Gorneanu;
Z.O.B. feat Mara (3'31"). 12. Madama de pică / Mircea Vintilă,
78 - PEPE. Horia Stoican (3'43"). 13. Downtown Jesus / Luna Amară; Nick
Inimă nebună [înregistrare sonoră] / Pepe : voce. - Bucureşti : Fagadar / Luna Amară (5'00"). 14. Dimineaţa / Avantgarde (4'39").
Roton, 2004. 15. M-ai pierdut / Radoos; bamse_55 & Durax; Contrast (4'04"). 16.
1 CsA. Fără regrete / E.M.I.L.; Butch (3'57").
Eticheta conţine cuprinsul albumului. Roton 3970-4 : 10,00 lei.
Cuprinde: Faţa A : 1. Numai iubirea / Pepe. 2. 9 Vieţi / Pepe. 784.37 (498)
3. Vagabondu' / Pepe. 4. Inimă nebună / Pepe. 5. Carmen / Los DL: 2008/0012
Chinguittos; Pepe. 6. E adevărat / Brown Lawrence Russel;
Diamond Joel; Eugen Rotaru; Pepe. 7. Morăriţa / Vasile Vasilache;
Mihai Puiu; Pepe. 8. Sărută-mă dulce / Pepe. 9. Mama / Pepe. 10.
Tu seras la ultima / Florin Bogardo; Joey de Alvare; Pepe. 11. Vivo 80 - TRĂISTARIU, MIHAI.
la vida sin ser mi vida / Pepe; Pablo Jimenez Estran. 12. 9 vidas / Tornero [înregistrare sonoră] / Muzica : Eduard Cîrcotă,
Pepe; Pablo Jimenez Estran. 13. Vagabundo / Pepe; Pablo Jimenez Andrei Tudor, Mihai Trăistariu; voce : Mihai Trăistariu. - Bucureşti :
Roton, 2006.
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 55 56 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

1 CsA. Spune-mi cine / Simona Nae cu Connect-R (3'46"). 10. Am atins un


Eticheta conţine cuprinsul albumului. nor / Raoul Russu cu Georgiana (3'29"). 11. Take me slow / Bitză cu
Cuprinde: Faţa . 1. Tornero / Eduard Cîrcotă; Cristian Hriscu- Vanessa (3'57"). 12. Fără tine / Corina (3'48"). 13. Coji de
Badea, Mihaela Deac (2'59"). 2. Everybody loves tomorrow day / portocale / Cristi Nistor & Simona Nae (3'41"). 14. Cine / Papa &
Mihai Trăistariu, Florin Cioran; Cristian Hriscu-Badea (3'58"). 3. All Moni-k (3'17"). 15. Liber / Da Hood (3'30"). 16. M-ai minţit /
the time feat. Nico / Andrei Tudor; Laura De Alvare (2'59"). 4. True Negrutzu cu Simona Nae & Maran (3'35").
/ Muzică şi text Gary James Kemp (3'50"). 5. Why? / Muzică şi text Roton 3888-4 : 10,00 lei.
Mihai Trăistariu, Dorin Topală, Marius Băraş (2'59"). 6. O stea / Tibi 784.37 (498)
Topor, Lazăr Cercel; Mihai Trăistariu (3'57"). 7. Si senor / Tibi DL: 2008/0006
Topor, Lazăr Cercel; Mihai Trăistariu (3'38"). 8. Te iubesc feat.
Laura / Muzică şi text Dumi Pădure, Mihai Trăistariu, Laura Mihăilă
(3'55"). 9. Believe me / Tibi Topor, Lazăr Cercel; Mihai Trăistariu
(3'00"). 10. Crazy dance / Muzică şi text Claudiu Bulete (3'28"). 11. 82 - TV K-lumea hits 3 [înregistrare sonoră]. - Bucureşti : Roton,
Come, baby, come! / Tibi Topor, Lazăr Cercel; Mihai Trăistariu 2005.
(3'01"). 12. I'm leaving today / Tibi Topor, Lazăr Cercel; Mihai 1 CsA.
Trăistariu (3'00). 13. No way you say no / Tibi Topor, Lazăr Cercel; Etichetta conţine cuprinsul albumului.
Mihai Trăistariu (2'59"). Bonus 14. Îţi dau (club version) / Muzică şi Cuprinde: Faţa A. 1. Îmi place la tine (3'51) / Corina cu Don
text . Mihai Trăistariu (4'25"). 15. Tornero (cre8 RMX) (4'00"). 16. Baxter şi Smiley. 2. Love me (3'26) / Morandi. 3. Nu din prima
Tornero (almud tech RMX) (4'44"). 17. Si senor (original mix) seară (3'36) / Cream feat. C. R. B. L. 4. Soarele meu (3'31). 5. O
(3'35"). mie (3'40) / Miki. 6. Morăriţa (3'38) / Pepe. 7. Motive (3'24) / Activ.
Roton 3933-4 : 10,00 lei. 8. Bate-mi la fereastră (3'26) / Choco-latte. 9. Cu căciula p-o
784.37 urechi (3'07) / Tom Boxer. Faţa B. 10. Zece (3'31) / Simplu. 11.
DL: 2008/0026 Altceva (3'27) / Proconsul. 12. 2 în 1 (3'35) / R. A. C. L. A. feat.
Dee. 13. Te caut (3'51) / Papa & Moni-k. 14. Ce va fi (3'37) /
AndreEA. 15. Ca orice fată (3'15) / 69. 16. Te va minţi (2'56) /
81 - TV K-lumea hits Vol.4 [înregistrare sonoră]. - Bucureşti : Doru Marinescu. 17. O dorinţă (3'18) / Adelline. 18. Nu ne pasă
Roton, 2006. (3'29) / Quattro.
1 CsA. Roton3812-4 : 10,00 lei.
Eticheta conţine cuprinsul albumului. 784.37 (498)
Cuprinde: Faţa A : 1. Plâng nopţile / Crush cu Alexandra DL: 2006/0140
Ungureanu (3'43"). 2. Violent / Paraziţii (3'55"). 3. Ce ţi-aş face /
Anda Adam cu Alex (3'26"). 4. JoKero / Akcent (4'02"). 5. Inima
nebună / Pepe (4'22"). 6. Zile cu tine / Activ (3'34"). 7. Pune-i la
pământ / Sişu & Puya (4'14"). 8. Beijo / Morandi (3'23"). Faţa B : 9.
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 57 58 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

83 - UNGUREANU, ALEXANDRA. DVD


Plâng nopţile [înregistrare sonoră] / Alexandra Ungureanu : Listă divizionare
voce; Formaţia Crush; Sorin Seniuc, Radu Cernăuţean : muzică şi
DVD 1 - Literatură
text. - Bucureşti : Roton, 2005.
DVD 1.1 - Versuri
1 CsA.
DVD 1.2 - Proză
Cuprinde: Faţa A : 1. Plâng nopţile (4'02"). 2. Îngerul tău
DVD 1.3 - Teatru
(4'16"). 3. Întoarce-te (4'48"). 4. Jumătatea mea (4'26"). 5. Pentru
DVD 1.4 - Literatură pentru copii şi tineret
tine (4'45"). 6. Iubire de-o vară (3'07"). 7. Sounds like a melody
DVD 1.5 - Alte genuri literare
(3'26'). Faţa B : 8. Din nou (3'54"). 9. Aprinde dragostea (4'17").
DVD 2 - Lingvistică
10. Tot ce am avut (5'00"). 11. Plâng nopţile (3'43"). 12. Plâng
DVD 2.1 - Cursuri de limbi străine
nopţile (3'51"). 13. Plâng noţile (3'41"). 14. Give me 2nite (4'01").
DVD 2.2 - Altele
Roton 3718-4 : 10,00 lei.
DVD 3 - Muzică
784.37 (498)
DVD 3.1 - Muzică pentru teatru şi film
DL: 2008/0008
DVD 3.2 - Muzică instrumentală
DVD 3.2.1 - Grup simfonic
CsA 3.5.4 Alte genuri DVD 3.2.2 - Grup de cameră
DVD 3.2.3 - Un instrumentist
84 - OLARIU, EUGEN. DVD 3.2.4 - Alte formaţii instrumentale
Colinde de Crăciun [înregistrare sonoră] / Corul Bisericii DVD 3.2.5 - Culegeri eterogene
Agape, Eugen Olariu : dirijor Solişti : Simona Bahnaru, Cristi DVD 3.3 - Muzică cu voce
Madina. - Timişoara : Trinity Music, 2001. DVD 3.3.1 - Grup vocal simfonic
1 CsA. DVD 3.3.2 - Solişti sau cor cu sau fără acompaniament
Eticheta conţine componenţa corului bisericii Agape. DVD 3.3.3 - Cântece şi coruri pentru copii şi tineret
Cuprinde: Faţa A : 1. O, ce veste minunată (2'43"). 2. O, DVD 3.3.4 - Voci a cappella
Betleem (3'20"). 3. Într-o iesle (2'50"). 4. Astăzi vin să-mi plec DVD 3.3.5 - Solo sau grup vocal cu acompaniament
genunchii / N. Moldoveanu (3'53"). 5. Auzi corul îngeresc (3'30"). cameral
6. O noapte preasfinţită (4'55"). Faţa B : 7. Fecioara / Gheorghe DVD 3.3.6 - Alte formaţii vocale
Fundureanu; Dan Filip (3'50"). 8. Cântaţi toţi de bucurie (2'07"). 9. DVD 3.3.7 - Culegeri eterogene
El va aduce (3'30"). 10. S-a născut în Betleem / Gheorghe Fundureanu DVD 3.4 - Muzică populară
(2'30"). 11. Întregii Lumi (6'15"). 12. Îngeri mii în ceruri cântă (3'20"). DVD 3.4.1 - Aranjamente instrumentale
TMC 0026 : 10,00 lei. DVD 3.4.2 - Aranjamente vocale
784.694 DVD 3.4.3 - Romanţe
DL: 2008/0001 DVD 3.4.4 - Alte genuri populare
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 59 60 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

DVD 3.4.5 - Culegeri eterogene DVD 2 - Lingvistică


DVD 3.5 - Muzică pop, folk, rock etc.
DVD 3.5.1 - Lucrări instrumentale DVD 2.2 Altele
DVD 3.5.2 - Lucrări vocale
DVD 3.5.3 - Jazz
DVD 3.5.4 - Alte genuri 85 - BARKER, MIKE.
DVD 3.5.5 - Culegeri eterogene O femeie pe cinste! [înregistrare video] : un film de / Mike
DVD 3.6 - Muzică pentru studiu Barker; cu : Helen Hunt, Scarlet Johansson, Tom Wilkinson, Milena
DVD 3.7 - Culegeri eterogene Vukotic, Stephen Campbell Moore, Mark Umbers; scenariu : Oscar
DVD 4 - Alte domenii Wilde, Howard Himelstein. - Bucureşti : Euronew Trading, s.a.
(93') .
ENT 1043 : 10,00 lei.
791.43
DL: 2008/0029

86 - COSTNER, KEVIN.
Dances with Wolves [înregistrare video] : un film de / Kevin
Costner; cu : Kevin Costner, Mary McDonnell, Rodney A. Grant. -
Bucureşti : Intercont Music Ltd ; "Jurnalul Naţional", s. a.
1 DVD.
Câştigător a şapte premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film.
Un produs "Jurnalul Naţional" : 20,00 lei.
791.43
DL: 2007/0007

87 - ISCOVE, ROBERT.
Boys and girls [înregistrare video] : un film de / Robert
Iscove; cu : Freddie Prinze Jr., Claire Forlani, Jason Biggs, Amanda
Detmer, Heather Donahue. - s.l. : Euronew Trading, s.a.
1 DVD (94') .
ENT 1011 : 10,00 lei.
791.43-22
DL: 2008/0032
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 61 62 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

88 - LAW, DOUGLAS. 91 - TAMAHORI, LEE.


Ultimul semn [înregistrare video] : un film de / Douglas Law; Mulholland Falls [înregistrare video] : un film de / Lee
după o nuvelă de : Anne Ray-Wendling; cu : Andie Macdowell, Tim Tamahori; cu : Nick Nolte, Melanie Griffith, Chaz Palminteri,
Roth, Samuel Lebihan. - Bucureşti : Euronew Trading, s.a. Michael Madsen, Chris Penn, Treat Williams, Jennifer Connelly,
1 DVD (86') . Andrew McCarthy, John Malkovich; music by : Dave Grusin. -
ENT 1038 : 10,00 lei. Bucureşti : Jurnalul Naţional, S.a.
791.43 1 DVD.
DL: 2008/0033 Un produs "Jurnalul Naţional" : 20,00 lei.
791.43
DL: 2007/0004
89 - LUSTIG, DANA.
Confesiunile unei sociopate [înregistrare video] : un film de / 92 - TURNER, ANN.
Dana Lustig; după o nuvelă de : Adele Lang; cu : Jennifer Love Irezistibil [înregistrare video] : un film de / Ann Turner; cu :
Hewitt . - Bucureşti : Euronew Trading, s.a. Susan Sarandon, Sam Neill, Emily Blunt. - Bucureşti : Euronew
1 DVD (85') . Trading, s.a.
ENT 1037 : 10,00 lei. 1 DVD (103') .
791.43 ENT 1035 : 10,00 lei.
DL: 2008/0034 791.43
DL: 2008/0031

90 - SCOTT, TONY.
DVD 4 Alte domenii
Domino [înregistrare video] : un film de / Tony Scott; cu :
Keira Knightley, Mickey Rourke, Edgar Ramirez, Delroy Lindo,
Mena Suvari, Lucy Liu, Christopher Walken; Music by : Harry
Gregson-Williams. - Bucureşti : Euronew Trading, 2005. 93 - ASHCROFT, NIGEL.
1 DVD (127') . Ghidul delfinilor [înregistrare video] / Nigel Ashcroft :
ENT 1044 : 10,00 lei. producer and director. - s. l. : Discovery Channel ; "Jurnalul
791.43 Naţional", 2007.
DL: 2008/0030 1 DVD.
Un produs "Jurnalul Naţional" : 10,00 lei.
791.43 - 92
DL: 2008/0017
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 63 64 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

94 - GOODER, STEVE. 97 - TRUESDALE, ARTON.


Gheparzii: cursa contracronometru [înregistrare video] : [film Viaţa printre tigri [înregistrare video] : film documentar] /
documentar] / Steve Gooder : regizor, producător. - Bucureşti : Arton Truesdale : producător. - Bucureşti : Discovery Channel ;
Discovery Channel ; "Jurnalul Naţional", 2007. "Jurnalul Naţional", 2007.
1 DVD. 1 DVD.
Un produs "Jurnalul Naţional" : 10,00 lei. Un produs "Jurnalul Naţional" : 20,00 lei.
791.43 - 92 791.43 - 92
DL: 2008/0018 DL: 2008/0011

95 - KURR, JEFF. 98 - YOUNG, NIC.


Marele Alb atacă din nou [înregistrare video] : [film ADN: promisiunea şi preţul [înregistrare video] : [film
documentar] / Jeff Kurr : regizor, producător; Scott Lucas : documentar] / Nic Young : regizor, producător. - Bucureşti :
producător. - Bucureşti : Discovery Channel ; "Jurnalul Naţional", Discovery Channel ; "Jurnalul Naţional", 2007.
2008. 1 DVD.
1 DVD. Un produs "Jurnalul Naţional" : 20,00 lei.
Un produs "Jurnalul Naţional" : 10,00 lei. 791.43 - 92
791.43 - 92 DL: 2008/0020
DL: 2008/0013

96 - SALVADOR, PAULA.
Puii dinozaurilor [înregistrare video] : [film documentar] /
Paula Salvador : regizor, producător. - Bucureşti : Discovery Channel
; Jurnalul Naţional, 2007.
1 DVD.
Un produs "Jurnalul Naţional" : 10,00 lei.
791.43 - 92
DL: 2008/0019
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 65 66 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

NOTE MUZICALE NM 3 Muzică


Listă divizionare
NM 3 - Muzică NM 3.2 Muzică instrumentală
NM 3.1 - Muzică pentru teatru şi film
NM 3.2 - Muzică instrumentală
NM 3.2.1 - Grup simfonic 99 - Piese preclasice [muzică tipărită] : pentru mai multe flaute. /
NM 3.2.2 - Grup de cameră Culegere îngrijită de Prof. Cornelia Grăjdian. - Ediţia a doua. -
NM 3.2.3 - Un instrumentist Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2008.
NM 3.2.4 - Alte formaţii instrumentale 179 p. n. muz.; 25 cm.
NM 3.2.5 - Culegeri eterogene 12,00 lei.
NM 3.3 - Muzică cu voce 788.5
NM 3.3.1 - Grup vocal simfonic DL: 2008/4787
NM 3.3.2 - Solişti sau cor cu sau fără acompaniament
NM 3.3.3 - Cântece şi coruri pentru copii şi tineret
NM 3.3.4 - Voci a cappella NM 3.5 - Muzică pop, folk, rock etc.
NM 3.3.5 - Solo sau grup vocal cu acompaniament cameral
NM 3.3.6 - Alte formaţii vocale NM 3.5.3 Jazz
NM 3.3.7 - Culegeri eterogene
NM 3.4 - Muzică populară
NM 3.4.1 - Aranjamente instrumentale 100 - COZMA, ROMEO.
NM 3.4.2 - Aranjamente vocale
Teme de jazz = Jazz themes Vol. I [muzică tipărită] / Romeo
NM 3.4.3 - Romanţe
Cozma. - Iaşi : Editura Artes, 2008.
NM 3.4.4 - Alte genuri populare
104 p. n. muz.; 30 cm.
NM 3.4.5 - Culegeri eterogene
In memoriam Richard Oschanitzky.
NM 3.5 - Muzică pop, folk, rock etc.
10,00 lei.
NM 3.5.1 - Lucrări instrumentale
785.161
NM 3.5.2 - Lucrări vocale
DL: 2008/5970
NM 3.5.3 - Jazz
NM 3.5.4 - Alte genuri
NM 3.5.5 - Culegeri eterogene
NM 3.6 - Muzică pentru studiu
NM 3.7 - Culegeri eterogene
NM 4 - Alte domenii
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 67 68 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

INDEX DE NUME Bentz-Fauci, Paola - 14, 16


Biggs, Jason - 87
A Bistriceanu, Ovidiu - 45
Adam, Anda - 45, 47, 50, 59, 66, 68, 76 Bitză - 41, 65
Adelline - 82 Bitză feat. Vanessa - 81
Adina - 29 Bleonţ, Claudiu - 6
Adriano - 47 Blidariu, Mihnea - 38
Aida - 45, 75 Block, Mircea - 29
Akutagawa, Ryūnosuke - 2 Blunt, Emily - 92
Alex - 45, 47, 75 Bogardo, Florin - 78
Alexandra - 37, 45, 47, 51 Bolfea, Radu - 45
Alivej, Cristian - 29 Boxer, Tom - 82
Altar - 38 Brăiloiu, Constantin - 36
Anda Adam feat Alex - 81 Brown, Sam - 77
Andra - 50 Bucur, Dragoş - 8
AndreEa - 68 Bulacu, Marian - 52
Andrei, Petrică - 48 Bulete, Claudiu - 80
Anghel, Luminiţa - 74 Bulgar, Emil - 40
Anghel, Marc - 38 Bulz, Pera - 35
Anka - 39, 47, 64, 75 Burcea, Alexandru - 72
Antonescu, Andreea - 82 Burns, Christian - 51
Ariana - 40 Busuioc, Costel - 28
Armstrong, Louis - 77 Busuioc, Florin - 49
Arnăutu, Valeria - 61 Buzdugan, Daniel - 25
Arocha, Maria Antonieta Gonzalez - 72 C
Aronescu, Sanda - 8
Ashcroft, Nigel - 93 Caddy, Daddy - 49
Avramescu, Lucian - 49 Cantemir, Dimitrie - 60
Cantuniari, Ileana - 15
B Carac, Alina - 7
Bacos, Sergiu - 72 Caragiale, Mateiu - 3-4
Bahnaru, Simona - 84 Caraion, Ion - 2
Banu, Gabriela - 5 Catone, Magda - 21, 23-24, 63
Barker, Mike - 85 Căliman, Călin - 63
Barteş, Ovidiu - 61 Cercel, Lazăr - 80
Batorii, Diana - 30 Cernăuţan, Radu - 42, 45, 83
Batorii, Silvia - 30 Chilian, Florin - 45, 79
Baxter, Don - 44 Chiş, Adina Iasmin - 30
Băraş, Marius - 80 Chiş, Cristina - 29-30
Beligan, Radu - 11 Choco-latte - 82
Benassi Bros & Dhany - 76 Ciobanu, Lucreţia - 32
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 69 70 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Cioran, Florin - 80 DJ Force - 51


Ciupitu, Marius - 72 DJ Jungle - 51
Cîrcotă, Eduard - 80 Doing Time feat In-grid - 76
Clejan, C. - 18 Dollarman - 51
Coelho, Paulo - 5 Don Baxter - 82
Connect-r - 45 Donahue, Heather - 87
Connect-R - 68 Dorz, Traian - 40
Connelly, Jennifer - 91 Dragomiroiu, Maria - 33, 63
Coporan, Mihai - 44, 67 Dumitru, Eugen - 49
Corina - 42, 45, 47, 66-68, 75, 81-82 Duşan, Petrovič - 49
Corneau, Guy - 6 Duţă, Laurenţiu - 45
Corul Bisericii Agape - 84
E
Corul de copii "Bim Bam" - 30
Costin, Robert - 29 E.M.I.L. - 79
Costner, Kevin - 86 Elena - 45, 50, 75
Cottura, Toni - 42, 45 Emanuel - 50
Covaci, Cristian Sebastian - 43 Enache, Cristi - 48
Covaci, David - 43 Enescu, Adrian - 49
Covaci, Samuel - 43 Erick E - 51
Cox, Tracey - 7 F
Cozma, Romeo - 100
Crăciun Vasiliu, Mihaela - 62 Fanfara Fraţii Lucan - 63
Cream - 44-45, 68, 73, 75, 82 Fanfara Kalashnikov - 63
Cream feat C.R.B.L - 66 Filip, Felicia - 77
Cristescu, Adrian - 52 Filip, Viorela - 29
Cristi Nistor & Simona Nae - 81 Florescu, Anca - 47
Croitoru, Al.G. - 63 Forlani, Claire - 87
Crush - 83 Formaţia "69" - 45, 66, 68, 82
Crush & Alexandra Ungureanu - 66, 68, 81 Formaţia "Activ" - 45, 47, 51, 59, 66, 68, 75-76, 81-82
Cutugno, Toto - 77 Formaţia "Akcent" - 45, 47, 51, 59, 66, 68-69, 75-76, 81
Formaţia Altar - 38, 59
D Formaţia "Altar" – 38, 59, 70
Da Hood - 81 Formaţia Animal X - 42
Dalla, Lucio - 28 Formaţia "ATB" - 51
Damian - 70 Formaţia "Avantgarde" - 79
De Alvare, Laura - 80 Formaţia "Aventura" - 77
Deac, Mihaela - 80 Formaţia Butterflies in my Stomach - 63
Derecichei, Florin - 54 Formaţia "Compact" - 79
Detmer, Amanda - 87 Formaţia "Contrast" - 50, 71, 79
Di Capua, Eduardo - 28 Formaţia Crush - 37, 45, 47, 50-51, 59, 76
DJ Andi – 45, 75 Formaţia "Direcţia 5" - 48
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 71 72 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Formaţia "Fly Project" - 47, 51, 66 Griffith, Melanie - 91


Formaţia Hi-Tack - 59, 76 Groove, N-Eat - 58
Formaţia "Holograf" - 45, 50, 66, 68, 77, 79 Grupul instrumental condus de Ovidiu Barteş - 61
Formaţia Iris - 45, 50, 77, 79 Grusin, Dave - 91
Formaţia Krypton - 79
H
Formaţia "Luna amară" - 59
Formaţia "Mandinga" - 47, 66, 68, 72, 75, 82 Hall, Sarah - 8
Formaţia Mennabros - 50 Hewitt, Jennifer Love - 89
Formaţia "Morandi" - 45, 66, 68, 76, 81 Himelstein, Howard - 85
Formaţia "N-Eat & Rocca" - 59 Hriscu-Badea, Cristian - 80
Formaţia "New Effect" - 47 Hunt, Helen - 85
Formaţia "OOOPS" - 75 I
Formaţia "Paraziţii" - 59, 81
Formaţia "Pasărea colibri" - 79 Ille, Radu - 63
Formaţia "Proconsul" - 45, 47, 50, 66, 68, 76-77, 79, 82 Ioanid, Costache - 40
Formaţia "Santra & Kristo" - 59 Ionescu, Alex - 49
Formaţia "September" - 75 Ionescu, Elena - 72
Formaţia "Simplu" - 66, 73, 82 Ionescu, Marian - 48-49
Formaţia "Sistem" - 74 Ionescu, Şerban - 63
Formaţia Teamsters - 63 Irimia, Vlad "Mr. Juice" - 49
Formaţia "The Drifters" - 77 Isasi, Biunaiqui Marquetti Isasi - 72
Formaţia "The Platters" - 77 Iscove, Robert - 87
Formaţia "Uniting Nation" - 59 Istrati, Panait - 9
Formaţia "Viţa de Vie" - 79 Iureş, Marcel - 4
Formaţia vocal-instrumentală de muzică veche "Anton Pann" - 60 Ivaşcu, George - 17
Formaţia "Voltaj" - 79 J
Formaţia "Wet Wet Wet" - 77
Formaţia "Yana" - 46, 63 Jais - 79
Jazz, Maxi - 75
G Johansson, Scarlet - 85
Gaudino, Alex - 51 Johnson, Brad Vee - 50
Gavrilă, Viorel - 29 Jojo - 47
Georgiana - 59, 76 Jorge - 47
Ghiocel, Marian - 33 K
Ghost, Andy - 70
Gobâlă, Ioan - 62 Keating, Ronan - 77
Gold, Marian - 83 Kemp, Gary James - 80
Gooder, Steve - 94 Keo - 47
Grant, Rodney A - 86 Kerestely, Andrei - 45
Grăjdian, Cornelia - 99 Kerestely, Jolt - 29
Gregson-Williams, Harry - 90 King, Ben E. - 77
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 73 74 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Knightley, Keira - 90 Mihalache, Georgeta - 29


Kurr, Jeff - 95 Mihăilă, Laura - 80
Miki - 47, 66, 68, 74, 82
L
Minculescu, Cristi - 45
Lake, Cris - 75 Mirică, Răzvan - 49
Lang, Adele - 89 Mocanu, Vali - 56
Lara, Augustin - 28 Moga, Marius - 42, 44-45, 67, 73
Laura - 75 Moni-k - 47, 59, 75
Law, Douglas - 88 Moni-ka - 82
Le Grand, Fedde - 75 Monik - 47
Lebihan, Samuel - 88 Moore, Stephen Campbell - 85
Leşe, Grigore - 34 Morandi - 59
Levi - 70 More, Laura - 59
Liiceanu, Gabriel - 10 Muntean, Drăgan - 35
Lima - 75
Lindo, Delroy - 90 N
Liu, Lucy - 90 N-Eat Groove & Rocca - 76
Lloyd, Bernhard - 83 Nae, Simona - 45, 59, 68, 74
Loredana - 49, 73-74 Nedelcu, Marius - 69
Los Chinguttos - 78 Negrea, Rodica - 22
Lucas, Scott - 95 Negrutzu - 68, 76
Luna amară - 79 Negrutzu feat. Simona Nae & Maran - 81
Lupu, Dumitru - 63 Neill, Sam - 92
Lustig, Dana - 89 Nico - 47
Niculescu, Anemona - 63
M
Nistor, Cristian - 59
Macdowell, Andie - 88 Nolte, Nick - 91
Machele, Silvia - 49 Nova, Heather - 51
Madina, Cristi - 84 Novy, Tom - 51, 75
Madsen, Michael - 91
Malkovič, John - 91 O
Man, Pacha - 38 Oana - 52
Marcu, Emanoil - 6 Ogăşanu, Mihai - 49
Marinescu, Doru - 82 Olariu, Eugen - 84
Maximilian, Puiu - 78 Ombladon - 59
McCarthy, Andrew - 91 Oprea, Paraschiv - 33, 35
McDonnell, Mary - 86 Orchestra condusă de Paraschiv Oprea - 35
Medeleni, Sorin - 63 Orchestra Marin Ghiocel - 33
Melville, Herman - 11 Orchestra Paraschiv Oprea - 33
Mertens, Frank - 83 Orchestra "Rapsozii Botoşanilor" - 62
Mihai, Mihaela - 50 Ordean, Adrian - 29-30
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 75 76 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Orlando, Aristides - 72 Q
Oxi - 44
Quatro - 82
P R
Palminteri, Chaz - 91
Raggaeton, Motzu - 63
Panaitescu, Alegria - 72 Ramirez, Edgar - 90
Pann, Anton - 60 Raoul - 55
Papa - 82
Raoul Russu feat. Georgiana - 81
Papa & Moni-k - 81 Rapcea, Andrei - 67
Papa Jr. - 59 Ray-Wendling, Anne - 88
Papa Jr. feat Moni-K - 76
Răileanu, Constantin - 60
Papa şi Moni-k - 66 Rebengiuc, Victor - 13, 18, 20
Papaiani, Sebastian - 63 Remus, Petruţ - 52
Patapievici, Horia-Roman - 12
Richie, Lionel - 77
Păduraru, Silviu - 52 Romelia - 56
Pădure, Dumi - 80 Rotaru, Eugen - 49, 78
Pârvulescu, Ioana - 13
Roth, Tim - 88
Pellea, Oana - 1 Rourke, Mickey - 90
Penn, Chris - 91 Russu, Raoul - 59, 76
Pepe - 50, 66, 77-78, 81-82
Petric, Dan - 43 S
Petric, Simona - 72 Saizescu, Cătălin - 63
Pine, Gary - 51 Saizescu, Geo - 63
Pittiş, Florian - 5, 14-16 Saizescu, Georgiana - 63
Pleşu, Andrei - 3 Salvador, Paula - 96
Ploieşteanu, Nelu - 63 Sanchez, Roger - 51
Pop, Anghel - 53 Santra & Kristo - 76
Pop, Beniamin - 54 Sarandon, Susan - 92
Pop, Cosmin - 53 Sartori, Francesco - 28
Pop, Gabriel - 53 Săvuică, Dana - 7
Pop, Marius - 43 Sâna, Adrian - 45, 69
Popa, Temistocle - 29 Schmitt, Eric-Emmanuel - 14-16
Popescu, Virgil - 29 Schubert, Franz - 28
Popoiag, Bogdan - 45, 58 Scott, Tony - 90
Popovici, George - 29-30 Sebastian, Mihail - 17
Prinze Jr., Freddie - 87 Seling, Paula - 50
Puccini, Giacomo - 28 Seniuc, Sorin - 42, 83
Puia - 59 Siia, Florin - 72
Puscău, Alina - 64 Siia, George - 72
Puya - 47, 75 Sileanu, Ştefan - 2, 63
Simona Nae feat. Connect-R - 81
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 77 78 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Simu, Alexandru - 49 Ţ
Sinclar, Bob - 51
Ţeicu, Marius - 49
Sişu & Puya - 81 Ţuţea, Petre - 19
Smiley - 44, 49, 67, 82
Solomon, Petre - 11 U
Spike - 57 Ucenescu, Gheorghe - 60
Stănescu, Marius - 9 Umbers, Mark - 85
Stănescu, Nichita - 1 Ungureanu, Alexandra - 50, 59, 74, 76, 83
Stere, Marian - 29-30 Ungureanu, Constantin - 29
Stoicea, (Rocca) Daniel - 58 Uritescu, Valentin - 19, 26-27
Stratan, Cleopatra - 31 Uzzi - 49
Stratan, Pavel - 31
Suvari, Mena - 90 V
Szemlye, Sebastian - 67 Vasilache, Vasile - 78
Ş Vicoveanca, Sofia - 63
Vintilă, Mircea - 79
Şandru Mehedinţi, Tudora - 21-24 Viorica şi Ioniţă din Clejani - 50, 63
Şimonca, Gheorghe - 63 Voicu, Hetel - 63
Şişu - 59 Vox Domini - 43
Ştefan, Denis - 63 Vukotič, Milena - 85
Ştefan, Liliana - 30, 49
Ştefănescu, Cristian - 63 W
Ştefănescu, Eusebiu - 63 Walken, Christopher - 90
Ştefănescu-Delavrancea, Barbu - 20 Waters, Crystal - 51
T Wilde, Oscar - 85
Wilkinson, Tom - 85
Tamahori, Lee - 91 Williams, Treat - 91
Teodoreanu, Păstorel - 26-27
Teodosiu, Flavius - 48 Y
Teodosiu, Valentin - 63 Young, Nic - 98
Theo - 70
Tiësto - 51, 75 Z
Tolstoj, Lev Nikolaevič - 18 Z.O.B. feat Mara - 79
Topală, Dorin Cristian - 80 Zachar, Valentin Andrei – 72
Topor, Tibi - 80
Trăistariu, Mihai - 47, 50, 77, 80
Truesdale, Arton - 97
Tudor, Andrei - 80
Turner, Ann – 92
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 79 80 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

INDEX DE TITLURI Ai zis bade către mine - 33


Ajutor - 45, 50, 59, 76
Alege - 44
... Singurul bursier care cunoaşte Franţa temeinic - 10 All star part - 65
... M-am lăsat de muncă - 11 All star part 2 - 41
1,2,3 cu prietenii mei - 30 All the time - 80
2nite we'll rise - 37 Altceva - 82
2 în 1 - 82 Am atins un nor - 59, 76, 81
4 the 1st time – 45, 75 Am avut şi eu un dar - 35
9 Mai - 69 Am căutat să Te găsesec - 43
9 vidas - 78 Am găsit la tine dragostea - 52
9 vieţi - 78 Am mers de la început la Amoteni cu sfială - 3
10 - 45 Am nevoie de iubirea ta - 68, 76
48 ore - 44 Am o bonă - 29
1866 - 13 Am trăit ani la rând fără Isus - 43
1877 - 13 Ambiental Cosmic - 48
1881 - 13 Aminteşte-ţi de ziua Domnului-Luni - 79
1900 - 13 Amintiri - 57
A And I say - 46
Aprinde dragostea - 45, 59, 76, 83
A dat Dumnezeu de a venit şi vara - 14 Aproape - 71
A doua zi, dis-de-dimineaţă... - 22 Aproape de tine - 43
A fi înţeles prea devreme - 10 Are mama, băiat, are! - 55
A fost odată... - 22 Are mama o fetiţă Vol.2 - 29
A oilor - 36 Argument - 12
A oilor (fluier) - 34 Argumentul împotriva lui Platon - 12
A verzii - 36 Argumentul lui Platon împotriva scrisului - 12
Accidentul - 17 Aripi - 50, 71
Acest blestemat, acest splendid Răşinari... - 10 Armele pregătite - 41, 65
Acolo sus - 50 Aromaroma - 49
Actul sexual genital - 7 Ascultaţi aici la mine - 62
Adevăr - Cunoaştere - 19 "Asfinţitul Crailor" : Spre primăvară - 3
ADN: promisiunea şi preţul - 98 Asta a fost! - 14
Aerodinamic - 71 Asta-i casă cu stăpân - 62
Afumături - 26 Astăzi vin să-mi plec genunchii - 84
Ah, muiere - 63 Astfel, ajuns la vârsta de optzeci şi patru de ani - 15
Ai ceva - 67 Aş vrea sa-mi dai inima ta - 55
Ai fost tinerel odată - 33 Aş vrea să stai - 55
Ai, inimă - 52 Aşa cum îl visam - 44
Ai no corrida - 59 Aşa m-au judecat şi pe mine - 20
Ai să-nţelegi - 66 Aşa petrecu viaţa Hagiul până la bătrâneţe - 20
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 81 82 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Aşa te vreau, Măriucă - 62 Botu la geam - 25


Atitudine - 38, 70 Boys and girls - 87
Auzi corul îngeresc - 84 Bradul - 36
Auzit-am auzit - 33 Brâu pădurănesc - 35
Ave Maria - 28 Broasca fermecată - 22
Aventura - 72 Bucătăria populară - 26
Az & ti – 59, 76 Buchet de trandafiri - 69
Bună seara, iubite! - 49
Ă
Ăi trei fraţi cu nouă zmei - 36 C
Ca orice fată - 82
B
Cairo - 48
Babilon în Brooklyn - 8 Calea este bucuria - 6
Bade, dragoste amară - 61 Cam o lună înainte - 3
Bade pentru ochii tăi - 32 Cam pe după codrii verzi - 36
Banăţană-s bănăţană - 61 Care om n-are pe nimeni - 35
Baraba - 40 Carino - 52
Bartleby - 11 Carmen, Carmen - 78
Bartleby. O poveste de pe Wall Street - 11 Cartoful prăjit - 26
Bat-o sfântul de lupoaie - 60 Carusso - 28
Bate vântu-n curmătură - 32 Călătorul - 47
Bate vântul printre duzi - 35 Către o nouă intimitate - 6
Bate vântul vinerea - 32 Căutarea infinită de sine - 10
Bate-mi la fereastră - 82 Când m-o făcut mama-n lume - 34
Băiat de treabă - 57 Când sunt cu tine - 47, 72
Băieţii mari nu plâng – 41, 65 Cântaţi toţi de bucurie - 84
Bătrânul Grodeck sosi la cabană - 17 Cântă! Strigă! Joacă! Trăieşte! - 46
Bătuta de la Dolheşti - 62 Cântec de dragoste - 63, 79
Beijo (uh-la-la) - 81 Cântec soarelui - 30
Believe me - 80 Cântecu lui Păcălă - 63
Best of Simplu - 73 Cântecul copilăriei - 30
Best of Sistem - 74 Cântecul inimii - 44-45, 75
Bine ai venit măăăă - 63 Cântecul lui Păcală - 63
Bisturiu - 25 Cântecul paiaţei cu Mitică - 63
Bizar - 57 Ce bine-ar fi - 29
Bobocica - 36 Ce însemna, pentru cei vechi, a gândi? - 12
Bocet în caval - 34 Ce ţi-aş face - 66, 81
Bombon - 47 Ce va fi - 82
Bon Pech, cel care a dobândit puterea lui Juan Tul - 21 Ce va fi cu iubirea mea? - 49
Bonus videoclip Ghiţă - 31 Ce-i viaţa mea? - 53
Bordeiaş, bordei, bordei - 60 Cei doi mari mincinoşi chilieni - 24
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 83 84 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Cel mai dulce cadou - 69 Concluzie în trei chipuri - 12


"Cele trei hagialâcuri" - 3 Confesiunile unei sociopate - 89
Cer invizibil - 48 Contractul de căsătorie psihologic - 6
Cerneala istoriei - 8 Così vicino a Te - 43
Cerul - 50, 77 Cosmic - 48
Changes - 75 Craii de Curtea-Veche - 3
Che Gelida Manina - 28 Crap cu usturoi şi mămăligă - 27
Chichiricheanga - 67 Crazy - 39, 64
Chira Chiralina - 9 Crazy dance - 80
Cinci lucruri pe care amândoi ar trebui să le ştiţi deja despre sex - 7 Creatorul şi Creaţia - 5
Cine - 76, 81 Cred în dragostea ta - 55
Cine dragostea n-o ştie - 61 Cruzimea - 5
Cine este prinţesa? - 29-30 Cu căciula p-o urechi - 82
Cine n-are dor pe vale - 32 Cu sufletul nu ştiu să mint - 52
Cine te crezi - 52 Cu tine în rai - 37
Cine te crezi? - 49 Cu tine pot să zbor - 68
Cine trece pe cărare - 33 Cu vântu-n faţă - 41, 65
Cine-ai fost bade odată - 61 Cucerirea - 5
Cineva - 39, 64 Cui nu-i plac poveştile - 63
Cine? - 59 Cum aş vrea să fi - 42
Ciorbă de burtă şi tuslama - 27 Cum să faci ca orgasmul să dureze? - 7
Cîntă cucu-n lemn uscat - 34 Cuplul visat - 6
Cîntări din lada de zestre - 36 Curtea-Veche - 3
Cîntec de cătănie - 34 Cuţu - 31
Cîntec despre Bucovina - 34 Cuvinte de-argint - 71
Cîntecul miresei - 36
D
Cleopatra Stratan la vârsta de 3 ani - 31
Clipa de muzică Vol.2 - 30 Da, amice - 3
Clipe de dor - 55 Dacă aş putea citi gândul - 33
Clipe de iubire [înregistrare sonoră] - 66 Dacă pot să zâmbesc - 50
Clitoris de vânătoare - 25 Dance 4 life - 75
Codex Caioni - 60 Dances with Wolves - 86
Codrule bătrânule - 32 Dans imaginar - 48
Coincidentia - 72 Dansul lui Păcală - 63
Coji de portocale - 59, 81 Dar încântarea începuse : omul vorbea - 3
Colaj de dansuri româneşti - 60 Dă-i, Doamne, mândrii noroc - 35
Colea la răscruci de cale - 33 Dădu într-un colţ de catârul... - 22
Colinde de Crăciun - 84 De ce eşti trist? - 54
Come, baby, come! - 80 De ce? - 31
Con mucho amor - 72 De la bobită până la pahar - 27
Con te partiro - 28 De strigat - 34
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 85 86 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

De trei luni reluasem - 3 Doar tu o ai - 42


De unde eşti tu - 63 Domino - 90
De unde vii dragă lele - 62 Domn al veşniciei - 43
De vei pleca - 77 Domnul Ibrahim şi florile din Coran - 14
De ziua sfintei învieri - 53 Domnul meu - 54
De-ar fi doru de hârtie - 62 Domnul României, Mircea cel Bătrân - 60
De-ar fi lună de cu seară - 32 Donaţie coarde penale - 25
De-aş avea mândră să-mi placă - 35 Don't break my heart - 37
Dealul Mohului - 36 Dopul zbură cu o detunătură puternică - 17
Declaraţie de dragoste Vol.2 - 68 Dor de Isus - 54
Declaraţie de dragoste Vol.3 - 45 Două variante pe temă raţă - 26
Delgadina şi şopârla - 22 Dowtown Jesus - 79
Democraţie - Generaţie - 19 Dracu era... - 63
Departe de Tatăl - 43 Drag mi-i jocul ţarina - 35
Departe de tine - 74 Drag mi-i să mă duc la fân - 35
Depărtare - 49 Draga mea - 66
Desene animate - 29 Dragă Dumnezeu, am azi o sută de ani - 16
Despre scris, ascultare şi imaginaţie - 12 Dragă Dumnezeu, am şaizeci de ani - 16
Destination Calabria - 51 Dragă Dumnezeu, azi am avut şaptezeci - 16
Deşert electric - 48 Dragă Dumnezeu, azi am împlinit patruzeci - 16
Dete din umeri şi lepădă ţigara - 3 Dragă Dumnezeu, azi dimineaţă pe la orele opt - 16
Dialog cu Hena - 41, 65 Dragă Dumnezeu, azi mi-am trăit adolescenţa - 16
Dimineaţa - 44, 79 Dragă Dumnezeu, băieţelul a murit - 16
Dimineaţa era înnorată - 17 Dragă Dumnezeu, bravo! Dar ştiu că eşti tare! - 16
Dimmi si o no - 47 Dragă Dumnezeu, gata! - 16
Din Banat când am plecat - 61 Dragă Dumnezeu, îţi mulţumesc că ai venit - 16
Din bucătăria rusească: borşul - 27 Dragă Dumnezeu, o sută zece ani - 16
Din inimă - 57 Dragă Dumnezeu, pe mine mă cheamă Oscar - 16
Din nou - 83 Dragă Dumnezeu, Peggy Blue a fost supărată azi - 16
Din pricina domnului Ibrahim - 14 Dragă Dumnezeu, Peggy Blue a plecat - 16
Dincolo de "Crucea de peatră" - 20 Dragomir - 9
Disco feeling - 42 Dragoste de închiriat - 66, 69
Discoteca ta - 51 Dragostea - 5
Do you like? - 75 Dragostea doare - 68
Doamna-cu-mulţi-ochi - 8 Dragostea mea - 79
Doamne, atâta mi-i de greu - 35 Dragu-mi-e pădurea vara - 32
Doamne ce bucurie! - 53 Drăceanca - 62
Doamne ce frumoasă-i lumea - 61 Drumurile - 57
Doamne din ceruri sus! - 53 Duce-m-aş nu ştiu drumu' - 36
Doar tu - 72 Dulce amăruie - 47
Doar Tu m-ai iubit - 43 Dulce pentru tine - 67
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 87 88 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Duminicile, Wall Street-ul e pustiu - 11 Fapte bune - 41, 65


După pui de lăpuşan - 34 Fata cu pieptenele de aur - 23
După trei zile... - 22 Fă, leicuţă, fă cutare - 36
Fără regrete - 79
E
Fără tine - 55, 67-68, 81
E adevărat - 78 Fecioara - 84
E cineva, cântă! - 40 Feciorii din Poieniţa - 35
E Lucevan le Stelle - 28 Feel - 42
E mult de când e noapte - 40 Feel love - 37
E toamnă iară - 40 Femeia ta - 49
E viaţa mea - 67 Fericirea insuportabilă - 6
Eco: cele trei suporturi - 12 Fill me up inside - 76
El va aduce - 84 Fir-ai tu să fii, băiete - 33
Electro acoustic - 58 Firma - 58
11 Elegii - 1 Floare de iris - 79
Emoţii - 74 Floare de mai - 50
Entuziasmul - 5 Flori, clopote, petiţii. O zi bună - 10 mai - 13
Era gata să plece... - 17 Floricică de pe coastă - 33
Era o sală mică, îngustă... - 17 Foamea - 13
Eram poftit la masă de Pantazi - 3 Folclor culinar - 26
Eram trei odrasle de dinaşti - 3 French Kiss – 45, 69, 75
Este muzica - 30 Frunză veştedă-n cărare - 62
Eşti bun - 38, 70 Frunză-n prun, frunză su' prun - 34
Eşti depăshit - 70 Fu cel dintâiu pe care îl întâlnii - 3
Eşti depăşit - 38 Fum pe coşul Hagiului nu s-a pomenit - 20
Eu cânt pădurenilor - 35 Fură aia de la primărie - 63
Eu pot trişa - 52
Every Single Day - 76 G
Everybody loves tomorrow day - 80 Gastronomice Vol.2 - 26
Everything - 51 Gastronomice Vol.3 - 27
Există iubiri fericite? - 6 Găluşti cu prune - 27
Extended version - 58 Gândire - Moarte - 19
Extravaganza - 49 Gânduri necurate - 57
Georgi's blues - 63
F
Gheparzii: cursa contracronometru - 94
Fa leliţă, lelişoară - 63 Ghidul delfinilor - 93
Face off - 42 Ghiţă - 31
Falling Asleep - 59 Ghiveci măcelăresc - 27
Falling Asleep (Loosing my baby) - 45 Give me 2nite - 83
Fanfara de la bâlci - 63 Glorificaţi-I numele - 56
Fantezia ta - 52 Goi - 72
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 89 90 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Goochi - 72, 75 In the dark - 51


Gore Pirgu era o lichea - 3 Inima îmi bate tare (part.2) - 46
Gozalo! - 72 Inima mea - 37, 47, 51, 79
Granada - 28 Inima mi-e plină - 60
Gratinaj - 26 Inimă nebună - 78, 81
Greu e dorul badelui - 32 Inseminare spermă - 25
Interludiu - 44
H
Intimitatea reuşită începe cu sine - 6
Hagi Tudose - 20 Intro - 38-39, 41, 44, 57, 64-65, 70
Hai la joc - 46 Irezistibil - 92
Hai mândră la joc - 35 Isabelle - 50
Hai/Bye - 73 Isus lumina lumii - 54
Hamude - 25 Isus m-a eliberat - 56
Hărnicuţa - 29 Isus te vrea în cer - 54
Heartbreaker - 37 Itinerariile unei vieţi : E. M. Cioran - 10
Hei, hou - 73 Iubire de-o vară - 83
Hei na hei na (Inima cheamă dragostea) - 46 Iubirea iartă totul - 54
Hello - 37, 77 Iubirea în sărbătoare - 6
Hermonita - 77 Iubirea ta - 40
Hey-Yo! - 71 Iubitul meu Dumnezeu - 40
Highland parte - 48 Izgonirea din Paradis - 10
Hiturile Callatis 2007 - 47
Homosexuali - 25 Î
Hora de la Rădăşeni - 62 Îmi dai muierea îţi dau vaca... - 63
Hora de mînă, bătrînească - 36 Îmi înşira... felurite istorii - 3
Hot sex - 7 Îmi pasă - 79
Hotarârea mea era luată - 14 Îmi place - 82
Îmi place la tine tot – 66, 67
I
Îmi place... tot! - 67
I was a ye-ye girl - 76 În aceeaşi seară - 14
Ia mai lăsaţi, nene, ciubucele astea! - 3 În capul altora - 57
Ia uitaţi-vă, feciori - 32 În ceruri sus - 54
Ia-i pe braţul Tău - 56 În culori - 69
Ia-mă lângă tine - 67 În felul acesta petreceam noi - 3
Iar se duc mioarele - 32 În intimitatea secolului 19 - 13
Iartă-mă - 40 În ochii tăi - 47
Iartă-ne, schimbă-ne - 40 În pas de dans spre orgasm - 7
Ieşi neicuţă-n deal la peri - 33 În realitate eram bucuros - 14
Iisuse cât eşti Tu de dulce - 53 În Ţara iubirii a izbucnit războiul - 6
I'm leaving today - 80 Înapoi la argumentul împotriva lui Platon - 12
Importanţa jocului şi a senzualităţii - 6 Înarmat cu îndrăneală - 3
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 91 92 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Începui să schimb totul în apartament - 14 L


Înger şi demon - 39, 64
La bărbieritul ginerelui - 36
Îngerii mii în ceruri cântă - 84 La cârciumă - 63
Îngerul tău - 83 La coliba părăsită - 61
"Întâmpinarea Crailor" - 3
La noi - 38, 70
Întinde-te pe canapea - 67 La portiţa mîndrii mele - 34
Întoarce-te - 83 La revedere, Bartleby! - 11
Întoarcere în secolul 19. Quel pays! - 13
La treisprezece ani - 14
Întoarcerea lui Buzdugan Vol.3 - 25 La vale, puico, la vale - 33
Într-o iesle - 84 La vremuri noi tot noi - 63
Într-o seară, pe trezie - 3
Labirintul inimii - 47
Într-o seară ţinu să mâncăm la el acasă - 3 Lacrima îngerilor - 53
Într-o verde grădiniţă - 60 Lacrimi pe obrajii mei - 46
Întregii Lumi - 84
Lasă-i să aştepte - 41, 65
Învârtita de la Orăştie - 35 Lăudat să fie Domnul - 56
Înviază Dumnezeu - 53 Lăudaţi-L pe El - 43
Îţi dau - 80
Lânga tine - 44
J Lângă inima ta - 55
JoKero - 69, 76, 81 Lângă mine - 68, 71
JoKero (Che te gusta para mi) - 59 Legenda florii de aur - 21
Legenda primelor lămpi - 22
Jos de Vîlcea într-un sat - 33
Jumătate - 66, 68 Legenda ţesăturii neasemuite - 22
Legendă irlandeză - 30
Jumătatea mea - 83
Jumătatea ta - 73 Lele - 49
Jurnalul unui mag - 5 Lele de la Orăştie - 35
Leliţă Ioană - 33
Juvenal şi Fatima - 23
Leliţă Mărie fată - 33
K Leliţă Săftiţă - 60
K-tinne - 47, 51 Let me know - 72
Kaiserul şi regina din Morecambe - 8 Let me try - 74
Kaskatumtraf - 74 Let's talk about it - 51
King of Disco - 47 Liber - 81
Kiss my hits Vol.3 - 75 Libertate imaginată - 48
Kiss My Hot Hits - 76 Liste de mâncare - 26
Kylie - 69 L'Italiano - 77
Kylie (Black Sea Mix) - 69 Loc lipsă - 59
Kylie (Crush Rock Remix) - 69 Locuieşti în viaţa mea - 40
Kylie (Crush Thunderdoom Remix) - 69 Looking for love - 75
Kylie (Dj Wins Mix) – 69 Love is all around - 77
Love me - 66, 68, 82
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 93 94 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Love me tonight - 39, 64 Mă uitai spre răsărit - 36


Love me tonight - Remix – 39, 64 Măi bădiţă, bădişor - 62
Love Still Runs Free (Radio Edit) - 50 Măi bădiţă, puişor - 61
Love still runs free - 50 Măi bădiţo, măi Vasile - 62
Love's healing power - 50 Măi mândruţă, pentru tine - 55
Lucruri simple - 45, 59 Măicuţă de ce m-ai dat - 62
Ludwig Wittgenstein şi cinematograful - 12 Măieran în cornu mesii - 34
Lume, lume - 50, 63 Măria nenii, Mărie - 33
Lumea e a mea - 49 Mărioară viaţă amară - 63
Lumea mă iubeşte - 52 Mărturia lui Tajomaru - 2
Lumea modernă şi imaginile - 12 Mărturia unei bătrâne interogate de un comisar al înaltei Poliţii - 2
Lumina - 79 Mărturia unui poliţist interogat de un comisar al înaltei Poliţii - 2
Lumina s-a ivit - 56 Mărturia unui preot budist rătăcitor, interogat de un comisar al înaltei
Lumini însângerate - 8 Poliţii - 2
Lună, lună, dragă lună - 62 Mărturia unui tăietor de lemne interogat de un comisar al înaltei Poliţii - 2
Mărturisirea unei femei care a venit la templul Shimizu - 2
M
Mândruţă, de dorul tău - 35
M-ai ales - 40 Mândruţă din tinereţe - 35
M-ai minţit - 81 Mega discoteca tineretului Costineşti - 51
M-ai pierdut - 71, 79 Menaj a trois - 25
M-am certat cu inima - 67 Mergând într-o zi acolo cu Pantazi - 3
M-am îndrăgostit - 44 Mesagerul - 5
M-am pierdut - 37 Mi s-a dus bădiţa, dus - 32
Madama de pică - 79 Mi-ai frânt inima - 47
Magia şi imaginaţia - 12 Mi-ai luat inima - 45
Magic FM hits - 77 Mi-e dor de tine...de noi - 55
Mai adânc, mai mult, mai bine, mai... - 7 Mi-o zis cucuţu şi mie - 62
Mai bună ca niciodată - 52 Michelangelo Electric - 8
Maică, inima mă doare - 53 Miel cu verdeţuri - 26
Mama - 31, 78 Mielul gătit haiduceşte - 26
Mama soră - 29 Mii de culori - 47
Mamă, inima mi-i arsă - 34 Milarepa - 15
Marele Alb atacă din nou - 95 Milarepa, retras în chilia lui, convins de propria-i neputinţă - 15
Maria - 47 Milarepa se duse într-o peşteră ca să mediteze - 15
Marika's cream - 58 Mioriţa - 36
Masaj - 7 Miresucă cu mărjăle - 34
Masturbarea - 7 Miros a cer - 71
Mă credeam pierdut - 54 Miruna - 79
Mă făcuşi, maică, oltean - 33 Mistreţul - 27
Mă întreb ce să fac - 49 Mîndra când se duce-n luncă - 33
Mă pierd lângă tine - 42 Mîndruţ gură dezmierdată - 34
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 95 96 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Moartea - 5 Not enough - 51


Moartea lui Cioran - 10 NSL - 37
Moartea lui Ivan Ilici - 18 Nu din prima seară - 66, 82
Monarhie - Poporul român - 19 Nu există - 57
Montmartre e frumos înseara asta - 15 Nu gândească tăt omu - 34
Morăriţa - 78, 82 Nu mai poci de ostenit - 60
Moş Bacău - 25 Nu mi-e bine fără tine - 66
Moş în călduri - 25 Nu ne pasă - 82
Motive - 66, 68, 82 Nu, nu, nu - 66
Mugur mugurel - 60 Nu pot să cred - 49
Mulholland Falls - 91 Nu ştiu, mândră, ce are Luna - 35
Muls aspirator - 25 Nu te mai cred - 55
Mulţumescu-ţi, primăvară - 32 Nu te opri - 41, 65
Muntele Cebreiro - 5 Nu vreau să mă crezi o sfântă - 49
Murgule, de când te-am luat - 33 Nu vreau să te pierd - 39, 64
Musaca - 27 Nu-i aşa că-mi şade bine? - 29
My baby (Tell me why) - 39, 47, 64 Nu-şi dădea seama cât timp trecuse - 17
My house - 51 Nuca de cocos fermecată - 23
Numai iubirea - 50, 66, 77-78
N
Numai tu - 55
N-am gândit că oi ajunje - 34 Număr pîn' la unu - 31
N-am iubit pe nimeni aşa cum te-am iubit pe tine - 66
N-am nici o grijă - 29 O
N-am să uit niciodată - 73 O amintire neplăcută - 3
N-am ştiut - 68 O arzi nemotivat - 42
N-o să mai închid ochii - 41, 65 O, Betleem - 84
Nădejdea mea - 56 O, ce veste minunată - 84
Născut învingător - 38, 59, 70 O dorinţă - 82
Nebunia - 5 O fată singură în noapte - 49
Necenzurat - 38, 70 O femeie pe cinste! - 85
Neiculiţă, neiculiţă - 33 O inimă de 16 ani - 49
Nessun Dorma - 28 O, maica mea! - 53
Nevestică tinerică - 36 O mâncare estivală - 26
Nici un dor nu vine greu - 35 O mie - 82
No way you say no - 80 O mie de ani - 55
Noapte bună - 31 O, noapte preasfinţită - 84
Noi artiştii votăm cu cine e bine - 63 O noua zi - 74
Noi doi - 67 O poveste patologică... - 10
Nopţi de dor - 39, 64, 75 O secundă - 73
Nopţi senine - 55 O Sole Mio - 28
Noroi - 38, 70 O stea - 80
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 97 98 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

O zi frumoasă - 30 Păsărucă dă pă munte - 34


Oare cît? - 31 Pătimaş îi bade-al meu - 61
Oare ştii - 73 Până la optzeci de ani nu i s-a întâmplat nimic serios - 20
Ochii ca zorelele - 62 Pe Boianu-n jos la vale - 32
Ochii mei - 47 Pe teren - 26
Ochii tăi - 67 Pe-ntrecute c-avem loc - 62
Ochii tăi căprui - 75 Pedro Urdemalas şi uriaşul - 24
Ocoluri delicioase - 7 Peisaj stelar - 48
Odă înălţării Mariei - 53 Pensar en ti - 78
Odă învierii - 53 Pentru ea - 45
Oh! Ce fericire pe Hagiu când rămase singur stăpân - 20 Pentru mama mea - 30
Omul pentru ce munceşte - 33 Pentru tine - 83
Only you - 77 Pesrev Adiem Yegiahi - 60
Opinie şi soluţie (skit) - 57 Peste sat noaptea se lasă - 61
Oraşul de vis - 74 Peste toate satele - 32
Orgasmul - 7 Petrecerea Yana - 46
Orgoliul unui om născut într-o cultura mică este întotdeauna rănit - 10 Picături de untdelemn - 33
Oricine poate fi bun la pat - 7 Pierdut într-o lume mare - 41, 65
Oriental option - 74 Piese preclasice - 99
Original version - 58 Piftie de cocoş bătrân - 27
Oscar şi Tanti Roz - 16 Pipăieli la punct fix - 7
Outro - 41 Pirgu o luase dar spre Poştă - 3
Overdrive - 42, 47, 75 Pizdârca - 25
Oye como va - 72 Plâng nopţile - 50, 66, 68, 81
Plâng nopţile (Crush RMX) - 83
P
Plâng nopţile (Dan Griober) - 83
Pacea sufletului şi bucuria inimii - 6 Plâng nopţile (original) - 83
Pagal & Mutralina Groovy - 58 Plâng nopţile (Radio Edit) - 83
Panoramic - 48 Pleacă oile la munte - 32
Paparuda - 36 Please - 37
Pas cu pas - 56 Plecaseră dimineaţa de la cabană - 17
Pasărea cu pene de toate culorile - 22 Porumbel gălbui la pene - 33
Pasărea pistruie - 31 Poruncă şi Supunere - 5
Paşadia era un luceafăr - 3 Pot să se mute munţii - 40
Paul încercase de multe ori... - 17 Poveste de viaţă - 69
Paul se auzi strigat... - 17 Poveste despre maimuţe - 23
Păcală se întoarce – 46, 63 Povestea lui Miguel Wayapa - 21
Pădurice de stejar - 32 Povestea mea începe în Tibet - 15
Pământul de sub picioare - 13 Povestea noastră - 79
Pământul îşi vindecă rănile mai repede decât oamenii - 15 Povestea unui coşmar - 10
Părinte, dar nu scrie în Biblie - 63 Povestirea celui ucis, aşa cum a fost ea transmisă printr-un medium - 2
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 99 100 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Praf - 59 Regina primăverii - 29


Prâslea cel viteaz - 21 Relaţii cu publicul - 57
Prefer să mă abţin - 11 Remember - 4
Preludiu pentru partenerii vechi şi idei bune pentru aproape toată lumea - 7 Renegade - 51
Preludiul - 7 Renunţând la tot - 41, 65
Presărate stele-n nor - 32 Retragerea proiecţiilor - 6
Prietene false - 44 Reverse me - 39, 64
Prietenul se opri aici zâmbind - 3 Rhado criptic - 58
Prima iubire - 69 Rhythm of jungle - 51
Primul capitol - 69 Ridică-te negură! - 32
Printul Alán şi înaltele ţinuturi întunecate - 21 Rock Ballads 2 - 79
Prinţul cu Armele Strălucitoare - 24 Rotaţie - 48
Privirea ta - 74
S
Profesor - Ţaran - 19
Prolog - 5 S-a născut în Betleem - 84
Promoţie capac WC - 25 S.I.M.P.L.U. - 73
Protest - 38, 70 Saint Pied-Du-Port - 5
Provocarea - 73 Salata verde - 26
Puicană umplută - 26 Salvarea Renaşterii - 8
Puii dinozaurilor - 96 Sara bună, bade Ioane - 35
Puiule, măi pui de om - 33 Sara bună, lună plină - 32
Punctul G - 7 Save the last dance for me - 77
Pune-i la pământ - 59, 81 Say say say – 59, 76
Pusă pe fapte - 52 Să nu-mi iei niciodată dragostea - 77
Put your hands up for Detroit - 75 Să nu-ţi faci griji - 29
Să nu-ţi pară bade rău - 61
Q Să pot să-Ţi cânt - 43
Que bonito - 72 Să te gândeşti la mine - 79
Quieres una aventura - 42, 45 Să zburăm spre cer - 73
Să-i spun lui Isus - 40
R
Să-ţi furi singur căciula... - 13
Raci în bere - 26 Săracu omu cu dor - 34
Rap trap - 74 Sărută-mă dulce - 78
Rapsodia română - 63 Sârbă moldovenească - 63
Rashomon - 2 Scoală, puiculiţă, scoală - 60
Rashomon Într-un bunghet de pădure - 2 Scoală, scoală, gazdă bună - 36
Răsai, Lună, şi mai sus - 36 Scream – 58, 59, 76
Rău ai zis, măicuţa mea - 33 Scrisoarea unui soldat - 41, 65
Realitatea - 38, 70 Scrisori de pe front - 34
Reasons - 47, 75 Se fură - 38, 70
Recunoştinţă - 54 Se întunecase de-a binelea... - 17
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 101 102 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Se priviră în tăcere câteva clipe... - 17 Sunt Păcală băăăăă - 63


Seara asta îmi petrec - 61 Surprize - 31
Semnale - 57 Sus cortina! - 30
Sensul dificultăţilor - 6 Sus fundul! - 7
Senzaţii - 74 Sus la verdele din munţi (Mioriţa) - 34
Serile la cabană erau lungi - 17
Ş
Sete mi-e şi apă aş vrea - 33
Sexualitatea şi prietenia - 6 Ş-a venit primăvara - 36
Sexul în timpul sarcinii - 7 Şaizeci - 37
Shot după shot - 47, 75 Şansa - 31
Si senor - 80 Şi făcură cum spuse soldatul... - 22
Si senor (orogonal mix) - 80 Şi totul din iubire - 29
Sinada - 47 Ştiu ce îţi place - 44
Singur împotriva tuturor - 38, 70 Ştiucă - 27
Sîrba ca din cimpoi - 36 Şuncă - 27
Sloiuri argintii - 74 T
Soarele meu - 68, 82
Soarele şi luna - 24 Take it - 75
Sosirea - 5 Take me slow - 81
Sound of freedom - 51 Tangou Păcălesc - 63
Sounds like a melody - 83 Tatăl nostru - 53
Specialităţi regionale - 27 Tânără m-am măritat - 62
Speranţe - 74 Te caut - 82
"Spovedanii" - 3 Te iubesc! – 45, 80
Spune-mi - 69 Te strig - 42
Spune-mi cine - 68, 81 Te va minţi - 82
Spune-mi de ce - 42 Te-am iubit bădiţă - 61
Srânge-mă în braţe - 68 Te-am întâlnit - 31
Stai - 79 Telefon anunţ ziar - 25
Stand by me - 77 Teme de jazz = Jazz themes Vol. I - 100
Stau în loc şi mă gândesc - 33 Terenul de schi... - 17
Stau pe malul Oltului - 33 Test sarcină - 25
Stavru - 9 Testimonial - 41, 65
Stîna prădată - 34 Tezaurul - 13
Stop - 77 The beat is rockin' - 51
Stralucire (lounge) - 48 Tomilio - 49
Strălucire - 48 Tornero - 50, 77, 80
Sub papuc S.R.L. - 57 Tornero (almud tech rmx) - 80
Suflet drag - 49 Tornero (cre & rmx) - 80
Suflet pereche - 45, 68-69 Tot ce am avut - 83
Sună codrul şi răsună - 32 Tot ce vreau, vreau! - 46
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 103 104 BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ

Totul a început cu un vis - 15 Vai, mînca-te-ar focu', dor - 36


Toţi mă văd o domnişoară - 29 Vai ţie, omenire! - 11
Tradiţia - 5 Varză umplută - 27
Trandafir de la Moldova - 63 Viaţa printre tigri - 97
Transparent - 71 Vibrator - 25
Trebuie să te desprinzi de limba ta - 10 Viceversa - 57
Trece badea cu cocia - 61 Victoria prin Isus - 40
Trece vremea peste mine - 61 Vino Doamne - 56
Treci vară mai repejor - 62 Vino, dragă primăvară - 32
Tri păcurărei (Mioriţa, colind) - 34 Vino iute, dorule - 32
Trimăs-o-Mpăratu' carte - 34 Vino pentru totdeauna - 45, 50
True - 80 Violent - 81
Trupul fără suflet - 23 Virgina - 25
Tu a mea - 66 Visez din nou - 49
Tu eşti crinul - 54 "Vistierii" - 13
Tu eşti nădejdea mea - 56 Vivo la vida sin ser mi vida - 78
Tu mă poţi schimba - 76 Vocea ta - 45, 50
Tu seras la ultima - 78 Voi binecuvânta pe Domnul - 43
Tu... - 52 Voi reveni - 39, 64
TV K lumea Hits Vol.4 - 81 Voia ta - 56
TV K-lumea hits 3 - 82 Vorbe memorabile - 19
Vreau - 55
Ţ
Vreau să Te cunosc - 56
Ţi-am promis - 69 Vreau să-i cânt măicuţii mult - 61
Ţuţea despre Ţuţea - 19 Vreau sărutarea ta - 50
U Vreau toată noaptea - 49
U Music Revolution - 59 W
Ultima noapte... - 17 What a wonderful world - 77
Ultima suflare - 41, 65 When you say nothing at all - 77
Ultimul om - 57 Who wants to live forever - 37
Ultimul semn - 88 Why? - 80
Umplutură în aluat - 27 Without U - 51
Un om de afaceri - 13
Un prieten de când lumea - 3 Y
Unchiul Svastika moare - 15 Yamasha - 45, 47, 75
Urare - 60 Yana party - 46
Yara, zâna apelor - 24
V
Yooo (skit) – 57
Vagabondu' - 78
Vagabundo - 78
Documente muzicale tipărite şi audiovizuale 105

Z
Zaharicale - 60
Zăpada palmei tale - 49
Zâmbet de cafea - 71
Zece - 73, 82
Zicala dobei - 36
Zig-zagga - 49
Zile cu tine - 66, 68, 76, 81
Ziua bucuriei - 30
Ziua trece, noaptea vine - 46
Zorile - 3
Zrazi - 27
Zuzu-zuzu - 31