Sunteți pe pagina 1din 119

S.C. ELECTROMONTAJ S.A.

SUCURSALA ELECTROMONTAJ BUCURESTI


Strada Poterasi nr. 26 - 28 Sector 4, Cod 040266, Of. P. – 53, Bucuresti, ROMÂNIA
J40/3501/1995 Cod IBAN RO96RNCB0082007652150001 BCR BCR-Suc. Unirii CIF RO566
Tel. 021.330.77.35, 021.330.50.25, Fax 021.330.70.35 e
e-mail
mail electromontajsb@gmail.com

Lucrarea nr. 295/11/2019

“Deviere
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2, situat in jud. Olt pentru
executie Drum Expres Craiova - Pitesti”
Pitesti

Faza: Studiu de coexistenta

Exemplarul: 1

Noiembrie 2019
S.C. ELECTROMONTAJ S.A. SUCURSALA ELECTROMONTAJ BUCURESTI
Strada Poterasi nr. 26 - 28 Sector 4, Cod 040266, Of. P. – 53, Bucuresti, ROMÂNIA
J40/3501/1995 Cod IBAN RO96RNCB0082007652150001 BCR-Suc. Suc. Unirii CIF RO566
Tel. 021.330.77.35, 021.330.50.25, Fax 021.330.70.35 e
e-mail
mail electromontajsb@gmail.com

Lucrarea nr. 295/11/2019

“DEVIERE
DEVIERE RETELE 110kV PE TRONSONUL 2, LOT 2, SITUAT IN JUD.
OLT PENTRU EXECUTIE DRUM EXPRES CRAIOVA
CRAIOVA-PITESTI”

Faza: Studiu de coexistenta

Director Dr. Ing. Silvius-Dorel


Dorel NEDELCUT
N

Noiembrie 2019
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2, situat in jud. Olt pentru executie Drum Expres Craiova - Pitesti
Studiu de coexistenta

BORDEROU

A. PARTEA SCRISA

1. Foaie de garda
2. Foaie de semnaturi
3. Borderou
4. Memoriu tehnic
5. Deviz general
6. Anexele 1.1 ÷ 1.2 – Incarcari normate si de calcul
7. Anexa 2 – Calcul tractiuni/sageti de montaj si gabarit, km 47+100
8. Anexa 3 - Calcul tractiuni/sageti de montaj si gabarit, km 47+120
9. Anexa 4 - Calcul tractiuni/sageti de montaj si gabarit, km 47+980
10. Anexa 5 - Calcul tractiuni/sageti de montaj si gabarit, km 48+020
11. Anexa 6 - Calcul tractiuni/sageti de montaj si gabarit, km 49+180 – km 49+440
12. Anexa 7.1 → Anexa 7.6 - Calcul sagetilor la deviatie maxima a conductorului faza T
13. Anexa 8.1 → Anexa 8.6 - Calcul sagetilor la deviatie maxima a conductorului faza S
14. Anexa 9.1 → Anexa 9.6 - Calcul sagetilor la deviatie maxima a conductorului faza R
15. Anexa 10 - Calcul tractiuni/sageti de montaj si gabarit, km 51+280
16. Anexa 11 - Calcul tractiuni/sageti de montaj si gabarit, km 51+680
17. Anexa 12 - Calcul tractiuni/sageti de montaj si gabarit, km 51+740
18. Anexa 13 - Calcul tractiuni/sageti de montaj si gabarit, km 54+980
19. Anexa 14 – Liste de coordonate stalpi
20. Aviz de amplasament nefavorabil nr. 060035276471/07.11/2019 emis de Distrubutie
Energie Oltenia S.A.
21. Incredintare directa proiectare studiu de solutie/eliberare amplasament
22. Imputernicire nr. 1180 din 31.10.2019
23. Chestionar de eligibilitate pentru incredintarea directa a lucrarilor de racordare la RED
24. Proces verbal de negociere pentru incredintarea directa a proiectarii
25. Antenormare - faza studiu de solutie
26. Contract general
27. Certificat de urbanism

B. PARTEA DESENATA
Nr. Numar
Denumire plansa
Crt. plansa
1. Plan de ansamblu general 01
2. Plan de situatie proiectata km 47+100 –> km 47+120 02
3. Plan de situatie proiectata km 47+980 –> km 48+020 03
4. Plan de situatie proiectata km 49+180 –> km 49+440 04
5. Plan de situatie proiectata km 51+280 05
6. Plan de situatie proiectata km 51+680 –> km 51+740 06
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2, situat in jud. Olt pentru executie Drum Expres Craiova - Pitesti
Studiu de coexistenta

7. Plan de situatie proiectata km 54+980 07

8. Profil longitudinal traversare km 47+100, LEA 110kV d.c. Gradiste - 08


Icoana+Tevi 1, Gradiste - Draganesti Olt
Profil longitudinal traversare km 47+120, LEA 110kV d.c. Gradiste -
9. 09
SRA1_IPC1, Gradiste - Aluminiu 2_Tevi 2__IPA 2

10. Profil longitudinal traversare km 47+980, LEA 110kV d.c. Gradiste - 10


SRA1_IPC1, Gradiste - Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2
Profil longitudinal traversare km 48+020, LEA 110kV d.c. Gradiste -
11 11
Icoana+Tevi 1, Gradiste - Draganesti Olt

12. Sectiune transversala apropiere km 49+180, LEA 110kV d.c. Gradiste - 12.1
Icoana+Tevi 1, Gradiste - Draganesti Olt

13. Sectiune transversala A - A’ apropiere km 49+220, LEA 110kV d.c. 12.2


Gradiste - Icoana+Tevi 1, Gradiste - Draganesti Olt

14. Sectiune transversala B - B’ apropiere km 49+240, LEA 110kV d.c. 12.3


Gradiste - Icoana+Tevi 1, Gradiste - Draganesti Olt
Sectiune transversala C - C’ apropiere km 49+260, LEA 110kV d.c.
15. 12.4
Gradiste - Icoana+Tevi 1, Gradiste - Draganesti Olt
Sectiune transversala D - D’ apropiere km 49+280, LEA 110kV d.c.
16. 12.5
Gradiste - Icoana+Tevi 1, Gradiste - Draganesti Olt

17. Sectiune transversala E - E’ apropiere km 49+300, LEA 110kV d.c. 12.6


Gradiste - Icoana+Tevi 1, Gradiste - Draganesti Olt

18. Sectiune transversala F - F’ apropiere km 49+320, LEA 110kV d.c. 12.7


Gradiste - Icoana+Tevi 1, Gradiste - Draganesti Olt

19. Sectiune transversala apropiere km 49+440, LEA 110kV d.c. Gradiste - 13


Icoana+Tevi 1, Gradiste - Draganesti Olt
Profil longitudinal traversare km 51+280, LEA 110kV d.c. Gradiste -
20. 14
Icoana+Tevi 1, Gradiste - Draganesti Olt

21. Profil longitudinal traversare km 51+680, LEA 110kV s.c. Gradiste - 15


Icoana+Tevi 1

22. Profil longitudinal traversare km 51+740, LEA 110kV d.c. Milcov – 16


Coteana, Milcov - CHE Ipotesti

23. Profil longitudinal traversare km 54+980, LEA 110kV s.c. Gradiste - 17


Icoana+Tevi 1
24. Dispozitie generala stalp ICn 110113 18

25. Dispozitie generala stalp ICn 110263 19


DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

MEMORIU TEHNIC

Cap.1. Date generale


1.1.Denumirea lucrarii
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT
PENTRU EXECUTIE DRUM EXPRES CRAIOVA-PITESTI

1.1.Faza de proiectare
Studiu de solutie

1.2.Beneficiarul investitiei
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

1.3.Antreprenor general
Asocierea S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C.
TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. CONSITRANS S.R.L. .

1.4.Elaboratorul documentatiei de specialitate


S.C. Electromontaj S.A. – Sucursala Bucuresti, str. Poterasi, nr. 26-28, Sector 4,
Bucuresti.

1.5.Operatorul instalatiilor electrice


Distributie Energie Oltenia S.A.

1.6.Amplasamentul obiectivului
Judetul Olt.

1.7.Elemente care au stat la baza intocmirii lucrarii


-Certificat de urbanism nr. 21 din 20.02.2019;
-Contract general pentru proiectarea si executiea lucrarilor de deviere a retelelor
electrice 110kV care intersecteaza de Drumul expres Craiova-Pitesti;
-Planuri de situatie ale autostrazii;
-Sectiuni transversale in zonele de intersectie ale drumului expres cu LEA 110 kV;
-Studii topografice privind situatia reala din teren;

1.8.Necesitatea realizarii lucrarii


Avand in vedere ca Drumul Expres Craiova Pitesti , lot 2, situat in judetul Olt va
intersecta linia electrica aeriena de 110 kV este necesar sa se studieze conditiile de
coexistenta ale acesteia cu autostrada si sa se stabileasca masurile ce trebuiesc luate astfel

1
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

incat circulatia autovehiculelor si exploatarea liniei electrice de 110 kV sa se faca in conditii


corespunzatoare in conformitate cu normele legislatiei in vigoare. Lucrarea prezinta in
memoriul tehnic si in partea desenata punctele/zonele de impact ale autostrazii cu LEA 110
kV, analiza conditiilor de coexistenta, solutiile si lucrarile necesare pentru modificarile
instalatiilor electrice 110 kV apartinand Distributie Energie Oltenia S.A..

1.9.Situatia mediului inconjurator


In zona nu exista factori poluanti importanti care ar putea actiona asupra instalatiilor.
Relocarea instalatiilor de 110kV afectate de drumul expres Craiova – Pitesti, Tronson 2 se va
face in aceleasi conditii din punct de vedere al climei si fenomenelor naturale specifice zonei
ca si instalatiile existente.
A.Conform NTE 003/04/00 “Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie
electrica cu tensiuni peste 1000V” teritoriul tarii noastre se imparte in cinci zone
meteorologice A, B, C, D, E care difera din punct de vedere al intensitatii si a frecventei de
manifestare a factorilor climato-meteorologici de care trebuie sa se tina seama la construirea
liniilor aeriene de energie electrica: vantul, depunerile de chiciura, temperatura aerului.
Zona de amplasament a liniilor se afla in zona B.
Conform aceluiasi normativ in zona A temperatura aerului la exterior este:
 maxim: +40 °C
 minim: -30 °C
 medie: +15 °C
 de formare a chiciurei: -5 °C
B.Conform NTE 001/03/00 “Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si
protectia instalatiilor electroenergetice impotriva supratensiunilor” pe teritoriul tarii exista
patru zone de poluare.
Nivel de poluare:
 I - slab
 II - mediu
 III - puternic
 IV - foarte puternic
Zona de amplasament a liniilor se incadreaza in zona cu nivel de poluare II – Mediu .
C.Conform NTE 001/01/00 indicele cronokeraunic definit prin numarul de ore de
furtuna cu descarcari electrice in decursul unui an stabilit ca medie pe cel putin 10 ani pe
baza observatiei meteorologice este urmatorul:
 Zona A: > 160 ore;
 Zona B: - 100-129 ore;
 Zona C: - 70-99 ore;
 Zona D: < 70 ore;
Zona de amplasament a retelelor electrice relocate se incadreaza in zona B-115 ore.
D.Conform NTE 001/01/00 indicele izokeraunic definit prin numarul de ore de furtuna
cu descarcari electrice in decursul unui an stabilit ca numarul mediu de zile pe cel putin 10
ani pe baza observatiei meteorologice este urmatorul:
 Zona A: > 50 zile;
2
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

 Zona B: - 40-49 zile;


 Zona C: - 30-39 zile;
 Zona D: < 30 zile;
Zona de amplasament a retelelor electrice relocate se incadreaza in zona B-44 de zile.

Cap.2.Conditii generale de coexistenta ale drumului expres cu instalatiile


electrice de 110 kV
In normativul NTE 003/04/00 “Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie
electrica cu tensiuni peste 1000 V” sunt prezentate principalele prevederi privind traversarile
LEA 110 kV peste drumuri nationale situate in afara localitatilor cuprinse in art. 115 si in
tabelul 26.a-“Traversari si apropieri fata de drumuri situate in afara localitatilor”:
1)Distanta minima pe verticala intre conductorul inferior al LEA 110 kV si partea
carosabila a drumului expres:
-la sageata maxima - 7,00 m
-la ruperea unui conductor in deschiderea vecina – 5,5 m
2)Distanta minima pe orizontala intre marginea celui mai apropiat stalp si axul
autostrazii – 50 m pentru drumuri expres si 22 m pentru drumuri nationale.
In cazuri obligate aceste distante pot fi micsorate cu acordul organelor care
administreaza drumul, pct. 4 din tabelul 26a.
3)Distanta de la axul liniei la limita amprizei drumului D≥Da; Da=distanta de apropiere
egala cu inaltimea stalpului plus 3 m.
In cazuri obligate aceasta distanta poate fi micsorata cu acordul organelor care
administreaza drumul (pct. 4 din tabelul 26a).
4)Distanta minima pe orizontala intre marginea celui mai apropiat stalp si axul
drumului – 4,0 m conform tab. 26 a, pct. 4.
In cazuri obligate aceste distante pot fi micsorate cu acordul organelor care
administreaza drumul.
5)Unghiuri de traversare minim 60° (67g) in cazuri exceptionale admitandu-se unghiuri
mai mici cu acordul organelor care administreaza drumul – pct.2 din tabelul 26.a.
6)Lanturi duble de izolatoare;
7)Panouri de intindere scurte (maxim 5 deschideri);
8)Masuri de protectie marita conform art. 115:
a)Stalpi de intindere sau stalpi de sustinere dimensionati pentru cleme cu retinerea
conductorului;
b) Sectiunea conductorului de minim 35 mm2 pentru conductor ALOL;
c) Se interzice innadirea conductoarelor in deschidere, cu exceptia liniilor existente in
situatia in care deschiderea este delimitata de doi stalpi de sustinere;
d) Cleme de sustinere cu retinerea conductorului;
Conform normativului de proiectare LEA (Art. 164) „LEA cu inaltime peste 25 m care
traverseaza drumurile publice de interes national vor fi balizate, dupa cum urmeaza:
-conductoarele superioare din deschiderea de traversare, cu balizaj de zi;
-stalpii de traversare, cu balizaj de zi (vopsire alb/rosu), iar cand inaltimea lor
depaseste 45 m si cu balizaj de noapte.

3
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

Cap.3. Impactul constructiei drumului expres Craiova-Pitesti, lot 2, tronson 2 km


36+200 – km 57+550 asupra liniilor de 110 kV
Constructia drumului expres Craiova-Pitesti, lot 2, tronson 2 afecteaza LEA 110 kV
aflata in patrimoniul Distributie Energie Oltenia S.A.
Conditii
Nr. Zona de Stalp Unghiul de
Denumirea LEA 110 kV coexistenta
crt. impact existent intersectie
neindeplinite
km LEA 110 kV d.c. Gradiste – St. nr. 12/167 Tip stalp izolatie,
1. Icoana+Tevi 1, Gradiste – 66˚
47+100 Sn 110252 gabarit
Draganesti Olt
km LEA 110 kV d.c. Gradiste – St. nr. 12/12 Tip stalp ,
2. SRA1_IPC1,Gradiste – Aluminiu 66˚
47+120 Sn 110252 izolatie, gabarit
2_Tevi 2_IPA 2
km LEA 110 kV d.c. Gradiste – St. nr. 16/16 Tip stalp izolatie,
3. SRA1_IPC1,Gradiste – Aluminiu 46˚
47+980 Sn 110252 gabarit
2_Tevi 2_IPA 2
km LEA 110 kV d.c. Gradiste – St. nr. 16/163 Tip stalp izolatie,
4. Icoana+Tevi 1, Gradiste – 47˚
48+020 Sn 110252 gabarit
Draganesti Olt
km LEA 110 kV d.c. Gradiste – St. nr. 38/141 Tip stalp izolatie,
5. Icoana+Tevi 1, Gradiste – 44˚
51+280 SCS 1185 gabarit
Draganesti Olt
km LEA 110 kV s.c. Gradiste – St. nr. 41 Tip stalp izolatie,
6. 46˚
51+680 Icoana+Tevi 1 SCS 1165 gabarit

km LEA 110 kV d.c. Milcov – St. nr. 15/15 Tip stalp izolatie,
7. 45˚
51+740 Cateana, Milcov – CHE Ipotesti Sn 110252 gabarit

Km LEA 110 kV s.c. Gradiste – St. nr. 66 SCS Tip stalp izolatie,
8 74˚
54+980 Icoana+Tevi 1 1165 gabarit

Pentru reglementarea situatiei se propune montarea urmatorilor stalpi dupa cum


rezulta in tabelul de mai jos:
Distanta de la
Conditii
Nr. Zona de Stalp marginea
Denumirea LEA 110 kV coexistenta
crt. impact nou stalpului pana la
realizate
axul autostrazii
Km LEA 110 kV d.c. Gradiste – St. nr. 12/12
1. SRA1_IPC1,Gradiste – 62,1 m
47+120 ICn 110263 nou
Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2
km LEA 110 kV d.c. Gradiste – St. nr. 12bis/12bis
2. SRA1_IPC1,Gradiste – 54,5 m
47+120 ICn 110263 nou
Aluminiu 2_Tevi 2_IPA2
Km LEA 110 kV d.c. Gradiste – St. nr. 12/167
3. Icoana+Tevi 1, Gradiste – 59,8 m
47+100 ICn110253 nou
Draganesti Olt
Km LEA 110 kV d.c. Gradiste – St. nr. 12 bis/167 bis
4. Icoana+Tevi 1, Gradiste – 54 m
47+100 ICn110253 nou Conditiile de
Draganesti Olt
5. km LEA 110 kV d.c. Gradiste – St. nr. 16 bis/16 bis 52,7 m siguranta si

4
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

47+980 SRA1_IPC1,Gradiste – ICn 110263 nou protectie marita


Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2 impuse prin art.
km LEA 110 kV d.c. Gradiste – St. nr. 16bis/163bis 115 si tabelul 18
6. Icoana+Tevi 1, Gradiste – 52,6 m din NTE
48+020 ICn 110263 nou
Draganesti Olt
003/04/00;
Km LEA 110 kV d.c. Gradiste – St. nr. 37/142 * la pozitia unde
7. Icoana+Tevi 1, Gradiste – 55,7 m
51+280 ICn 110263 nou conditia de unghi
Draganesti Olt
nu este indeplinit
km LEA 110 kV d.c. Gradiste – St. nr. 37bis/142bis
8. Icoana+Tevi 1, Gradiste – 52,5 m este necesar
51+280 ICn 110263 nou obtinere derogare
Draganesti Olt
km LEA 110 kV s.c. Gradiste – St. nr. 41
9. 57,5 m
51+680 Icoana+Tevi 1 ICn 110113 nou

km LEA 110 kV s.c. Gradiste – St. nr. 40 bis


10. 52,8 m
51+680 Icoana+Tevi 1 ICn 110113 nou

km LEA 110 kV d.c. Milcov – St. nr. 15/15


11. Cateana, Milcov – CHE 51,5 m
51+740 ICn 110263 nou
Ipotesti
Km LEA 110 kV d.c. Milcov – St. nr. 15 bis/15bis
12. Cateana, Milcov – CHE 52,9 m
51+740 ICn 110263 nou
Ipotesti
Km LEA 110 kV s.c. Gradiste – St. nr. 65
13. Icoana+Tevi 1 51,8 m
54+980 ICn 110113 nou

Km LEA 110 kV s.c. Gradiste – St. nr. 65 bis


14. 51,2 m
54+980 Icoana+Tevi 1 ICn 110113 nou

Distanta din axul Conditii


Nr. Zona de Stalp
Denumirea LEA 110 kV LEA pana la limita coexistenta
crt. impact existent
amprizei drumului realizate
Conditiile de
LEA 110 kV d.c. Gradiste – siguranta si
Km St nr. 25/154 ICn
1. Icoana+Tevi 1, Gradiste – 18,6 m protectie marita
49+180 110263
Draganesti Olt impuse prin art.
115 si tabelul 18
din NTE 003/04/00;
LEA 110 kV d.c. Gradiste – -necesar obtinere
Km St nr. 26/153
2. Icoana+Tevi 1, Gradiste – 39,2 m derogare pentru
49+440 ICn 110263
Draganesti Olt distanta de
apropiere
Conform tabelului nr. 26.a. din NTE003/04/00 notatiile sunt: D – distanţa de la axul
LEA la limita amprizei drumului; D a – distanţa de apropiere egală cu înălţimea celui mai înalt
stâlp din zona de apropiere, plus 3 m; H st - inaltime stalp;

5
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

Cap.4.Descrierea lucrarilor
4.1.Descrierea solutiei de realizare a coexistentei
4.1.1. LEA 110 kV d.c. Gradiste-Icoana+Tevi 1, Gradiste – Draganesti Olt (km 47+100)
Drumul expres Craiova-Pitesti, Lot, tronson 2 intersecteaza LEA 110 kV d.c. Gradiste
– Icoana+Tevi 1, Gradiste-Draganesti Olt la km 47+100 in deschiderea cuprinsa intre stalpii
nr.11/168 si nr. 12/167 sub un unghi de cca. 66° (conditie care este respectata conform
prevederilor NTE 003/04/00 unde unghiul trebuie sa fie de minim 60˚).
Se vor realiza urmatoarele lucrari:
 se vor monta doi stalpi de intindere tip ICn 110263 la o distanta de 59.8 metri fata
de axul drumului expres si respectiv 54,5 m fata de axul drumului expres, conform
planului de situatie proiectat (plansa nr. 02);
Din calculul tractiunilor orizontale, a sagetilor de montaj si de gabarit pentru
deschiderea dintre stalpii 12/167 si 12bis/167bis este prezentata in anexa 2 si rezulta
gabaritul de 17.17 m fata de platforma drumului.
Stalpii noi nr. 12/167 – nr.12bis/167bis vor fi echipati cu lanturi duble de intindere cu
izolatoare compozite, zona III de poluare la traversarea drumului, iar spre stalpii nr. 11/168 si
nr. 13/166 cu lanturi simple de intindere cu izolatoare compozite, zona III de poluare.
Clemele de intindere vor fi tip TPDfc 240/40 mm2.
La baza stalpilor 12/167 si 12bis/167bis proiectati se vor realiza prize de legare la
pamant noi cu Rp≤4Ω.
Intre stalpii noi se vor monta conductoare active noi AL-OL 240/40 mm2.
Se va inlocui conductorul de protectie OL-AL 95 mm2 cu conductor de protectie nou
OL-AL 95 mm2 in deschiderile din noul panou format, cuprins intre stalpii de intindere 12/167-
12bis/167bis.
Se vor baliza de zi stalpii nr. 12/167 si 12bis/167bis prin vopsirea in tronsoane de
culori alb-rosu, iar pe conductorul de protectie OL-AL 95mm2 montat in deschiderea
traversarii peste autostrada se vor monta balize sferice.

4.1.2.Lucrari de constructii/montaj
Se vor efectua urmatoarele lucrari:
 executie fundatii turnate la stalpii noi 12/167 si 12bis/167bis;
 executie prize de punere la pamant la bornele 12/167 si 12bis/167bis;
 compactarea si nivelarea terenului in jurul fundatiilor;
 ancorarea conductoarelor active OL-AL 240/40 mm2 si a conductorului de protectie
OL-AL 95 mm2;
 demontarea lanturilor de izolatoare de pe stalpii 12/167;
 demontarea conductoarelor active si de protectie intre bornele ancorate;
 demontarea stalp existent nr. 12/167;
 ridicarea stalpilor de intindere noi ICn110263 la bornele nr. 12/167-12bis/167bis;
 montarea lanturilor duble de intindere la stalpii 12/167-12bis/167bis in deschiderea
ce va traversa autostrada;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 12/167 spre st. 11/168;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 12bis/167bis spre 13/166;
6
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

 montarea conductoarelor active noi OL-Al 240/40 mm2 intre stalpii 12/167-
12bis/167bis
 executarea cordoanelor de legatura la stalpii de intindere nou montati;
 demontarea ancorelor;
 montarea conductorului de protectie nou OL-Zn 95 mm2 intre stalpii 12/167-
12bis/167bis;
 balizarea de zi a stalpilor de traversare nr. 12/167-12bis/167bis;
 montarea pe conductorul de protectie OL-Zn 95 mm2 intre stalpii 12/167-
12bis/167bis (la traversarea autostrazii) balize sferice;

4.1.3. LEA 110 kV d.c. Gradiste – SRA1_IPC2,Gradiste – Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2 (km 47+120)
Drumul expres Craiova-Pitesti, Lot, tronson 2 intersecteaza LEA 110 kV d.c. Gradiste
– SRA1_IPC1,Gradiste – Aluminiu 2_Tevi 2__IPA 2 la km 47+120 in deschiderea cuprinsa
intre stalpii nr.11/11 si nr. 12/12 sub un unghi de cca. 66° (conditie care este respectata
conform prevederilor NTE 003/04/00 unde unghiul trebuie sa fie de minim 60˚).
Se vor realiza urmatoarele lucrari:
 se vor monta doi stalpi de intindere tip ICn 110263 la o distanta de 54.5 metri fata
de axul drumului expres si respectiv 62.1 m fata de axul drumului expres, conform
planului de situatie proiectat (plansa nr. 2);
Din calculul tractiunilor orizontale, a sagetilor de montaj si de gabarit pentru
deschiderea dintre stalpii noi 12/12 si 12bis/12bis este prezentata in anexa 3 si rezulta
gabaritul de 17.84 m fata de platforma drumului.
Stalpii noi nr. 12/12 – nr.12bis/12bis vor fi echipati cu lanturi duble de intindere cu
izolatoare compozite, zona III de poluare la traversarea drumului, iar spre stalpii nr. 11/11 si
nr. 13/13 cu lanturi simple de intindere cu izolatoare compozite, zona III de poluare. Clemele
de intindere vor fi tip TPDfc 240/40 mm2.
La baza stalpilor 12/12 si 12bis/12bis proiectati se vor realiza prize de legare la
pamant noi cu Rp≤4Ω.
Intre stalpii noi se vor monta conductoare active noi AL-OL 240/40 mm2.
Se va inlocui conductorul de protectie clasic OL-AL 95 mm2 cu conductor de protectie
nou OL-AL 95 mm2 in deschiderile din noul panou format, cuprins intre stalpii de intindere
12/12-12bis/12bis.
Se vor baliza de zi stalpii nr. 12/12 si 12bis/12bis prin vopsirea in tronsoane de culori
alb-rosu, iar pe conductorul de protectie OL-AL 95 mm2 montat in deschiderea traversarii
peste autostrada se vor monta balize sferice.

4.1.4.Lucrari de constructii/montaj
Se vor efectua urmatoarele lucrari:
 executie fundatii turnate la stalpii noi 12/12 si 12bis/12bis;
 executie prize de punere la pamant la bornele 12/12 si 12bis/12bis;
 compactarea si nivelarea terenului in jurul fundatiilor;
 ancorarea conductoarelor active OL-AL 240/40 mm2 si a conductorului de protectie
OL-AL 95 mm2;
7
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

 demontarea lanturilor de izolatoare de pe stalpul 12/12;


 demontarea conductoarelor active si de protectie intre bornele ancorate;
 demontarea stalp existent nr. 12/12;
 ridicarea stalpilor de intindere noi ICn110263 la bornele nr. 12/12 si 12bis/12bis;
 montarea lanturilor duble de intindere la stalpii 12/12 si 12bis/12bis in deschiderea
ce va traversa autostrada;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 12/12 spre st. 11/11;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 12bis/12bis spre 13/13;
 montarea conductoarelor active noi OL-AL 240/40 mm2 intre stalpii 12/12 si
12bis/12bis;
 executarea cordoanelor de legatura la stalpii de intindere nou montati;
 demontarea ancorelor;
 montarea conductorului de protectie nou OL-AL 95 mm2 intre stalpii 12/12 si
12bis/12bis;
 balizarea de zi a stalpilor de traversare nr. 12/12 si 12bis/12bis;
 montarea pe conductorul de protectie OL-AL 95 mm2 intre stalpii 12/12 si
12bis/12bis (la traversarea autostrazii) balize sferice;

4.1.5. LEA 110 kV d.c. Gradiste – SRA1_IPC2, Gradiste – Aluminiu 2_Tevi 2__IPA 2 (47+980)
Drumul expres Craiova-Pitesti, Lot, tronson 2 intersecteaza LEA 110 kV d.c. Gradiste
– SRA1_IPC1,Gradiste – Aluminiu 2_Tevi 2__IPA 2 la km 47+980 in deschiderea cuprinsa
intre stalpii nr. 16bis/16bis si nr. 17/17 sub un unghi de cca. 46° (conditie care nu este
respectata conform prevederilor NTE 003/04/00 unde unghiul trebuie sa fie de minim 60˚).
Avand in vedere ca Normativul pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica
cu tensiuni peste 1000V, NTE 003/04/00 permite traversarea la unghiuri mai mici de 60˚ cu
acordul organelor in administrarea carora se gaseste drumul (Tabelul 26.a – Traversari si
apropieri fata de drumuri situate in afara localitatilor”) se va obtine acordul CNAIR pentru
aprobarea unghiului de 46˚ traversare a viitorului drum expres.
Se vor realiza urmatoarele lucrari:
 se va monta un stalp de intindere tip ICn 110263 la o distanta de 52.7 metri fata de
axul drumului expres, conform planului de situatie proiectat (plansa nr. 03);
Din calculul tractiunilor orizontale, a sagetilor de montaj si de gabarit pentru
deschiderea dintre stalpul nou 16bis/16bis si stalpul existent 17/17 este prezentata in anexa
4 si rezulta gabaritul de 10.14 m fata de platforma drumului.
Stalpul nou nr. 16bis/16bis si stalpul existent – nr.17/17 vor fi echipati cu lanturi duble
de intindere cu izolatoare compozite, zona III de poluare la traversarea drumului, iar spre
stalpii nr. 16/16 si nr. 18/18 cu lanturi simple de intindere cu izolatoare compozite, zona III de
poluare. Clemele de intindere vor fi tip TPDfc 240/40 mm2.
La baza stalpilor 16bis/16bis si 17/17 se vor realiza prize de legare la pamant noi cu
Rp≤4Ω.
Intre stalpii noi se vor monta conductoare active noi AL-OL 240/40 mm2.

8
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

Se va inlocui conductorul de protectie clasic OL-AL 95 mm2 cu conductor de protectie


nou OL-AL 95 mm2 in deschiderile din noul panou format, cuprins intre stalpii de intindere
16bis/12bis-17/17.
Se vor baliza de zi stalpii nr. 16bis/16bis si 17/17 prin vopsirea in tronsoane de culori
alb-rosu, iar pe conductorul de protectie Ol-AL 95 mm2 montat in deschiderea traversarii
peste autostrada se vor monta balize sferice.

4.1.6.Lucrari de constructii/montaj
Se vor efectua urmatoarele lucrari:
 executie fundatie turnata la stalpul nou 16bis/16bis;
 executie prize de punere la pamant la bornele 16bis/16bis si 17/17;
 compactarea si nivelarea terenului in jurul fundatiilor;
 ancorarea conductoarelor active OL-AL 240/40 mm2 si a conductorului de protectie
OL-AL 95 mm2;
 demontarea lanturilor de izolatoare de pe stalpul 17/17;
 demontarea conductoarelor active si de protectie intre bornele ancorate;
 ridicarea stalpului de intindere nou ICn110263 la borna nr. 16bis/16bis;
 montarea lanturilor duble de intindere la stalpii 16bis/16bis si 17/17 in deschiderea
ce va traversa autostrada;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 16bis/16bis spre st. 16/16;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 17/17 spre 18/18;
 montarea conductoarelor active noi OL-AL 240/40 mm2 intre stalpii 16bis/16bis si
17/17;
 executarea cordoanelor de legatura la stalpii de intindere nou montati;
 demontarea ancorelor;
 montarea conductorului de protectie nou OL-AL 95 mm2 intre stalpii 16bis/16bis si
17/17;
 balizarea de zi a stalpilor de traversare nr. 16bis/16bis si 17/17;
 montarea pe conductorul de protectie OL-AL 95 mm2 intre stalpii 16bis/16bis si
17/17 (la traversarea autostrazii) balize sferice;

4.1.7. LEA 110 kV d.c. Gradiste-Icoana+Tevi 1, Gradiste-Draganesti Olt (km 48+020)


Drumul expres Craiova-Pitesti, Lot, tronson 2 intersecteaza LEA 110 kV d.c. Gradiste
– Icoana+Tevi 1, Gradiste – Draganesti Olt la km 48+020 in deschiderea cuprinsa intre stalpii
nr. 16/163 si nr. 17/162 sub un unghi de cca. 46° (conditie care nu este respectata conform
prevederilor NTE 003/04/00 unde unghiul trebuie sa fie de minim 60˚).
Avand in vedere ca Normativul pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica
cu tensiuni peste 1000V, NTE 003/04/00 permite traversarea la unghiuri mai mici de 60˚ cu
acordul organelor in administrarea carora se gaseste drumul (Tabelul 26.a – Traversari si
apropieri fata de drumuri situate in afara localitatilor”) se va obtine acordul CNAIR pentru
aprobarea unghiului de 46˚ traversare a viitorului drum expres.
Se vor realiza urmatoarele lucrari:

9
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

 se va monta un stalp de intindere tip ICn 110263 la o distanta de 52.6 metri fata de
axul drumului expres, conform planului de situatie proiectat (plansa nr. 03);
Din calculul tractiunilor orizontale, a sagetilor de montaj si de gabarit pentru
deschiderea dintre stalpul nou 16bis/163bis si stalpul existent 17/162 este prezentata in
anexa 5 si rezulta gabaritul de 12.51 m fata de platforma drumului.
Stalpul nou nr. 16bis/163bis si stalpul existent – nr.17/162 vor fi echipati cu lanturi
duble de intindere cu izolatoare compozite, zona III de poluare la traversarea drumului, iar
spre stalpii nr. 16/163 si nr. 18/161 cu lanturi simple de intindere cu izolatoare compozite,
zona III de poluare. Clemele de intindere vor fi tip TPDfc 240/40 mm2.
La baza stalpilor 16bis/163bis si nr. 17/162 se vor realiza prize de legare la pamant
noi cu Rp≤4Ω.
Intre stalpii noi se vor monta conductoare active noi AL-OL 240/40 mm2.
Se va inlocui conductorul de protectie clasic OL-AL 95 mm2 cu conductor de protectie
nou OL-AL 95 mm2 in deschiderile din noul panou format, cuprins intre stalpii de intindere
16bis/163bis-17/162.
Se vor baliza de zi stalpii nr. 16bis/163bis si 17/162 prin vopsirea in tronsoane de
culori alb-rosu, iar pe conductorul de protectie OL-AL 95 mm2 montat in deschiderea
traversarii peste autostrada se vor monta balize sferice.

4.1.8.Lucrari de constructii/montaj
Se vor efectua urmatoarele lucrari:
 executie fundatie turnata la stalpul nou 16bis/163bis;
 executie prize de punere la pamant la bornele 16bis/163bis si 17/162;
 compactarea si nivelarea terenului in jurul fundatiilor;
 ancorarea conductoarelor active OL-AL 240/40 mm2 si a conductorului de protectie
OL-AL 95 mm2;
 demontarea lanturilor de izolatoare de pe stalpul 17/162;
 demontarea conductoarelor active si de protectie intre bornele ancorate;
 ridicarea stalpului de intindere nou ICn110263 la borna nr. 16bis/163bis;
 montarea lanturilor duble de intindere la stalpii 16bis/163bis si 17/162 in
deschiderea ce va traversa autostrada;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 16bis/163bis spre st. 16/163;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 17/162 spre 18/161;
 montarea conductoarelor active noi OL-Al 240/40 mm2 intre stalpii 16bis/163bis si
17/162;
 executarea cordoanelor de legatura la stalpii de intindere nou montati;
 demontarea ancorelor;
 montarea conductorului de protectie nou OL-AL 95 mm2 intre stalpii 16bis/163bis si
17/162;
 balizarea de zi a stalpilor de traversare nr. 16bis/163bis si 17/162;
 montarea pe conductorul de protectie OL-AL 95 mm2 intre stalpii 16bis/163bis si
17/162 (la traversarea autostrazii) balize sferice;
10
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

4.1.9. LEA 110 kV d.c. Gradiste-Icoana+Tevi 1, Gradiste-Draganesti Olt (km 49+180-49+440)


Drumul expres Craiova-Pitesti, Lot, tronson 2 se apropie de LEA 110 kV d.c. Gradiste
– Icoana+Tevi 1, Gradiste – Draganesti Olt in zona cuprinsa intre km 49+180 si km 49+440 in
deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 si nr. 26/153 la o distanta de 18,6 metri respectiv 39,2
metri, distante masurate din axul LEA pana la limita amprizei drumului (conditie care nu este
respectata in cazul stalpului de intindere nr. 25/154 conform prevederilor NTE 003/04/00
unde distanta minina de apropiere trebuie sa fie mai mare sau egala cu inaltimea stalpului +
3 metri).
Avand in vedere ca Normativul pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica
cu tensiuni peste 1000V, NTE 003/04/00 permite cu acordul organelor in administrarea
carora se gaseste drumul micsorarea distantei de apropiere (Tabelul 26.a – Traversari si
apropieri fata de drumuri situate in afara localitatilor”) se va obtine acordul CNAIR pentru
acceptarea distantei de apropiere de 18,6 metri fata viitorul drum expres.
Se vor realiza urmatoarele lucrari:
Stalpii nr. 25/154 si nr.26/153 se vor echipa cu lanturi duble de intindere cu izolatoare
compozite, zona III de poluare, iar spre stalpii nr. 24/155 si nr. 27/152 cu lanturi simple de
intindere cu izolatoare compozite, zona III de poluare. Clemele de intindere vor fi tip TPDfc
240/40 mm2. (plansa 04)
La baza stalpilor 25/154 si nr. 26/153 se vor realiza prize de legare la pamant noi cu
Rp≤4Ω. Intre stalpii 25/154 si nr. 26/153 se vor monta conductoare active noi AL-OL 240/40
mm2.
Se va inlocui conductorul de protectie clasic OL-AL 95 mm2 cu conductor de protectie
nou OL-AL 95 mm2 in deschiderea din panoul cuprins intre stalpii de intindere 25/154 si nr.
26/153. Se vor baliza de zi stalpii nr. 25/154 si 26/153 prin vopsirea in tronsoane de culori
alb-rosu.

4.1.10.Lucrari de constructii/montaj
Se vor efectua urmatoarele lucrari:
 executie prize de punere la pamant la bornele 25/154 si nr. 26/153;
 compactarea si nivelarea terenului in jurul fundatiilor;
 ancorarea conductoarelor active OL-AL 240/40 mm2 si a conductorului de protectie
OL-AL 95 mm2;
 demontarea lanturilor de izolatoare de pe stalpii 25/154 si nr. 26/153;
 demontarea conductoarelor active si de protectie intre bornele ancorate;
 montarea lanturilor duble de intindere la stalpii 25/154 si nr. 26/153;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 25/154 spre st. 24/155;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 26/153 spre st. 27/152;
 montarea conductoarelor active noi OL-AL 240/40 mm2 intre stalpii 25/154 si nr.
26/153;
 executarea cordoanelor de legatura la stalpii de intindere;
 demontarea ancorelor;
 montarea conductorului de protectie nou OL-AL 95 mm2 intre stalpii 25/154 si nr.
26/153;
11
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

 balizarea de zi a stalpilor 25/154 si nr. 26/153;


 montarea pe conductorul de protectie OL-AL 95 mm2 intre stalpii 25/154 si nr.
26/153 (la traversarea autostrazii) balize sferice;

4.1.11. LEA 110 kV d.c. Gradiste-Icoana+Tevi 1, Gradiste-Draganesti Olt (km 51+280)


Drumul expres Craiova-Pitesti, Lot, tronson 2 intersecteaza LEA 110 kV d.c. Gradiste
– Icoana+Tevi 1, Gradiste – Draganesti Olt la km 51+280 in deschiderea cuprinsa intre stalpii
nr. 37/142 si nr. 37/141 sub un unghi de cca. 44° (conditie care nu este respectata conform
prevederilor NTE 003/04/00 unde unghiul trebuie sa fie de minim 60˚).
Avand in vedere ca Normativul pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica
cu tensiuni peste 1000V, NTE 003/04/00 permite traversarea la unghiuri mai mici de 60˚ cu
acordul organelor in administrarea carora se gaseste drumul (Tabelul 26.a – Traversari si
apropieri fata de drumuri situate in afara localitatilor”) se va obtine acordul CNAIR pentru
aprobarea unghiului de 44˚ traversare a viitorului drum expres.
Se vor realiza urmatoarele lucrari:
 se vor monta doi stalpi de intindere tip ICn 110263 la o distanta de 54.9 metri fata
de axul drumului expres, respectiv 52,5 metri fata de axul drumului conform planului
de situatie proiectat (plansa nr. 05);
Din calculul tractiunilor orizontale, a sagetilor de montaj si de gabarit pentru
deschiderea dintre stalpul nou 37/142 si stalpul nou 37bis/142bis este prezentata in anexa 6
si rezulta gabaritul de 8.61 m fata de platforma drumului.
Stalpul nou nr. 37/142 si stalpul nou nr.37bis/142bis vor fi echipati cu lanturi duble de
intindere cu izolatoare compozite, zona III de poluare la traversarea drumului, iar spre stalpii
nr. 36/143 si nr. 38/141 cu lanturi simple de intindere cu izolatoare compozite, zona III de
poluare. Clemele de intindere vor fi tip TPDfc 240/40 mm2.
La baza stalpilor 37/142 si nr. 37bis/142bis se vor realiza prize de legare la pamant
noi cu Rp≤4Ω.
Intre stalpii noi se vor monta conductoare active noi AL-OL 240/40 mm2.
Se va inlocui conductorul de protectie clasic OL-AL 95 mm2 cu conductor de protectie
nou OL-AL 95 mm2 in deschiderile din noul panou format, cuprins intre stalpii de intindere
37/142 si nr. 37bis/142bis.
Se vor baliza de zi stalpii nr. 37/142 si nr. 37bis/142bis prin vopsirea in tronsoane de
culori alb-rosu, iar pe conductorul de protectie OL-AL 95 mm2 montat in deschiderea
traversarii peste autostrada se vor monta balize sferice.

4.1.12.Lucrari de constructii/montaj
Se vor efectua urmatoarele lucrari:
 executie fundatii turnate la stalpii noi 37/142 si nr. 37bis/142bis;
 executie prize de punere la pamant la bornele 37/142 si nr. 37bis/142bis;
 compactarea si nivelarea terenului in jurul fundatiilor;
 ancorarea conductoarelor active OL-AL 240/40 mm2 si a conductorului de protectie
OLZn 95 mm2;
 demontarea lanturilor de izolatoare de pe stalpul 37/142;
12
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

 demontare console la stalpul 37/142;


 demontare stalp SCS nr. 37/142;
 demontarea conductoarelor active si de protectie intre bornele ancorate;
 ridicarea stalpilor de intindere noi ICn110263 la borna nr. 37/142 si 37bis/142bis;
 montarea lanturilor duble de intindere la stalpii 37/142 si 37bis/142bis in
deschiderea ce va traversa autostrada;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 37/142 spre st. 36/143;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 37bis/142 spre 38/141;
 montarea conductoarelor active noi OL-Al 240/40 mm2 intre stalpii 37/142 si
37bis/142bis;
 executarea cordoanelor de legatura la stalpii de intindere nou montati;
 demontarea ancorelor;
 montarea conductorului de protectie nou OL-Zn 95 mm2 intre stalpii 37/142 si
37bis/142bis;
 balizarea de zi a stalpilor de traversare nr. 37/142 si 37bis/142bis;
 montarea pe conductorul de protectie OL-Zn 95 mm2 intre stalpii 37/142 si
37bis/142bis (la traversarea autostrazii) balize sferice;

4.1.13. LEA 110 kV s.c. Gradiste-Icoana+Tevi 1 (km 51+680)


Drumul expres Craiova-Pitesti, Lot, tronson 2 intersecteaza LEA 110 kV s.c. Gradiste
– Icoana+Tevi 1, Gradiste – Draganesti Olt la km 51+680 in deschiderea cuprinsa intre stalpii
nr. 40bis si nr. 41 sub un unghi de cca. 44° (conditie care nu este respectata conform
prevederilor NTE 003/04/00 unde unghiul trebuie sa fie de minim 60˚).
Avand in vedere ca Normativul pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica
cu tensiuni peste 1000V, NTE 003/04/00 permite traversarea la unghiuri mai mici de 60˚ cu
acordul organelor in administrarea carora se gaseste drumul (Tabelul 26.a – Traversari si
apropieri fata de drumuri situate in afara localitatilor”) se va obtine acordul CNAIR pentru
aprobarea unghiului de 44˚ traversare a viitorului drum expres.
Se vor realiza urmatoarele lucrari:
 se vor monta doi stalpi de intindere tip ICn 110113 la o distanta de 52.8 metri fata
de axul drumului expres, respectiv 57,5 metri fata de axul drumului conform planului
de situatie proiectat (plansa nr. 06);
Din calculul tractiunilor orizontale, a sagetilor de montaj si de gabarit pentru
deschiderea dintre stalpul nou 40bis si stalpul nou 41 este prezentata in anexa 7 si rezulta
gabaritul de 8.08 m fata de platforma drumului.
Stalpul nou nr. 40bis si stalpul nou nr. 41 vor fi echipati cu lanturi duble de intindere cu
izolatoare compozite, zona III de poluare la traversarea drumului, iar spre stalpii nr. 40 si nr.
42 cu lanturi simple de intindere cu izolatoare compozite, zona III de poluare. Clemele de
intindere vor fi tip TPDfc 240/40 mm2.
La baza stalpilor 40bis si nr. 41 se vor realiza prize de legare la pamant noi cu Rp≤4Ω.
Intre stalpii noi se vor monta conductoare active noi AL-OL 240/40 mm2.

13
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

Se va inlocui conductorul de protectie clasic OL-AL 70 mm2 cu conductor de protectie


nou OL-AL 95 mm2 in deschiderile din noul panou format, cuprins intre stalpii de intindere
40bis si nr. 41.
Se vor baliza de zi stalpii 40bis si nr. 41 prin vopsirea in tronsoane de culori alb-rosu,
iar pe conductorul de protectie Ol-AL 95 mm2 montat in deschiderea traversarii peste
autostrada se vor monta balize sferice.

4.1.14.Lucrari de constructii/montaj
Se vor efectua urmatoarele lucrari:
 executie fundatii turnate la stalpii noi 40bis si nr. 41;
 executie prize de punere la pamant la bornele 40bis si nr. 41;
 compactarea si nivelarea terenului in jurul fundatiilor;
 ancorarea conductoarelor active OL-AL 240/40 mm2 si a conductorului de protectie
OL-AL 70 mm2;
 demontarea lanturilor de izolatoare de pe stalpul 41;
 demontare console la stalpul 41;
 demontare stalp SCS nr. 41;
 demontarea conductoarelor active si de protectie intre bornele ancorate;
 ridicarea stalpilor de intindere noi ICn110113 la borna nr. 40bis si nr. 41;
 montarea lanturilor duble de intindere la stalpii 40bis si nr. 41 in deschiderea ce va
traversa autostrada;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 40bis spre st. 40;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 41 spre 42;
 montarea conductoarelor active noi OL-Al 240/40 mm2 intre stalpii 40bis si nr. 41;
 executarea cordoanelor de legatura la stalpii de intindere nou montati;
 demontarea ancorelor;
 montarea conductorului de protectie nou OL-AL 95 mm2 intre stalpii 40bis si nr. 41;
 balizarea de zi a stalpilor de traversare nr. 40bis si nr. 41;
 montarea pe conductorul de protectie OL-AL 95 mm2 intre stalpii 40bis si nr. 41 (la
traversarea autostrazii) balize sferice;

4.1.15. LEA 110 kV d.c. Milcov-Coteana, Milcov-CHE Ipotesti (km 51+740)


Drumul expres Craiova-Pitesti, Lot, tronson 2 intersecteaza LEA 110 kV d.c. Milcov-
Coteana, Milcov-CHE Ipotesti la km 51+740 in deschiderea cuprinsa intre stalpii nr. 15/15 si nr.
15bis/15bis sub un unghi de cca. 45° (conditie care nu este respectata conform prevederilor
NTE 003/04/00 unde unghiul trebuie sa fie de minim 60˚).
Avand in vedere ca Normativul pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica
cu tensiuni peste 1000V, NTE 003/04/00 permite traversarea la unghiuri mai mici de 60˚ cu
acordul organelor in administrarea carora se gaseste drumul (Tabelul 26.a – Traversari si
apropieri fata de drumuri situate in afara localitatilor”) se va obtine acordul CNAIR pentru
aprobarea unghiului de 45˚ traversare a viitorului drum expres.
Se vor realiza urmatoarele lucrari:
14
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

 se vor monta doi stalpi de intindere tip ICn 110263 la o distanta de 52.9 metri fata
de axul drumului expres, respectiv 51,5 metri fata de axul drumului conform planului
de situatie proiectat (plansa nr. 06);
Din calculul tractiunilor orizontale, a sagetilor de montaj si de gabarit pentru
deschiderea dintre stalpul nou 15/15 si stalpul nou 15bis/15bis este prezentata in anexa 8 si
rezulta gabaritul de 8.22 m fata de platforma drumului.
Stalpul nou nr. 15/15 si stalpul nou nr. 15bis/15bis vor fi echipati cu lanturi duble de
intindere cu izolatoare compozite, zona III de poluare la traversarea drumului, iar spre stalpii
nr. 14/14 si nr. 16/16 cu lanturi simple de intindere cu izolatoare compozite, zona III de
poluare. Clemele de intindere vor fi tip TPDfc 240/40 mm2.
La baza stalpilor 15/15 si nr. 15bis/15bis se vor realiza prize de legare la pamant noi
cu Rp≤4Ω.
Intre stalpii noi se vor monta conductoare active noi AL-OL 240/40 mm2.
Se va inlocui conductorul de protectie clasic OL-AL 95 mm2 cu conductor de protectie
nou OL-AL 95 mm2 in deschiderile din noul panou format, cuprins intre stalpii de intindere
15/15 si nr. 15bis/15bis.
Se vor baliza de zi stalpii 15/15 si nr. 15bis/15bis prin vopsirea in tronsoane de culori
alb-rosu, iar pe conductorul de protectie OL-AL 95 mm2 montat in deschiderea traversarii
peste autostrada se vor monta balize sferice.

4.1.16.Lucrari de constructii/montaj
Se vor efectua urmatoarele lucrari:
 executie fundatii turnate la stalpii noi 15/15 si nr. 15bis/15bis;
 executie prize de punere la pamant la bornele 15/15 si nr. 15bis/15bis;
 compactarea si nivelarea terenului in jurul fundatiilor;
 ancorarea conductoarelor active OL-AL 240/40 mm2 si a conductorului de protectie
OL-AL 95 mm2;
 demontarea lanturilor de izolatoare de pe stalpul 15/15;
 demontare stalp 15/15;
 demontarea conductoarelor active si de protectie intre bornele ancorate;
 ridicarea stalpilor de intindere noi ICn110113 la borna nr. 15/15 si nr. 15bis/15bis;
 montarea lanturilor duble de intindere la stalpii 15/15 si nr. 15bis/15bis in
deschiderea ce va traversa autostrada;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 15/15 spre st. 14;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 15bis/15bis spre st. 16/16;
 montarea conductoarelor active noi OL-AL 240/40 mm2 intre stalpii 15/15 si nr.
15bis/15bis;
 executarea cordoanelor de legatura la stalpii de intindere nou montati;
 demontarea ancorelor;
 montarea conductorului de protectie nou OL-AL 95 mm2 intre stalpii 15/15 si nr.
15bis/15bis;
 balizarea de zi a stalpilor de traversare nr. 15/15 si nr. 15bis/15bis;
15
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

 montarea pe conductorul de protectie OL-AL 95 mm2 intre stalpii 15/15 si nr.


15bis/15bis (la traversarea autostrazii) balize sferice;

4.1.17. LEA 110 kV s.c. Gradiste-Icoana+Tevi1 (km 54+980)


Drumul expres Craiova-Pitesti, Lot, tronson 2 intersecteaza LEA 110 kV s.c. Gradiste
Icoana+Tevi1 la km 54+980 in deschiderea cuprinsa intre stalpii nr. 65 si nr. 66 sub un unghi de
cca. 74° (conditie care este respectata conform prevederilor NTE 003/04/00 unde unghiul
trebuie sa fie de minim 60˚).
Se vor realiza urmatoarele lucrari:
 se vor monta doi stalpi de intindere tip ICn 110113 la o distanta de 51.8 metri fata
de axul drumului expres, respectiv 51,2 metri fata de axul drumului conform planului
de situatie proiectat (plansa nr. 07);
Din calculul tractiunilor orizontale, a sagetilor de montaj si de gabarit pentru
deschiderea dintre stalpul nou 65 si stalpul nou 65bis este prezentata in anexa 9 si rezulta
gabaritul de 8.14 m fata de platforma drumului.
Stalpul nou nr. 65 si stalpul nou nr. 65bis vor fi echipati cu lanturi duble de intindere cu
izolatoare compozite, zona III de poluare la traversarea drumului, iar spre stalpii nr. 64 si nr.
66 cu lanturi simple de intindere cu izolatoare compozite, zona III de poluare. Clemele de
intindere vor fi tip TPDfc 240/40 mm2.
La baza stalpilor 65 si nr. 65bis se vor realiza prize de legare la pamant noi cu Rp≤4Ω.
Intre stalpii noi se vor monta conductoare active noi AL-OL 240/40 mm2.
Se va pastra conductorul de protectie OPGW 50 mm2 si se vor realiza provizorate
pentru evitarea intreruperii comunicatiilor. Pe toata perioada lucrarilor de coexistenta
(demontare stalpi, demontare conductoare, demontare stalpi, realizare fundatii, montare
stalpi noi, montare conductoare active) pentru asigurarea continuitatii transmisiilor, fibra
optica va fi pozitionata la limita culoarului de protectie, pe stalpi de lemn amplasati din 50 in
50 de metri. Dupa montarea stalpilor si conductoarelor active fibra optica se va repozitiona
pe stalpii noi. Toate consturile aferente lucrarilor de provizorat sunt cuprinse in Devizul
General si vor fi evidentiate la urmatoarea faza de proiectare pe categorii de lucrari. Avand in
vedere lucrarile de provizorat prevazute nu este necesara montarea de OPGW nou si cutii de
jonctiune. Se vor baliza de zi stalpii 65 si nr. 65bis prin vopsirea in tronsoane de culori alb-
rosu, iar pe conductorul de protectie OPGW 50 mm2 repozitionat pe stalpii noi in deschiderea
traversarii peste autostrada se vor monta balize sferice.

4.1.18.Lucrari de constructii/montaj
Se vor efectua urmatoarele lucrari:
 executie fundatii turnate la stalpii noi 65 si nr. 65bis;
 executie prize de punere la pamant la bornele 65 si nr. 65bis;
 compactarea si nivelarea terenului in jurul fundatiilor;
 ancorarea conductoarelor active OL-AL 240/40 mm2 si a conductorului de protectie
OPGW 50 mm2;
 demontarea lanturilor de izolatoare de pe stalpul 65;
16
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

 demontare stalp 65;


 demontarea conductoarelor active si de protectie intre bornele ancorate;
 ridicarea stalpilor de intindere noi ICn110113 la borna nr. 65 si nr. 65bis;
 montarea lanturilor duble de intindere la stalpii 65 si nr. 65bis in deschiderea ce va
traversa autostrada;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 65 spre st. 64;
 montarea lanturilor simple de intindere la stalpul nr. 65bis spre st. 66;
 montarea conductoarelor active noi OL-Al 240/40 mm2 intre stalpii 65 si nr. 65bis;
 executarea cordoanelor de legatura la stalpii de intindere nou montati;
 demontarea ancorelor;
 repozitionarea conductorului de protectie OPGW 50 mm2 pe stalpii 65 si nr. 65bis;
 balizarea de zi a stalpilor de traversare nr. 65 si nr. 65bis;
 montarea pe conductorul de protectie OPGW 50 mm2 intre stalpii 65 si nr. 65bis (la
traversarea autostrazii) balize sferice;

Cap.5.Situatia juridica a terenurilor ocupate


5.1.1.LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt
Stalpul nr. 12/167 este amplasat in afara culoarului de expropriere al drumului expres
Se va obtine expropriere suplimentara pentru suprafata necesara in vederea montarii
stalpului nou.
Stalpul nr. 12bis/167bis este amplasat in afara culoarului de expropriere al drumului
expres Se va obtine expropriere suplimentara pentru suprafata necesara in vederea montarii
stalpului nou.
5.1.2.LEA 110kV d.c. Gradiste-SRA1_IPC2, Gradiste – Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2
Stalpul nr. 12/12 este amplasat in afara culoarului de expropriere al drumului expres
Se va obtine expropriere suplimentara pentru suprafata necesara in vederea montarii
stalpului nou.
Stalpul nr. 12bis/12bis este amplasat in afara culoarului de expropriere al drumului
expres Se va obtine expropriere suplimentara pentru suprafata necesara in vederea montarii
stalpului nou.
5.1.3.LEA 110kV d.c. Gradiste-SRA1_IPC2, Gradiste – Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2
Stalpul nr. 16bis/16bis este amplasat in afara culoarului de expropriere al drumului
expres Se va obtine expropriere suplimentara pentru suprafata necesara in vederea montarii
stalpului nou.
5.1.4.LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt
Stalpul nr. 16bis/163bis este amplasat in afara culoarului de expropriere al drumului
expres Se va obtine expropriere suplimentara pentru suprafata necesara in vederea montarii
stalpului nou.
5.1.5.LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt
Stalpul nr. 37/142 este amplasat in afara culoarului de expropriere al drumului expres
Se va obtine expropriere suplimentara pentru suprafata necesara in vederea montarii
stalpului nou.
Stalpul nr. 37bis/142bis este amplasat in afara culoarului de expropriere al drumului
expres Se va obtine expropriere suplimentara pentru suprafata necesara in vederea montarii
stalpului nou.
5.1.6.LEA 110kV s.c. Gradiste – Icoana+Tevi1
17
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

Stalpul nr. 40bis este amplasat in afara culoarului de expropriere al drumului expres
Se va obtine expropriere suplimentara pentru suprafata necesara in vederea montarii
stalpului nou.
Stalpul nr. 41 este amplasat in afara culoarului de expropriere al drumului expres Se
va obtine expropriere suplimentara pentru suprafata necesara in vederea montarii stalpului
nou.

5.1.7.LEA 110kV d.c. Milcov-CHE Ipotesti, Milcov-Coteana


Stalpul nr. 15/15 este amplasat in afara culoarului de expropriere al drumului expres
Se va obtine expropriere suplimentara pentru suprafata necesara in vederea montarii
stalpului nou.
Stalpul nr. 15bis/15bis este amplasat in afara culoarului de expropriere al drumului
expres Se va obtine expropriere suplimentara pentru suprafata necesara in vederea montarii
stalpului nou.
5.1.8.LEA 110kV s.c. Gradiste-Icoana+Tevi 1
Stalpul nr. 65 este amplasat in afara culoarului de expropriere al drumului expres Se
va obtine expropriere suplimentara pentru suprafata necesara in vederea montarii stalpului
nou.
Stalpul nr. 65 este amplasat in interiorul culoarului de expropriere al drumului expres si
nu este necesara expropriere suplimentara pentru suprafata necesara in vederea montarii
stalpului nou.
NOTA: Exproprierea suprafetelor de teren suplimetare pentru stalpii mentionati mai
sus cad in sarcina beneficiarului direct CNAIR si vor fi facute de catre antreprenorul
general.

5.2.Suprafete de teren ocupate


A. Suprafete de teren ocupate definitiv
Dimensiuni
Suprafata
Teren definitiv Numar stalp Tip stalp Lungime
Latime [m] [m2]
[m]
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (47+100)
Fundatie stalp LEA 12/167 ICn 110263 5 metri 3,5 metri 17,5
Fundatie stalp LEA 12bis/167bis ICn 110263 5 metri 3,5 metri 17,5
LEA 110kV d.c. Gradiste-SRA1_IPC2, Gradiste – Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2 (km 47+120)
Fundatie stalp LEA 12/12 ICn 110263 5 metri 3,5 metri 17,5
Fundatie stalp LEA 12bis/12bis ICn 110263 5 metri 3,5 metri 17,5
LEA 110kV d.c. Gradiste-SRA1_IPC2, Gradiste – Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2 (km 47+980)
Fundatie stalp LEA 16bis/16bis ICn 110263 5 metri 3,5 metri 17,5
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (48+020)
Fundatie stalp LEA 16bis/163bis ICn 110263 5 metri 3,5 metri 17,5
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (51+280)
Fundatie stalp LEA 37/142 ICn 110263 5 metri 3,5 metri 17,5
Fundatie stalp LEA 37bis/142bis ICn 110263 5 metri 3,5 metri 17,5
LEA 110kV s.c. Gradiste – Icoana+Tevi1 (51+680)
Fundatie stalp LEA 40bis ICn 110113 4 metri 3 metri 12
Fundatie stalp LEA 41 ICn 110113 4 metri 3 metri 12
LEA 110kV d.c. Milcov-Coteana, Milcov-CHE Ipotesti (51+740)
18
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

Fundatie stalp LEA 15/15 ICn 110263 5 metri 3,5 metri 17,5
Fundatie stalp LEA 15bis/15bis ICn 110263 5 metri 3,5 metri 17,5
LEA 110kV s.c. Gradiste – Icoana+Tevi1 (54+980)
Fundatie stalp LEA 65 ICn 110113 4 metri 3 metri 12
Total suprafete de teren ocupate definitiv 211

B. Suprafete de teren ocupate temporar pentru platforme stalpi

Dimensiuni
Suprafata
Teren definitiv Numar stalp Tip stalp Lungime
Latime [m] [m2]
[m]
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (47+100)
Platforma stalp LEA 12/167 ICn 110263 30 metri 18 metri 540
Platforma stalp LEA 12bis/167bis ICn 110263 30 metri 18 metri 540
LEA 110kV d.c. Gradiste-SRA1_IPC2, Gradiste – Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2 (km 47+120)
Platforma stalp LEA 12/12 ICn 110263 30 metri 18 metri 540
Platforma stalp LEA 12bis/12bis ICn 110263 30 metri 18 metri 540
LEA 110kV d.c. Gradiste-SRA1_IPC2, Gradiste – Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2 (km 47+980)
Platforma stalp LEA 16bis/16bis ICn 110263 30 metri 18 metri 540
Platforma stalp LEA 17/17 ICn 110263 50 metri 15 metri 750
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (48+020)
Platforma stalp LEA 16bis/163bis ICn 110263 30 metri 18 metri 540
Platforma stalp LEA 17/162 ICn 110263 50 metri 15 metri 750
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (49+180 - 49+440)
Platforma stalp LEA 12/154 ICn 110263 50 metri 15 metri 750
Platforma stalp LEA 26/153 ICn 110263 50 metri 15 metri 750
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (51+280)
Platforma stalp LEA 37/142 ICn 110263 30 metri 18 metri 540
Platforma stalp LEA 37bis/142bis ICn 110263 30 metri 18 metri 540
LEA 110kV s.c. Gradiste – Icoana+Tevi1 (51+680)
Platforma stalp LEA 40bis ICn 110113 30 metri 16 metri 480
Platforma stalp LEA 41 ICn 110113 30 metri 16 metri 480
LEA 110kV d.c. Milcov-Coteana, Milcov-CHE Ipotesti (51+740)
Platforma stalp LEA 15/15 ICn 110263 30 metri 18 metri 540
Platforma stalp LEA 15bis/15bis ICn 110263 30 metri 18 metri 540
LEA 110kV s.c. Gradiste – Icoana+Tevi1 (54+980)
Platforma stalp LEA 65 ICn 110113 30 metri 16 metri 480
Platforma stalp LEA 65 bis ICn 110113 30 metri 16 metri 480
Total suprafete de teren ocupate temporar pentru platforme stalpi 10320

19
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

C. Suprafete de teren ocupate temporar pentru tragere conductoare la sageata


Nr. Numar Suprafata
Denumire line
crt. suprafata [m2]
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – S1 637
1.
Draganesti Olt (47+100) S2 894
LEA 110kV d.c. Gradiste-SRA1_IPC2, Gradiste – Aluminiu S3 662
2.
2_Tevi 2_IPA 2 (km 47+120) S4 815
S5 435
LEA 110kV d.c. Gradiste-SRA1_IPC2, Gradiste – Aluminiu
3. S6 83
2_Tevi 2_IPA 2 (km 47+980)
S7 35
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – S8 527
4.
Draganesti Olt (48+020) S9 81
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste –
5. S10 777
Draganesti Olt (49+180 - 49+440)
S11 476
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – S12 157
6.
Draganesti Olt (51+280) S13 127
S14 157
S15 193
S16 116
7. LEA 110kV s.c. Gradiste – Icoana+Tevi1 (51+680)
S17 153
S17A 753
S18 315
S19 123
8. LEA 110kV d.c. Milcov-Coteana, Milcov-CHE Ipotesti (51+740)
S20 124
S20A 626
S21 625
9. LEA 110kV s.c. Gradiste – Icoana+Tevi1 (54+980) S22 48
S23 403
Total suprafete de teren ocupate temporar pentru tragere
9342
conductoare la sageata

Incadrarea terenurilor care vor fi afectate sunt in categoria de folosinta teren agricol.
Pentru determinarea valorilor privind despagubirile temporare a fost considerata cultura de
rapita cu o productie de 5 tone/hectar. In conformitate cu hotararea publicata de Consiliul
Judetean Olt nr. 216 din 20.12.2019 pretul mediu pentru cultura de rapita a fost considerat de
1,28 lei/kg.

D.Despaguburi suprafete de teren ocupate temporar pentru platforme montaj stalpi


Nr. Crt.

Suprafata
Tip Pret cultura Cantitate productie Despagubiri
Numar stalp ocupata
cultura [lei/kg] [t] [lei]
temporar
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (47+100)
1. 12/167 1080 m2 Rapita 1,28 lei/kg 1,62 tone 2.074 lei
2
2. 12bis/167bis 1080 m Rapita 1,28 lei/kg 1,62 tone 2.074 lei
20
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

LEA 110kV d.c. Gradiste-SRA1_IPC2, Gradiste – Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2 (km 47+120)
3. 12/12 1080 m2 Rapita 1,28 lei/kg 1,62 tone 2.074 lei
2
4. 12bis/12bis 1080 m Rapita 1,28 lei/kg 1,62 tone 2.074 lei
LEA 110kV d.c. Gradiste-SRA1_IPC2, Gradiste – Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2 (km 47+980)
5. 16bis/16bis 1080 m2 Rapita 1,28 lei/kg 1,62 tone 2.074 lei
2
6. 17/17 1500 m Rapita 1,28 lei/kg 2,25 tone 2.880 lei
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (48+020)
7. 16bis/163bis 1080 m2 Rapita 1,28 lei/kg 1,62 tone 2.074 lei
8. 17/162 1500 m2 Rapita 1,28 lei/kg 2,25 tone 2.880 lei
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (49+180 - 49+440)
9. 12/154 1500 m2 Rapita 1,28 lei/kg 2,25 tone 2.880 lei
2
10. 26/153 1500 m Rapita 1,28 lei/kg 2,25 tone 2.880 lei
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (51+280)
11. 37/142 1080 m2 Rapita 1,28 lei/kg 1,62 tone 2.074 lei
2
12. 37bis/142bis 1080 m Rapita 1,28 lei/kg 1,62 tone 2.074 lei
LEA 110kV s.c. Gradiste – Icoana+Tevi1 (51+680)
13. 40bis 960 m2 Rapita 1,28 lei/kg 1,44 tone 1.843 lei
14. 41 960 m2 Rapita 1,28 lei/kg 1,44 tone 1.843 lei
LEA 110kV d.c. Milcov-Coteana, Milcov-CHE Ipotesti (51+740)
15. 15/15 1080 m2 Rapita 1,28 lei/kg 1,62 tone 2.074 lei
16. 15bis/15bis 1080 m2 Rapita 1,28 lei/kg 1,62 tone 2.074 lei
LEA 110kV s.c. Gradiste – Icoana+Tevi1 (54+980)
17. 65 960 m2 Rapita 1,28 lei/kg 1,44 tone 1.843 lei
2
18. 65 bis 960 m Rapita 1,28 lei/kg 1,44 tone 1.843 lei
Total despaguburi suprafete de teren ocupate temporar pentru platforme
39.629 lei
montaj stalpi

E. Despagubiri suprafete de teren ocupate temporar pentru tragere conductoare la


sageata

Cantitate
Nr. crt.

Numar Suprafata Tip Pret cultura Despagubiri


productie
suprafata [m2] cultura [lei/kg] [lei]
[t]
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (47+100)
S1 1274 Rapita 1,28 lei/kg 1,91 tone 2.446 lei
1.
S2 1788 Rapita 1,28 lei/kg 2,68 tone 3.433 lei
LEA 110kV d.c. Gradiste-SRA1_IPC2, Gradiste – Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2 (km 47+120)
S3 1324 Rapita 1,28 lei/kg 1,99 tone 2.542 lei
2.
S4 1630 Rapita 1,28 lei/kg 2,45 tone 3.130 lei
LEA 110kV d.c. Gradiste-SRA1_IPC2, Gradiste – Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2 (km 47+980)
S5 870 Rapita 1,28 lei/kg 1,31 tone 1.670 lei
3. S6 166 Rapita 1,28 lei/kg 0,25 tone 319 lei
S7 70 Rapita 1,28 lei/kg 0,11 tone 134 lei
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (48+020)
4. S8 1054 Rapita 1,28 lei/kg 1,58 tone 2.024 lei
21
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

S9 162 Rapita 1,28 lei/kg 0,24 tone 311 lei


LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (49+180 - 49+440)
5. S10 1554 Rapita 1,28 lei/kg 2,33 tone 2.984 lei
LEA 110kV d.c. Gradiste – Icoana+Tevi1, Gradiste – Draganesti Olt (51+280)
S11 952 Rapita 1,28 lei/kg 1,43 tone 1.828 lei
S12 314 Rapita 1,28 lei/kg 0,47 tone 603 lei
6.
S13 254 Rapita 1,28 lei/kg 0,38 tone 488 lei
S14 314 Rapita 1,28 lei/kg 0.47 tone 603 lei
LEA 110kV s.c. Gradiste – Icoana+Tevi1 (51+680)
S15 386 Rapita 1,28 lei/kg 0,58 tone 741 lei
S16 232 Rapita 1,28 lei/kg 0,35 tone 445 lei
7.
S17 306 Rapita 1,28 lei/kg 0,46 tone 588 lei
S17A 1506 Rapita 1,28 lei/kg 2,26 tone 2.892 lei
LEA 110kV d.c. Milcov-Coteana, Milcov-CHE Ipotesti (51+740)
S18 630 Rapita 1,28 lei/kg 0,95 tone 1.210 lei
S19 246 Rapita 1,28 lei/kg 0,37 tone 472 lei
8.
S20 248 Rapita 1,28 lei/kg 0,37 tone 476 lei
S20A 1252 Rapita 1,28 lei/kg 1,88 tone 2.404 lei
LEA 110kV s.c. Gradiste – Icoana+Tevi1 (54+980)
S21 1250 Rapita 1,28 lei/kg 1,88 tone 2.400 lei
9. S22 96 Rapita 1,28 lei/kg 0,14 tone 184 lei
S23 806 Rapita 1,28 lei/kg 1,21 tone 1.548 lei
Total despagubiri suprafete de teren ocupate temporar pentru tragere
35.837 lei
conductoare la sageata

F. Total despagubiri platforme stalpi + culoar tragere la sageata

Total despaguburi suprafete de teren ocupate temporar pentru platforme


1. 39.629 lei
montaj stalpi (Tabel D)
Total despagubiri suprafete de teren ocupate temporar pentru tragere
2. 35.837 lei
conductoare la sageata (Tabel E)

3. Total despaguburi (Tabel D + Tabel E) 75.502 lei


Nota: Suma totala este cuprinsa in devizul general la capitolul 3.2.
Durata in care suprafetele de teren sunt ocupate temporar pentru efectuarea lucrarilor
va fi de 60 de zile.

Cap.6.Masuri de securitate si sanatate in munca


6.1.Reglementari legate de securitatea muncii, aplicabile
 H.G. 1169/2011 - privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.
355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
 Legea 319/2006 – legea securitatii si sanatatii in munca;
 H.G. nr. 1425/2006 - pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor legii nr. 319/2006;

22
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

 HG nr. 955/2010 - pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de


aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate
prin HG nr. 1425/2006;
 HG nr. 300/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru
santiere temporare sau mobile;
 Legea nr. 123/2012 – legea energiei electrice si a gazelor naturale;
 Legea nr. 346/2002 - privind asigurarea pentru accidente de munca si boli
profesionale, republicata in 2009;
 Hotărârea nr. 1514/2003 privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente
electrice de joasă tensiune;
 Hotărârea nr. 409/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe
piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune;
 HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sanatate la locul de munca;
 HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucrari, in special de
afectiuni dorsolombare;
 HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;
 Hotărârea nr. 520/2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare
la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
 HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
 Ordinul nr. 45/2016 privind aprobarea regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice;
 Norme specifice de securitatea muncii pentru prepararea, transportul, turnarea
betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat
 3RE-Ip41–1992–Norme de proiectare si exploatare privind protectia impotriva
influentelor datorate apropierilor de liniile aeriene;
 Norma generală de apărare împotriva incendiilor din 28.02.2007;
 Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente
capacităților energetice - revizia I din 09.03.2007;
 Hotărârea nr. 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006;
 Hotărârea nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă
pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența
agenților chimici, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006
privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau

23
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

mutageni la locul de muncă și a Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind


supravegherea sănătății lucrătorilor;
 Hotărârea nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate
și/sau de sănătate la locul de muncă;
 Hotărârea nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare
la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;
 Hotărârea nr. 1876/2005 privind cerințele minime de securitate și sănătate
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații;
 Hotărârea nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de
muncă;
 Hotărârea nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;

6.2.Cerinte de securitate a muncii pentru contractant


Contractantul trebuie sa fie posesorul unei licente ANRE, care sa-i dea dreptul sa
execute lucrari in SEN.
Contractantul trebuie sa dispuna de dotarea tehnica corespunzatoare complexitatii si
specificului lucrarilor pe care le va efectua, pentru a putea proba capacitatea de incadrare in
graficele de lucrari stabilite prin documentatiile tehnico-economice.

6.3.Cerinte de securitate a muncii pentru lucrari


Pentru desfasurarea lucrarilor intr-o zona de lucru care se pune la dispozitie
contractorului, se vor utiliza forme organizatorice de lucru potrivit normelor in vigoare,
adaptate situatiilor existente (cu retragerea din exploatare sau sub tensiune) sau conventie
intre partile semnatare, cu intocmirea documentelor legale corespunzatoare;
Pentru retragerea din exploatare a Liniilor Electrice Aeriene (LEA) se vor elabora
programe de retragere din exploatare a liniilor respective si la nevoie, pentru cazul
intersectarii cu alte retele, in colaborare cu sucursala de distributie a energie electrice sau
gestionarul retelelor in discutie.
In timpul lucrarilor, tot personalul participant la lucrari va fi dotat si va utiliza
neconditionat echipamente individuale de protectie (EIP) electroizolante verificate ori de cate
ori conditiile concrete de santier se impun.
Beneficiarul este legal indreptatit sa efectueze controale asupra modului de respectare
de catre personalul delegat a normelor de securitate a muncii si dupa caz sa aplice masuri
pentru evitarea accidentarii oricaror persoane participante la procesul muncii indiferent de
apartenenta, mergand pana la scoaterea formatiilor de lucru din instalatiile RET.

6.4.Plan de sanatate si securitate in munca


Conform HGR 300/2006 care stabileste cerintele minime de securitate si sanatate in
munca pentru santierele temporare sau mobile, inainte de deschiderea santierului, trebuie sa
fie stabilit un plan de securitate si sanatate. Planul de securitate si sanatate este un
document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea prevenirii
24
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

riscurilor care pot aparea în timpul desfasurarii activitatilor pe santier. Conform Art. 12, Planul
de securitate si sanatate trebuie sa fie redactat inca din faza de elaborare a proiectului si
trebuie tinut la zi pe toata durata efectuarii lucrarilor.
Planul de securitate si sanatate trebuie sa faca parte din proiectul lucrarii si sa fie
adaptat continutului acestuia cu urmatoarele specificatii:
a) sa precizeze cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier;
b) sa specifice riscurile care pot aparea;
c) sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea
riscurilor;
d) sa contina masuri specifice privind lucrarile care se incadreaza in una sau mai
multe categorii cuprinse in anexa nr. 2 din hotararea 300/2006.
Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie completat si adaptat in functie de
evolutia santierului si de durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru. Planul de
securitate si sanatate trebuie sa se afle in permanenta pe santier pentru a putea fi consultat,
la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate
si sanatate in munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul
securitatii si sanatatii.
Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie armonizat cu planul de securitate
si sanatate al santierului.
Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie actualizat ori de cate ori este
cazul. Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate si sanatate trebuie sa se afle in
permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca,
inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in munca sau de
reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor.
Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie pastrat de catre antreprenor timp
de 5 ani de la data receptiei finale a lucrarii.

Cap.7.Masuri pentru protectia mediului


7.1.Legislatie de mediu
Cele mai importante reglementari interne în domeniul protectiei mediului sunt
urmatoarele:
 Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
195/2005 privind protecția mediului;
 Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului;
 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea
listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
 SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu - Cerinte cu ghid de
utilizare;
 SR EN ISO 14004:2005 - Sisteme de management de mediu - Ghid pentru
principiile, sistemele si tehnicile de aplicare;
25
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

 Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase


pe teritoriul României;
 Legea nr. 293/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
93/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru
mediu;
 Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea
listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
 OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si
repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, modificata
si completata prin OUG nr. 15/2009;
 Criteriul de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la
depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de
deșeuri din 12.02.2005;
 Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor
preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri
acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri;
 Hotărârea nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri și programe;
 Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
 Ordinul nr. 1364/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor;
 Legea nr. 465/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile;
 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor actualizata si republicata in Monitorul
Oficial al României;
 Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor

7.2.Masuri de protectia mediului


In toate fazele de conceptie, proiectare, executie si exploatare, pe toata perioada de
existenta a instalatiei, se vor urmari identificarea aspectelor semnificative de mediu, respectiv
identificarea, evaluarea, limitarea sau eliminarea impactului negativ al instalatiilor asupra
mediului.
In toate fazele proiectarii si executiei se vor urmari si respecta cerintele conform
standardului SR EN ISO 14001:2005 si conformarea cu cerintele legale si de reglementare
aplicabile in domeniul protectiei mediului.
La alegerea traseelor si amplasamentelor instalatiilor se respecta distanta fata de
obiective si asezari umane, lucrarile executandu-se cu respectarea prevederilor legale in
vigoare cu privire la distante, apropieri, coexistenta cu alte instalatii.
Executantul va transmite achizitorului Planul Calitatii pe categorii de instalatii si de
lucrari (control, verificari si inspectii), care sa trateze la fiecare etapa de executie a lucrarii si
aspectele de mediu asociate (prezentarea si tratarea detaliata a aspectelor de mediu
asociate fiecarei etape).
Produsele/echipamentele achizitionate vor avea inscris marcajul CS (usor lizibil) si vor
fi insotite de declaratia de conformitate a produsului (cerinta de calitate) si de Fisa Tehnica
26
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

se Securitate a Produsului (cerinta de mediu) pentru produsele ce contin substante


periculoase. Aceasta fisa trebuie sa contina toate informatiile reale disponibile, necesare
pentru a asigura protectia omului si a mediului inconjurator (de exemplu: caracteristici tehnice
ale produsului, continut, conditii specifice de utilizare, depozitare si modalitatea de
reciclare/eliminare, reguli de securitate a muncii, etc.).
Pe parcursul prestarii serviciilor/executarii lucrarii, executantul are obligatia:
 sa respecte prevederile cerintelor legale si de reglementare aplicabile privind
protectia mediului si de a lua toate masurile necesare si suficiente pentru
prevenirea producerii unei poluari a mediului pe santier si in afara acestuia, pentru a
evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau
private, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de
lucru.
 de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor sau caile de acces,
prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc
asezarile umane sau proprietatile aflate in posesia achizitorului.
 de a utiliza numai materiale si materii prime cu impact minim asupra mediului, slab
poluante, care sa genereze un impact negativ cat mai mic, pe perioada de utilizare,
iar dupa terminarea perioadei de viata, eliminarea produsului/echipamentului sa se
faca pe cat posibil cu un impact minim asupra mediului.
 de a asigura prin lucrarea proiectata conditii de siguranta si eficienta in toate fazele
ciclului de viata, pe toata perioada de existenta a instalatiei.
LEA 400kV datorita caracterului “public” si a impactului acestora asupra mediului
necesita o coexistenta armonioasa si sigura. In acest sens activitatea de proiectare a urmarit
urmatoarele:
 reducerea la minim a suprafetelor de teren ocupate temporar prin utilizarea unor
tehnologii moderne de executie;
 refacerea terenurilor afectate dupa terminarea lucrarilor si aducerea la stare initiala;
 reducerea impactului vizual prin diminuarea reflexiilor suprafetelor stalpilor realizate
prin utilizarea unei acoperiri aticorozive cu indice de reflexie scazut.

7.3.Protectia apelor si a ecosistemelor acvatice


Se vor avea in vedere urmatoarele masuri pentru protectia apelor si ecosistemelor
subacvatice:
 sa nu evacueze ape uzate direct in apele naturale si sa nu arunce in acestea nici un
fel de deseuri;
 sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea
apelor de suprafata
 sa nu deverseze in apele de suprafata, subterane si maritime ape uzate, menajere
si substante periculoase.
 sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor, in zonele umede si de
coasta deseuri de orice fel substante explozive, tensiune electrica, substante
periculoase.
27
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

In cazul modificarii LEA 400kV nu sunt necesare adoptarea de masuri speciale pentru
protectia apelor si ecosistemelor acvatice avand in vedere urmatoarele:
 in cazul saparii terenului, prepararii si turnarii betonului pentru fundatii poluarea este
inexistenta;
 specificul lucrarii nu presupune evacuarea de ape uzate care sa produca poluarea
apelor de suprafata neavand impact asupra acestora;
Aceste afirmatii se bazeaza pe faptul ca tehnologiile de executie practicate si
materialele de constructii utilizate nu au efect poluant asupra apelor.

7.4.Protectia aerului
Sursele de poluanti de aer in etapa de executie sunt reprezentati de noxele provenite
de la utilajele si mijloacele de transport folosite pe perioada lucrarilor.
In faza de executie a lucrarilor emisiile in aer vor fi urmatoarele:
 gazele de esapament de la mijloacele auto care transporta materii prime, materiale
si echipamente;
 emisiile de pulberi de pe caile de transport si de la decopertarea si nivelarea
terenurilor folosite.
Emisiile generate de motoarele cu ardere interna vor modifica nesemnificativ in zona
calitatea aerului pe o perioada scurta de timp. Se va face controlul starii tehnice a utilajelor si
mijloacelor auto care vor fi utilizate iar alimetarea acestora se ca face cu carburanti care sa
aiba continut redus de sulf. Emisiile de praf vro varia in functie de zi, de operatiile specifice,
conditiile meteorologice si calitatea drumului.
Pentru reducerea emisiilor de la mijloacele de transport se recomanda:
 deplasarea camioanelor pe drumurile de pamant sau balastate cu viteze maxim 30
km/h;
 achizitionarea carburantilor corespunzatori din puntc de vedere calitativ;
Monitorizarea privind emisiile de in aerul atmosferic nu este necesara.

7.5.Protectia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre


Solul va fi afectat in timpul executarii lucrarilor de constructii/montaj iar executantul va
lua toate masurile necesare pentru pentru protectia solului iar la finalizarea lucrarilor se va
face nivelarea si terasarea solului, aducandu-se terenul la starea initiala, cu refacerea
carosabilului, stratului vegetal, in zonele unde acestea au fost afectate (daca este cazul).
Suprafata terenului se va amenaja astfel incat sa se incadreze in relieful general inconjurator,
sa nu prezinte obstacole la scurgerea apelor si sa nu constituie locuri propice stagnarii lor.
Cheltuielile pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor au fost prevazute in
capitolul 1 al Devizului General aferent lucrarii.
Terenurile ocupate temporar vor fi afectate pe timpul realizarii invesititiei pentru
platformele de lucru aferente demontarii/montarii stalpilor, tragerea la sageata a
conductoarelor. Terenurile ocupate temporar (suprafetele platformelor de montaj, a

28
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

drumurilor de acces) vor fi redate in starea in care au fost preluate inainte de inceperea
lucrarilor de executie.
Se vor avea in vedere urmatoarele masuri pentru protectia solului, subsolului si a
ecosistemelor terestre:
 sa previna, pe baza reglementarilor in domeniu, deteriorarea calitatii mediului
geologic;
 sa asigure luarea masurilor de salubrizare a terenului;
 sa sesizeze autoritatile competente despre accidente sau activitati care afecteaza
ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre si in caz de
eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major;
 in cazul producerii unei poluari accidentale (scurgeri accidentale de ulei de
echipamente, etc) va efectua toate lucrarile necesare pentru inlaturarea cauzei
producerii poluarii si pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsa;
 sa depoziteze materiale necesare numai in locuri special amenajate marcate;

7.6.Protectia asezarilor umane


Se vor lua masuri de evitare a degradarii mediul natural sau amenajat, prin depozitari
necontrolate de deseuri de orice fel. Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor PE
106/2003, NTE 003/04/00, PE 155/92 si 2RE FT 35/2001, NTE 007/08/00 cu privire la
distante, apropieri, coexistenta cu alte instalatii.

7.7.Managementul deseurilor
Pe durata desfăşurării lucrărilor de modificare a LEA 400 kV vor fi generate deşeuri
tehnologice şi de ambalaje.

7.8.Deşeuri tehnologice
Deseurile rezultate pe perioada executiei lucrarilor sunt urmatoarele:
 Deşeuri metalice, rezultate din activitatea de montare si demontare a stâlpilor,
conductorilor, izolatorilor;
 Deşeuri de materiale de construcţie provenite de la materialele de construcţie
utilizate (beton);
 Deşeuri de la resturi de conductori;
 Deşeuri de materiale izolatoare;
 Deşeu inert rezultat de la săparea găurilor de fundare;

7.9.Deşeuri de ambalaje
Ambalaje refolosibile pe care executantul este obligat sa le elimine de pe
amplasamentul lucrarii conform legislatiei in vigoare sunt urmatoarele:
 paleţi din şipci lemn, provin de la ambalajele componentelor stâlpilor;
 tamburi din lemn, provin de la conductoare;
 lăzi din lemn, provin de la ambalajele armăturilor.

29
DEVIERE RETELE 110 kV PE TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM
EXPRES CRAIOVA-PITESTI
Studiu de solutie

Ambalaje valorificabile pe care executantul este obligat sa le eliminae de pe


amplasamentul lucrarii conform legislatiei in vigoare:
 deseuri de carton care provin de la ambalajele partilor componente ale laturilor de
izolatoare, cleme si elementele componente aferete prizelor de legare la pamant;
Pentru gestionarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri generate pe
perioada executiei lucrarilor executantul are urmatoarele obligatii:
 va respecta prevederile legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
 va respecta HGR 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
 pe durata transportului deseurile vor fi insotite de documente din care sa rezulte
detinatorul, destinatarul, tipurile de deseuri, locul de incarcare, locul de destinatie si
grautatea acestora.
Materialele valorificabile, refolosibile se vor preda beneficiarului lucrarii conform
procesului de predare-primire a acestora.

Sef Proiect Proiectant


ing. Andrei Dorcioman ing. Octavian Cosma

30
DEVIZ GENERAL
Anexa Nr. 7
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie 295/11/2019-"DEVIERE RETELE 110 kV PE
TRONSONUL 2, LOTUL 2, SITUAT IN JUD. OLT PENTRU EXECUTIE DRUM EXPRES CRAIOVA-PITESTI"

Conform H.G. nr. 907/ 29.11. 2016


Valoare Valoare cu
Nr. TVA
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (faraTVA) TVA
Crt.
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinere si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

0.00 0.00 0.00


1.4 Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obtinerii obiectivului de investitii


0.00 0.00 0.00
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obtinerii obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
31.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
Documentatii -suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
75,502.00 14,345.38 89,847.38
3.2 autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 247,831.24 47,087.94 294,919.18
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
0.00 0.00 0.00
investitii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor 13,620.09 2,587.82 16,207.91
/acordurilor / autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 4,500.00 855.00 5,355.00
de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 229,711.15 43,645.12 273,356.27
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnica 270,251.68 51,347.82 321,599.50
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 5,400.00 1,026.00 6,426.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de ctare Inspectoratul de Stat 0.00 0.00 0.00
in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 264,851.68 50,321.82 315,173.50
TOTAL CAPITOL 3 593,584.92 112,781.13 706,366.06
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 6,621,292.02 1,258,045.48 7,879,337.50
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj
0.00 0.00 0.00
4.4 si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 6,621,292.02 1,258,045.48 7,879,337.50
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 140,047.13 26,608.96 166,656.09
Comisioane,cote, taxe, costul creditului
0.00 0.00 0.00
5.2.1.Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 33,106.46 6,290.23 39,396.69
5.2.3.Cota aferenta ISC pentru cotrolul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 6,621.29 1,258.05 7,879.34
5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Contructorilor -CSC 33,106.46 6,290.23 39,396.69
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 67,212.92 12,770.45 79,983.38
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1,324,258.40 251,609.10 1,575,867.50
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 1,464,305.54 278,218.05 1,742,523.59
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 8,679,182.48 1,649,044.67 10,328,227.15
Din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 6,621,292.02 1,258,045.48 7,879,337.50

Intocmit,
ing. O. Cosma
1000 taxa avizare
+---------------------------------+
| Program CALMECO : 6.12.2019 |
+---------------------------------+

CONDUCTOR ACTIV : AL/OL-240/40 CONDITII METEOROLOGICE : Conform NTE 003/2004 zona meteo :B
------------------------------------------ ----------------------

Sectiunea reala conductor..........[mmp] : 276.10 Presiune vint nesimultan cu chiciura.....[daN/mp] : 42.000


Diametrul conductorului.............[mm] : 21.70 Presiune vint simultan cu chiciura.......[daN/mp] : 16.800
Masa conductorului negresat......[daN/m] : 0.9670 Grosimea stratului de chiciura...............[mm] : 22.000
Modulul de elasticitate........[daN/mmp] : 7547.8 Densitatea chiciurii....................[daN/dm3] : 0.750
Coeficient de dilatare termica.....[1/C] : 0.000018 Coeficient de rafala si neuniformitate vint.......: 1.600
Forta de rupere conductor..........[daN] : 8400.70
COEFICIENTII INCARCARILOR DE CALCUL PENTRU :
------------------------------------------

COEFICIENTII AERODINAMICI AI CONDUCTORULUI Greutatea proprie conductor................: 1.10


- la vint nesimultan cu chiciura : 1.10 Greutatea chiciurii pe conductor...........: 1.80
- la vint simultan cu chiciura : 1.20 Presiunea vintului in regim normal.........: 1.30
Presiunea vintului in regim de avarie......: 0.25

==============================================================================================
NORMATE DE CALCUL
I N C A R C A R I ------------------- -------------------
UNITARE SPECIFICE UNITARE SPECIFICE
----------------------------------------------------------------------------------------------
- daN/m daN/m.mmp daN/m daN/m.mmp
==============================================================================================
1. Din masa conductorului ........................ 0.9670 0.003502 1.0637 0.003853
2. Din chiciura .................................. 2.2652 0.008204 4.0774 0.014768
3. Din masa conductorului si chiciura ............ 3.2322 0.011707 5.1411 0.018621
4. Din presiunea vintului maxim .................. 1.6041 0.005810 2.0853 0.007553
5. Din presiunea vintului simultan cu chiciura ... 2.1192 0.007676 2.7550 0.009978
6. Din masa cond.si presiunea vintului maxim ..... 1.8730 0.006784 2.3409 0.008478
7. Din masa cond.cu chiciura simultan cu vint .... 3.8650 0.013999 5.8328 0.021126
----------------------------------------------------------------------------------------------
8. Din pres.vint la avarie simultan cu chiciura... 0.4075 0.001476 0.5298 0.001919
9. Din masa cond.cu chiciura si cu vint la avarie. 3.2578 0.011799 5.1684 0.018719
==============================================================================================
+---------------------------------+
| Program CALMECO : 25.11.2019 |
+---------------------------------+
LEA 110 Gradiste - Icoana+Tevi 1
Gradiste - Draganesti Olt
Km 47+100
ANEXA 2
NTE 003/2004 zona meteo :B Conductor activ : 1 x AL/OL-240/40

TRACTIUNI DE CALCUL [daN/mmp]


==============================================
| I M P U S E | R E A L E |
|--------+------+----------|------+----------|
| Starea | KP |Trac.clema| KP |Trac.clema|
|============================================|
| -30 | 0.44 | 12.5866 | 0.33 | 9.3729 |
| 15 | 0.18 | 5.1491 | 0.18 | 5.1491 |
|-5+ch+v | 0.67 | 19.1660 | 0.49 | 14.0539 |
==============================================
Dimensioneaza starea de la :Tmed

CARACTERISTICI PANOU
================================================================
STILPI DESCHIDEREA DENIVELAREA cosFI TRAC.ORIZ
[m] [m] [daN/mm2]
================================================================
12/167 12bis/167bis 129.70 1.91 0.9999 5.1388
================================================================
Deschiderea medie [m]: 128.99
Factor denivelare [-]: 1.00011
Tractiunea orizontala minima [daN/mm2]: 5.1388
Temperatura critica [grade]: 44.37

CALCULUL CONTRAGREUTATILOR
==============================================================================================================================================
Distanta Cota Unghiul Deschideri limitate de: Unghiul de inclinare
Stilp Tipul stilpului de la sol teren liniei --------------------------------- CONTRAGREUTATI lant sustinere fara
la cons.inf. stilp Vint Sarcini verticale contragreutati
------------------------------------------------------------------ -5+ch ---- tmin ---- tmed ----------------------------------------------
[m] [m] [g] [m] [m] [Kg] [grade min. sec.]
==============================================================================================================================================
12/167 ICn 110263-5.3B 15.00 160.18 200 64.5 49.9 25.4 - 0.00
12bis/167bis ICn 110263-5.3B 15.00 162.09 200 64.5 79.1 103.6 - 0.00
==============================================================================================================================================

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 12/167: ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 12/167 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 12/167 [daN]: 65.000

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 12bis/167bis: ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 12bis/167bis [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 168 [daN]: 65.000

- Lungimea totala conductor in panou [m]: 129.06


- Tractiunea in conductor in regim de avarie [daN/mm2]: 10.372
TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE MONTAJ [m]
==============================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 9.233 8.071 7.000 6.508 6.049 5.625 5.238 4.887 4.572 4.290 4.038 3.814 3.615 10.336 11.220
==============================================================================================================================================
12/167 129.7 12bis/167bis 1.91 0.788 0.901 1.039 1.118 1.202 1.293 1.389 1.488 1.591 1.696 1.801 1.907 2.013 2.104 2.272
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 128.99 0.788 0.901 1.039 1.117 1.202 1.293 1.388 1.488 1.591 1.695 1.801 1.907 2.012 2.104 2.271
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/167 129.7 12bis/168bis 1.91 0.806 0.922 1.063 1.143 1.230 1.323 1.421 1.523 1.628 1.735 1.843 1.951 2.059 2.119 2.285
==============================================================================================================================================

TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE GABARIT [m]


==============================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 5.703 4.951 4.341 4.083 3.855 3.651 3.469 3.306 3.161 3.029 2.911 2.803 2.705 8.377 9.303
==============================================================================================================================================
12/167 129.7 12bis/167bis 1.91 1.276 1.469 1.676 1.781 1.887 1.993 2.097 2.200 2.302 2.402 2.500 2.596 2.690 2.596 2.740
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 128.99 1.275 1.469 1.676 1.781 1.887 1.992 2.097 2.200 2.302 2.401 2.499 2.595 2.689 2.596 2.740
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/167 129.7 12bis/167bis 1.91 1.305 1.503 1.715 1.822 1.931 2.039 2.146 2.251 2.355 2.457 2.557 2.656 2.752 2.615 2.757
==============================================================================================================================================

VERIFICAREA GABARITELOR IN PUNCTELE SPECIALE ALE TRASEULUI


===================================================================================================================================
Nr.crt Deschiderea Deniv. Distanta punct fata Cota teren Inaltime punct Gabaritul Sageata
desch. Stilp Stilp H de stilpul din stinga a punctului fata de sol fata de punct cond.in punct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
===================================================================================================================================
1 12/167 129.7 12bis/167bis 1.91 67.00 154.75 1.50 17.17 2.75
===================================================================================================================================
Gabaritul s-a calculat fata de sageata maxima(aferenta starii de la +40C sau la -5+ch)
+---------------------------------+
| Program CALMECO : 27.11.2019 |
+---------------------------------+
LEA 110kV Gradiste - SRA1_IPC1
Gradiste - Aluminiu 2_Tevi 2__IPA 2
km 47+120
ANEXA 3
NTE 003/2004 zona meteo :B Conductor activ : 1 x AL/OL-240/40

TRACTIUNI DE CALCUL [daN/mmp]


==============================================
| I M P U S E | R E A L E |
|--------+------+----------|------+----------|
| Starea | KP |Trac.clema| KP |Trac.clema|
|============================================|
| -30 | 0.44 | 12.5866 | 0.32 | 9.2575 |
| 15 | 0.18 | 5.1491 | 0.18 | 5.1491 |
|-5+ch+v | 0.67 | 19.1660 | 0.50 | 14.2149 |
==============================================
Dimensioneaza starea de la :Tmed

CARACTERISTICI PANOU
==============================================================
STILPI DESCHIDEREA DENIVELAREA cosFI TRAC.ORIZ
[m] [m] [daN/mm2]
==============================================================
12/12 12bis/12bis 133.50 -1.41 0.9999 5.1451
==============================================================
Deschiderea medie [m]: 133.50
Factor denivelare [-]: 1.00006
Tractiunea orizontala minima [daN/mm2]: 5.1451
Temperatura critica [grade]: 44.80

CALCULUL CONTRAGREUTATILOR
===========================================================================================================================================
Distanta Cota Unghiul Deschideri limitate de: Unghiul de inclinare
Stilp Tipul stilpului de la sol teren liniei --------------------------------- CONTRAGREUTATI lant sustinere fara
la cons.inf. stilp Vint Sarcini verticale contragreutati
------------------------------------------------------------------ -5+ch ---- tmin ---- tmed ----------------------------------------------
[m] [m] [g] [m] [m] [Kg] [grade min. sec.]
===========================================================================================================================================
12/12 ICn 110263-5.3B 15.00 162.24 200 66.8 77.3 94.3 - 0.00
12bis/12bis ICn 110263-5.3B 15.00 160.83 200 66.8 56.2 39.2 - 0.00
===========================================================================================================================================

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 12 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 12 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 12 [daN]: 65.000

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 13 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 13 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 13 [daN]: 65.000

- Lungimea totala conductor in panou [m]: 133.56


- Tractiunea in conductor in regim de avarie [daN/mm2]: 10.462
TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE MONTAJ [m]
=============================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 9.114 7.973 6.928 6.451 6.006 5.597 5.223 4.885 4.581 4.309 4.066 3.849 3.655 10.425 11.334
=============================================================================================================================================
12/12 133.5 12bis/12bis -1.41 0.855 0.977 1.124 1.208 1.297 1.392 1.491 1.595 1.701 1.808 1.916 2.024 2.132 2.234 2.408
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 133.50 0.855 0.977 1.124 1.207 1.297 1.392 1.491 1.594 1.700 1.808 1.916 2.024 2.132 2.234 2.408
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/12 133.5 12bis/12bis -1.41 0.873 0.998 1.148 1.234 1.325 1.422 1.523 1.629 1.737 1.847 1.957 2.068 2.178 2.249 2.422
=============================================================================================================================================

TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE GABARIT [m]


=============================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 5.707 4.976 4.382 4.131 3.907 3.706 3.527 3.367 3.222 3.092 2.974 2.867 2.769 8.525 9.472
=============================================================================================================================================
12/12 133.5 12bis/12bis -1.41 1.365 1.566 1.778 1.886 1.994 2.102 2.209 2.314 2.418 2.520 2.620 2.718 2.815 2.732 2.883
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 133.50 1.365 1.565 1.778 1.886 1.994 2.102 2.209 2.314 2.418 2.520 2.620 2.718 2.814 2.732 2.882
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/12 133.5 12bis/12bis -1.41 1.394 1.599 1.816 1.927 2.037 2.147 2.256 2.364 2.470 2.574 2.676 2.777 2.875 2.751 2.899
=============================================================================================================================================

VERIFICAREA GABARITELOR IN PUNCTELE SPECIALE ALE TRASEULUI


=================================================================================================================================
Nr.crt Deschiderea Deniv. Distanta punct fata Cota teren Inaltime punct Gabaritul Sageata
desch. Stilp Stilp H de stilpul din stinga a punctului fata de sol fata de punct cond.in punct
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
=================================================================================================================================
1 12/12 133.5 12bis/12bis -1.41 70.60 154.29 1.50 17.84 2.87
=================================================================================================================================
Gabaritul s-a calculat fata de sageata maxima(aferenta starii de la +40C sau la -5+ch)
+---------------------------------+
| Program CALMECO : 25.11.2019 |
+---------------------------------+
LEA 110kV d.c. Gradiste - SRA1_IPC1
Gradiste - Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2
km 47+980
ANEXA 4
NTE 003/2004 zona meteo :B Conductor activ : 1 x AL/OL-240/40

TRACTIUNI DE CALCUL [daN/mmp]


==============================================
| I M P U S E | R E A L E |
|--------+------+----------|------+----------|
| Starea | KP |Trac.clema| KP |Trac.clema|
|============================================|
| -30 | 0.44 | 12.5866 | 0.32 | 9.0872 |
| 15 | 0.18 | 5.1491 | 0.18 | 5.1491 |
|-5+ch+v | 0.67 | 19.1660 | 0.51 | 14.4870 |
==============================================
Dimensioneaza starea de la :Tmed

CARACTERISTICI PANOU
===============================================================
STILPI DESCHIDEREA DENIVELAREA cosFI TRAC.ORIZ
[m] [m] [daN/mm2]
===============================================================
16bis/16bis 17/17 139.60 2.19 0.9999 5.1372
===============================================================
Deschiderea medie [m]: 139.59
Factor denivelare [-]: 1.00012
Tractiunea orizontala minima [daN/mm2]: 5.1372
Temperatura critica [grade]: 45.27

CALCULUL CONTRAGREUTATILOR
========================================================================================================================================
Distanta Cota Unghiul Deschideri limitate de: Unghiul de inclinare
Stilp Tipul stilpului de la sol teren liniei --------------------------------- CONTRAGREUTATI lant sustinere fara
la cons.inf. stilp Vint Sarcini verticale contragreutati
------------------------------------------------------------------ -5+ch ---- tmin ---- tmed -------------------------------------------
[m] [m] [g] [m] [m] [Kg] [grade min. sec.]
========================================================================================================================================
16bis/16bis ICn 110263-5.3B 15.00 159.75 200 69.8 54.0 29.8 - 0.00
17/17 ICn 110263-5.3B 15.00 161.94 200 69.8 85.6 109.8 - 0.00
========================================================================================================================================

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 16 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 16 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 16 [daN]: 65.000

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 17 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 17 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 17 [daN]: 65.000

- Lungimea totala conductor in panou [m]: 139.68


- Tractiunea in conductor in regim de avarie [daN/mm2]: 10.562
TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE MONTAJ [m]
===============================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 8.920 7.812 6.807 6.351 5.928 5.540 5.186 4.867 4.579 4.321 4.089 3.882 3.696 10.524 11.468
===============================================================================================================================================
16bis/16bis 139.6 17/17 2.19 0.955 1.090 1.251 1.341 1.437 1.538 1.643 1.751 1.861 1.972 2.083 2.195 2.305 2.420 2.603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 139.59 0.955 1.090 1.251 1.341 1.437 1.537 1.642 1.750 1.860 1.971 2.083 2.194 2.304 2.420 2.602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16bis/16bis 139.6 17/17 2.19 0.974 1.112 1.276 1.368 1.465 1.568 1.675 1.785 1.897 2.011 2.124 2.238 2.350 2.435 2.616
===============================================================================================================================================

TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE GABARIT [m]


===============================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 5.693 4.993 4.422 4.180 3.964 3.770 3.595 3.438 3.297 3.168 3.052 2.945 2.848 8.707 9.683
===============================================================================================================================================
16bis/16bis 139.6 17/17 2.19 1.496 1.706 1.926 2.038 2.149 2.260 2.370 2.478 2.585 2.690 2.793 2.894 2.993 2.925 3.084
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 139.59 1.496 1.706 1.926 2.037 2.149 2.260 2.369 2.478 2.584 2.689 2.792 2.893 2.992 2.925 3.083
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16bis/16bis 139.6 17/17 2.19 1.526 1.740 1.964 2.078 2.192 2.305 2.416 2.527 2.636 2.742 2.847 2.950 3.051 2.943 3.099
===============================================================================================================================================

VERIFICAREA GABARITELOR IN PUNCTELE SPECIALE ALE TRASEULUI


=================================================================================================================================
Nr.crt Deschiderea Deniv. Distanta punct fata Cota teren Inaltime punct Gabaritul Sageata
desch. Stilp Stilp H de stilpul din stinga a punctului fata de sol fata de punct cond.in punct
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
=================================================================================================================================
1 16bis/16bis 139.6 17/17 2.19 76.77 161.29 1.50 10.14 3.02
=================================================================================================================================
Gabaritul s-a calculat fata de sageata maxima(aferenta starii de la +40C sau la -5+ch)
+---------------------------------+
| Program CALMECO : 25.11.2019 |
+---------------------------------+
LEA 110kV d.c. Gradiste-Icoana+Tevi 1
Gradiste-Draganesti Olt
Km 48+020
ANEXA 5
NTE 003/2004 zona meteo :B Conductor activ : 1 x AL/OL-240/40

TRACTIUNI DE CALCUL [daN/mmp]


==============================================
| I M P U S E | R E A L E |
|--------+------+----------|------+----------|
| Starea | KP |Trac.clema| KP |Trac.clema|
|============================================|
| -30 | 0.44 | 12.5866 | 0.33 | 9.5208 |
| 15 | 0.18 | 5.1491 | 0.18 | 5.1491 |
|-5+ch+v | 0.67 | 19.1660 | 0.48 | 13.7992 |
==============================================
Dimensioneaza starea de la :Tmed

CARACTERISTICI PANOU
================================================================
STILPI DESCHIDEREA DENIVELAREA cosFI TRAC.ORIZ
[m] [m] [daN/mm2]
================================================================
16bis/163bis 17/162 123.66 -2.05 0.9999 5.1468
================================================================
Deschiderea medie [m]: 123.65
Factor denivelare [-]: 1.00014
Tractiunea orizontala minima [daN/mm2]: 5.1468
Temperatura critica [grade]: 43.94

CALCULUL CONTRAGREUTATILOR
========================================================================================================================================
Distanta Cota Unghiul Deschideri limitate de: Unghiul de inclinare
Stilp Tipul stilpului de la sol teren liniei --------------------------------- CONTRAGREUTATI lant sustinere fara
la cons.inf. stilp Vint Sarcini verticale contragreutati
------------------------------------------------------------------ -5+ch ---- tmin ---- tmed -------------------------------------------
[m] [m] [g] [m] [m] [Kg] [grade min. sec.]
========================================================================================================================================
16bis/163bis ICn 110263-5.3B 15.00 161.80 200 61.8 78.1 106.4 - 0.00
17/162 ICn 110263-5.3B 15.00 159.75 200 61.8 45.6 17.2 - 0.00
========================================================================================================================================

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 16 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 16 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 16 [daN]: 65.000

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 17 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 17 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 17 [daN]: 65.000

- Lungimea totala conductor in panou [m]: 123.72


- Tractiunea in conductor in regim de avarie [daN/mm2]: 10.279
TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE MONTAJ [m]
================================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 9.401 8.214 7.111 6.601 6.123 5.680 5.274 4.905 4.574 4.278 4.015 3.782 3.574 10.244 11.096
================================================================================================================================================
16bis/163bis 123.7 17/162 -2.05 0.711 0.814 0.940 1.013 1.092 1.177 1.267 1.363 1.461 1.562 1.665 1.768 1.870 1.951 2.111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 123.65 0.711 0.813 0.940 1.012 1.091 1.177 1.267 1.362 1.461 1.562 1.664 1.767 1.870 1.950 2.110
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16bis/163bis 123.7 17/162 -2.05 0.729 0.834 0.963 1.038 1.119 1.206 1.299 1.397 1.498 1.602 1.707 1.812 1.917 1.966 2.124
================================================================================================================================================

TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE GABARIT [m]


================================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H --------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 5.706 4.927 4.296 4.030 3.795 3.586 3.401 3.235 3.088 2.955 2.836 2.728 2.630 8.203 9.103
================================================================================================================================================
16bis/163bis 123.7 17/162 -2.05 1.171 1.357 1.556 1.659 1.761 1.864 1.966 2.066 2.165 2.263 2.358 2.452 2.543 2.437 2.574
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 123.65 1.171 1.356 1.556 1.658 1.761 1.864 1.965 2.066 2.165 2.262 2.357 2.451 2.542 2.436 2.573
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16bis/163bis 123.7 17/162 -2.05 1.201 1.391 1.595 1.700 1.806 1.911 2.015 2.118 2.220 2.319 2.417 2.513 2.607 2.455 2.590
================================================================================================================================================

VERIFICAREA GABARITELOR IN PUNCTELE SPECIALE ALE TRASEULUI


===================================================================================================================================
Nr.crt Deschiderea Deniv. Distanta punct fata Cota teren Inaltime punct Gabaritul Sageata
desch. Stilp Stilp H de stilpul din stinga a punctului fata de sol fata de punct cond.in punct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
===================================================================================================================================
1 16bis/163bis 123.7 17/162 -2.05 75.73 159.06 1.50 12.51 2.47
===================================================================================================================================
Gabaritul s-a calculat fata de sageata maxima(aferenta starii de la +40C sau la -5+ch)
+---------------------------------+
| Program CALMECO : 25.11.2019 |
+---------------------------------+
LEA 110kV d.c. Gradiste-Icoana+Tevi 1, Gradiste-Draganesti Olt
km 49+180 -> 49+440 (apropiere)
ANEXA 6
NTE 003/2004 zona meteo :B Conductor activ : 1 x AL/OL-240/40

TRACTIUNI DE CALCUL [daN/mmp]


==============================================
| I M P U S E | R E A L E |
|--------+------+----------|------+----------|
| Starea | KP |Trac.clema| KP |Trac.clema|
|============================================|
| -30 | 0.44 | 12.5866 | 0.24 | 6.8374 |
| 15 | 0.18 | 5.1491 | 0.18 | 5.1491 |
|-5+ch+v | 0.67 | 19.1660 | 0.62 | 17.7843 |
==============================================
Dimensioneaza starea de la :Tmed

CARACTERISTICI PANOU
==========================================================
STILPI DESCHIDEREA DENIVELAREA cosFI TRAC.ORIZ
[m] [m] [daN/mm2]
==========================================================
25/154 26/153 244.00 1.65 1.0000 5.1243
==========================================================
Deschiderea medie [m]: 244.00
Factor denivelare [-]: 1.00002
Tractiunea orizontala minima [daN/mm2]: 5.1243
Temperatura critica [grade]: 51.69

CALCULUL CONTRAGREUTATILOR
=======================================================================================================================================
Distanta Cota Unghiul Deschideri limitate de: Unghiul de inclinare
Stilp Tipul stilpului de la sol teren liniei --------------------------------- CONTRAGREUTATI lant sustinere fara
la cons.inf. stilp Vint Sarcini verticale contragreutati
------------------------------------------------------------------ -5+ch ---- tmin ---- tmed ------------------------------------------
[m] [m] [g] [m] [m] [Kg] [grade min. sec.]
=======================================================================================================================================
25/154 ICn 110263-5.3B 15.00 160.85 149 122.0 114.3 109.6 - 0.00
26/153 ICn 110263-5.3B 15.00 162.50 141 122.0 129.7 134.4 - 0.00
=======================================================================================================================================

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 25/154 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 25/154 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 25/154 [daN]: 65.000

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 26/153 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 26/153 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 26/153 [daN]: 65.000

- Lungimea totala conductor in panou [m]: 244.33


- Tractiunea in conductor in regim de avarie [daN/mm2]: 11.926
TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE MONTAJ [m]
============================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 6.418 5.944 5.536 5.354 5.185 5.028 4.882 4.745 4.617 4.497 4.385 4.280 4.181 11.869 13.278
============================================================================================================================================
25/154 244.0 26/153 1.65 4.055 4.379 4.702 4.862 5.020 5.177 5.333 5.487 5.639 5.789 5.938 6.084 6.228 6.559 6.871
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 244.00 4.055 4.379 4.701 4.861 5.020 5.177 5.333 5.487 5.639 5.789 5.937 6.084 6.228 6.558 6.871
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/154 244.0 26/153 1.65 4.081 4.407 4.732 4.893 5.052 5.211 5.367 5.522 5.675 5.826 5.975 6.123 6.268 6.571 6.882
============================================================================================================================================

TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE GABARIT [m]


============================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 5.280 4.963 4.688 4.564 4.448 4.339 4.236 4.140 4.049 3.963 3.881 3.804 3.731 10.869 12.256
============================================================================================================================================
25/154 244.0 26/153 1.65 4.930 5.245 5.553 5.704 5.854 6.001 6.147 6.290 6.432 6.572 6.710 6.846 6.980 7.163 7.446
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 244.00 4.930 5.245 5.553 5.704 5.853 6.001 6.146 6.290 6.432 6.571 6.709 6.846 6.980 7.163 7.446
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/154 244.0 26/153 1.65 4.962 5.279 5.589 5.741 5.891 6.039 6.186 6.330 6.473 6.614 6.752 6.889 7.025 7.177 7.458
==============================--============================================================================================================
Anexa 7.1
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 20 metri fata de stalpul 25/154
Faza T (vezi plansa nr. 12.2)

Date de intare Ipoteza I


Dp 18.40 a b c d P
Hp 14.50 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 20.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 1.99 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 1.99 1.61 1.16 17.24 12.89 21.52
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 2.01 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 2.01 1.56 1.26 17.14 12.94 21.48
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 2.06 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 2.06 1.45 1.46 16.94 13.05 21.38
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 2.11 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 2.11 1.33 1.63 16.77 13.17 21.32

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 1.42 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 1.42 1.28 0.60 17.80 13.22 22.17
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 1.48 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 1.48 1.09 0.99 17.41 13.41 21.97
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 1.52 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 1.52 1.00 1.14 17.26 13.50 21.91
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 1.56 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 1.56 0.92 1.26 17.14 13.58 21.86
Anexa 7.2
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 40 metri fata de stalpul 25/154
Faza T (vezi plansa nr. 12.3)

Date de intare Ipoteza I


Dp 20.40 a b c d P
Hp 14.50 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 40.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 3.62 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 3.62 2.94 2.12 18.28 11.56 21.63
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 3.65 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 3.65 2.85 2.29 18.11 11.65 21.54
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 3.75 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 3.75 2.63 2.66 17.74 11.87 21.34
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 3.84 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 3.84 2.43 2.98 17.42 12.07 21.20

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 2.58 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 2.58 2.34 1.09 19.31 12.16 22.82
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 2.69 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 2.69 1.99 1.81 18.59 12.51 22.41
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 2.76 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 2.76 1.82 2.08 18.32 12.68 22.28
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 2.85 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 2.85 1.68 2.30 18.10 12.82 22.18
Anexa 7.3
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 60 metri fata de stalpul 25/154
Faza T (vezi plansa nr. 12.4)

Date de intare Ipoteza I


Dp 22.30 a b c d P
Hp 14.50 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 60.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 4.90 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 4.90 3.97 2.86 19.44 10.53 22.11
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 4.94 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 4.94 3.85 3.09 19.21 10.65 21.96
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 5.07 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 5.07 3.56 3.60 18.70 10.94 21.66
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 5.20 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 5.20 3.28 4.03 18.27 11.22 21.44

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 3.49 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 3.49 3.17 1.48 20.82 11.33 23.70
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 3.64 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 3.64 2.69 2.45 19.85 11.81 23.10
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 3.74 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 3.74 2.47 2.81 19.49 12.03 22.90
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 3.85 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 3.85 2.27 3.11 19.19 12.23 22.75
Anexa 7.4
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 80 metri fata de stalpul 25/154
Faza T (vezi plansa nr. 12.5)

Date de intare Ipoteza I


Dp 24.20 a b c d P
Hp 14.50 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 80.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 5.82 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 5.82 4.72 3.40 20.80 9.78 22.98
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 5.87 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 5.87 4.58 3.68 20.52 9.92 22.79
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 6.02 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 6.02 4.23 4.28 19.92 10.27 22.41
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 6.18 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 6.18 3.90 4.78 19.42 10.60 22.12

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 4.15 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 4.15 3.76 1.76 22.44 10.74 24.88
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 4.33 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 4.33 3.20 2.91 21.29 11.30 24.10
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 4.45 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 4.45 2.93 3.34 20.86 11.57 23.85
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 4.58 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 4.58 2.70 3.70 20.50 11.80 23.65
Anexa 7.5
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 100 metri fata de stalpul 25/154
Faza T (vezi plansa nr. 12.6)

Date de intare Ipoteza I


Dp 25.80 a b c d P
Hp 14.50 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 100.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 6.39 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 6.39 5.18 3.73 22.07 9.32 23.95
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 6.45 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 6.45 5.03 4.04 21.76 9.47 23.74
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 6.61 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 6.61 4.65 4.70 21.10 9.85 23.29
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 6.78 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 6.78 4.28 5.25 20.55 10.22 22.95

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 4.56 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 4.56 4.13 1.93 23.87 10.37 26.02
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 4.75 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 4.75 3.51 3.20 22.60 10.99 25.13
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 4.88 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 4.88 3.22 3.67 22.13 11.28 24.84
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 5.03 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 5.03 2.96 4.06 21.74 11.54 24.61
Anexa 7.6
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 122 metri fata de stalpul 25/154 si stalpul 26/153 (mijlocul deschiderii)
Faza T (vezi plansa nr. 12.7)

Date de intare Ipoteza I


Dp 27.30 a b c d P
Hp 14.50 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 122.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 6.60 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 6.60 5.36 3.86 23.44 9.14 25.16
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 6.66 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 6.66 5.20 4.17 23.13 9.30 24.93
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 6.83 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 6.83 4.80 4.86 22.44 9.70 24.45
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 7.01 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 7.01 4.43 5.43 21.87 10.07 24.08

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 4.71 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 4.71 4.27 2.00 25.30 10.23 27.29
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 4.91 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 4.91 3.63 3.30 24.00 10.87 26.34
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 5.04 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 5.04 3.32 3.79 23.51 11.18 26.03
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 5.20 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 5.20 3.06 4.20 23.10 11.44 25.78
Anexa 8.1
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 20 metri fata de stalpul 25/154
Faza S (vezi plansa nr. 12.2)

Date de intare Ipoteza I


Dp 16.80 a b c d P
Hp 18.70 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 20.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 1.99 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 1.99 1.61 1.16 15.64 17.09 23.16
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 2.01 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 2.01 1.56 1.26 15.54 17.14 23.14
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 2.06 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 2.06 1.45 1.46 15.34 17.25 23.09
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 2.11 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 2.11 1.33 1.63 15.17 17.37 23.06

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 1.42 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 1.42 1.28 0.60 16.20 17.42 23.78
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 1.48 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 1.48 1.09 0.99 15.81 17.61 23.66
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 1.52 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 1.52 1.00 1.14 15.66 17.70 23.63
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 1.56 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 1.56 0.92 1.26 15.54 17.78 23.61
Anexa 8.2
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 40 metri fata de stalpul 25/154
Faza S (vezi plansa nr. 12.3)

Date de intare Ipoteza I


Dp 18.80 a b c d P
Hp 18.70 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 40.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 3.62 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 3.62 2.94 2.12 16.68 15.76 22.95
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 3.65 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 3.65 2.85 2.29 16.51 15.85 22.89
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 3.75 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 3.75 2.63 2.66 16.14 16.07 22.77
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 3.84 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 3.84 2.43 2.98 15.82 16.27 22.70

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 2.58 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 2.58 2.34 1.09 17.71 16.36 24.11
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 2.69 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 2.69 1.99 1.81 16.99 16.71 23.83
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 2.76 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 2.76 1.82 2.08 16.72 16.88 23.76
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 2.85 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 2.85 1.68 2.30 16.50 17.02 23.71
Anexa 8.3
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 60 metri fata de stalpul 25/154
Faza S (vezi plansa nr. 12.4)

Date de intare Ipoteza I


Dp 20.70 a b c d P
Hp 18.70 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 60.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 4.90 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 4.90 3.97 2.86 17.84 14.73 23.13
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 4.94 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 4.94 3.85 3.09 17.61 14.85 23.03
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 5.07 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 5.07 3.56 3.60 17.10 15.14 22.84
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 5.20 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 5.20 3.28 4.03 16.67 15.42 22.71

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 3.49 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 3.49 3.17 1.48 19.22 15.53 24.71
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 3.64 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 3.64 2.69 2.45 18.25 16.01 24.28
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 3.74 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 3.74 2.47 2.81 17.89 16.23 24.16
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 3.85 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 3.85 2.27 3.11 17.59 16.43 24.07
Anexa 8.4
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 80 metri fata de stalpul 25/154
Faza S (vezi plansa nr. 12.5)

Date de intare Ipoteza I


Dp 22.60 a b c d P
Hp 18.70 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 80.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 5.82 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 5.82 4.72 3.40 19.20 13.98 23.75
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 5.87 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 5.87 4.58 3.68 18.92 14.12 23.61
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 6.02 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 6.02 4.23 4.28 18.32 14.47 23.34
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 6.18 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 6.18 3.90 4.78 17.82 14.80 23.16

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 4.15 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 4.15 3.76 1.76 20.84 14.94 25.64
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 4.33 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 4.33 3.20 2.91 19.69 15.50 25.06
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 4.45 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 4.45 2.93 3.34 19.26 15.77 24.89
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 4.58 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 4.58 2.70 3.70 18.90 16.00 24.76
Anexa 8.5
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 100 metri fata de stalpul 25/154
Faza S (vezi plansa nr. 12.6)

Date de intare Ipoteza I


Dp 24.20 a b c d P
Hp 18.70 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 100.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 6.39 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 6.39 5.18 3.73 20.47 13.52 24.53
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 6.45 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 6.45 5.03 4.04 20.16 13.67 24.36
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 6.61 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 6.61 4.65 4.70 19.50 14.05 24.04
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 6.78 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 6.78 4.28 5.25 18.95 14.42 23.81

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 4.56 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 4.56 4.13 1.93 22.27 14.57 26.61
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 4.75 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 4.75 3.51 3.20 21.00 15.19 25.92
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 4.88 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 4.88 3.22 3.67 20.53 15.48 25.72
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 5.03 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 5.03 2.96 4.06 20.14 15.74 25.56
Anexa 8.6
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 122 metri fata de stalpul 25/154 si stalpul 26/153 (mijlocul deschiderii)
Faza S (vezi plansa nr. 12.7)

Date de intare Ipoteza I


Dp 25.70 a b c d P
Hp 18.70 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 122.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 6.60 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 6.60 5.36 3.86 21.84 13.34 25.59
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 6.66 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 6.66 5.20 4.17 21.53 13.50 25.41
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 6.83 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 6.83 4.80 4.86 20.84 13.90 25.05
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 7.01 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 7.01 4.43 5.43 20.27 14.27 24.79

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 4.71 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 4.71 4.27 2.00 23.70 14.43 27.75
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 4.91 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 4.91 3.63 3.30 22.40 15.07 27.00
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 5.04 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 5.04 3.32 3.79 21.91 15.38 26.76
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 5.20 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 5.20 3.06 4.20 21.50 15.64 26.59
Anexa 9.1
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 20 metri fata de stalpul 25/154
Faza R (vezi plansa nr. 12.2)

Date de intare Ipoteza I


Dp 18.40 a b c d P
Hp 22.90 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 20.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 1.99 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 1.99 1.61 1.16 17.24 21.29 27.39
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 2.01 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 2.01 1.56 1.26 17.14 21.34 27.37
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 2.06 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 2.06 1.45 1.46 16.94 21.45 27.33
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 2.11 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 2.11 1.33 1.63 16.77 21.57 27.32

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 1.42 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 1.42 1.28 0.60 17.80 21.62 28.00
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 1.48 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 1.48 1.09 0.99 17.41 21.81 27.90
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 1.52 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 1.52 1.00 1.14 17.26 21.90 27.88
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 1.56 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 1.56 0.92 1.26 17.14 21.98 27.87
Anexa 9.2
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 40 metri fata de stalpul 25/154
Faza R (vezi plansa nr. 12.3)

Date de intare Ipoteza I


Dp 20.40 a b c d P
Hp 22.90 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 40.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 3.62 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 3.62 2.94 2.12 18.28 19.96 27.07
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 3.65 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 3.65 2.85 2.29 18.11 20.05 27.02
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 3.75 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 3.75 2.63 2.66 17.74 20.27 26.93
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 3.84 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 3.84 2.43 2.98 17.42 20.47 26.88

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 2.58 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 2.58 2.34 1.09 19.31 20.56 28.20
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 2.69 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 2.69 1.99 1.81 18.59 20.91 27.98
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 2.76 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 2.76 1.82 2.08 18.32 21.08 27.93
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 2.85 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 2.85 1.68 2.30 18.10 21.22 27.89
Anexa 9.3
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 60 metri fata de stalpul 25/154
Faza R (vezi plansa nr. 12.4)

Date de intare Ipoteza I


Dp 22.30 a b c d P
Hp 22.90 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 60.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 4.90 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 4.90 3.97 2.86 19.44 18.93 27.13
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 4.94 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 4.94 3.85 3.09 19.21 19.05 27.05
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 5.07 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 5.07 3.56 3.60 18.70 19.34 26.90
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 5.20 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 5.20 3.28 4.03 18.27 19.62 26.81

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 3.49 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 3.49 3.17 1.48 20.82 19.73 28.69
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 3.64 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 3.64 2.69 2.45 19.85 20.21 28.33
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 3.74 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 3.74 2.47 2.81 19.49 20.43 28.24
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 3.85 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 3.85 2.27 3.11 19.19 20.63 28.17
Anexa 9.4
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 80 metri fata de stalpul 25/154
Faza R (vezi plansa nr. 12.5)

Date de intare Ipoteza I


Dp 24.20 a b c d P
Hp 22.90 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 80.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 5.82 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 5.82 4.72 3.40 20.80 18.18 27.62
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 5.87 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 5.87 4.58 3.68 20.52 18.32 27.51
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 6.02 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 6.02 4.23 4.28 19.92 18.67 27.30
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 6.18 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 6.18 3.90 4.78 19.42 19.00 27.16

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 4.15 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 4.15 3.76 1.76 22.44 19.14 29.49
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 4.33 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 4.33 3.20 2.91 21.29 19.70 29.01
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 4.45 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 4.45 2.93 3.34 20.86 19.97 28.88
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 4.58 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 4.58 2.70 3.70 20.50 20.20 28.78
Anexa 9.5
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 100 metri fata de stalpul 25/154
Faza R (vezi plansa nr. 12.6)

Date de intare Ipoteza I


Dp 25.80 a b c d P
Hp 22.90 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 100.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 6.39 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 6.39 5.18 3.73 22.07 17.72 28.30
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 6.45 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 6.45 5.03 4.04 21.76 17.87 28.16
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 6.61 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 6.61 4.65 4.70 21.10 18.25 27.90
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 6.78 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 6.78 4.28 5.25 20.55 18.62 27.73

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 4.56 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 4.56 4.13 1.93 23.87 18.77 30.37
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 4.75 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 4.75 3.51 3.20 22.60 19.39 29.78
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 4.88 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 4.88 3.22 3.67 22.13 19.68 29.62
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 5.03 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 5.03 2.96 4.06 21.74 19.94 29.50
Anexa 9.6
Calculul sagetii in deschiderea dintre stalpii nr. 25/154 - 26/153 la deviatie maxima a conductorului
la distanta de 122 metri fata de stalpul 25/154 si stalpul 26/153 (mijlocul deschiderii)
Faza R (vezi plansa nr. 12.7)

Date de intare Ipoteza I


Dp 27.30 a b c d P
Hp 22.90 P(10) 1 2.58746 0 -174.54209 4.84576
L st 122.00 P(20) 1 2.58746 0 -188.43697 4.98759
ak-1 173.00 P(30) 1 2.58746 0 -229.57312 5.37091
ak 244.00 P(42) 1 2.58746 0 -279.85063 5.78236
hk-1 -1.65
hk 1.65
Sc 344.40 Ipoteza II
gc 1.20 a b c d P
g3,n 5.63 P(10) 1 -7.20567 0 -457.41850 10.99170
P 15 4.140 P(20) 1 -7.20567 0 -525.69883 11.31312
P-5+ch 10.869 P(30) 1 -7.20567 0 -577.97233 11.54327
Liz 2.30 P(42) 1 -7.20567 0 -641.86217 11.80866
l iz 0.28
Giz 64.00
Cti 0.35
Beta iz 1.90
Ctc 1.10
Beta c 1.80
Dc 24.20
avk 208.50
agk 157.22

Ipoteza I
fi (4,n) fi(1,n) fi(6,n) P(15+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.002504321 0.003494 0.004298797 4.84576 18 6.60 185.89 179.83 7.71 -0.05 223.07 0.72 35.76 6.60 5.36 3.86 23.44 17.54 29.28
0.002782578 0.003494 0.004466629 4.98759 20 6.66 185.23 199.81 8.57 -0.05 222.28 0.80 38.76 6.66 5.20 4.17 23.13 17.70 29.13
0.003478223 0.003494 0.004930119 5.37091 25 6.83 183.44 249.76 10.71 -0.06 220.13 1.01 45.34 6.83 4.80 4.86 22.44 18.10 28.83
0.004173868 0.003494 0.005443272 5.78236 30 7.01 181.52 299.71 12.85 -0.06 217.83 1.23 50.79 7.01 4.43 5.43 21.87 18.47 28.63

Ipoteza II
fi (5,n) fi(3,n) fi(7,n) p (5+ch+v) Pv fx agk Vck Vizk delta Vk Gck tg (alfa) alfa l lv lo Do Dv D
daN/m*mmp daN/m*mmp daN/m*mmp daN/mmp daN/mp m m daN daN daN daN gr. m m m m m m
0.001615505 0.006769 0.00695911 10.99170 5.00 4.71 182.03 116.01 2.14 -0.12 218.44 0.47 25.07 4.71 4.27 2.00 25.30 18.63 31.42
0.003136725 0.006769 0.007460456 11.31312 8.00 4.91 181.26 225.24 3.43 -0.12 217.51 0.91 42.30 4.91 3.63 3.30 24.00 19.27 30.78
0.003920906 0.006769 0.007822587 11.54327 10.00 5.04 180.70 281.55 4.28 -0.12 216.84 1.14 48.76 5.04 3.32 3.79 23.51 19.58 30.59
0.004705087 0.006769 0.008243616 11.80866 12.00 5.20 180.06 337.86 5.14 -0.12 216.08 1.37 53.93 5.20 3.06 4.20 23.10 19.84 30.45
+---------------------------------+
| Program CALMECO : 25.11.2019 |
+---------------------------------+
LEA 110kV d.c. Gradiste-Icoana+Tevi 1
Gradiste-Draganesti Olt
km 51+280
ANEXA 10
NTE 003/2004 zona meteo :B Conductor activ : 1 x AL/OL-240/40

TRACTIUNI DE CALCUL [daN/mmp]


==============================================
| I M P U S E | R E A L E |
|--------+------+----------|------+----------|
| Starea | KP |Trac.clema| KP |Trac.clema|
|============================================|
| -30 | 0.44 | 12.5866 | 0.29 | 8.4194 |
| 15 | 0.18 | 5.1491 | 0.18 | 5.1491 |
|-5+ch+v | 0.67 | 19.1660 | 0.54 | 15.4214 |
==============================================
Dimensioneaza starea de la :Tmed

CARACTERISTICI PANOU
================================================================
STILPI DESCHIDEREA DENIVELAREA cosFI TRAC.ORIZ
[m] [m] [daN/mm2]
================================================================
37/142 37bis/142bis 164.93 0.19 1.0000 5.1389
================================================================
Deschiderea medie [m]: 164.93
Factor denivelare [-]: 1.00000
Tractiunea orizontala minima [daN/mm2]: 5.1389
Temperatura critica [grade]: 47.24

CALCULUL CONTRAGREUTATILOR
=========================================================================================================================================
Distanta Cota Unghiul Deschideri limitate de: Unghiul de inclinare
Stilp Tipul stilpului de la sol teren liniei --------------------------------- CONTRAGREUTATI lant sustinere fara
la cons.inf. stilp Vint Sarcini verticale contragreutati
------------------------------------------------------------------ -5+ch ---- tmin ---- tmed --------------------------------------------
[m] [m] [g] [m] [m] [Kg] [grade min. sec.]
=========================================================================================================================================
37/142 ICn 110263-5.3B 15.00 173.97 200 82.5 81.3 79.8 - 0.00
37bis/142bis ICn 110263-5.3B 15.00 174.16 200 82.5 83.7 85.2 - 0.00
=========================================================================================================================================

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 37 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 37 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 37 [daN]: 65.000

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 38 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 38 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 38 [daN]: 65.000

- Lungimea totala conductor in panou [m]: 165.03


- Tractiunea in conductor in regim de avarie [daN/mm2]: 10.980
TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE MONTAJ [m]
================================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 8.186 7.231 6.394 6.023 5.681 5.370 5.087 4.830 4.598 4.387 4.195 4.022 3.864 10.936 12.014
================================================================================================================================================
37/142 164.9 37bis/142bis 0.19 1.452 1.644 1.859 1.974 2.093 2.214 2.337 2.462 2.586 2.711 2.834 2.957 3.078 3.251 3.468
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 164.93 1.452 1.644 1.859 1.974 2.093 2.214 2.337 2.462 2.586 2.711 2.834 2.957 3.078 3.251 3.468
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37/142 164.9 37bis/142bis 0.19 1.473 1.667 1.885 2.002 2.122 2.245 2.370 2.496 2.623 2.749 2.874 2.999 3.121 3.265 3.481
================================================================================================================================================

TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE GABARIT [m]


=================================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 5.625 5.041 4.559 4.352 4.164 3.993 3.838 3.696 3.566 3.446 3.337 3.235 3.142 9.397 10.486
=================================================================================================================================================
37/142 164.9 37bis/142bis 0.19 2.114 2.359 2.608 2.732 2.856 2.978 3.099 3.218 3.336 3.451 3.565 3.677 3.786 3.784 3.975
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 164.93 2.114 2.359 2.608 2.732 2.856 2.978 3.099 3.218 3.336 3.451 3.565 3.677 3.786 3.784 3.975
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37/142 164.9 37bis/142bis 0.19 2.143 2.392 2.645 2.771 2.896 3.020 3.143 3.263 3.383 3.500 3.615 3.728 3.839 3.800 3.989
=================================================================================================================================================

VERIFICAREA GABARITELOR IN PUNCTELE SPECIALE ALE TRASEULUI


===================================================================================================================================
Nr.crt Deschiderea Deniv. Distanta punct fata Cota teren Inaltime punct Gabaritul Sageata
desch. Stilp Stilp H de stilpul din stinga a punctului fata de sol fata de punct cond.in punct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
===================================================================================================================================
1 37/142 164.9 37bis/142bis 0.19 86.83 175.13 1.50 8.61 3.83
===================================================================================================================================
Gabaritul s-a calculat fata de sageata maxima(aferenta starii de la +40C sau la -5+ch)
+---------------------------------+
| Program CALMECO : 25.11.2019 |
+---------------------------------+
LEA 110kV s.c. Gradiste - Icoana+Tevi 1
km 51+680
ANEXA 11
NTE 003/2004 zona meteo :B Conductor activ : 1 x AL/OL-240/40

TRACTIUNI DE CALCUL [daN/mmp]


==============================================
| I M P U S E | R E A L E |
|--------+------+----------|------+----------|
| Starea | KP |Trac.clema| KP |Trac.clema|
|============================================|
| -30 | 0.44 | 12.5866 | 0.30 | 8.4906 |
| 15 | 0.18 | 5.1491 | 0.18 | 5.1491 |
|-5+ch+v | 0.67 | 19.1660 | 0.54 | 15.3223 |
==============================================
Dimensioneaza starea de la :Tmed

CARACTERISTICI PANOU
=====================================================
STILPI DESCHIDEREA DENIVELAREA cosFI TRAC.ORIZ
[m] [m] [daN/mm2]
=====================================================
40bis 41 162.18 0.01 1.0000 5.1396
=====================================================
Deschiderea medie [m]: 162.18
Factor denivelare [-]: 1.00000
Tractiunea orizontala minima [daN/mm2]: 5.1396
Temperatura critica [grade]: 47.05

CALCULUL CONTRAGREUTATILOR
==================================================================================================================================
Distanta Cota Unghiul Deschideri limitate de: Unghiul de inclinare
Stilp Tipul stilpului de la sol teren liniei --------------------------------- CONTRAGREUTATI lant sustinere fara
la cons.inf. stilp Vint Sarcini verticale contragreutati
------------------------------------------------------------------ -5+ch ---- tmin ---- tmed -------------------------------------
[m] [m] [g] [m] [m] [Kg] [grade min. sec.]
==================================================================================================================================
40bis ICn 110113-5.3S 15.00 174.90 200 81.1 81.0 80.9 - 0.00
41 ICn 110113-5.3S 15.00 174.91 200 81.1 81.2 81.2 - 0.00
==================================================================================================================================

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 41 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 41 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 41 [daN]: 65.000

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 42 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 42 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 42 [daN]: 65.000

- Lungimea totala conductor in panou [m]: 162.27


- Tractiunea in conductor in regim de avarie [daN/mm2]: 10.939
TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE MONTAJ [m]
=====================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 8.266 7.293 6.437 6.056 5.707 5.388 5.098 4.835 4.597 4.381 4.186 4.009 3.848 10.895 11.959
=====================================================================================================================================
40bis 162.2 41 0.01 1.391 1.576 1.786 1.898 2.014 2.134 2.255 2.378 2.501 2.624 2.747 2.868 2.988 3.155 3.369
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 162.18 1.391 1.576 1.786 1.898 2.014 2.134 2.255 2.378 2.501 2.624 2.747 2.868 2.988 3.155 3.369
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40bis 162.2 41 0.01 1.411 1.599 1.812 1.926 2.044 2.165 2.288 2.413 2.538 2.663 2.787 2.910 3.032 3.169 3.382
=====================================================================================================================================

TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE GABARIT [m]


=====================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 5.636 5.039 4.549 4.338 4.146 3.973 3.815 3.672 3.540 3.420 3.309 3.207 3.113 9.329 10.406
=====================================================================================================================================
40bis 162.2 41 0.01 2.040 2.282 2.528 2.651 2.773 2.894 3.014 3.132 3.248 3.363 3.475 3.586 3.695 3.685 3.873
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 162.18 2.040 2.282 2.528 2.651 2.773 2.894 3.014 3.132 3.248 3.363 3.475 3.586 3.695 3.685 3.873
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40bis 162.2 41 0.01 2.070 2.315 2.565 2.689 2.813 2.936 3.058 3.178 3.296 3.412 3.526 3.638 3.748 3.702 3.887
=====================================================================================================================================

VERIFICAREA GABARITELOR IN PUNCTELE SPECIALE ALE TRASEULUI


===========================================================================================================================
Nr.crt Deschiderea Deniv. Distanta punct fata Cota teren Inaltime punct Gabaritul Sageata
desch. Stilp Stilp H de stilpul din stinga a punctului fata de sol fata de punct cond.in punct
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
===========================================================================================================================
1 40bis 162.2 41 0.01 83.54 176.58 1.50 8.08 3.74
===========================================================================================================================
Gabaritul s-a calculat fata de sageata maxima(aferenta starii de la +40C sau la -5+ch)
+---------------------------------+
| Program CALMECO : 25.11.2019 |
+---------------------------------+
LEA 110kV d.c. Milcov – Coteana, Milcov - CHE Ipotesti
km 51+740
ANEXA 12
NTE 003/2004 zona meteo :B Conductor activ : 1 x AL/OL-240/40

TRACTIUNI DE CALCUL [daN/mmp]


==============================================
| I M P U S E | R E A L E |
|--------+------+----------|------+----------|
| Starea | KP |Trac.clema| KP |Trac.clema|
|============================================|
| -30 | 0.44 | 12.5866 | 0.30 | 8.6121 |
| 15 | 0.18 | 5.1491 | 0.18 | 5.1491 |
|-5+ch+v | 0.67 | 19.1660 | 0.53 | 15.1544 |
==============================================
Dimensioneaza starea de la :Tmed

CARACTERISTICI PANOU
==============================================================
STILPI DESCHIDEREA DENIVELAREA cosFI TRAC.ORIZ
[m] [m] [daN/mm2]
==============================================================
15/15 15bis/15bis 157.52 0.11 1.0000 5.1399
==============================================================
Deschiderea medie [m]: 157.52
Factor denivelare [-]: 1.00000
Tractiunea orizontala minima [daN/mm2]: 5.1399
Temperatura critica [grade]: 46.70

CALCULUL CONTRAGREUTATILOR
===========================================================================================================================================
Distanta Cota Unghiul Deschideri limitate de: Unghiul de inclinare
Stilp Tipul stilpului de la sol teren liniei --------------------------------- CONTRAGREUTATI lant sustinere fara
la cons.inf. stilp Vint Sarcini verticale contragreutati
------------------------------------------------------------------ -5+ch ---- tmin ---- tmed ----------------------------------------------
[m] [m] [g] [m] [m] [Kg] [grade min. sec.]
===========================================================================================================================================
15/15 ICn 110263-5.3B 15.00 174.91 200 78.8 78.0 77.1 - 0.00
15bis/15bis ICn 110263-5.3B 15.00 175.02 200 78.8 79.5 80.4 - 0.00
===========================================================================================================================================

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 15 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 15 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 15 [daN]: 65.000

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 16 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 16 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 16 [daN]: 65.000

- Lungimea totala conductor in panou [m]: 157.60


- Tractiunea in conductor in regim de avarie [daN/mm2]: 10.866
TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE MONTAJ [m]
==============================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 8.401 7.398 6.511 6.114 5.750 5.418 5.115 4.841 4.594 4.370 4.168 3.985 3.820 10.823 11.863
==============================================================================================================================================
15/15 157.5 15bis/15bis 0.11 1.291 1.466 1.666 1.774 1.886 2.002 2.120 2.240 2.361 2.482 2.602 2.722 2.840 2.996 3.204
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 157.52 1.291 1.466 1.666 1.774 1.886 2.002 2.120 2.240 2.361 2.482 2.602 2.722 2.840 2.996 3.204
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/15 157.5 15bis/15bis 0.11 1.311 1.489 1.691 1.801 1.915 2.033 2.153 2.275 2.397 2.520 2.642 2.764 2.884 3.010 3.216
==============================================================================================================================================

TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE GABARIT [m]


==============================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 5.652 5.034 4.528 4.311 4.114 3.937 3.775 3.629 3.495 3.373 3.261 3.158 3.063 9.210 10.266
==============================================================================================================================================
15/15 157.5 15bis/15bis 0.11 1.919 2.154 2.395 2.516 2.636 2.756 2.873 2.989 3.104 3.217 3.327 3.436 3.543 3.521 3.703
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 157.52 1.919 2.154 2.395 2.516 2.636 2.756 2.873 2.989 3.104 3.216 3.327 3.436 3.543 3.521 3.703
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/15 157.5 15bis/15bis 0.11 1.948 2.188 2.432 2.555 2.677 2.798 2.918 3.036 3.152 3.266 3.378 3.489 3.597 3.538 3.717
==============================================================================================================================================

VERIFICAREA GABARITELOR IN PUNCTELE SPECIALE ALE TRASEULUI


==================================================================================================================================
Nr.crt Deschiderea Deniv. Distanta punct fata Cota teren Inaltime punct Gabaritul Sageata
desch. Stilp Stilp H de stilpul din stinga a punctului fata de sol fata de punct cond.in punct
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
==================================================================================================================================
1 15/15 157.5 15bis/15bis 0.11 77.30 176.65 1.50 8.22 3.60
==================================================================================================================================
Gabaritul s-a calculat fata de sageata maxima(aferenta starii de la +40C sau la -5+ch)
+---------------------------------+
| Program CALMECO : 25.11.2019 |
+---------------------------------+
LEA 110kV s.c. Gradiste - Icoana+Tevi 1
km 54+980
ANEXA 13
NTE 003/2004 zona meteo :B Conductor activ : 1 x AL/OL-240/40

TRACTIUNI DE CALCUL [daN/mmp]


==============================================
| I M P U S E | R E A L E |
|--------+------+----------|------+----------|
| Starea | KP |Trac.clema| KP |Trac.clema|
|============================================|
| -30 | 0.44 | 12.5866 | 0.33 | 9.4502 |
| 15 | 0.18 | 5.1491 | 0.18 | 5.1491 |
|-5+ch+v | 0.67 | 19.1660 | 0.49 | 13.9259 |
==============================================
Dimensioneaza starea de la :Tmed

CARACTERISTICI PANOU
=====================================================
STILPI DESCHIDEREA DENIVELAREA cosFI TRAC.ORIZ
[m] [m] [daN/mm2]
=====================================================
65 65bis 111.00 0.64 1.0000 5.1420
=====================================================
Deschiderea medie [m]: 126.18
Factor denivelare [-]: 1.00001
Tractiunea orizontala minima [daN/mm2]: 5.1420
Temperatura critica [grade]: 44.14

CALCULUL CONTRAGREUTATILOR
=================================================================================================================================
Distanta Cota Unghiul Deschideri limitate de: Unghiul de inclinare
Stilp Tipul stilpului de la sol teren liniei --------------------------------- CONTRAGREUTATI lant sustinere fara
la cons.inf. stilp Vint Sarcini verticale contragreutati
------------------------------------------------------------------ -5+ch ---- tmin ---- tmed ------------------------------------
[m] [m] [g] [m] [m] [Kg] [grade min. sec.]
=================================================================================================================================
65 ICn 110113-5.3S 15.00 181.14 200 63.1 58.1 49.6 - 0.00
65bis ICn 110113-5.3S 15.00 181.78 200 63.1 68.1 76.6 - 0.00
=================================================================================================================================

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 65 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 65 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 65 [daN]: 65.000

TIPUL IZOLATIEI DE DE INTINDERE LA STILPUL 66 : ID-COMPOZIT-110 kV


- Lungimea lantului de intindere de la stilpul 66 [m]: 2.300
- Greutatea lantului de intindere de la stilpul 66 [daN]: 65.000

- Lungimea totala conductor in panou [m]: 126.22


- Tractiunea in conductor in regim de avarie [daN/mm2]: 10.323
TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE MONTAJ [m]
=======================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 9.321 8.145 7.057 6.556 6.086 5.652 5.255 4.896 4.572 4.283 4.026 3.797 3.593 10.287 11.155
=======================================================================================================================================
65 111.0 65bis 0.64 0.747 0.854 0.986 1.061 1.143 1.231 1.324 1.421 1.522 1.625 1.729 1.833 1.937 2.022 2.186
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 110.18 0.746 0.854 0.986 1.061 1.143 1.231 1.324 1.421 1.522 1.625 1.729 1.833 1.937 2.022 2.186
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65 111.0 65bis 0.64 0.764 0.875 1.010 1.087 1.171 1.261 1.356 1.456 1.559 1.664 1.770 1.877 1.984 2.037 2.200
=======================================================================================================================================

TABEL DE TRACTIUNI ORIZONTALE [daN/mm2] SI SAGETI DE GABARIT [m]


=======================================================================================================================================
DESCHIDEREA DENIV. -30 -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -5+ch -5+ch+v
STILP STILP H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[m] [m] 5.704 4.938 4.317 4.056 3.824 3.617 3.433 3.269 3.122 2.990 2.871 2.764 2.666 8.286 9.198
=======================================================================================================================================
65 111.0 65bis 0.64 1.220 1.409 1.612 1.716 1.820 1.924 2.027 2.129 2.229 2.328 2.424 2.519 2.612 2.511 2.651
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amed = 110.18 1.220 1.409 1.612 1.716 1.820 1.924 2.027 2.129 2.229 2.328 2.424 2.519 2.612 2.511 2.651
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGETI CALCULATE CU LUAREA IN CONSIDERARE A LANTURILOR DE INTINDERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65 111.0 65bis 0.64 1.249 1.443 1.651 1.757 1.864 1.970 2.076 2.180 2.283 2.384 2.482 2.579 2.674 2.530 2.668
=======================================================================================================================================

VERIFICAREA GABARITELOR IN PUNCTELE SPECIALE ALE TRASEULUI


=========================================================================================================================
Nr.crt Deschiderea Deniv. Distanta punct fata Cota teren Inaltime punct Gabaritul Sageata
desch. Stilp Stilp H de stilpul din stinga a punctului fata de sol fata de punct cond.in punct
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
=========================================================================================================================
1 65 111.0 65bis 0.64 62.00 184.14 1.50 8.14 2.67
=========================================================================================================================
Gabaritul s-a calculat fata de sageata maxima(aferenta starii de la +40C sau la -5+ch)
Anexa 14
Lista de coordonate stalpi
Liste coordonate stalpi km 47+100 LEA d.c. Gradiste - Liste coordonate stalpi km 47+100 LEA d.c. Gradiste -
Icoana+Tevi 1, Gradiste - Draganesti Olt Icoana+Tevi 1, Gradiste - Draganesti Olt
Stalp 12/167 Stalp 12bis/167bis
Numar punct X [metri] Y [metri] Numar punct X [metri] Y [metri]
1 450420.794 322419.367 1 450513.867 322328.966
2 450423.310 322416.933 2 450516.383 322326.532
3 450419.833 322413.340 3 450512.906 322322.939
4 450417.318 322415.773 4 450510.391 322325.373
5 (Centru) 450420.314 322416.353 5 (Centru) 450513.387 322325.952

Liste coordonate stalpi km 47+120 Gradiste - Liste coordonate stalpi km 47+120 Gradiste -
SRA1_IPC2 SRA1_IPC2
Gradiste - Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2 Gradiste - Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2
Stalp 12/12 Stalp 12bis/12bis
Numar punct X [metri] Y [metri] Numar punct X [metri] Y [metri]
1 450435.767 322428.104 1 450531.870 322335.603
2 450438.282 322425.670 2 450534.385 322333.170
3 450434.806 322422.077 3 450530.909 322329.576
4 450432.290 322424.510 4 450528.393 322332.010
5 (Centru) 450435.286 322425.090 5 (Centru) 450531.389 322332.590

Liste coordonate stalpi km 47+980 LEA 110kV d.c. Liste coordonate stalpi km 48+020 LEA 110kV d.c.
Gradiste - SRA1_IPC2 Gradiste-Icoana+Tevi 1
Gradiste - Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2 Gradiste-Draganesti Olt
Stalp 16bis/16bis Stalp 16bis/163bis
Numar punct X [metri] Y [metri] Numar punct X [metri] Y [metri]
1 451276.965 322554.799 1 451307.429 322561.106
2 451278.881 322557.728 2 451309.275 322564.079
3 451274.696 322560.465 3 451305.031 322566.714
4 451272.780 322557.536 4 451303.181 322563.743
5 (Centru) 451275.831 322557.632 5 (Centru) 451306.228 322563.911

Liste coordonate stalpi km 51+280 LEA 110kV d.c. Liste coordonate stalpi km 51+280 LEA 110kV d.c.
Gradiste-Icoana+Tevi 1 Gradiste-Icoana+Tevi 1
Gradiste-Draganesti Olt Gradiste-Draganesti Olt
Stalp 37/142 Stalp 37bis/142bis
Numar punct X [metri] Y [metri] Numar punct X [metri] Y [metri]
1 453966.992 324126.792 1 454122.686 324181.209
2 453970.296 324127.946 2 454125.990 324182.363
3 453968.646 324132.666 3 454124.340 324187.084
4 453965.342 324131.512 4 454121.036 324185.929
5 (Centru) 453967.819 324129.729 5 (Centru) 454123.513 324184.146
Liste coordonate stalpi km 51+680 LEA 110kV s.c. Liste coordonate stalpi km 51+680 LEA 110kV s.c.
Gradiste-Icoana+Tevi 1 Gradiste-Icoana+Tevi 1
Stalp 40bis Stalp 41
Numar punct X [metri] Y [metri] Numar punct X [metri] Y [metri]
1 454238.589 324465.450 1 454163.604 324609.249
2 454242.136 324467.299 2 454167.151 324611.099
3 454240.749 324469.959 3 454165.764 324613.759
4 454237.202 324468.110 4 454162.217 324611.909
5 (Centru) 454239.669 324467.704 5 (Centru) 454164.684 324611.504

Liste coordonate stalpi km 51+740 LEA 110kV d.c. Liste coordonate stalpi km 51+740 LEA 110kV d.c.
Milcov - Coteana Milcov - Coteana
Milcov - CHE Ipotesti Milcov - CHE Ipotesti
Stalp 15/15 Stalp 15bis/15bis
Numar punct X [metri] Y [metri] Numar punct X [metri] Y [metri]
1 454180.871 324650.141 1 454254.171 324510.738
2 454185.304 324652.453 2 454258.605 324513.050
3 454183.686 324655.557 3 454256.987 324516.153
4 454179.252 324653.245 4 454252.553 324513.842
5 (Centru) 454182.278 324652.849 5 (Centru) 454255.579 324513.446

Liste coordonate stalpi km 54+980 LEA 110kV s.c. Liste coordonate stalpi km 54+980 LEA 110kV s.c.
Gradiste-Icoana+Tevi 1 Gradiste-Icoana+Tevi 1
Stalp 65 Stalp 65bis
Numar punct X [metri] Y [metri] Numar punct X [metri] Y [metri]
1 454087.516 327829.730 1 454191.773 327791.630
2 454090.334 327828.700 2 454194.590 327790.600
3 454091.707 327832.457 3 454195.963 327794.357
4 454088.889 327833.487 4 454193.145 327795.387
5 (Centru) 454089.612 327831.093 5 (Centru) 454193.868 327792.994
SPATIU DE SERVICII
SPATIU DE SERVICII
Zona intersectie
- LEA 110kV s.c. Gradiste - Icoana+Tevi 1

Zona intersectie
- LEA 110kV d.c. Gradiste-Icoana+Tevi 1, Gradiste-Draganesti Olt
- LEA 110kV d.c. Milcov - Coteana, Milcov - CHE Ipotesti
- LEA 110kV s.c. Gradiste - Icoana+Tevi 1

0+
000

0+0
20

0+0
40

0+
060

0+
Zona intersectie:

080

0+1
00

0+1
20

0+14

0+16
0

0+180
0

0+20

0+22
0

0+24
0

0+260
0

0+28

0+30
0

0+3
0

20

0+3
40

0+
36
0

0+
- LEA 110kV d.c. Gradiste - SRA_1_IPC_2, Gradiste - Aluminiu 2-Tevi 2-IPA2

38
0

0+
40
0

0+
42
0

0+
44
0

0+
46
0

0+
48
0

0+
50
0

0+
52
0

0+
54
0

0+
56
- LEA 110kV d.c. Gradiste-Icoana+Tevi 1, LEA 110kV Gradiste-Draganesti Olt

0+
58
0

0+
60
0

0+
62
0

0+
64
0

0+
66
0

0+
68
0

0+
70
0

0+
72
0

0+
74
0

0+
76
0

0+
780

0+
800

0+8
20

0+
840

0+8
60

0+
88
0

0+9
00

0+
920

0+
940

0+
960

0+9
80

1+0
00

1+0
20

1+0
40

1+0
60

1+
080

1+1
00

1+
120

1+
1+1
140
42
OV
R. MILC

NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA


BENEFICIAR:
S.C. ELECTROMONTAJ S.A.
Zona apropiere SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.
- LEA 110kV d.c. Gradiste-Icoana+Tevi 1, Gradiste-Draganesti Olt Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
Vale fara nume

0213.307.035, email: electromontajsb@gmail.ro FAZA


Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
situat in jud. Olt pentru executie Drum Expres SC
SPECIFICATIE NUME SCARA Craiova - Pitesti
Sef Proiect 1:20000 TITLU PLANSA:

Proiectat DATA Plan de ansamblu general 01


Desenat 19.11.2019 REV. 0
NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
Sef Proiect 1:500 TITLU PLANSA:
Proiectat DATA PLAN DE SITUATIE PROIECTAT
02
Desenat 25.11.2019 km 47+100 - 47+120 REV. 00
NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
Sef Proiect 1:500 TITLU PLANSA:
Proiectat DATA PLAN DE SITUATIE PROIECTAT
03
Desenat 25.11.2019 km 47+980 - 48+020 REV. 00
NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
Sef Proiect 1:500 TITLU PLANSA:
Proiectat DATA PLAN DE SITUATIE PROIECTAT
04
Desenat 25.11.2019 km 49+180 - 49+440 REV. 00
NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
Sef Proiect 1:500 TITLU PLANSA:
Proiectat DATA PLAN DE SITUATIE PROIECTAT
05
Desenat 25.11.2019 km 51+280 REV. 00
NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
Sef Proiect 1:500 TITLU PLANSA:
Proiectat DATA PLAN DE SITUATIE PROIECTAT
06
Desenat 25.11.2019 km 51+680 - 51+740 REV. 00
NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
Sef Proiect 1:500 TITLU PLANSA:
Proiectat DATA PLAN DE SITUATIE PROIECTAT
07
Desenat 25.11.2019 km 54+980 REV. 00
Sant de garda
din beton monolit C30/37

Rigola pe berma din beton Rigola pe berma din beton


monolit C25/30 monolit C25/30
1:3
4.0% 4.0% 1:3

161.50

1:3 1:3

Parapete metalic zincat,


conform AND 593 Parapete metalic zincat,
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
conform AND 593
-2.5% -2.5%

-4.0% -4.0%
-4.0% -4.0%
Sant din beton Sant din beton
monolit C30/37 monolit C30/37
Km 47+100.00

NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250 TITLU PLANSA:
Profil longitudinal traversare km 47+100
Proiectat DATA LEA 110kV d.c. Gradiste - Icoana+Tevi 1
08
Desenat 25.11.2019 Gradiste - Draganesti Olt REV. 00
Sant de garda
din beton monolit C30/37

Rigola pe berma din beton Rigola pe berma din beton


1monolit
:3
C25/30 monolit C25/30

161.66 1:3
4.0% 4.0%

1:3 1:3

Parapete metalic zincat,


conform AND 593 Parapete metalic zincat,
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
conform AND 593
-2.5% -2.5%

-4.0% -4.0%
-4.0% -4.0%
Sant din beton
monolit C30/37 Sant din beton
monolit C30/37
Km 47+120.00

NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250 TITLU PLANSA:
Profil longitudinal traversare km 47+120
Proiectat DATA LEA 110kV d.c. Gradiste - SRA1_IPC1
09
Desenat 25.11.2019 Gradiste - Aluminiu 2_Tevi 2__IPA 2 REV. 00
Sant de garda
din beton monolit C30/37

Parapete metalic zincat,


conform AND 593

160.63
Rigola din beton Parapete metalic zincat, Rigola din beton 1:3
monolit C30/37 conform AND 593 monolit C30/37
1:3 -2.5% -2.5%

-4.0% -4.0%
-4.0% -4.0%

Km 47+980.00

NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250 TITLU PLANSA:
Profil longitudinal traversare km 47+980
Proiectat DATA LEA 110kV d.c. Gradiste - SRA1_IPC1
10
Desenat 25.11.2019 Gradiste - Aluminiu 2_Tevi 2_IPA 2 REV. 00
Sant de garda
din beton monolit C30/37

Parapete metalic zincat,


Rigola din beton conform AND 593 Rigola din beton
Parapete metalic zincat, 1:3

161.48
monolit C30/37 conform AND 593 monolit C30/37
1:3
-2.5% -2.5%

-4.0% -4.0%
-4.0% -4.0%

Km 48+020.00

NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250 TITLU PLANSA:
Profil longitudinal traversare km 48+020
Proiectat DATA LEA 110kV d.c. Gradiste - Icoana+Tevi 1
11
Desenat 25.11.2019 Gradiste - Draganesti Olt REV. 00
Rigola mediana din beton monolit C30/37
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
2.5%
-2.5%

4.0%
-4.0% 20.0% 10.0%

-1:
2
2
-1: Rigola pe berma din beton
Rigola pe berma din beton monolit C25/30
monolit C25/30

-4.0%
-4.0%

Sant din beton 2 -1:


-1: 2
monolit C30/37 Sant din beton
monolit C30/37
:1
-1

-1
:1

Km 49+180.00

NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250 TITLU PLANSA:
Sectiune transversala apropiere km 49+180
Proiectat DATA LEA 110kV d.c. Gradiste - Icoana+Tevi 1
12.1
Desenat 25.11.2019 Gradiste - Draganesti Olt REV. 00
Rigola mediana din beton monolit C30/37
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
2.5%
-2.5%

4.0%
-4.0% 20.0% 10.0%

-1:
2
2
-1: Rigola pe berma din beton
Rigola pe berma din beton monolit C25/30
monolit C25/30

-4.0%
-4.0%

-1:
2 2
Sant din beton -1: Sant din beton
monolit C30/37 monolit C30/37

2:3

-1
:1
Km 49+220.00

161.51
161.50
161.49
160.99
160.99
161.49
161.50

165.03

165.09
165.08
164.78
165.08

171.08

171.10
171.12

171.32

171.32

171.52

171.56

171.49

165.49
165.19
165.49
165.50

165.44

161.40
161.39
160.89
160.89
161.39
161.40
171.05

171.15

161.35
-37.29
-37.27
-36.77
-36.27
-35.77
-35.27
-34.77

-27.70

-26.20
-25.90
-25.30
-24.70

-12.70

-11.00
-10.50

24.70
25.30
25.90
26.20

27.70

35.79
36.29
36.79
37.29
37.79
38.29
38.34
11.00

12.70
-9.50

-1.50

0.00

9.50
1.50
161.81

161.71
161.43

161.48

161.55

161.64

161.86
161.86

161.77

161.73

161.59
161.57
161.58

161.32

161.25

161.20
-44.00

-40.93

-32.40

-20.12

42.62

44.00
21.07

22.40

25.55
26.05
26.65

39.69
-4.11

12.85
-0.22
0.00
NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250

Proiectat DATA 12.2


Desenat 25.11.2019 REV. 00
Rigola mediana din beton monolit C30/37
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
2.5%
-2.5%

4.0%
-4.0% 20.0% 10.0%

-1:
2
2
-1: Rigola pe berma din beton
Rigola pe berma din beton monolit C25/30
monolit C25/30

-4.0%
-4.0%

-1:
2 2
Sant din beton -1:
Sant din beton
monolit C30/37 monolit C30/37

2:3

:1
Km 49+240.00

-1

165.51
165.21
165.51

171.51
161.66
161.68
161.67
161.17
161.17
161.67
161.68

165.46

165.52

171.48
171.53
171.55

171.75

171.58

171.75

171.95

171.99

171.92

165.92
165.62
165.92
165.93

165.87

161.60
161.59
161.09
161.09
161.59
161.60
161.67
-37.78
-37.76
-37.26
-36.76
-36.26
-35.76
-35.26

-27.70

-26.20
-25.90
-25.30
-24.70

-12.70

-11.00
-10.50

24.70
25.30
25.90
26.20

27.70

36.24
36.74
37.24
37.74
38.24
38.74
38.85
11.00

12.70
-9.50

-1.50

0.00

9.50
1.50
161.91

161.61
161.61
161.63

161.65

161.67

161.79

161.83

161.95

161.93

161.79
161.78

161.68

161.55
-10.51
-44.00

-40.43

-36.39

-20.04

44.00
20.58

31.53
32.30

35.68
35.92

39.32
17.24
0.00
NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250

Proiectat DATA 12.3


Desenat 25.11.2019 REV. 00
Rigola mediana din beton monolit C30/37
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
2.5%
-2.5%

4.0%
-4.0% 20.0% 10.0%

-1:
2
2
-1: Rigola pe berma din beton
Rigola pe berma din beton monolit C25/30
monolit C25/30

-4.0%
-4.0%

-1:
2 2
-1:
Sant din beton Sant din beton
monolit C30/37 monolit C30/37

2:3

-1
Km 49+260.00

1:
165.91

172.31

166.31
166.01
166.31
161.86
161.83
161.82
161.32
161.32
161.82
161.83

165.85

165.90
165.60
165.90

171.90

171.87
171.92
171.94

172.14

171.97

172.14

172.34

172.38

166.32

166.26

161.84
161.83
161.33
161.33
161.83
161.84
161.83
-38.30
-38.25
-37.75
-37.25
-36.75
-36.25
-35.75

-27.70

-26.20
-25.90
-25.30
-24.70

-12.70

-11.00
-10.50

24.70
25.30
25.90
26.20

27.70

36.55
37.05
37.55
38.05
38.55
39.05
11.00

12.70
-9.50

-1.50

0.00

9.50
1.50
161.91

161.81
162.02
161.83

161.90

161.93

161.98
161.98

161.99

161.86
-44.00

-29.36

-19.73

-15.39

44.00
20.07

33.94
-0.24
0.00

9.90
NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250

Proiectat DATA 12.4


Desenat 25.11.2019 Gradiste - Draganesti Olt REV. 00
Rigola mediana din beton monolit C30/37
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
2.5%
-2.5%

4.0%
-4.0% 20.0% 10.0%

-1:
2
2
-1: Rigola pe berma din beton
Rigola pe berma din beton monolit C25/30
monolit C25/30

-4.0%
-4.0%

-1:
2 2
-1:
Sant din beton Sant din beton
monolit C30/37 monolit C30/37

-1
:1

:1
-1
Km 49+280.00

166.21
161.97
161.98
161.97
161.47
161.47
161.97
161.98

166.27
166.26
165.96
166.26

172.26

172.23
172.28
172.30

172.50

172.33

172.50

172.70

172.74

172.67

166.67
166.37
166.67
166.68

166.62

162.08
162.07
161.57
161.57
162.07
162.08
162.07
-38.67
-38.17
-37.67
-37.17
-36.67
-36.17

-27.70

-26.20
-25.90
-25.30
-24.70

-12.70

-11.00
-10.50

24.70
25.30
25.90
26.20

27.70

36.79
37.29
37.79
38.29
38.79
39.29
11.00

12.70
-9.50

-1.50

0.00

9.50
1.50

162.12
161.97

161.97

161.99

162.04

162.07
162.08

162.09

162.13

162.06

162.07
-44.00

-20.64
-32.05

29.32

41.27

44.00
19.92
-8.26

-0.96
0.00

2.00
NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250

Proiectat DATA 12.5


Desenat 25.11.2019 REV. 00
Rigola mediana din beton monolit C30/37
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
2.5%
-2.5%

4.0%
-4.0% 20.0% 10.0%

-1:
2
2
-1: Rigola pe berma din beton
Rigola pe berma din beton monolit C25/30
monolit C25/30

-4.0%
-4.0%

-1:
2 2
-1:
Sant din beton Sant din beton
monolit C30/37 monolit C30/37

2:3

:1
-1
Km 49+300.00

162.21
161.71
161.71
162.21
162.09
162.10
162.09
161.59
161.59
162.09
162.10

166.54

166.60
166.59
166.29
166.59

172.59

172.55
172.60
172.63

172.83

172.66

172.83

173.03

173.07

173.00

167.00
166.70
167.00
167.00

166.94

162.22

162.22
162.25
-39.08
-38.58
-38.08
-37.58
-37.08
-36.58

-27.70

-26.20
-25.90
-25.30
-24.70

-12.70

-11.00
-10.50

39.71
24.70
25.30
25.90
26.20

27.70

37.16
37.66
38.16
38.66
39.16
39.66
11.00

12.70
-9.50

-1.50

0.00

9.50
1.50

162.22
162.08

162.09

162.09

162.09

162.15

162.16
162.17

162.26

162.27

162.25

162.24
-44.00

-40.84

-32.04

-20.03

44.00
20.23

23.97

39.24
-3.11

10.12
0.00
0.34
NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250

Proiectat DATA 12.6


Desenat 25.11.2019 REV. 00
Parapete metalic zincat,
conform AND 593
Parapete metalic zincat,
conform AND 593
2.5%
-2.5%

Km 49+320.00

172.92

173.12

173.12

173.12

173.32
-9.50

-1.50

0.00

9.50
1.50
162.21

162.20

162.20

162.23

162.23

162.24

162.26

162.36

162.45
-34.00

-19.55

-10.24

21.03

25.49

31.93

34.00
18.76
0.00
NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250 TITLU PLANSA:
Proiectat DATA 12.7
Desenat 25.11.2019 REV. 00
Rigola mediana din beton monolit C30/37
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
2.5%
-2.5%

4.0%
-4.0% 20.0% 10.0%

-1:
2
2
-1: Rigola pe berma din beton
Rigola pe berma din beton monolit C25/30
monolit C25/30

-4.0%
-4.0%

-1: Sant din beton


2
monolit C30/37
2
-1:
Sant din beton

-1
monolit C30/37

:1
:1
-1
Km 49+440.00

NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250 TITLU PLANSA:
Sectiune transversala apropiere km 49+440
Proiectat DATA LEA 110kV d.c. Gradiste - Icoana+Tevi 1
13
Desenat 25.11.2019 Gradiste - Draganesti Olt REV. 00
Rigola mediana din beton monolit C30/37
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat, Sant din beton
Sant din beton conform AND 593
conform AND 593 monolit C30/37
monolit C30/37 2.5%
-2.5%
-2:
3 3
2:3 -2: 4.0%
2:3
-4.0% 20.0% 10.0%

Km 51+280.00

NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250 TITLU PLANSA:
Profil longitudinal traversare km 51+280
Proiectat DATA LEA 110kV d.c. Gradiste - Icoana+Tevi 1
14
Desenat 25.11.2019 Gradiste - Draganesti Olt REV. 00
Rigola mediana din beton monolit C30/37
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
Sant din beton conform AND 593 conform AND 593 Sant din beton
2.5%
monolit C30/37 -2.5% monolit C30/37
-2:
3
-2:3 -4.0% 20.0% 10.0%
4.0%

2:3
2:3

Km 51+680.00

NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250 TITLU PLANSA:
Profil longitudinal traversare km 51+680
Proiectat DATA LEA 110kV s.c. Gradiste - Icoana+Tevi 1
15
Desenat 25.11.2019 REV. 00
Rigola mediana din beton monolit C30/37
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
conform AND 593 conform AND 593
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
Sant din beton conform AND 593 conform AND 593 Sant din beton
2.5%
monolit C30/37 -2.5% monolit C30/37
-2:
3 3
-2: -4.0% 20.0% 10.0%
4.0%

2:3

-1
:1
Km 51+740.00

NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250 TITLU PLANSA:
Profil longitudinal traversare km 51+740
Proiectat DATA LEA 110kV d.c. Milcov - Coteana
16
Desenat 25.11.2019 Milcov - CHE Ipotesti REV. 00
Parapete metalic zincat,
conform AND 593
Parapete metalic zincat, Parapete metalic zincat,
Parapete metalic zincat, conform AND 593
conform AND 593 conform AND 593
-2.5% -2.5%

Sant din beton -4.0% -4.0%


monolit C30/37 3 -4.0% -4.0% -2:
-2: 3 Sant din beton
monolit C30/37
2:3
2:3

Km 54+980.00

NUME CERINTA REFERAT/EXPERTIZA

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BENEFICIAR:


SUCURSALA BUCURESTI DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. 295/11/19
Adresa: str.Poterasi, nr.26-28, sector 4, Cod 0402666,
Bucuresti, Telefon 0213.305.025, 0213.307.735, Fax: TITLU LUCRARE:
0213.307.035, email: fil.bucuresti@electromontaj.ro FAZA
J40/3501/95, Atestat ANRE Nr.10576/02.12.2014
Deviere retele 110kV pe tronsonul 2, lot 2,
situat in jud. Olt pentru executie Drum SS
SPECIFICATIE NUME SCARA Expres Craiova - Pitesti
orizontal- 1:250
Sef Proiect vertical - 1:250 TITLU PLANSA:
Profil longitudinal traversare km 54+980
Proiectat DATA LEA 110kV s.c. Gradiste - Icoana+Tevi 1
17
Desenat 25.11.2019 REV. 00

S-ar putea să vă placă și