Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele: .............. Data: 04.03.

2020

Test de evaluare
clasa a VI-a A

1. Scrieți în ordine crescătoare următoarele numere întregi:


−3 ; 2 ; 0 ;−5 ;+1 ;−2; 5.
2. Fie A={ x| x ∈ Z și−1≤ x <4 } , B={ x|x ∈ Z și| y|≤ 3 }.
a) Determinați elementele mulțimilor A și B.
b) Efectuați A ∪ B , A ∩ B , A−B .
3. Temperatura de -20C a scăzut cu 50C. Care este noua temperatură?
4. Comparați:
a) (-7)15 și (-3)8; c) |-18| și 18;
b) |−14|și 14; d) (-3)33 și (-2)55.
5. Scrieți numărul 11 ca diferență a două numere negative.

 15 
A  x     .
6. Determinați elementele mulțimii:  2x 1 

7. Calculați:
a) −3+|−4+ 8|+|−3+10|;
b) 5−[ 17−(−2+5 )−(−7+15 ) ] −(4−11);
c) {(– 3 + 3 ∙ 2) ∙ [(– 7)10 : 78– 52] + (– 3)7 : (+ 3)3} : (– 3)2.

Test evaluare cls VI – Numere întregi