Sunteți pe pagina 1din 1

Tehnologia, prin ea însăși, nu schimbă și nu îmbunătățește predarea și învățarea.

Cheia pentru
introducerea cu success a tehnologiei în predare și în învățare constă în acordarea unei atenții
sporite, managementului proceselor, strategiei, structurii și mai ales rolurilor și deprinderilor.
Tehnologia este doar vârful aisbergului în procesul instruirii, servind doar ca vehicul util,
printre altele vitale.
Utilizarea tabletelor la anumite ore de curs facilitează tranziţia de la modelul tradiţional al
instruirii în clasă la o mai mare personalizare a conţinutului şi un mai mare control al celui
care învaţă asupra procesului instruirii. Este de asemenea vizibil faptul că utilizarea acestora
facilitează stabilirea de noi relaţii între instituţii, profesori, comunitate, locul de muncă,
familie şi persoana care învaţă. Balanţa globală a educaţiei s-a schimbat de la o abordare
pedagogică închisă, încredinţată instituţiilor, şi strâns controlată de profesor, cu elevi pasivi şi
implicare minimă a părinţilor şi comunităţii, la una care este deschisă, transparentă, integrată
în societate, care susţine iniţiativa elevului, facilitând colaborarea, cererea / întrebarea,
interogarea, competenţele - deprinderile personale şi învăţarea continuă.
Atracția exercitată de noile tehnologii asupra tinerilor poate fi exploatată pentru a-i motiva să
învețe mai mult și mai eficient. Corectorii informatici vin să sprijine munca elevului, dar rolul
de referință al profesorului rămâne de neînlocuit pentru obținerea unui act educativ.

Trăim într-o lume în continuă schimbare iar școala trebuie să se adapteze continuu
pentru a oferi beneficiarilor ei servicii de calitate. Beneficiile tehnologiei nu mai sunt de mult
o noutate iar faptul că elevul trebuie să se concentreze asupra înțelegerii unor concepte și nu
pe transcrierea integrală a acestora a devenit o necesitate în condițiile îmbogățirii ariei
informaționale. În aceste condiții, noi ca furnizori de servicii educaționale ne dorim o
eficientizare a procesului didactic. Știm cu toții cât timp durează corectarea unui set de
lucrări, cât timp durează transcriu elevii informațiile pe care le primesc , iar dacă se întâmplă
să le mai prezinți un tabel, grafic sau desen, timpul crește destul de mult. În aceste
circumstanțe o aplicație multiplatformă e binevenită. Din multitudinea de aplicații am
ales Edmodo care funcționează sub Windows, Android și iOS, accesibilă pe mobil, tabletă sau
calculator (versiunea online) și care oferă pe lângă o conexiune securizată posibilitatea
conturilor personalizate după rol, pentru profesori, elevi dar și părinți.
Pentru profesori, aplicația Edmodo permite crearea claselor virtuale identificabile după
un cod unic format din șase caractere disponibil pentru o perioadă de timp limitată
(aproximativ 14 zile, după care aderarea la grup devine reversibil inactivă din motive de
securitate). Adăugarea elevilor se face prin comunicarea codului clasei care va fi folosit de
elevi in momentul creării contului pe aplicația Edmodo, versiunea pentru elevi. Fiecare elev
are posibilitatea să comunice părinților un cod specific pentru supraveghere si monitorizare
aprogresul școlar.