Sunteți pe pagina 1din 6

EVALUARE – LP6

BILANŢUL MUSCULAR AL MEMBRULUI INFERIOR

= Bilanţul muscular al şoldului =

1. Flexia
- muşchiul: iliopsoas
- se stabilizează pelvisul
* poziţia FG(fără gravitaţie): decubit heterolateral, cu coapsa de testat pe o
placă sau susţinută de kinetoterapeut, cu genunchiul extins
- pt. F1 palparea nu este posibilă
- pt. F2 se realizează flexia coapsei cu genunchiul extins
* poziţia AG(antigravitaţională):
a) – DD cu şoldul şi genunchiul extinse
b) – şezând cu gamba atârnată
- pt. F3: din poziţia a) se ridică membrul inferior cu genunchiul extins
- pt. F4, F5 din poziţia a) sau b) se aplică rezistenţa pe faţa anterioară a
coapsei
- substituţie din FG: muşchii abdominali
!!!!!!! Croitorul, muşchi flexor accesor, supleează deficitul iliopsoasului
- pt. F1 fibrele croitorului se palpează sub spina iliacă antero-superioară,
pe faţa anterioară a coapsei, iar tendonul pe faţa medială a genunchiului
(tendonul croitorului formează împreună cu cele ale dreptului intern şi
semitendinos “laba de gâscă”.
- pt. F2 din DD se fixează creasta iliacă şi se indică subiectului să execute
alunecarea călcâiului (nu toată planta) pe faţa internă a gambei opuse,
realizând astfel flexia şoldului în ABD şi RE
- poziţia AG: stând sau DD pe un plan înclinat iar rezistenţa se aplică pe
1/3 inferioară a feţei externe a coapsei şi pe 1/3 inferioară a gambei.
!!!!!!!TFL (tensorul fasciei lata) şi el flexor accesor va rota intern şi va
abduce coapsa
- pt. F1 din DD cu membrele inferioare extinse se cere subiectului să
execute ABD în RI a coapsei pe bazin şi se va palpa muşchiul pe spina
iliacă antero-superioară
- pt. F2 se cere subiectului să execute în amplitudine completă ABD cu RI
a coapsei pe bazin

1
- poziţia AG: DL, pt. F3 se va cere subiectului să execute ABD coapsei pe
bazin asociată cu F(flexia) şi RI menţinând genunchiul extins.
- pt. F4, F5 se aplică rezistenţa pe 1/3 inferioară a feţei externe a coapsei.

2. Extensia
- muşchiul: fesierul mare
- se stabilizează pelvisul şi coloana lombară
* poziţia FG: decubit heterolateral cu susţinerea coapsei de testat şi
genunchiul flectat la 90°
- pt. F1 se palpează muşchiul în centrul fesei
- pt. F2 se execută extensia coapsei
* poziţia AG: DV cu genunchiul flecat la 90° ( pt. a scoate din acţiune
ischiogambieri)
- pt. F3 se face extensia coapsei
- pt. F4, F5 se aplică rezistenţă pe 1/3 inferiară a feţei posterioare a coapsei
- substituţie prin extensia coloanei lombare

3. Abducţia
- muşchii: - fesierul mijlociu şi mic
- TFL (tensorul fasciei lata)
- stabilizare: pelvisul
* poziţia FG: DD cu genunchiul extins
- pt. F1 se palpează cei 2 fesieri lateral de artic. coxofemurală, sub creasta
iliacă; TFL se palpează caudal de spina iliacă antero-superioară
- pt. F2 se execută ABD şoldului cu genunchiul extins, alunecând pe plan
sau susţinut de Kt.
* poziţia AG: decubit heterolateral, şoldul şi genunchiul de sprijin flectate,
iar cele de testat extinse
- pt. F3 se ridică membrul inferior complet întins
- pt. F4, F5 se va aplica rezistenţă pe faţa laterală a treimii inferioare a
coapsei
- substituţie: - prin flexia laterală a trunchiului
- prin RE cu F şoldului

4. Adducţia
- muşchii: marele, scurtul şi lungul adductor
- se stabilizează pelvisul

2
* poziţia FG: DD cu ambele membre inferioare în ABD, şoldurile şi
genunchii extinşi
- pt. F1 se palpează mai ales adductorul lung pe faţa medială a coapsei
- pt. F2 se adduce membrul inferior prin alunecare pe plan sau susţinut
* poziţia AG: decubit homolateral cu membrul de deasupra susţinut în ABD
de către testator; şoldul şi genunchiul în extensie
- pt. F3 se adduce membrul inferior depăşind linia de simetrie
- pt. F4, F5 se aplică rezistenţă pe faţa medială a coapsei
- substituţie: - în DD prin RI a şoldului
- în DL prin RE şi F şoldului

5. Rotaţia internă
- muşchii: - fesierii mijlociu şi mic
- TFL(tensorul fasciei lata)
- se stabilizează femurul deasupra genunchiului
* poziţia FG: DD cu şoldul flectat la 90°, genunchiul flectat la 90°, membrul
inferior netestat extins
- pt. F1 se palpează cei 2 fesieri lateral de artic. coxofemurală, sub creasta
iliacă; TFL se palpează caudal de spina iliacă antero-superioară
- pt. F2 se rotează intern coapsa, orientând gamba şi piciorul spre exterior
* poziţia AG: şezând cu gamba atârnată la marginea mesei
- pt. F3 se mişcă gamba spre lateral
- pt. F4, F5 se aplică rezistenţa în 1/3 inferioară a faţei laterale a gambei
- substituţie: ADD cu F şoldului

6. Rotaţia externă
- muşchii: - obturator intern şi extern
- gemenii superior şi inferior
- piramidalul, pătratul femural, fesierul mare
- stabilizare: femurul deasupra genunchiului
* poziţiile: ca la RI, mişcările în sens invers
- pt. F1 palparea se face în bloc, posterior de marele trohanter
- substituţie prin ABD cu F şoldului

= Bilanţul muscular al genunchiului =

1. Flexia
- muşchii: ischiogambierii: semitendinos, semimembranos, biceps femural

3
- se va stabiliza coapsa
* poziţia FG: decubit heterolateral, cu membrul inferior testat susţinut de Kt
sau pe placă
- pt. F1 se va palpa:
- tendonul bicepsului pe marginea laterală a spaţiului popliteu;
- semitendinosul pe marginea medială a spaţiului popliteu
- pt. F2 se flectează gamba
* poziţia AG: DV cu şoldurile şi genunchi extinşi
- pt. F3 se ridică gamba
- pt. F4, F5 se va aplica rezistenţa pe faţa posterioară în 1/3 distală a
gambei
- pt. întărirea forţei bicepsului se rotează lateral piciorul, iar pt. întărirea
celorlalţi 2 muşchi se rotează medial glezna
- substituţie: în DV prin gravitaţie peste 90°

2. Extensia
- muşchii: - cvadriceps: dreptul femural, vastul intermediar, vastul medial,
vastul lateral
- se va stabiliza coapsa
* poziţia FG: decubit heterolateral, cu membrul inferior testat susţinut şi
gamba flectată la 90°
- pt. F1 palparea se face pe faţa anterioară a coapsei (cu excepţia vastului
intermediar)
- pt. F2 se extinde complet gamba
* poziţia AG: şezând cu gamba atârnată la marginea patului, sub coapsă o
pernă mică
- pt. F3 se extinde gamba până la orizontală
- pt. F4, F5 se aplică rezistenţă pe faţa anterioară a gambei în 1/3 inferioară
- substituţie nu există

= Bilanţul muscular al piciorului =

1. Flexia (dorsiflexia)
- muşchii: - tibial anterior
- extensorul lung al degetelor şi al halucelui
- se stabilizează gamba

4
* poziţia FG: decubit heterolateral, cu susţinerea gambei care este flectată,
piciorul în poziţie neutră
- pt. F1 se palpează:
- tibialul anterior imediat lateral de creasta tibială, iar tendonul lui
pe faţa anterioară, medial de tendonul lung al halucelui.
- tendonul extensorului degetelor este pe marginea laterală a gleznei
- pt. F2 se execută flexia piciorului
* poziţia AG: sezând cu gamba atârnând, piciorul în poziţie neutră
- pt. F3 piciorul este flectat fără deviere în inversie sau eversie
- pt. F4, F5 se aplică rezistenţă distal, pe faţa anterioară a piciorului
- nu există substituţie

2. Extensia ( flexia plantară)


- muşchii: triceps sural: gemenii şi solear
- stabilizare: gamba
* poziţia FG: decubit heterolateral cu gamba şi piciorul de testat susţinute,
glezna în poziţie neutră
- pt. F1 se palpează solearul în porţiunea distală posterioară a gambei
(genunchiul flectat pt. scoaterea din acţiune a gemenilor), iar gemenii la
inserţia pe femur a celor 2 capete
- pt. F2 se execută extensia
* poziţia AG: DV cu genunchiul flectat la 90°, talpa spre tavan
- pt. F3 se face extensia ridicând degetele spre zenit
- pt. F4 rezistenţa pe plantă
- pt. F5 în ortostatism se face ridicare pe vârful piciorului
- substituţie: - flexorii extrinseci ai degetelor
- gravitaţie în decubit

3. Inversia
- muşchiul: tibial posterior
- stabilizare: gamba distal
* poziţia FG: DD cu şoldul şi genunchiul flectate la 90°, piciorul în poziţie
neutră
- pt. F1 se palpează muşchiul pe şi deasupra maleolei interne
- pt. F2 se face inversie, planta privind medial
* poziţia AG: şezând, gamba atârnată, piciorul în poziţie neutră
- pt. F3 se face inversia

5
- pt. F4, F5 se aplică rezistenţa pe marginea medială a antepiciorului,
prinzând metatarsianul 1
- substituţie: flexorii extrinseci ai degetelor; RE a şoldului din decubit când
şoldul şi genunchiul sunt extinse

4. Eversia
- muşchii: lungul şi scurtul peronier
* poziţiile: ca la Inversie, mişcările în sens invers
- pt. F1 palparea muşchilor se face înapoia maleolei externe
- substituţie: - RI a şoldului în decubit cu şoldul şi genunchiul extinse
- lungul extensor al degetelor
5. Flexia degetelor din MTF(metatarsofalangiene)
- muşchii: - lumbricali
- scurtul flexor al halucelui
- se va stabiliza piciorul anterior
- se testează fiecare deget

6. Flexia degetelor din IF(interfalangiene)


- muşchii: - lungul flexor al degetelor
- scurtul flexor plantar
- lungul flexor al halucelui
- se stabilizează antepiciorul şi prima falangă
- se testează fiecare deget

7. Extensia degetelor în MTF şi IF


- muşchii: - extensorul comun al degetelor
- pediosul
- extensorul propriu al halucelui
- se stabilizează antepiciorul
- se testează fiecare deget