Sunteți pe pagina 1din 5

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Utilizarea serviciilor şi produselor oferite de [denumirea website-ului], denumită în


continuare [denumirea website-ului], se face cu acceptarea termenilor şi
condiţiilor de mai jos.

1. TERMENI GENERALI

a) Accesarea acestui site ori a oricărei părţi din acesta presupune


acordul dumneavoastră, în calitate utililizator, cu privire la termenii şi
condiţiile de mai jos. Prin continuarea utilizării site-ului, dumneavoastră,
numit în continuare utilizator, vă daţi acordul tacit şi achiesaţi la
totalitatea termenilor şi condiţiilor.
b) [denumirea website-ului] poate schimba în orice moment conţinutul site-ului,
poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista
furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către
utilizatori ori către terţe persoane.

c) [denumirea website-ului] poate limita accesul la site ori la anumite părţi din
acesta. Totodată, [denumirea website-ului] poate limita accesul anumitor IP-uri
fără notificare şi angajarea vreunei răspunderi.

d) Accesul la conţinutul online al site-ului [denumirea website-ului] este liber.

2. DREPTURI DE AUTOR
a) Toate informaţiile publicate pe site de către [denumirea website-ului]
(incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, fişiere
audio, bannere publicitare) sunt protejate de către dispoziţiile legale
incidente: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe,
Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr.
129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor), titulari ai drepturilor
protejate de lege fiind [detinatorul website-ului] sau, după caz,
colaboratorii săi.
b) Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea,
distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente
sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate
de exploatare a conţinutului site-ului, cu excepţia afişării pe ecranul unui
computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi
necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în
acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care
fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de
proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor
respective.
c) Preluarea de informaţii de către publicaţii sau, după caz, site-uri web
poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi de către Clubul Român
de Presă: „preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza
doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul
sau ştirea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulaţie a
informaţiei, cât şi caracterul de „revistă a presei” susţinut de paginile de
internet în cauză. In mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată
sursa informaţiei. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se
poate realiza doar în condiţiile unui acord, financiar sau de altă natură,
încheiat cu deţinătorul drepturilor”.
Site-urile web care preiau informaţii de pe site-ul [denumirea website-ului] vor
cita sursa informaţiei cu link către site, după cum urmează:

– În textul ştirii, citarea se va face astfel: în primul paragraf se va menţiona


expres că sursa informaţiilor este [denumirea website-ului]. Citarea se va face cu
link către sursa originală a articolului. (ex.: „potrivit [denumirea website-ului]”,
„informează [denumirea website-ului]” sau orice altă formulă similară) iar în
ultimul paragraf al ştirii se va preciza „Integral pe [denumirea website-ului]” (sau
orice altă formulă similară), cu link către [denumirea website-ului]

– De asemenea, la sfârşitul ştirii, după ultimul paragraf şi în afara acestuia (sau


la începutul ştirii, în funcţie de layout-urile site-urilor în cauză), se va preciza în
mod vizibil: „SURSA: [denumirea website-ului]”, cu link către site-ul [denumirea
website-ului].

În cazul în care materialul este preluat de [detinatorul website-ului] de la furnizorii


săi de informaţii, se va menţiona şi această sursă.

d) În cazul în care utilizatorul constată că un material publicat pe site-ul


[denumirea website-ului] încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, este
rugat să sesizeze acest fapt printr-un mesaj trimis către [denumirea website-ului],
la adresa AriesNews[at]gmail.com.

3. LIMITAREA RĂSPUNDERII
a) Toate informaţiile publicate pe site-ul [denumirea website-ului] sunt
transmise de către [detinatorul website-ului] şi de către furnizorii săi de
informaţii. Acest site furnizează instrumente de informare, dar nu oferă
sfaturi şi nici nu face recomandări referitoare la anumite instrumente
financiare, servicii sau produse.
b) Datorită numărului mare de surse de obţinere a informaţiilor pot exista
întârzieri, omisiuni sau inexactităţi în informaţiile şi în serviciile oferite de
[denumirea website-ului].

c) [denumirea website-ului] şi furnizorii săi de informaţii nu oferă garanţii privind


acurateţea, succesiunea, integralitatea, integritatea, actualitatea sau potrivirea
pentru un anume scop a informaţiilor oferite pe site.

d) [denumirea website-ului] şi furnizorii săi de informaţii nu răspund pentru


erorile, inexactităţile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de site şi nici
pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. [denumirea website-ului]
îşi declină orice responsabilitate privind garantarea acurateţii conţinutului site-ului
sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri.

e) Utilizatorul site-ului este singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de
[denumirea website-ului] în legătură cu accesarea, utilizarea şi exploatarea
informaţiilor publicate pe site.

f) [denumirea website-ului] nu răspunde faţă de utilizatori şi nici faţă de terţi


pentru eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură
cu/din copierea, stocarea, modificarea ori transferarea întregului ori a unei părţi
din informaţiile publicate pe site.

g) Încălcarea termenilor şi a condiţiilor din prezentul document atrage


răspunderea juridică a utilizatorilor, persoane fizice sau juridice, conform
legislaţiei în vigoare.

4. PROTECŢIA DATELOR
a) [denumirea website-ului] prelucrează date cu caracter personal ale
utilizatorilor care se abonează la serviciile de ştiri sau la alertele de ştiri,
a celor care transmit feedback-uri către [denumirea website-ului],
precum şi a celor care recomandă unor terţi articole publicate pe site.
b) Utilizatorii care s-au înregistrat pentru primirea alertelor de ştiri au posibilitatea
de a se dezabona în momentul în care nu doresc să le mai primească.

c) [denumirea website-ului] ia toate măsurile de securitate pentru a asigura


confidenţialitatea şi protecţia datelor şi a informaţiilor cu caracter personal ale
utilizatorilor, dar nu se angajează să asigure protecție 100 %.

d) Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces la datele prelucrate, de intervenţie


asupra acestora, de dreptul de a se opune prelucrării şi de a solicita ştergerea
datelor şi de celelalte drepturi prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date.
e) [denumirea website-ului] nu cere utilizatorilor săi informaţii personale prin
intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de
corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat prin care
se solicită divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat
către [denumirea website-ului] prin intermediul formularului de feedback accesibil
pe site.

f) Site-ul [denumirea website-ului] foloseşte cookie-uri pentru a identifica


utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale utilizatorilor şi nu
prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi.