Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu

Medgidia ,Str.Siretului nr.94


Tel.0341420112 E-mail :sc4medg@isjcta.ro

Motto :

„Avem prin urmare în primul rând dreptul incontestabil şi legitim la:

Libertatea alegerii între bine şi rău, dreptul de a cere şi a ne aştepta să


fim trataţi cu dreptate, dreptul de a cunoaşte, libertatea de a fi deplin
răspunzători de cele ce am făcut ori n-am făcut, dreptul de a nădăjdui
că vom fi mântuiţi, că această nădejde, oricât de îndrăzneaţă, nu ne
este tăgăduită ori limitată de o prealabilă hotărâre ursitoare.
La toate acestea – în principal – avem dreptul, şi-l avem întreg, eminent.”

N. Steinhardt
Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu
Medgidia ,Str.Siretului nr.94
Tel.0341420112 E-mail :sc4medg@isjcta.ro

Titlul proiectului :

Echipa de proiect :

Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu Asociaţia de Voluntari din Medgidia

Coordonator : Dincă Elena Coordonator : Ilona Dumitrescu


Membrii :Caramalac Emilia Membrii : Preda Veronica
Vasile Alina Delia Panait
Iordache Raluca

Scopul proiectului : Sprijin umanitar acordat persoanelor vârstnice defavorizate din


municipiul Medgidia

Perioada de desfăşurare : 1.12.2007 – 21.12.2007

Grup ţintă :20 de elevi de la clasele gimnaziale

Obiective :

 revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor


de solidaritate,generozitate;

 responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de


voluntariat

Rezultate aşteptate :

 creşterea stimei de sine în rândul elevilor


 întărirea parteneriatului şcoală- comunitate locală

Indicatori de evaluare :

 Participarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea a cel puţin 100 de


felicitări
 Strângerea de fonduri pentru cel puţin 10 pachete
Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu
Medgidia ,Str.Siretului nr.94
Tel.0341420112 E-mail :sc4medg@isjcta.ro
Modalităţi de monitorizare şi evaluare

 Întâlniri săptămânale ale echipelor de proiect


 Chestionare aplicate elevilor,cadrelor didactice şi voluntarilor
 Raport final

Impactul proiectului
 îmbunătăţirea imaginii şcolii în spaţiul comunităţii locale;

Modalităţi de desfăşurare :

 În cadrul orelor de educaţie plastică ,abilităţi practice şi dirigenţie elevii


,îndrumaţi de cadrele didactice ,vor confecţiona felicitări pentru sărbătorile de
iarnă

 Echipa de proiect comună va realiza materilale publicitare (pliante , post-


ituri , comunicate de presă ) pentru promovarea proiectului

 Cu sprijinul Primăriei Municipiului Medgidia se vor comercializa felicitările


în cadrul unei expoziţii amenajate la Casa de Cultură I.N.Roman din
Medgidia ,precum şi la alte instituţii şi unităţi şcolare.

 Cu suma de bani strânsă se vor cumpăra produse alimentare şi se vor face 10


pachete cadou pentru persoanele vârstnice defavorizate ,identificate de
asociaţia voluntarilor

 20 de elevi ,care constituie grupul ţintă al proiectului,vor pregăti un program


de colinde de Crăciun

 Însoţiţi de voluntari ,cei 20 de elevi ,vor vizita la domiciliu persoanele


vârstnice pentru a le oferi cadourile şi pentru a-i colinda.

Produse ale proiectului: felicitări,pliante,post-ituri,album foto

Bugetul proiectului:

 consumabilele necesare pentru confecţionarea felicitărilor vor fi procurate de elevii şi


cadrele didactice din Şcoala Mihail Sadoveanu
 costurile pentru confecţionarea materialelor publicitare vor fi suportate de Asociaţia
Voluntarilor
Şcoala cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu
Medgidia ,Str.Siretului nr.94
Tel.0341420112 E-mail :sc4medg@isjcta.ro

Calendarul activităţilor

Nr. Activitatea Data şi Resurse Responsabili


Crt. locul umane materiale
desfăşurării
1. Confecţionare a 100 de 1 .12.- Elevi de la Hârtie Iordache
felicitări 12.12.2007 clasele I- ,culori,carioci Raluca
Şcoala VIII, , abţibilduri.
Mihail învăţătoarele
Sadoveanu ,
profesoarele
de desen,
diriginţii.
2. Realizarea 8.12.- 2 cadre Hârtie, Ilona
materialelor 10.12.2007 didactice şi 2 calculator, Dumitrescu
publicitare voluntari imprimantă
3. Comercializarea 10.12.- 2 cadre Consumabile Dincă Elena
felicitărilor 16.12.2007 didactice ,2 necesare
elevi,1 pentru
voluntar amenajarea
expoziţiei din
holul Casei de
Cultură
I.N.Roman
4. Pregătirea unui 1.12.- 20 de elevi c.d.-player, Caramalac
program de colinde de 19.12.2007 c.d.-uri cu Emilia
Crăciun colinde
5. Cumpărarea 17.12- 10 elevi,2 Produse Vasile Alina
produselor alimentare 19.12.2007 cadre alimentare
şi pregătirea a 10 didactice
pachete
6. Vizitarea persoanelor 20.12.- 20 de elevi, 10 pachete cu Preda
vârstnice 21.12.2007 5 voluntari produse Veronica
defavorizate alimentare
,colindarea şi oferirea
cadourilor