Sunteți pe pagina 1din 11

Aprob: Șef IMSP CS Drochia”Anatolie Manziuc”

D-na Emilia Lopatenco

Raport
de activitate pentru anii 2017

al asistentului medical „Centrul


Comunitar de Sănătate Mintală
Drochia”
IMSP CS DROCHIA „Anatolie
Manziuc”

MARIAN Mihaela
Drochia este un oraș din Republica Moldova, reședință a raionului omonim. Este situat în nordul
republicii, la o depărtare de 167 km de capitală (Chișinău). A fost ridicat la rang de oraș în 1975 fiind
al 2.000-lea oraș din URSS. Numele orașului provine de la pasărea dropie. Orașul Drochia se află la
nordul republicii, la o distanță de 167 km de Chișinău, pe lungimea căii ferate Bălți-Ocnița. Este situat
între orașele Bălți, Soroca, Rîșcani și Edineț. Instituţia Medico-sanitar Publică Centrul de Sănătate
Drochia „Anatolie Manziuc” a fost fondată pe data de 11 ianuarie 2008 pe baza serviciului raional de
Asistenţă Medicală Primară a Instituţiei Medico-Sanitare Publice "Spitalul Raional Drochia". CS
Drochia, este amplasat într-o clădire cu trei etaje plus etajul de la subsol, unde este plasat laboratorul
clinic diagnostic și cel de examinări profilactice. La primul etaj este situate registratura, sala de triaj,
Centrul sănătății femeiei „ANA” și central prietenos tinerilor, sala radiologică și sala festivă. La etajul
doi se găsesc cabinetele medicilor de familie, CENTRUL COMUNITAR DE SĂNĂTATE
MINTALĂ, unde activez la moment, sala de emunizări, staționarul de zi cabinetul de examen ultra
sonor, farmacia. La etajul trei sunt amplasate sala de procedure, cabinetul copilului sănătos, serviciu de
reabilitare medicală și medicină fizică, administrația. CCSM întrunește o echipă de specialiști și
consultanți egali care promovează servicii de sănătate mintală și adicție bazate pe cele mai moderne
standarde în domeniu. În tratamentul tulburărilor mintale, de comportament și a adicțiilor Centrul
Comunitar de Sănătate Mintală întrunește asistența medicală, psihologică, suportul neformal și
îngrijirile complexe. CCSM Drochia prestează servicii gratuite pentru pacienții asigurați și neasigurați
în volumul Programului Unic de Asigurări în Sănătate, inclusiv medicamentele gratuite compensate în
100% din fondurile CNAM sau programelor naționale ale Ministerului Sănătății. În acest scop CCSM
colaborează cu medicina primară (de familie) – CMF DROCHIA, CNAM și Ministerul Sănătății al
RM.

Conceptul de asistenţă medicală (sau nursing – termen folosit internaţional) este o parte importantă a
sistemului de îngrijire a sănătăţii individului şi cuprinde trei elemente importante: promovarea
sănătăţii, prevenirea bolilor şi îngrijirea persoanelor bolnave de toate vârstele, în toate unităţile
sanitare, aşezările comunitare şi în toate formele de asistenţă socială. De cele mai multe ori, alegerea
de a deveni asistent medical are în spate motive emoţionale, mai precis dorinţa de a ajuta pe cineva
aflat în dificultate. Meseria de asistent medical este o provocare, trebuie să îţi aminteşti în fiecare zi că
poţi alina suferinţa pacienţilor atât prin administrarea tratamentului prescris de medic cât şi printr-o
vorbă bună şi printr-un zâmbet Pentru un bun asistent nu contează cât de greu a trecut ziua, câte
problem a întâmpinat, ci trebuie să-şi amintească valorile fundamentale ale acestei profesii şi motivul
pentru care a ales-o!
Din anul 2011 am activat asistenţa medicală de familie.

Lucrul Asistentului medical de familie este orientat pe următoarele acte:

I. Ordinul MS Nr.51 cu privirea la supravegherea şi controlul infecţiilor nosoconioze

II. Ghidul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale

III. Programul unic de Asigurări în Medicină

IV. Normele metodologice

V. Ordinul MS Nr.627/163A cu privire la aprobarea regulamentului cu privire la înregistrarea


populaţiei în instituţia medico-sanitar

VI. OrdinulMS Nr.695 cu privirea la Asistenţa Medicală Primară din RM

VII. Ordinul Nr.333 Cu privirea la organizarea la domiciliu

VIII. Ghidul practice ‘Siguranta Injectiilor’

Activitatea zilnică se diviza în:

I. lucrul în cabinet cu medical de familie la primire

II. lucrul pe sector, vizitele la domiciliu mai ales la pacienţii prioritari

Zilnic incepeam lucru cu pregatirea locului de munca,faceam igiena cu solutii dezinfectante, aeriseam
cabinetul, aduceam foaia de programare de la registratura, pregateam fisele medicale a pacientilor
programati,la necesitatea masuram temperature, tensiunea arterial,indeplineam cerintele medicului.
Obiectivele generale ale serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală sunt:

I. Educarea comunităţii pentru sănătate.


II. Promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale.
III. Promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos.
IV. Educaţie şi acţiuni pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos.
V. Activităţi de prevenire şi profilaxie primară,  secundară şi terţiară.

Un lucru important pe care îl efectuam este recesământul sectorului. Verificarea numărului populației
domiciliate pe sectorul deservit de mine timp de un an, concomitet cu aceasta efectuam tensiometria
arterială tuturor persoanelor depe sector de la 18 ani.
Totalul Populației
Asigurați
Preșcolari
Femei în total
Vârsta fertilă
Bărbați
Pensionari după vârstă
Numărul populației apt de muncă
Invalizi din copilărie
Invalizi.

Totalul populației 1530

I. As 819
ig
ur
ați
II. Pr 38

col
ari
III. Fe 819
me
i
în
tot
al
IV. Vâ 417
rst
ă
fer
til
ă
V. Bă 711
rb
ați
VI. Pe 241
nsi
on
ari
du


rst
ă
VII. Pe 241
rso
an
e
de

rst
a
îna
int
ată
VIII. Nu 1038

rul
po
pu
laț
iei
apt
de
m
un

IX. In 5
val
izi
di
n
co
pil
ări
e
X. In 20
val
izi

Dupa orele de primire a bolnavilor, urma lucru pe sector unde vizitam copii, gravidele comform
standartele de supraveghere a copiilor și gravidelor, în condiții de ambolator. Invitam bolnavii care
sunt la evidență dispanserică la control, invitam contingentul necesar pentru efectuarea vacinilor, la
examenul radiologic a cutiei toratice, femeiele conform vârstei la screeningul de col uterin.

Din anul 2017 am început activitatea de asistent medical la CCSM - Centrul Comunitar de Sănătate
Mintală, tot la instituţia medicală CS Drochia. Această funcţie este foarte interesantă şi binevenită
pentru mine dar este puţin mai diferit de lucrul pe sector este lucrul cu beneficiarii care au probleme de
sănătate mintală, psihice. Sănătatea mintală reprezintă o problemă importantă a comunităţii mondiale
în genere. Ea continuă să afecteze în proporţii mari populaţia, inclusive cea aptă de muncă, copii şi
adolescent, ceea ce prezintă o sursă de dezechilibru al microgrupurilor sociale (familie, serviciu, şcoala
etc. Economia ţării are mult de suferit din cauza acestor maladii şi din cauza lipsei unei îngrijiri
adecvate a acestor pacienţi (apariţia şomajului, vagabondajului, săvârşirea crimelor scăderea nivelului
de trai creşterea numărului de suicid şi de persoane dependente de substanţe psiho active, alcool etc.)
Tulburările psihice include depresia, abuzul de substanţe psihotrope, psiho active, de alcool,
schizofrenia, retardul mintal, autismul şi demenţa şi pot apărea la orice vârstă, indiferent de rasă şi
origine etnică. Estimările făcute de OMS au arătat că la nivel global peste 450 de milioane de oameni
sunt afectaţi de tulburările mintale, de comportament, tulburări neurologice şi de consecinţele utilizării
substanţelor. Scopul general al acestei funcţii este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu tulburări
de sănătate mintală prin reabilitarea psihosociala şi prin prestarea asistenţei medicale calificate în
cadrul CCSM.

ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE:

Ш Evaluarea iniţială şi repetate a beneficiarului;

Ш Întocmirea şi realizarea planurilor individualizate de asistenţă medicală a beneficiarului;

Ш Completarea dosarului beneficiarului, documentarea informaţiei colectate despre beneficiar şi


completarea bazei de date;

Ш Evaluarea situaţie în cadrul familiei, informarea permanentă, implicarea în delegarea


responsabilităţilor părinţilor şi scopul rezolvării situaţiei beneficiarului;

Ш Planificarea săptămânală a planului intervenţiilor medicale şi executarea prescripţiilor medicale


indicate de medic;

Ш Organizarea zilnică a activităţilor de iluminare sanitară în grup cu aspect medical şi a


gimnasticii curative de dimineaţă;

Ш Organizarea măsurilor educative-didactive, a manifestărilor, sărbătorilor şi festivităţilor;

Ш Îndeplinirea documentaţiei medicale şi a registrelor;

Ш Alcătuirea raportului trimestrial conform dinamicii beneficiarului;

Ш Organizarea măsurilor sanitaro profilactice în Centru conform normelor normelor şi


standartelor sanitare;

Ш Instruirea beneficiarilor pentru o sănătate mai bună;

Ш Asistenta medicală respective;

RESPONSABILITĂŢI:

Ш confidenţialitatea informaţiei referitor la viaţa particulară şi problema beneficiarului;

Ш acordarea asistenţei profesioniste în cadrul centrului de zi;

Ш colaborarea în activitatea cu echipa multidisciplinară la soluţionarea problemelor sociale a


beneficiarului;
Ш respectarea standartelor morale, etice şi de comportament profesional conform Codului
Deontologic al Asistentului Medical;

Ш participarea la şedinţele echipei multidisciplinare;

Ш starea sănătăţii somatic a beneficiarului;

Ш Îndeplinirea cu operativitate şi profesionalism stipulările contractului de muncă şi atribuţiile


funcţionale;

Ш respectarea disciplinei muncii în conformitate cu legislaţiile în vigoare;

Ш executarea altor obligaţiuni adiacente;

Ш aplicarea la maxim a calităţilor umane şi cunoştinţelor profesionale în acordarea ajutorului


beneficiarului;

IN PUTERNICIRE:

Ш Respectarea normelor sanitaro igienice în centru;

Ш Perfecţionarea continua a cunoştinţelor în domeniul medicinii, demonstrarea permanentă a


performanţelor bune în practica de asistenţă medicală;

Ш Studierea şi colectarea informaţiei în domeniul asistenţei medicale, participarea la seminare şi


conferinţe în scopul acumulării experienţei avansate;

RAPORTARE:

Ш şefului centrului;

Ш psihiatrului;

Ш echipei multidisciplinare;

COOPERAREA CU PERSOANE, INSTITUŢII, ORGANIZAŢII:


Ш cooperarea cu familia, rudele beneficiarului;

Ш cooperarea cu echipa multidisciplinară a centrului;

Ш conlucrarea cu medical psihiatru a centrului;

Ш - cooperarea cu centrele CS Drochia la delegarea din partea medicului;

Ш - cooperarea cu spitalele de psihiatrie la delegarea din partea medicului;

MIJLOACE DE LUCRU, ECHIPAMENT UTILIZAT:

Se conduce de fişa de indicaţie a medicului, cunoştinţe în domeniul medical şi sanitare, de ordinile MS


al RM, de cerinţele şi recomandările Centrului de Medicină Preventivă, de dosarele personale ale
beneficiarului, de actele normative şi legislative în vigoare, de dispoziţiile directorului, de
regulamentul centrului.

CONDIŢII DE MUNCA:

Ш Zilele, orele de lucru/odihna se stabilesc conform legislaţiei în vigoare şi contractual colectiv


de muncă.

Ш Locul de munca este amenajat conform standartelor minime de calitate.

ATITUDINI, COMPORTAMENTE:

Ш Comportament de respectare a opiniei beneficiarului;

Ш Comportament non discriminant;

Ш Flexibilitate;

Ш Non conflictualitate;

Ш Respectarea Drepturilor omului;

Lucrul zilnic îl încep cu pregătirea locului de muncă şi a sălii de procesare, respect regimul sanitar
epidemiologic cu soluţiile dezinfectate care sunt în vigoare la moment, pun lampa de Qwartz aerisesc
cabinetele. Scriu în registrele cuvenite datele de la moment indicele psohometrului, lucrul lămpii
bactericide, procedurile care le fac pe timpul zilei de lucru, ofer cărticele pe timpul primirii cu medical,
nu în ultimul rând mergem cu echipa multidisciplinară în teritoriu ceea ce este foarte benefic pentru
lucrul centrului nostru, tratamentul şi reabilitarea beneficiarului, verificăm gradul de trai, relaţiile cu
familia şi ocupaţiile de toată ziua şi verificăm dacă spune lucrurile reale când vin la centru, beneficiarii
sunt foarte specifici şi vizitele noastre sunt numai în folos. Când revin înapoi în instituţie completez
documentaţia rămasă, la sfârşitul lunii, trimestrului, semestrului dăm dările de seamă. Avem
programate zile de terapie ocupaţională când ne ocupăm cu beneficiarii cu ceea ce le place şi ceea ce
pot face prin aceasta ocupaţie ocupăm şi dezvoltăm gândirea beneficiarului.

Indiscutabil, sănătatea reprezintă un adevărat tezaur şi o componentă

indispensabilă a dezvoltării şi prosperării sociale, de aceea medicina este

o profesie nobilă şi valoroasă, care solicită cunoştinţe, experienţă şi multă

dragoste pentru oameni, precum şipasiune, devotament şi sacrificii în

numele vieţii, al societăţii, al binelui comun.

A/m la CCSM CS Drochia d-na:Marian Mihaela


Șef CCSM d-na:Braguță Doina

A/med șef IMSP CS Drochia d-na:Derevenco Oxana