Sunteți pe pagina 1din 2

INSTITUTUL STANDARD DE STAT STAS 11-68

ROMÂN DE Înlocuieşte 11-41

ZAHĂR Clasificarea alfanumerică


N 41
STANDARDIZARE
1. Generalităţi
Prezentul standard se referă la zahărul obţinut din sfecla de zahăr sau din zahăr brut din
trestie de zahăr.
Standardul nu se referă la zahărul candel.
Zahărul se livrează în trei tipuri:
- zahărul cristal (tos), constituit din cristale de zaharoză neaglomerate;
- zahărul bucăţi, constituit din cristale de zaharoză aglomerate;
- zahărul pudră, obţinut prin măcinarea zahărului cristal sau a sfărâmăturilor de zahăr
bucăţi.
2. Condiţii tehnice
2.1. Granulaţie şi dimensiuni
2.1.1. Zahărul cristal trebuie să aibă mărimea cristalelor cuprinsă între 0,3-2,5 mm.
2.1.2. Zahărul pudră trebuie să aibă mărimea granulelor sub 0,05 mm şi să nu lase
mai mult de 5 % rest pe sită.
2.1.3. La zahărul bucăţi, dimensiunile acestora se stabilesc prin înţelegerea dintre
părţi.
2.2. Proprietăţi organoleptice
Caracteristici Tipul
Tos Bucăţi Pudră
Culoare Alb lucios Alb-mat Alb-mat
Aspect Cristale uscate Bucăţi curate, fără Făină fină, uscată,
nelipicioase, fără pete nelipicioasă
aglomerări
Corpuri străine Lipsă
Se admit maxim 3
mg impurităţi
metalice la 1 kg
produs; dimensiunea Lipsă Lipsă
cea mai mare a
particulelor metalice
nu trebuie să
depăşească 0,3 mm
Miros şi gust Gust dulce, fără miros şi gust străin
2.3. Proprietăţi fizice şi chimice
Tipul
Caracteristici
Tos Bucăţi Pudră
Zaharoză, raportată
la substanţa uscată, 99,75 99,80 99,75
% min
Substanţe
0,05 0,05 0,05
reducătoare, % max
Umiditate, % max 0,10 0,10 0,10
Cenuşă, % max 0,03 0,02 0,03
Culoare, raportată la
substanţa uscată, 1,2 0,7 0,8
grade Stammer max
Solubilitate în apă Soluţia 10% trebuie să fie clară, fără sediment şi fără miros
2.4. În cazul zahărului destinat depozitării îndelungate are următoarele caracteristici:
- Zaharoză, raportată la substanţa uscată……………………………………………99,8, %
min
- Umiditate………………………………………………………………………….………………0,05,
% max
- Culoare, raportată la substanţa uscată……………………………………………..0,8, grade
Stammer max
- Mărimea cristalelor…………………………………………………………………………..0,7-2,0
mm