Sunteți pe pagina 1din 4

EDUCAȚIA DIGITALĂ, CLASA I

PROIECT DIDACTIC nr. 5

Daniela State, grad didactic superior


 Clasa: I
 Disciplina: Educație tehnologică
 Modulul: Educație digitală
 Subiectul lecției: Comunicăm cu dispozitivul digital/ Controlăm dispozitivele digitale
 Unități de competențe:
 3.5. Recunoașterea formelor (modelelor) de comunicare, care implică dispozitive digitale.
 3.6. Descrierea formelor de comunicare care implică dispozitive digitale verbal, prin imagini sau în
alte moduri.
 Obiectivele lecției.
La finele lecției elevii vor fi capabili:
O1: să explice cum pot fi conectate/ deconectate/ controlate dispozitivele digitale;
O2: să utilizeze elemente ale limbajului aferent descrierilor dispozitivelor digitale;
O3: să formuleze, ghidat, concluzii referitoare la modalități de control al anumitor dispozitive digitale;
O4: să utilizeze informația citită/ audiată din manual pentru realizarea unor sarcini referitoare la controlul,
conectarea, deconectarea dispozitivelor digitale;
O5: să manifeste disponibilitate pentru cooperare, răbdare și bună înțelegere, precum și curiozitate, interes
în realizarea sarcinilor propuse.

 Tipul lecției: de formare a capacităților de dobândire a cunoștințelor


 Strategii didactice:
- forme: frontală, individuală, în perechi;
- metode, tehnici și procedee didactice: discuția dirijată; observarea dirijată; explorarea; exercițiul;
brainstorming, demonstrația, analiza, compararea, jocul didactic, „Bursa muncii”, studiu de caz;
- mijloace: tabletă/ calculator, tablă interactivă/ proiector, boxe, manualul, imagini cu diferite
dispozitive, creioane colorate, carioci, fișe cu imagini pentru activitate individuală, în perechi, în grup ș.a.;

 Strategii de evaluare: evaluare formativă interactivă


 Locul desfășurării: sala de clasă
 Bibliografie:
- Curriculum național, clasele I-IV: Chișinău, 2018;
- Ghid de implementare a curriculumului național, clasele I-IV: Chișinău, 2018;
- Educație digitală, Autori: Anatol Gremalschi, Sergiu Corlat, Andrei Braicov, Manual pentru clasa 1;
- Matei R., Mateiaș D., Informatică pentru ciclul primar, clasele 1–2, Paralela 45, București, 2011.

SCHIȚA DEMERSULUI DIDACTIC

I. EVOCARE
1. Organizarea clasei. Pregătirea celor necesare pentru lecție.
2. Captarea atenției. Jocul „Eu încep, tu continui”
- Sunt elev în clasa I și-mi pace să ......
- La școală prefer să ....
- Pot să-mi ajut colegii la ...
- Ca să le reușesc pe toate trebuie și să ....
- Cea mai buna odihnă pentru copii este ...
- Calculatorul meu tot are nevoie de somn, deoarece ...
- Dacă nu dorm orele cuvenite, mă simt ...
- Calculatorul meu nu obosește ca mine, dar are și el nevoie de ...
1/4
3. Comunicarea subiectului lecției și a obiectivelor.
a) Elevilor li se propune să descopere subiectul lecției, utilizând alfabetul cifrat (vezi Anexa 1).
5 1 1 2 2 1 1 2 1 6 1 2 1 1 3 1 2 1 2 7 1 7
8 7 4 1 8 5 6 1 2 9 8 0 1 4 1 7 5

6 1 9 1 2 1 1 7
1 1 4 5

b) Astăzi, ghidați, veți descoperi: cum să conectați și să deconectați corect un dispozitiv digital; cum puteți
să controlați un dispozitiv digital conectat.

II. REALIZAREA SENSULUI

4. Explorarea informațiilor prezentate, observarea și reflecția.


a) Pentru a afla cum și de ce dispozitivele digitale pot să „se odihnească”, elevilor li se propune să
citească/ să asculte discuția dintre Ștefan și BB-8 (manual, pagina 18).
b) Elevii sunt îndemnați să-și amintească unde au întâlnit astfel de butoane, numind dispozitivele, și cum
funcționează (prin atingere, prin apăsare, prin glisare,…)
c) Pentru a descoperi cum pot fi controlate (dirijate, mânuite, utilizate) dispozitivele digitale, elevilor li
se va propune să citească informația din manual (pagina 19). Se va discuta cu ei în baza imaginilor (dacă
au văzut vreodată, unde au întâlnit, ce dispozitiv era dirijat prin acest mecanism, cât este de practic/ușor de
mânuit).

III. REFLECȚIE

5. Jocul „Așa da! Așa nu!”


- Pentru funcționarea îndelungată și stabilă a dispozitivelor digitale e necesar să le conectez/
deconectez corect.
- Utilizez corespunzător dispozitivul.
- Conectez mai multe dispozitive într-o priză.
- Apăs butonul cu obiecte ascuțite.
- Pentru a evita deconectările nedorite, am grijă ca dispozitivul să fie alimentat cu energie.

6. Activitate în perechi. Elevilor li se propune să lucreze în perechi pentru a realiza sarcinile din
manual, pagina 20:
 Să coloreze butonul de conectare / deconectare pe fiecare din dispozitivele digitale prezentate în
imagini.
 Să explice cum sunt controlate dispozitivele digitale din imagini.

7. Bursa muncii (elevii își aleg unul dintre „atelierele” propuse, lucrând în grupuri, realizează sarcina,
iar la momentul indicat de către învățător vor prezenta produsele obținute)

 „Atelierul designer-ului”: Imaginați-vă cum ați vrea să arate butonul de pornire la


calculatorul vostru. Desenați-l? Argumentați alegerea.
 „Atelierul pictorului”: Aparatele reprezentate în imagini (vezi Anexa 2) nu au butoane pentru
pornire. Discutați cu colegii de clasă. Stabiliți unde ar trebui să fie ele. Desenați-le, utilizând
simbolul corespunzător.
 „Atelierul lingviștilor”: Identificați 3 cuvinte-cheie ale lecției (buton, șoricel, consolă, ecran
tactil, ș.a.). Cifrați-le, folosind alfabetul din anexă. Propuneți colegilor să le descopere.
 „Atelierul inventatorilor”: Unele dispozitive pot fi controlate cu tastatura, altele cu șoricelul,
cu degetul pe ecran sau utilizând consola. Însă există dispozitive care încep/ încetează să
funcționeze, cu vocea și gesturi. Identificați un gest/ un cuvânt care ar pune în funcțiune unele
dispozitive digitale. Explicați colegilor alegerea.
2/4
8. Studiu de caz:
Mirela este acasă singură. Vrea să privească televizorul, dar tasta/ butonul pentru pornire nu
reacționează. Apasă și pe butonul de pornire al calculatorului, dar nu se aprinde. Cum credeți, care ar
putea fi problema? Cum poate fi rezolvată? Ce trebuie să facă Mirela?
(Probleme: este defectat butonul pentru pornire, nu are baterii/curent electric, este descărcat/nu este
pus în priză etc.)

9. Detectivii. Identificați 3 cuvinte-cheie ale lecției (buton, șoricel, consolă, ecran tactil). Cifrează-le,
folosind alfabetul din anexă. Propune-le colegilor să le descopere.

10. Evaluarea lecției. Autoaprecierea, reflecția. Elevilor li se propune să formuleze concluzii,


redând anumite emoții, trăiri, impresii acumulate la sfârșitul orei de Educație digitală, relatând:
 Cel mai curios lucru aflat la această oră;
 Cea mai interesantă informație aflată;
 Un lucru știu înaintea lecției;
 Un aspect încă neînțeles;
 O curiozitate rămasă;
 O întrebare;
 O rugăminte/ solicitare.

3/4
Anexa 1

Anexa 2

4/4