Sunteți pe pagina 1din 6

Teste grilă Comunicare –ECTS, MN-

1. Ce categorie de persoane îşi neagă sau îşi ignoră nevoile de comunicare cu cei din jur:
a. Defensivii
b. Apaticii
c. Obraznicii
d. Insistenţii
2. Ce categorie de persoane consideră ca fireasca îngradirea libertăţii de exprimare a
interlocuitorilor:
a. Defensivii
b. Apaticii
c. Obraznicii
d. Insistenţii
3. Care dintre afirmaţiile următoare caracterizează categoria de persoane denumite
„învingători”:
a. Sunt persoane ce nu fac eforturi să-şi găsească parteneri de comunicare şi aşteaptă
ca totul să se rezolve de la sine
b. Sunt persoane ce îşi caracterizează nevoile de comunicare şi devin insistenţi în
modelul de abordare ghidându-se după principiul “cere şi ţi se va da”
c. Sunt persoane ce ştiu să creeze situaţii favorabile pentru ei, având talentul de a
folosi orice dezavantaj propriu şi de a transforma eşecul în succes
4. Care dintre afirmaţiile următoare caracterizează categoria de persoane denumite
„apaticii”:
a. Sunt persoane ce nu fac eforturi să-şi găsească parteneri de comunicare şi aşteaptă
ca totul să se rezolve de la sine
b. Sunt persoane ce îşi caracterizează nevoile de comunicare şi devin insistenţi în
modelul de abordare ghidându-se după principiul “cere şi ţi se va da”
c. Sunt persoane ce ştiu să creeze situaţii favorabile pentru ei, având talentul de a
folosi orice dezavantaj propriu şi de a transforma eşecul în succes
5. Care dintre afirmaţiile următoare caracterizează categoria de persoane denumite
“insistenţii”:
a. Sunt persoane ce nu fac eforturi să-şi găsească parteneri de comunicare şi aşteaptă
ca totul să se rezolve de la sine
b. Sunt persoane ce îşi caracterizează nevoile de comunicare şi devin insistenţi în
modelul de abordare ghidându-se după principiul “cere şi ţi se va da”
c. Sunt persoane ce ştiu să creeze situaţii favorabile pentru ei, având talentul de a
folosi orice dezavantaj propriu şi de a transforma eşecul în success

6. Care dintre următoarele afirmaţii caracterizează o activitate de comunicare eficientă în


cadrul unei firme:
a. Poţi transmite tot ceea ce-ţi doreşti dintr-o poziţie de şef şi vei obţine beneficii ăe
termen lung

1
b. Chiar dacă te situezi pe un nivel ierarhic superior este live să negociezi cu ceilalţi
pentru a obţine beneficii pe termen lung
c. De calitatea comunicării manageriale depinde modul în care se foloseşte resursa
umană a unei firme şi deci succesul ei
7. Cine a emis pentru prima dată o teorie a comunicării umane în cinci etape:
a. Corax
b. Platon
c. Aristotel
8. Cine a scris prima lucrare în care se studia sistemele de comunicare umane, lucrare
denumită “Rbetorike”:
a. Corax
b. Platon
c. Aristotel
9. Despre activitatea de comunicare se poate afirma:
a. Comunicarea este o activitate ce se poate derula cu succes în mod unilateral, adică
nu este necesar feed-back-ul destinatarului
b. Comunicarea este o activitate eficientă doar atunci când se bazează pe schimbul de
opinii, păreri, punct de vedere
c. Fundamentul unei comunicării eficiente îl consituie adevărul şi încrederea
10. Ce tip de comunicare permite efectuarea schimburilor de informaţii între
compartimentele unei firme:
a. Comunicarea descendentă
b. Comunicarea ascendentă
c. Comunicarea orizontală
11. Ce tip de comunicare oferă posibilitatea diferitelor nivele ierarhice de a se exprima şi
de a transmite informaţii nivelelor superioare:
a. Comunicarea descendentă
b. Comunicarea ascendentă
c. Comunicarea orizontală
12. Ce tip de comunicare se referă la textul perceput al mesajului, adică la ceea ce
înţelegem noi dincolo de cuvinte:
a. Metacomunicare
b. Intracomunicare
c. Ambele de mai sus
13. Ce tip de comunicare este un proces de comunicare în care comunicăm cu noi înşine:
a. Metacomunicare
b. Intracomunicare
c. Ambele de mai sus

14. În procesul de comunicare mesajele pot fi transmise prin intermediul:


a. Doar a limbajului verbal
b. A limbajului verbal şi nonverbal
c. A limbajului verbal, nonverbal şi paraverbal
15. Prin ce categorie de limbaj comunică o persoană în cea mai mare proporţie:
a. Limbajul verbal
b. Limbajul nonverbal
c. Limbajul paraverbal
16. Ce zonă a comunicării conţine toate informaţiile pe care le împărtăşim în comun cu
interlocutorul:
2
a. Zona deschisă
b. Zona ascunsă
c. Zona oarbă
d. Zona necunoscută
17. Ce zonă conţine sentimente şi trăsături pe care nu le recunoaştem ca fiind ale noastre:
a. Zona deschisă
b. Zona ascunsă
c. Zona oarbă
d. Zona necunoscută
18. Două persoane ce interacţionează prin comunicare orală pot comunica:
a. La un singur nivel de comunicare
b. La doua nivele de comunicare
c. La 4 nivele de comunicare
19. Despre ierarhie în cadrul grupului se poate aprecia:
a. În orice grup există o ierahie a comunicării
b. Ierarhia determină acţiunile de a intra sau nu în contact cu ceilalţi
c. Nici una din cele de mai sus
20. Parametrii limbajului verbal poate fi:
a. Calităţi ale vocii
b. Caracteristici vocale
c. Stimuli vocali
21. Care este cea mai diresctă şi puternică formă de comunicare:
a. Mimica
b. Contactul privirii
c. Tonul vocii
22. Care dintre parametrii limbajului verbal ne ajută să dominăm sau sa fim dominaţi:
a. Tonul vocii
b. Volumul vocii
c. Claritatea şi dicţia
23. Despre comunicarea nonverbală se poate afirma:
a. Diferă de la un individ la altul
b. Poate sprijini, contrazice sau substitui comunicarea verbală
c. Se poate realiza prin mai multe limbaje
24. Care este stilul de comunicare ce are drept scop darea de explicaţii, instrucţiuni şi
dispoziţii şi în care predomină o atitudine de controlare şi determinare?
a. Stilul de tip ”blamare”
b. Stilul de tip ”informare-dirijare”
c. Stilul de tip ”convingere”
d. Stilul de tip ”rezolvare de probleme”
25. Care este stilul de comunicare ce are ca şi scop obţinerea acordului din partea
interlocutorului şi ţine cont de motivaţiile acestuia:
a. Stilul de tip ”blamare”
b. Stilul de tip ”informare-dirijare”
c. Stilul de tip ”convingere”
d. Stilul de tip ”rezolvare de probleme”
26. Despre procesul de negociere se poate spune că:
a. Este un proces ce implică două sau mai multe entităţi sociale cu interese omogene
b. Este cea mai folosită strategie de rezolvare a conflictului între grupuri

3
c. Este o formă de compromis ce depinde de modul în care are loc comunicarea între
negociatori
27. Pregătirea unei negocieri se face utilizând:
a. Trei pârghii: informaţia, timpul şi puterea
b. O singură pârghie: puterea
c. Două pârghii: informaţia şi timpul
28. Care tip de negociere este orientată către respectarea aspiraţiilor negociatorului
partener:
a. Negocierea cooperantă
b. Negocierea interactivă
c. Negocierea conflictuală şi distributivă
29. Care tip de negociere tinde să-i separe pe protagonişti în funcţia de autoritate de care
dispune:
a. Negocierea cooperantă
b. Negocierea interactivă
c. Negocierea conflictuală şi distributivă
30. În care etapă a procesului de negociere are loc adoptarea unei înţelegeri între părţile
participante:
a. Prenegocierea
b. Negocierea propriu-zisă
c. Postnegocierea
d. Protonegocierea
31. Ce etapă a procesului de negociere are venirea de a crea un climat adecvat negocierii:
a. Prenegocierea
b. Negocierea propriu-zisă
c. Postnegocierea
d. Protonegocierea

32. Despre procesul de negociere se ştie:


a. Este un proces previzibil
b. Este un proces imprevizibil
c. Nici una din variantele de mai sus
33. Cadrul general al unei negocieri cunoaşte:
a. Legislaţia şi uzanţelor comerciale
b. Reglementări de politica comercială, financiar valutară, a capacităţii pieţei, a a
condiţiilor de promovare a vânzărilor
c. Ambele de mai sus
d. Nici una din cele două
34. Care dintre principiile negocierii este considerat fundamental deoarece în negocieri nu
există situaţii care sa se repete identic?
a. Pricipiul flexibilităţii
b. Principiul auticipării
c. Principiul obţinerii de informaţii
d. Pricipiul alternării acordurilor cu dezacordurile
35. Care dintre principiile negocierii implică talentul de a vorbii puţin, a fi răbdător şi a
asculta explicaţiile partenerului
a. Pricipiul flexibilităţii
b. Principiul auticipării
c. Principiul obţinerii de informaţii
4
d. Pricipiul alternării acordurilor cu dezacordurile
36. Care dintre tacticile de negociere presupun folosirea unor întrebări de testare ce
urmăresc descoperirea punctelor slabe în apărarea partenerului:
a. Tacticile ofensive
b. Tacticile defensive
c. Tacticile către o înţelegere comună
d. Tacticile care să satisfacă ambele părţi
37. Care dintre tacticile de negociere inistă asupra propriului avantaj adoptând ca
modalitate de negociere un amestec între cooperare, colaborare şi confruntare:
a. Tacticile ofensive
b. Tacticile defensive
c. Tacticile către o înţelegere comună
d. Tacticile care să satisfacă ambele părţi
38. Negocierea este un proces despre care se ştie:
a. Este interrelational
b. Este un proces dificil şi contradictoriu
c. Este întotdeauna diferit unul de celălalt
d. Este asemănător unul cu celălalt
39. Strategia de negociere depinde de:
a. Stilul negociatorului şi al partenerului
b. Miza pusă în joc şi conjuctura
c. Nici una din cele de mai sus
40. Care dintre strategiile de negociere este un cumul de stratageme diferite dar cu scop
comun:
a. Stratagema folosirii unui reprezentant
b. Stratagema comuniunii de intense
c. Stratagema conceptului de asociere
d. Stratagema disocierii
41. Care dintre strategiile de negociere area cea mai largă de utilizare în domeniul
publicităţii:
a. Stratagema folosirii unui reprezentant
b. Stratagema comuniunii de intense
c. Stratagema conceptului de asociere
d. Stratagema disocierii
42. Care dintre strategiile de negociere se referă la puterea de a nu replica în anumite
momente ale negocierii:
a. Stratagema compensatorie
b. Stratagema paşilor mărunţi
c. Stratagema toleranţei
d. Stratagema faptului împlinit
43. Care dintre stategiile de negociere face parte din categoria stratagemelor practicante de
regulă de cei puternici:
a. Stratagema compensatorie
b. Stratagema paşilor mărunţi
c. Stratagema toleranţei
d. Stratagema faptului împlinit
44. Despre aptitudinile unui negociator se poate spune:
a. Când sunt pozitive reprezintă variabile optime ale activităţii
b. Când sunt negative determină eşecul negociatorului
5
c. Când sunt preponderent intelectuale
45. Factorii ce determină o anumită atitudine a negociatorului sunt:
a. Experienţa ultimelor negocieri şi modul în care au fost îndeplinite obligaţiile
anterioare
b. Presiunea membrilor echipei de negociere
c. Nu există astfel de factori
46. Despre motivaţia negociatorului se ştie:
a. Este o caracteristică individuală importantă
b. Poate îmbrăca 3 forme
c. Influenţează considerabil intensitatea angajamentului

S-ar putea să vă placă și