Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL VAMAL

ACTELE NECESARE PENTRU DESCHIDEREA MAPEI

1 Certificat de inregistrare a inteprinderii (2 copii si original) (daca este)


2 Codul OKPO (2 copii si original) (Statistica)
3 Certificat cod TVA (copie si original) (daca este)
4 Certificat referitor la detinerea conturilor bancare (lei si valuta) a. 2016
(original) - banca
5 Adeverinta mostrelor stampilelor (copie si original)
6 Ordin de numire in functie a directorului (Extras de la camera de
inregistrare) anul 2016 (2 copii si original)
7 Ordin de numire in functie a contabiluilui – sef, cu mentiunea „cu prezentul
ordin am facut cunostinta”. (copie si original)
8 Statutul (copie si original)
9 Decizia de inregistrare a intreprinderii. (1 copie si original)
10 a) Buletinul administratorului – (copie original)
b) Buletinul contabilului-sef (copie )
11 Mostrele semnaturilor a. 2016 (pe blancul intreprinderii sau cartela
bancara) (original)
12 Contract de arenda sau act de proprietate (adresa juridica , oficiu/depozit)
(1 copie si original)
13 Mapa din carton cu legatori, Stampila inteprinderii

Pentru a inregistra intreprinderea ca agent economic prezentati catre biroul vamal Chisinau
(adresa: bd. Dacia, 49/6):
1) Cerere la care se anexeaza in copii: Certificatul de inregistrare a intreprinderii, codul
OKPO, Extrasul de la Camera de Inregistrare. Atit pe cerere cit si pe copii se aplica
stampila intreprinderii.
Biroul vamal Chisinau

CERERE

Prin prezenta intreprinderea


____________________________SRL ”Noni-
In”_____________________________________

IDNO _______________________1011600042539____________________________________

Adresa: __________c. Lozova, r. Strășeni, str. Huțuleauca, 25__________________________

Tel. de contact : fix _____022843130_________ mobil______________079011185__________

Solicita de a fi inregistrata in baza de date a Serviciului Vamal al RM

ca participant al relatiilor economice externe.

Director _________ _______________


loc pentru stampila
Anexa (Certificatul de inregistrare a intreprinderii,
cod OKPO, Extras de la Camera de Inregistrare)
autentificate cu stampila firmei