Sunteți pe pagina 1din 13

SERBARE CRĂCIUN 2009

1P. Norii cu căciuli pe frunţi


Au adus iarna din munţi
Ea coboară de pe creste
Frumoasă ca o poveste.
Mai întai a pus pe strada
Un covor alb de zăpadă
Dalbe flori a prins in ramuri
A pictat steluţe-n geamuri
Si podoabe a întins
Peste ţara mea de vis.
Iarnă, iarnă, eşti frumoasă
Când nu eşti prea friguroasă
Cu atâtea sărbători
Te-aşteptam nerăbdători!
2P. Din cerul mohorât
Se cern steluţe albe
Copacii fără frunze
Şi-au prins frumoase salbe.
Cearşaful alb al iernii
A învelit câmpia
Adăpostind sub dânsul
Nădejdea, bucuria.
În casă, la caldură,
Cu candela aprinsă,
Cu gândul spre cel vesnic,
Cu masa mare-ntinsă,
Copiii şi parinţii,
Bunica şi cu bunul
Cuprinşi de nerăbdare
Aşteapta toţi Crăciunul.
3C.Sus, boieri, nu mai dormiţi!
Vremea e să vă treziţi.
Casa să o maturaţi, flori de măr
Masa să o incărcati, flori de măr.
Noi umblăm să colindăm
Şi pe Domnul lăudăm
Că s-a născut Domnul bun, flori de măr
În sălasul lui Crăciun, flori de măr.
Şi la anul vom veni
Numai dacă ni-ţi pofti
Şi mai multe vom ura, flori de măr
Un cocuţ dacă ni-ţi da, flori de măr.
4P. Coborât-a coborât,
Coborât-a Duhul Sfânt
La uşa bisericii
La icoana Precistii.
Icoana Maicii-ntrebară:
Ce veste-ai adus în ţară?
Veste bună duce-n ţară
Duhul Sfânt când se coboară.
Sfânta Fecioară Maria
Va să nască pe Mesia
Şi umblă din casă-n casă
Şi nimenea nu o lasă
Dar iată că pe-nserat
Într-un grajd s-a arătat
Şi-a născut pe fân uscat
Prunc frumos şi luminat.
5P. În seara sfânta de Crăciun,
Pe drumul nins de lună,
Trei magi călări, cu suflet bun
Alergă împreună.
De unde vin? Cum se numesc?
Ce doruri ii frământă?
Spre-o iesle ei călătoresc
Şi cerurile cântă.
Şi cântă-n inimile lor
Aprinse, bucuria:
Azi s-a născut un salvator!
Azi s-a născut Mesia!
6C.Astăzi s-a născut Hristos
Mesia, chip luminos
Lăudati si cântaţi
Şi vă bucuraţi!
Mititel, infăşeţel
În scutec de bumbăcel…
Vântul bate, nu-l răzbate
Neaua ninge, nu-l atinge…
Şi de-acum până-n vecie
Mila Domului să fie…
7P. Izbăvirea ne-a sosit
De la Domnul cel Preasfânt
Noua poporului Său
De la Domnul Dumnezeu.
Căci Fiul dumnezeiesc
Al Tatălui cel ceresc
S-a născut azi din Fecioară
Voind pentru noi să moară,
Ca prin scump sângele Lui
Sa ne facem fiii Lui
Să-I cântăm cu umilinţă
Cântare de biruinţă.
8P. Toata oastea creştinească
Astăzi să se veselească
C-o stea mare s-a ivit
Sus, la sfântul răsărit.
Şi strălucea cu tărie
Veste mare, bucurie
Că veşnicul Dumnezeu
A trimis pe Fiul Său
Să se nască-n Betleem
Precum proorocit avem.
Şi s-a născut pe pământ
Astăzi, Mesia cel Sfânt
Şi păstorii, mărturie,
Au văzut ce va să fie
Îngerii în cer cântau
Şi păstorii fluierau.
9C.Când fost-a prunc micuţ, Iisus
In grădiniţă El şi-a pus
Un trandafir cu gând curat
Să-I poarte flori de-ncununat.
Când trandafirul înflorea
Ai Iudei prunci se năpusteau
Asupra trandafirilor
Rupând de zor podoaba lor.
Mai vrei să porti cununa, vrei?
Strigară ceata de iudei
Şi-n loc de trandafir curat
Cu spini e capu-ncoronat.
10P. Afară ninge linistit
Şi-n casă arde focul
Iar noi, pe lângă mama stând
Demult uitarăm jocul.
Demult şi patul e făcut,
Dar cine să se culce?
Când mama spune de Iisus
Cu glasul ei cel dulce.
Cum s-a născut in frig Hristos
In ieslea cea săracă
Şi boul cum sufla milos
Căldură ca să-I facă.
Afară auzim cântând
Versuri dintr-o colindă
Şi vin mereu colindători
Se-aud acum în tindă.
11P.Colindul te coboară sfânt
În casa mea, Iisuse
În cor de îngeri pe pământ
Din vremurile apuse.
Colindul ne aduce zari
Visare si lumină
Păstori aduc din depărtări
Din dalbe flori, cunună.
Colindul ne ridică iar
In faţa ta, Iisuse
Cununi de dragoste în dar
În visele-mi ascunse.
12C. Colinde, colinde
E vremea colindelor
Căci gheaţa se-ntinde
Asemeni oglindelor
Şi tremură brazii,
Mişcând rămurelele
Căci noaptea de azi-i
Când scânteie stelele.
Se bucur’ copiii
Copiii şi fetele
De dragul Mariei
Îşi piaptănă pletele
De dragul Mariei
Şi-al Mântuitorului
Luceşte pe ceruri
O stea călătorului.
13P. Se apropie Crăciunul
Vino să te rogi cu mine
Iisus se naşte astăzi
Omule, pentru tine.
Se apropie Crăciunul
Cu bradul împodobit
Iisus ne cere-n taină
Să-ngenunchem smerit.
Se apropie Crăciunul
Vino să te rogi duios
Să fii curat şi falnic
Ca bradul cel frumos.
14P. Tu ai vazut pădurea,
Copile, dragul meu?
Pădurea iarna doarme,
C-aşa vrea Dumnezeu.
În noaptea asta, însă,
Vin îngerii şi ei
Iar brazii se desteaptă,
Se mira: Asta ce-i?
Se bucură şi cântă
Cu îngerii, şi ei
Tu ai văzut pădurea,
Copile, dragul meu?
Şi uite ce-ţi trimite
Dintr-însa Dumnezeu.
15C. O, brad fumos!
Cu cetina tot verde.
Tu eşti copacul credincios
Ce frunza nu şi-o pierde…
O, brad frumos!
Cu frunza neschimbată.
Mă mângâi şi mă faci duios
Şi mă-ntăreşti îndată…
O, brad fumos!
Verdeaţa ta imi place.
Oricând o văd sunt bucuros
Şi vessel ea mă face…
SCENETA
Povestitor1/Maria
Pe când Maria se ruga
Cu inima senină
Un înger alb veni la ea
Pe-o rază de lumină
Fecioara Sfântă a tresărit
Văzându-şi casa luminată
Cine eşti tu? L-a întrebat,
Privind înfricoşată.
Înger
Pe mine Tatăl m-a trimis
Să vin din ceruri, chiar de sus
Să te vestesc ca tu vei naşte
Pe Pruncul Sfânt numit Iisus
Povestitor2
Atunci Sfânta Fecioară
Îndata se închină
Şi îngerul dispare
Pe-o rază de lumină.
Povestitor3
Şi când sorocul s-a-mplinit,
Iosif şi cu Maria
Să afle locul potrivit
Încep călătoria.
Dar drumu-I lung şi-obositor
Pentru Sfânta Fecioară
În Viflaim ajung cu greu
Dar gazdă nu aflară.
Povestitor 4
Din poartă-n poartă au bătut
Un loc să îşi găsească
Dar nimeni în acel oraş
N-a vrut să îi primească
Maicuţa Sfântă tot plângea
Simţind că nu mai poate
Când au găsit un staul mic
Aproape de cetate.
Culcuş din paie şi-a făcut
Fără să zăbovească
Şi L-a născut pe Fiul Sfânt
Ca să ne mântuiască.
Povestitor1/Păstorii/Înger
Păstorii de la stână,
Văzând lumină mare
Se-ntreabă: E minune
Sau e doar întamplare?
Dar îngerul din ceruri
Coboară şi le spune:
Fiul cel Sfânt din cer
Acum venit-a-n lume!
Povestitor5
Călăuziţi de steaua
Ce strălucea la răsărit
Trei magi cu daruri multe
La staul au venit.
Cu bucurie multă
Ei locul îl aflară
Şi Pruncului din iesle
Cu totii se-nchinară.
Că s-a născut în lume
Al Domnului Fiu Sfânt
Să mântuiască lumea,
Minune pe pământ!
Povestitor2
Se-aud cântări în zare
Şi Mama îl veghează
Deasupra leagănului sfânt
Steaua mai luminează.
Toţi
Noi să-L slăvim pe Fiul
Cu bucurie mare
Şi să-l purtăm de-a pururi
În suflet, fiecare!
16C. Seara Crăciunului nost’
Mare bucurie-a fost.
Iosif cu Sfânta Maria
Săvârşeau călătoria.
Şi-au ajuns într-un oraş
Şi-au cerut puţin sălaş.
Să îi lase să se culce
Noaptea-n drum să nu-I apuce.
Dar oamenii din cetate
Le-au răspuns cu răutate.
Du-te, du-te, şi ne lasă,
Că n-ai loc la noi in casă.
Atunci Preasfânta Fecioară
Ieşi din oraş afară.
Şi s-o dus la cei săraci
La un grajd de boi şi vaci.
Sosi vremea lui Maria
Ca să-L nască pe Mesia.
Fiu al Domnului va fi
ŞI Iisus se va numi.
Care cu puterea sa
Va impăraţi lumea.
Care cu a Lui putere
Ne va mântui de rele.
17P. Dragi copii din ţara asta,
Vă miraţi voi: Cum se poate,
Moş Crăciun, din cer de-acolo
De le ştie chiar pe toate?
Uite cum, vă spun îndată:
Iarna, noaptea pe zăpadă,
El trimite câte-un înger
La fereastră, să vă vadă.
Îngerii se uită-n casă,
Văd şi spun, iar Moşul are
Colo-n cer, la el in tindă,
Pe genunchi, o carte mare.
18P. Moş Crăciun, că eşti bun,
Uite, aş dori să-ţi spun:
Ca la anul când mai vii
Să renunţi la jucării.
Să aduci, de vrei, în spate
Multă, multă sănătate
Pentru tata şi mămica,
Pentru bunul şi bunica.
Pentru mine s-aduci minte
Sa fiu bună şi cuminte
Şi să mă ajuţi să cresc
Ca să scriu şi să citesc.
19P. Moş Crăciun, Moş Crăciun,
Omul nostru bun şi drag,
Vii de fiecare dată
Să ne baţi în geam şi-n prag.
Vei veni şi-n noaptea asta
La copiii toţi, pe rând,
Moş Crăciun cu barba alba
Şi cu zâmbetul tău bun.
Iară noi, cu bucurie,
Ţi-om aprinde-n brad lumini
Cântând slavă celui care
Ne-a făcut să fim creştini.
Cântând slavă şi mărire
Lui Hristos, te-om aştepta,
Moş Crăciune, Moş Crăciune,
Dragă ni-i venirea ta!
20C.Moş Crăciun cu plete dalbe
A sosit de prin nămeţi
Şi aduce daruri multe
La fetiţe şi baieti
Moş Crăciun, Moş Crăciun.
Din bătrâni se povesteşte
Că-n toţi anii, negreşit
Moş Crăciun, pribeag soseşte
Niciodată n-a lipsit…
Moş Crăciun cu plete dalbe,
Încotro vrei s-o apuci?
Ţi-aş cânta florile dalbe
De la noi să nu te duci…

S-ar putea să vă placă și