Sunteți pe pagina 1din 2

TEST nr.

1
de evaluare curentă la disciplina „Etnopedagogie”

Numele, prenumele masterandului __________________________

Timp alocat - 30 min.

Data _____________________ 2018

Autor test : Pogîlă Larisa ,masterandă, anul 1, grupa C1MCI1

Examinator : Ovcerenco Nadejda , doctor conf., prof.univ.

Barem de evaluare :

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P 1-2 3- 4 5-8 9 - 11 12 -17 18 - 23 24 - 29 30 -35 36 - 38 39 - 40
1.Lecturați conținutul modulului dat și răspundeți la următoarele întrebări: 10 p

1.1 Definiți termenul de pedagogie populară ?

1.2 Care sunt trăsăturile esențiale ale pedagogiei populare?

1.3 Ce studiază etnopedagogia?

1.4 Ce este folclorul?

1.5Cum am putea să promovăm tradițiile populare în condițiile vieții moderne?

2.Definiți conceptul de pedagogie populară prin metoda „Hărții conceptuale”. 2 p

3.Elaborați o schemă, ce reprezintă creația populară. 5p

4.Găsiți argumente pentru afirmațiile privind caracteristicile fenomenului studiat,

identificate în literatura de specialitate: 8p

4.1Pedagogia populară se prezintă ca o ramură a cunoștințelor empirice,


acumulate de popor, deoarece.......

4.2Etnopedagogia, cercetând tradițiile pedagogice populare, nu poate rămâne


indiferentă față de problemele mediului în care se educă copilul, deoarece..........

4.3Folclorul constituie unul din principalele mijloace educative folosite de


pedagogia populară, deoarece..............

4.4În arealul românesc, pedagogia populară este reprezentată de creația lui


I. Creangă, deoarece ...........

5.Analizați factorii, care au contribuit la constituirea pedagogiei populare. 2p

6.Explicați cum Comenius, Pestalozzi. Ușinski au contribuit la recunoasterea


pedagogiei populare ca factor de primă importanță în formarea științei despre
educație. 2p

7.Precizați contribuția lui Ion Creangă în dezvoltarea pedagogiei populare. 2p

8.Identificați punctele tari și slabe ale concepției lor. 2p

9.Exercițiu de creativitate :

Realizați un scurt eseu ( 7 – 9 enunțuri) despre poveste ca creație populară . 7 p

Total punctaj acumulat____________ Nota___________