Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI
DEZVOLTARE RURALĂ

Managementul Riscului
Studiu de caz asupra
UNITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ
SC TIP TOP FOOD INDUSTRY S.R.L.

Stabilirea Contextului

Page 1 of 17
Societatea Comercială TIP TOP FOOD INDUSTRY activează din anul 1993, fără
întrerupere până în prezent, având ca obiect producţia şi comercializarea produselor
de cofetărie, patiserie, catering, precum şi biscuiţi, prin reţeaua de magazine proprii
cât şi prin distribuitori, având un număr de 100 salariaţi.
În prezent, dispune de propria reţea de transport prin care asigură distribuţia
produselor către locaţiile Tip Top, precum şi la locaţiile clienţilor. De asemenea, prin
folosirea ambalajelor special concepute pentru transport, garantează calitatea
produselor precum şi cantitatea solicitată. Societatea are în prezent un număr de 25
magazine proprii şi urmează să inaugureze încă 5 noi locaţii până la sfârşitul anului în
curs.
Începând cu anul 2005 TIP TOP FOOD INDUSTRY a derulat un program de
restructurare şi adaptare rapidă la cerinţele şi reglementările impuse de aderarea la
Uniunea Europeană. În acest context, firma și-a completat echipa cu un manager de
risc.
Managerul de Risc se face responsabil cu identificarea riscurilor potențiale,
conceperea și implementarea unei strategii eficiente de menținere sub control a
tuturor riscurilor care amenință acordarea finanțării pentru derularea proiectului de
promo vare a turismului vitivinicol românesc și punerea sa în aplicare, în condițiile
impuse de Uniunea Europeană în momentul acordării fondurilor.

Informații generale
Denumirea societăţii comericiale: SC TIP TOP FOOD INDUSTRY S.R.L.
Forma juridică a societăţii este “societate cu răspundere limitată”. Societatea
este persoană juridică română care îşi desfasoară activitatea în conformitate cu
legislaţia română în vigoare.

Anul de înfiinţare al societăţii: 1993.


Sediul societăţii este în Bucureşti, Bulevardul Timişoara, numărul 94.
Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată de la data înmatriculării
acesteia în condiţiile legii la Oficiul Registrului Comerţului din Bucureşti.

Page 2 of 17
Obiectul principal de activitate al societăţii este: Cod CAEN 1072- Fabricarea
biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de
patiserie.
Capitalul social, părţile sociale şi acţionariatul societăţii SC TIP TOP FOOD
INDUSTRY S.R.L.
Capitalul subscris şi vărsat al societăţii este de 1382,50 RON.
Număr părţi sociale: 13.
Valuare parte socială: 106.34.

Societatea SC TIP TOP FOOD INDUSTRY S.R.L. este condusă efectiv de asociaţii
firmei, primul asociat având şi calitatea de administrator. Adunarea Generală a
Acţionarilor ia decizii referitoare la toate întrebările care ţin de conducerea societăţii
în general, de controlul activităţii fiecărui departament în parte, participarea la
diferite întâlniri, hotărîrea problemelor ce ţin de activitatea societăţii.
Administratorul ia decizii de natură operativă privind: încheierea contractelor în
limita obiectului de activitate, operaţiuni de încasare şi plăţi, angajarea sau
concedierea de personal, coordonează activitatea întregii societăţi şi consultând şi
cel de-al doilea acţionar, ia decizii importante şi oportune pentru bunul mers al
societăţii.
Următoarea treaptă în ierarhia societăţii este departamentul de marketing în
fruntea căruia se află directorul de marketing care are în subordonarea sa 30 de
agenţi de vânzări care se ocupă de distribuţia produselor şi a mărfurilor către clienţi
direct la domiciliu sau la sediu firmei.
În fruntea departamentului contabil se află contabilul şef. În subordonarea lui
are 4 contabili şi un economist. Departamentul se ocupă de evidenţa materialelor şi
finanţelor societatii pe baza cărora se efectuează însaşi evidenţa contabilă. Se ocupă
de calcularea impozitelor şi urmăreşte achitarea lor la timp. Întocmeşte bilanţul
contabil. Economistul se ocupă cu planificarea, prognozarea economică a activităţii
societăţii.

Page 3 of 17
Următoarea treaptă în ierarhia societăţii este departamentul de producţie a
materiei prime în produsul finit. În fruntea acestui departament se află şeful de
producţie. Pe aceaşi treaptă se află şi secţia tehnică a societati. În fruntea acestei
secţii se află inginerul-tehnic şef care are în subordinea sa ingineri mecanici calificaţi.
Acestă secţie se ocupă de problemele tehnice ale societati, urmăresc regulat starea
tehnică a utilajelor, înregistrând defecţiunile în scopul remedierii lor ulterioare.

Personalul firmei
Numărul total de angajaţi al societăţii SC TIP TOP FOOD INDUSTRY S.R.L. este de
376
Structura personalului:
- Direct productivi
- Auxiliar
- Administrativ
- Conducerea societăţii
- Lucrători comerciali

Pregătirea profesională
Pregătirea profesională a personalului societăţii s-a făcut direct de către agentul
economic pentru fiecare angajat în parte ţinându-se cont de funcţia pe care urma să
o ocupe.

Page 4 of 17
Modalităţile de instruire şi de calificare s-au făcut în funcţie de noile cerinţe a
Uniuni Europene pentru ca societatea noastră să se poată încadra la standardele
europene cerute.
Furnizori
Furnizorii principali ai comapaniei, cei care ajută la procesul de producţie sunt:
• Universal Dp S.R.L.
• SNC DISTRIGAZ
• RTC HOLDING
• APA NOVA
• BRAILACT
• ELECTRICA
• DANONE SRL
• ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.
• COCA COLA SA
• RADET
• BRENAC PARAMETRU SA
Segmentul de piaţă ocupat
Cofetăria TIP TOP FOOD INDUSTRY oferă un sortiment bogat de produse de
cofetărie şi patiserie, clienţii săi având de ales dintr-o gamă largă de preparate.
Societatea este renumită pentru politica strictă de asigurare a calităţii seviciilor
sale, având în vedere şi faptul că întreaga gamă de produse sunt preparate în
laboratoare proprii făcând din aceasta un avantaj concurenţial.
Activitatea societăţii se încadrează în sfera alimentaţiei publice, focalizându-se
pe segmentul consumatorilor cu pretenţii. Condiţia esenţială de competitivitate într-
un astfel de sector o reprezintă satisfacerea exigenţelor clienţilor printr-un meniu
variat, de o calitate ireproşabilă, asigurarea unui ambient plăcut în incita cofetărie.
Cumpărătorii cu venituri medii şi mari preferă sau optează în timp pentru o
anumită marcă pentru care raportul preţ–calitate este foarte important. El
diferenţiază o anumită marcă pentru care manifestă fidelitate atât timp cât

Page 5 of 17
producătorii menţin sau îmbunătăţesc standardele iniţiale pentru care consumatorii
au optat pentru acel produs.

CONCURENȚA
Tip Top încearcă să facă faţă principalilor concurenţi de pe piată prin oferte bine
definite.
Printre principalii concurenţi se numără:
• Cofetăria Agagitos
• Cofetăria Casablanca
• Cofetăria Ana-Pan
• Cofetăria Claus
• Cofetăria Piticot
• Cofetăria Scala

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Date preluate de la Registrul Comertului


Denumire TIP TOP FOOD INDUSTRY SRL
Adresa BUCUREŞTI SECTORUL 6, Municipiul Bucureşti
CUI 3900317
Reg. Comertului J40/9219/1993
Stare functiune
Data ult. inreg 09/08/2011
MODIFICARI
CUI 3900317
- functiune
Stare
- certificat de inmatriculare preschimbat
Data ult. inreg 21/10/2009

Date frurnizate de Ministerul Finantelor


Indicator Valoare
Act autorizare -
Stare societate INREGISTRAT din data 31 March

Page 6 of 17
1993
Observatii privind societatea comerciala -
Data inregistrare NU
Data prelucrare NU
Impozit pe profit datorat de bancile comerciale NU
Impozit pe profit datorat de persoane juridice
NU
romane
Impozit pe profit anual NU
Impozit pe profit datorat de persoane juridice
NU
straine
Taxa pe valoarea adaugata 01-JUN-94
Contributia de asigurari sociale 31-JAN-04
Contributia pentru accidente de munca 31-JAN-04
Contributia de asigurari pentru somaj 31-JAN-04
Contributia pentru asigurari de sanatate 31-JAN-04
Impozit pe veniturile din salarii 01-JAN-03
Redevente miniere si petroliere NU
Pierderea bruta a exercitiului 1270907
Pierderea neta a exercitiului 1300075

Raportul anual cuprinde situaţiile financiare anuale, raportul administratorului,


raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, şi propunerea de
distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
Bilanțul contabil reflectă scriptic o sinteză în expresie bănească a patrimoniului
unei societăți. Contul de profit și pierdere împreună cu bilanțul și situația fluxurilor
de trezorerie (cash-flow statement) reprezintă cele mai importante situații financiare
utilizate în analiza de risc a unei companii.
Pentru a ne putea forma o imagine de ansamblu asupra evoluției acestei unități
de alimentație, propunem ca punct de pornire studiul bilanțului din primul an de
activitate al societății:
BILANȚ ECONOMIC - 1999

Indicator Valoare
Page 7 of 17
Capital social subscris si varsat 288.800

Cifra de afaceri 572.504

Profitul net al exercitiului 1.583

Numar mediu de salariati 56

Datorii Total 290.256

Venituri totale 786.276

Cheltuieli totale 781.928

Profitul brut al exercitiului 4.347

Pierderea bruta aexercitiului 0

Pierderea neta a exercitiului 0

Active imobilizate TOTAL 505.239

Active circulante TOTAL 159.143

Stocuri : 101.710

Disponibilitati banesti / Casa si contui la banci 3.348

Creante 5.019

Capitaluri 0

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0

Tipul de activitate: Fabricarea altor produse alimentare

În continuare, pentru o abordare comparatistă eficientă, se pot observa


rezultatele bilanțurilor încheiate în intervalul 2008-2010:
Indicator Valoare

Capital social subscris si varsat 1.382.500


Page 8 of 17
Cifra de afaceri 43.199.582
Profitul net al exercitiului 2.683.942
Numar mediu de salariati 393
Datorii Total 25.329.252
Venituri totale 78.257.601
Cheltuieli totale 74.970.169
Profitul brut al exercitiului 3.287.432
Pierderea bruta aexercitiului 0
Pierderea neta a exercitiului 0
Active imobilizate TOTAL 42.555.597
Active circulante TOTAL 8.958.567
Stocuri : 5.352.378
Disponibilitati banesti / Casa si contui la banci 2.806.470
Creante 799.719
Capitaluri 26.185.395
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0
Tipul de activitate: Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si
a produselor conservate de patiserie

BILANȚ ECONOMIC - 2009


Indicator Valoare

Capital social subscris si varsat 3.582.500


Cifra de afaceri 34.888.273
Profitul net al exercitiului 0
Numar mediu de salariati 412
Datorii Total 22.856.171
Venituri totale 57.406.453
Cheltuieli totale 57.619.245
Profitul brut al exercitiului 0
Pierderea bruta aexercitiului 212.792
Pierderea neta a exercitiului 346.063

Page 9 of 17
Active imobilizate TOTAL 41.144.210
Active circulante TOTAL 7.394.356
Stocuri : 4.823.630
Disponibilitati banesti / Casa si contui la banci 1.559.211
Creante 1.011.515
Capitaluri 25.682.878
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0
Tipul de activitate: Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabrica

BILANȚ ECONOMIC – 2010

Indicator Valoare

Capital social subscris si varsat 3.582.500


Cifra de afaceri 33.563.799
Profitul net al exercitiului 0
Numar mediu de salariati 376
Datorii Total 21.699.073
Venituri totale 53.911.872
Cheltuieli totale 55.182.779
Profitul brut al exercitiului 0
Pierderea bruta aexercitiului 1.270.907
Pierderea neta a exercitiului 1.300.075
Active imobilizate TOTAL 37.361.352
Active circulante TOTAL 8.162.280

Page 10 of 17
Stocuri : 5.998.790
Disponibilitati banesti / Casa si contui la banci -617.743
Creante 2.781.233
Capitaluri 23.824.559
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0
Tipul de activitate: Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a
produselor conservate de patiserie

Analiza bilanţului stabileşte gradul de independenţă financiară în funcţie de


structura finanţării, dependenţa întreprinderii de creditorii sau de băncile creditoare.

În graficele prezentate în continuare se poate remarca evoluția veniturilor și a


cheltuielilor în ultimii ani:

Și

Profitul
societăţii, stabilit prin
bilanţul aprobat de
Adunarea Generală a
Asociaţilor reflectă un grad mediu de risc:

Page 11 of 17
Graficul Profitului înregistrat de TIP TOP FOOD INDUSTRY S.R.L.

Se poate observa că FRN este pozitiv în 2010, ceea ce relevă faptul că nivelul
activelor circulante permite să se prevadă încasări băneşti care vor da posibilitatea
unității agroalimentare să obţină lichidităţi excedentare.

Dacă:

- FRN era nul, atunci activele circulante acopereau strict datoriile pe termen
scurt și nu mai exista posibilitatea degajării unui excedent de lichiditate;

- FRN ar fi fost negativ, suma activelor circulante ar fi lăsat să se prevadă


încasări viitoare pe termen scurt insuficiente pentru a rambursa ansamblul
datoriilor pe termen scurt.

Nevoia de fond de rulment (NFR) este egală cu diferenţa dintre utilizările ciclice (UC)
şi resursele ciclice (RC), reprezentând nevoia de finanţare indusă de activitatea
curentă.

Page 12 of 17
Întrucât NFR = UC – RC  în cazul Tip Top, NFR = 3.000.000

Trezoreria neta (TN) se determină ca diferenţă între fondul de rulment net şi nevoia
de fond de rulment. Situaţia trezoreriei este determinată de echilibrul dintre FRN şi

NFR  TN = FRN – NFR  în cazul Tip Top, TN = 3.622.980 - 3.000.000


TN= 622.980

Analiza solvabilităţii şi a lichidităţii

Solvabilitatea reprezintă aptitudinea întreprinderii de a face faţă scadenţelor pe


termen lung şi mediu şi depinde de mărimea datoriilor cu asemenea scadenţe şi de
cheltuielile financiare (costul îndatorării). Ea constituie un obiectiv prioritar al
întreprinzătorului care doreşte să-şi păstreze autonomia financiară şi flexibilitatea
gestiunii şi rezultă din echilibrul dintre fluxurile de încasări şi fluxurile de plăţi, dar şi
dintr-un fond de rulment net pozitiv, adică dintr-o bună adecvare între necesarul de
finanţare pe termen lung (în active corporale şi financiare) şi resursele de finanţare
cu caracter permanent (capitalurile proprii şi îndatorarea la termen).

Menţinerea solvabilităţii este condiţionată de sincronizarea ritmului încasărilor, de


fonduri legate de transformarea în monedă a activelor ajunse la maturitate şi ritmul
plăţilor imperative legate de lichidarea datoriilor ajunse la scadenţă. În acest sens, o
primă apreciere a solvabilităţii se realizează prin compararea între lichiditatea
activului şi exigibilitatea pasivului, respectiv a activelor totale cu datoriile totale, din
care rezultă situaţia netă.

Gradul de solvabilitate este masurat cu ajutorul:

 ratei îndatorării;

 multiplicatorului capitalurilor proprii;

 ratei de acoperire a cheltuielilor financiare.

Page 13 of 17
Rata îndatorării=

 21.699.073 / 8.162.280 = 2,66 în anul 2010

22.856.171 / 7.394.356 = 3.09 în 2009

Se observă o scădere semnificativă a ratei îndatorării în 2010, scădere justificată


economic de situația expusă în bilanțurile corespunzatoare celor doi ani comparați.

Multiplicatorul capitalurilor proprii este egal cu raportul dintre activele totale şi


capitalurile proprii.

Multiplicatorul capitalurilor proprii =  În cazul S.C. TIP TOP


FOOD INDUSTRY S.R.L.:

- în anul 2009: 48.538.566/ 25.682.878 = 1,89

- în anul 2010: 45.523.632 /23.824.559 = 1,91

Unitatea de alimentație S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY S.R.L. poate fi solvabilă, având
un activ total superior datoriilor (situaţie netă pozitivă). Totuți, s-a impus analiza
separată a lichidităţii sale.

Solvabilitatea urmărește capacitatea unei societăți de a-şi regla datoriile pe termen


mediu şi lung şi oferă o informaţie parţială asupra lichidităţii pe termen scurt, gradul
de lichiditate exprimă calitatea echilibrului financiar al întreprinderii pe termen
scurt. În schimb, lichiditatea vizează aptitudinea de a face faţă obligaţiilor pe termen
scurt şi reflectă capacitatea de a transforma rapid activele circulante în disponibilităţi
(bani).

Raportul se mai numeşte şi indicatorul lichidităţii curente sau


indicatorul capitalului curent. Pentru a indica o lichiditate generală favorabilă acest
indicator ar trebui să aibă valori cuprinse între 2 şi 2.5.

Page 14 of 17
În ceea ce privește S.C. . TIP TOP FOOD INDUSTRY S.R.L., raportul se prezintă astfel:

8.162.280 /4.539.300 = 1,80  deci se situează ușor sub pragul favorabil de


lichiditate. Acest rezultat indică o lichiditate satisfăcătoare, demonstrează că
întreprinderea are posibilitatea să achite datoriile pe termen scurt, sub rezerva
“calităţii” stocurilor şi creanţelor), ca urmare a unui fond de rulment pozitiv.
Rata lichidităţii imediate (RLI) ia în calcul elementele de activ cele mai lichide şi datoriile pe
termen scurt. În general, foarte redusă, această rată înregistrează fluctuaţii a căror interpretare

este foarte incertă. RLI =

RLI2010 = 23.824.559 / 21.699.073 = 1,09


RLI₂₀₀₉ = 25.682.878 / 22.856.171 = 1,12
Rata lichidităţi imediate este în scădere în 2010, datorită creşterii datoriilor pe termen scurt.
Ca urmare a unui fond de rulment financiar pozitiv, rata de lichiditate generală (RLG) este
supraunitară atât în anul 2009 cât şi în 2010 dar, ca şi rata de lichiditate imediata (RLI), se află în
scădere în 2010 faţă de 2009, ceea ce reflectă dificultăţi în trezoreria imediată.

INSPECŢIA DE RISC
Inspecţia de risc, efectuată în laboratoarele și punctele de comercializare TIP TOP a evidenţiat
existenţa expunerilor la daune atât a construcţiei propriu-zise, cât şi a activităţii de productie.
Concluziile generale care au fost trase în urma inspectării tuturor punctelor de lucru:
 Construcții puse în funcțiune între anii: 1982 - 1990
 Grad de rezistenţă la foc: gr. II
 Starea fizică generală actuală a clădirilor: acceptabilă;
 Autorizaţii P.S.I - în curs de reavizare;

Page 15 of 17
Comportament în caz de calamitate:
 conformă normelor , pentru zona seismică de calcul “A”-Ks =0,32;
 amplasarea punctelor de lucru face parte din categoria “terenuri normale”.

Comportament de risc tehnologic propriu sistemului de lucru:


- magazii prevăzute cu lăzi frigorifice de mari dimensiuni, pentru depozitarea ingredientelor și
componentelor necesare obținerii produselor finale
- depozit cu vitrine frigorifice pentru produsele finite
 Expunere la pierdere a materialelor tehnologice şi materialelor inflamabile;
 Expunere la daune datorită stării fizice a utilajelor şi echipamentelor;
 Expunere la daune datorită nerespectării parametrilor procesului de producţie;
 Expunere la daune a stocurilor de materiale şi produse finite datorită aglomerării spaţiilor
de producţie;
 Expuneri la pierderi parţiale sau totale ale producţiei datorate sistemului propriu de lucru.
Estimarea calitativă a riscurilor
În cazul utilizării metodei estimării calitative, atât posibilitatea cât şi impactul pot fi exprimate
utilizând o scală cu trei trepte:
Tr.1.: - posibilitate extrem de rară (frecvenţă mai mare de 5 ani);
- impact mare (cu daune maxime probabile).
Tr.2.: - posibilitate de producere foarte rară (frecvenţă de la 2 la 5 ani);
- impact mediu (cu daune fizice peste 505 din imobile; (daune funcţionale cu pierderea
capacităţii de producţie minim o lună; consecinţe financiare de relocare).
Tr.3.: - posibilitate de producere rară (frecvenţa de la 1-2 ani);
- impact mic (daune fizice până la 50% din imobile; (pierderi funcţionale şi financiare de
până la o săptămână).

EVENIMENT DE RISC POSIBILITATEA IMPACTUL

Page 16 of 17
Daune cauzate de factori cu 2 3
risc termic
Calamități / cutremure 2 2
Daune aduse utilajelor în 1 1
timpul transportului &
montajului
Pierderi datorate sistemului 2 2
propriu de lucru

BIBLIOGRAFIE

- Romania Bussiness Week, Nr.29/12, Decembrie 2006 – 15 ianuarie 2007

- Ionescu L., Analiza economico-financiară, Editura Biblioteca, Târgovişte,2007.

- Stancu I.,Finanţe. Teoria pieţelor financiare. Analiza şi gestiunea financiară,

Editura Economică, Bucureşti, 2002.

- suportul de curs

- http://tiptop.ro/index.php

- http://www.vrajitorul.eu/firma/3900317/tip-top-food-industry-srl

Page 17 of 17