Sunteți pe pagina 1din 2

2.

Amortizarea liniara, presupune aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a mijlocului fix
si anume:

a.=raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a mijlocului fix

b.~ aplicand coeficientul de 1,5, daca durata de utilizare a mijlocului fix este intre 2-5 ani

c.~ambele variante sunt corecte

40. Veniturile din variatia stocurilor intra in baza impozabila a impozitului pe veniturile
microintreprinderilor?

a.~da

b.~partial

c.=nu

91. O societate comerciala detine in proprietatea sa o cladire cu o valoarede inventar de 1.000.000


leicu o durata normala de utilizare de 30 de ani.Dupa 5 ani, proprietarul cladiri inchiriaza
constructia respectiva unei societatii comerciale pentru o perioada de 7 ani. Pentru a folosi
cladirea, chiriasul efectueaza lucrari de investitii in valoare de 100.000 lei. Care este perioada pe
durata careia chiriasul poate deduce amortizarea fiscala ?

a) 7 ani, durata contractului de inchiriere;

b) 12,5 ani, o jumatate din durata normalaramasa de utilizare ;

c)pe primul an de inchiriere ;

d) zero ani , intrucat chiriasul nu este proprietarul cladiri;

e) 25 de ani,durata normala ramasa de utilizare;

f) 2 ani , intrucat proprietarul a calculat si a dedus amortizarea pe o perioada de 5 ani cat timp a
fost utilizata de acesta

99. Potrivit OMFP3055/2009, cheltuielile de constituire trebuie:

a) amortizate pe o perioada de 10 ani;

b) amortizate in cadrul unei perioade de maximum 5 ani;

c)inregistrate si raportate annual pe toata perioada de functionare a societatii;

d) amortizate integral la data inregistrarii;


e) raportate in situatiile financiare ca active fara detaliere in notele la situatiile financiare;

f)amortizate in cadrul unei perioade de maximum 3 ani

111. O societate achiziţionează, pe data de 15 decembrie 2012 un utilaj. Valoarea contabilă de


intrare este de 56.000 lei, durata normală de utilizare 5 ani. În condiţiile aplicării pentru calculul
amortizării fiscale a metodei de amortizare accelerată, care este mărimea amortizării fiscale în anul
2013? La calculul amortizării accelerate se va utiliza cota maximă de amortizare admisă.

116. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2013


venituri totale impozabile în valoare de 18.000 În cursul lunii februarie achiziţionează şi pune în
funcţiune o casă de marcat fiscală în valoare de 1.500 lei. Să se calculeze impozitul pe venit aferent
trim I 2013.

139. Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit al autoturismelor
folosite de persoanele cu funcţii de conducere sau administrare?

211. Precizaţi ce fel de persoane sunt cele de mai jos din punctul de vedere al TVA:

- o persoană fizică care efectuează servicii de contabilitate pe bază de contract individual de muncă
cu S.C. ALFA S.A.;

-Ministerul Sănătăţii;

-cantina proprie pentru salariaţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării;

-S.C. X S.R.L. efectuează prestări servicii vopsitorie auto cu CA > 65.000 euro;

-S.C. BETA efectuează numai operaţiuni de acordare credite;

-S.C. Z S.R.L. efectuează comerţ en-detail cu produse alimentare cu CA < 65.000 euro;