Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

Referitor la investitia :…………………………………………………………………………….

BENEFICIAR: …………………………………………………………………………………….

LUCRAREA: ………………………………………………………………………………………

Incheiat azi ……………….. intre ………………….. in calitate de ………………… si


………………………… cu ocazia predarii , respectiv primirii schelei executata conform
proiectului si receptionata cu proces verbal nr…….. din …… data

AM PREDAT AM PRIMIT
S.C S.R.L. Montator
ORADEA Numele:............................
Santier Prenumele..........................
Punct de lucru................... Autorizatia nr....din..........

PROCES VERBAL
De predare –primire a
SCHELEI , ESAFODAJULUI

Locul de montaj:....................................................
Confirm ca asamblarea (executia) corespunde:
-instructiunii tehnice a producatorului
-scopului pentru care a fost solicitata
Verificari executate care asigura utilizarea schelei/esafodajului in conditii de
securitate:
1.Verificarea pozitionarii corecte a schelei esafodajului
2.Verificarea suportilor schelei esafodajului
3.Verificarea ancorarii schelei esafodajului
4.Verificarea podinei de lucru a schelei
5.Verificarea balustradelor schelei
6.Verificarea legaturii la pamant a schelei metalice
7.Verificare finala a montarii (asamblarii) corecte a schelei esafodajului

Restrictii:
►Schela nu se va utiliza pentru lucrări la instalaţii electrice;
►În timpul furtunilor sau când viteza vântului, depăşeşte 4m/s;
►Niciodată să nu montaţi o schelă şi să o lăsaţi nesupravegheată

Predau:
Semnatura:...........................
Data:......................................

In urma receptiei accept sa utilizez schela ,esafodajul ,fiindu-mi clare restrictiile pentru a
caror respectare raspund.

Preiau:
Sef lucrare (punct de lucru).............................................
(numele,prenumele)

...............................................
(semnatura)

................................................
( data)