Sunteți pe pagina 1din 1

Codul Penal

Tulburarea ordinii și liniștii publice


Art. 371. - Fapta persoanei care, în public, prin violențe comise împotriva persoanelor
sau bunurilor ori prin amenință ri sau atingeri grave aduse demnită ții persoanelor, tulbură
ordinea și liniștea publică se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă .

Ultrajul contra bunelor moravuri


Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială  - Infracțiuni contra ordinii
și liniștii publice -
Ultrajul contra bunelor moravuri

Art. 375. - 
Fapta persoanei care, în public, expune sau distribuie fără drept imagini ce prezintă
explicit o activitate sexuală, alta decât cea la care se referă art. 374, ori săvârșește acte
de exhibiționism sau alte acte sexuale explicite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni
la 2 ani sau cu amendă.

Cuantum amendă: între 200 și 1000 lei.

Cuvinte şi fapte obscene – săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi


obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu
acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să
tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori
să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice;