Sunteți pe pagina 1din 32

CAIET DE PRACTICĂ STAGIU III

SEMESTRUL II
AUDIT, REVIZUIRE, ALTE SERVICII DE
ASIGURARE ȘI SERVICII CONEXE

Stagiar: POPESCU ELENA

1
STUDIUL DE CAZ 1 SOC IETATEA RENT -A-CĂRUȚĂ SRL

Informaţii disponibile 

Societatea Rent-A-Căruță SRL este o societate a cărei obiect de activitate este


închirierea de mașini. Acționarii săi, neimplicați în conducerea firmei, v-au contactat
pentru a vă cere să efectuați o misiune de proceduri convenite care constau în
aplicarea de procedure analitice și intervievare. Acționarii vor să știe dacă veniturile
raportate de societate în anul 2017 sunt corecte sau nu. Managementul are dreptul la
un bonus de 5% din vânzări cu condiția ca vânzările să depășească 6 milioane de lei.

CERINŢE

a. Ce aspecte veți clarifica la întâlnirea inițială? 

Principalele subiecte care trebuie atinse in cadrul intalnirii sunt:


- Independenţa auditorului faţă de Societatea Rent-A-Căruță SRL 
- Competenţa profesională
- Inţelegerea scopului urmarit de client – ce doreşte să obţină de pe urma misiunii pe
care o vom desfăşura. In funcţie de acest scop, procedurile de audit vor fi gȃndite
astfel ȋncȃt auditorul să poata raporta punctele de interes pentru client.
- Agreerea termenilor misiunii (stabilirea naturii misiunii, a rezultatelor aşteptate, a
rapoartelor care vor fi predate, a timpului, a onorariului etc.).
- Stabilirea responsabilităţilor
- Stabilirea modului ȋn care vor fi accesate informaţiile relevante. In acest sens, dacă
SC Rent-A-Căruță SRL  nu este dispusă să colaboreze şi să permită accesul la
informaţii, s-ar putea ca limitarea să fie atȃt de semnificativă ȋncȃt să nu putem
emite raportul solicitat.

b.  Care sunt etapele premergătoare acceptării misiunii? 

Etapele premergătoare acceptării misiunii se referă la:

2
1. Cunoașterea globală a întreprinderii – auditorul caută să obțină elementele
care să îi permită aprecierea celor mai importante riscuri existente, precum :
control intern insuficient, contabilitatea neținută la timp și corect, atitudinea
managementului companiei față de respectarea legii și a organelor publice și
administrative, personal incompetent, rotația cadrelor prea mare și anormală,
dezechilibre financiare, riscuri fiscale.
2. Examenul de independență și de absență a incompatibilităților – auditorul
examinează lista clienților săi pentru a se asigura că nu există deja o activitate
remunerată din partea Rent-A-Căruță, precum și situatia sa și a membrilor de
familie în legatură cu eventualele interese în societatea în cauza.
3. Examenul competenței

Etapele realizarii misiunii sunt :


- Stabilirea termenelor de angajament
- Determinarea cadrului legal si financiar de raportare
- Acceptarea misiunii
- Planificarea misiunii si a procedurilor de audit care urmeaza a fi utilizate
- Obtinerea probelor de audit necesare
- Documentarea misiunii
- Intocmirea raportului si distribuirea acestuia

c. Care este următorul pas? Întocmiți scrisoarea de angajament.

În urma discuției cu acționarii societății Rent-A-Căruță SRL s-a decis acceptarea


misiunii de proceduri convenite. În acest sens a fost întocmită scrisoarea de
angajament.
Primul pas se referă la ȋntocmirea scrisorii de angajament care va conţine:

• Natura misiunii, inclusiv faptul că procedurile efectuate nu vor constitui un


audit sau o revizuire şi, în consecinţă, nu va fi exprimată nicio asigurare.
• Scopul declarat al misiunii.

3
• Precizarea informaţiilor financiare asupra cărora vor fi aplicate procedurile
convenite.
• Natura, plasarea în timp şi amploarea procedurilor specifice care vor fi
aplicate.
• Forma anticipată a raportului asupra constatărilor efective.
• Limitările cu privire la distribuţia raportului asupra constatărilor efective.
Când o astfel de limitare ar fi în contradicţie cu cerinţele legale, dacă există,
auditorul nu ar trebui să accepte misiunea.

Scrisoare de angajament

Către Acționarii societății Rent-A-Căruță SRL

Această scrisoare are rolul de a confirma înţelegerea noastră cu privire la


termenii şi obiectivele misiunii noastre, precum şi la natura şi limitările serviciilor pe
care le vom furniza. Misiunea noastră va fi efectuată în conformitate cu Standardul
Internaţional privind Serviciile Conexe (ISRS 4400) aplicabil misiunilor pe bază de
proceduri convenite şi vom preciza acest lucru în raportul nostru.
Am fost de acord să efectuăm următoarele proceduri şi să vă raportăm
constatările efective în urma activităţii noastre:
- Proceduri analitice aplicate pe baza situatiilor financiare din 2017

- Inspectarea registrului unic de control


- Revizuirea contractelor comerciale

- Inspectarea declaratiilor fiscale ale anilor anteriori

4
Procedurile anterior menţionate vor fi desfăşurate ȋn perioada 1 septembrie – 15
septembrie 2018.
Numele persoanei de contact a firmei SC Rent-A-Căruță  SRL este Vasilita Ioana
Procedurile pe care le vom aplica au ca unic scop să vă asigure ca situaţiile
financiare sunt întocmite conform cerinţelor legale (OMFP 1802/2014).
Raportul nostru nu trebuie utilizat ȋn alte scopuri şi este destinat exclusiv
pentru informarea dvoastră, nu pentru a fi făcut public.
Procedurile pe care le vom efectua vor constitui un audit sau o revizuire,
desfăşurate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit sau cu Standardele
Internaţionale privind Misiunile de Revizuire .
Onorariile noastre, care vor fi facturate pe măsura activităţii prestate, au la
bază timpul necesar persoanelor numite în cadrul misiunii, la care se adaugă
cheltuielile curente. Onorariile individuale depind de gradul de senoritate,
competenţele, abilităţile şi de nivelul de experienţă profesională cerute pentru
desfăşurarea misiunii ȋn condiţii optime.
Tariful convenit este de 4,000 euro la care se adaugă TVA.
Aşteptăm să cooperăm pe deplin cu angajaţii dumneavoastră şi suntem
convinşi că ni se vor pune la dispoziţie orice înregistrări, documente şi alte informaţii,
solicitate în legătură cu misiunea noastră.

Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi copia anexată a acestei scrisori, pentru a


ne indica că aceasta este în conformitate cu înţelegerea dumneavoastră referitoare la
termenii misiunii, inclusiv la procedurile specifice asupra cărora am convenit că vor fi
efectuate.

Auditor – Popescu Elena


Nr de ȋnregistrare ȋn Registrul CAFR 1234567
Dată 15.09.2018
Brasov

Acceptat în numele companiei SC Rent-A-Căruță  SRL de către


Actionariatul SC Rent-A-Căruță  SRL

5
Informații disponibile

După ce aţi primit scrisoarea de angajament semnată de la SC Rent- A- Căruţă SRL,


agreaţi cu cei din conducere un program al desfășurării misiunii şi al interviurilor pe
care le veţi avea cu ei, în principal.
Următoarele informaţii sunt disponibile:

1. SC Rent- A- Căruţă SRL are 3 categorii de maşini şi le închiriază cu ziua. Primul


tip de maşină este maşina mica de oraş cu 2 uşi. Al doilea tip este maşina mare de
familie iar al treilea tip este limuzina. Pentru fiecare tip de maşină găsiţi informaţii
privind numărul de autoturisme disponibile în anexa.
2. Veniturile declarate de societate pentru anul 2017 sunt de 6,057,750 lei. Diferenţa
pe care sunteţi dispus să o acceptaţi ca fiind rezonabilă, între estimarea dvoastră
şi sumele raportate de conducere, este de 50,000 lei.
3. Cei din conducere vă pun la dispoziţie informaţii despre numărul de maşini
disponibile pentru închiriere lunar, tarifele lor lunare, consumul mediu şi
numărul de zile de închiriere pe total maşini din lunile respective (vezi Anexa A).
De exemplu, 1500 zile de închiriere înseamnă că în total în luna respectivă numărul
de maşini închiriate ori zilele de închiriere pentru fiecare maşină înseamnă 1,500
de zile. Tarifele medii au fost calculate pe categorie de maşini.

6
4. Maşina este închiriată fără combustibil dar cu asigurare Casco. Pentru fiecare zi în
care maşina este închiriată se plăteşte asigurătorului un tarif zilnic diferit în funcţie de
tipul maşinii. Cheltuielile cu poliţele CASCO pentru anul 2017 au fost de 330,000 lei.
5. Clienţii achită cash, cu excepţia clienţilor business care au card şi care pot achita
în termen de pȃnă la 30 de zile prin card. Clienţii business reprezintă 5% din
totalul clienţilor lunari (circa 200 de zile de închiriere pe lună) şi utilzează, de regulă,
maşini de tipul 2 şi 3. De asemenea ei sunt buni platnici şi beneficiază de o reducere
de 10% din tarifele oferite clienţilor obişnuiţi.
6. La finalul perioadei, creanţele comerciale sunt de 560,000 lei, contrar tuturor
estimărilor făcute în buget. Sumele bugetate erau de 100,000 lei pentru decembrie
2017.

d. Arătați ce proceduri ați aplicat.


Procedurile aplicate în cadrul misiunii sunt:
a) Inventarierea și analiza – au avut loc discuții cu managementul companiei, cu
contabilul șef, precum și cu directorul comercial despre: politicile contabile
ale societății, activitatea perioadei analizate, prețurile și campaniile comerciale
realizate de către companie în anul 2017, precum și despre modalitățile de
fidelizare a clienților și de stimulare a vânzărilor.
b) Recalcularea, comparații și alte verificări ale acurateței redactării – au fost
recalculate vânzările obținute într-un trimestru, bonusurile acordate de către
societate clienților, au fost verificate prin sondaj calculele aplicate tarifelor
pentru fiecare tip de mașină închiriată (masina tip1 – mică, masina tip2 –
familie, masina tip3 – limuzină).
c) Observarea – s-a observat respectarea procedurilor de la calcularea veniturilor
obținute din închirierea mașinilor, încasările societății Rent-A-Căruță SRL.

7
d) Inspecția – s-a realizat inspecția facturilor emise și a contractelor prin sondaj
pentru a se verifica semnăturile împuternicite, condițiile care stau la baza
închirierii mașinilor.
e) Obtinerea de confirmari- au fost trimse confirmari de sold catre clienti din top
10, confirmarea incasarilor prin sondaj a unor clienti din anul 2017, din partea
bancii

Au fost refăcute calculele aferente veniturilor înregistrate de către Rent-A-Căruță


pentru fiecare tip de mașina (tip 1 – mică, tip 2 – familie și tip 3 – limuzină), precum
și calculele aferente cheltuielilor cu polițele Casco din 2017.

8
TABEL 1
Masini tip 1 Masini tip 2 Masini tip 3

LUNA Total Total Total


Nr Nr.zile (tarif Nr (tarif Nr Nr.zile (tarif
masin inchiriat Zile *nr.zile masin Nr.zile Zile *nr.zile masin inchiriat Zile *nr.zile
i Tarif e luna inchiriate) i Tarif inchiriate luna inchiriate) i Tarif e luna inchiriate)
ianuarie 50 100 1500 30 150000 20 200 500 25 100000 10 600 100 10 60000
februarie 55 100 1200 22 120000 20 200 400 20 80000 10 600 120 12 72000
martie 55 100 1100 20 110000 22 200 400 18 80000 10 600 130 13 78000
aprilie 55 100 1300 24 130000 22 200 500 23 100000 10 600 275 28 165000
mai 60 100 1400 23 140000 25 200 400 16 80000 10 600 300 30 180000
iunie 60 125 1370 23 171250 25 250 500 20 125000 12 750 330 28 247500
iulie 60 125 2200 37 275000 27 250 700 26 175000 12 750 350 29 262500
august 60 125 2200 37 275000 27 250 700 26 175000 12 750 350 29 262500
septembri
e 40 100 1100 28 110000 30 200 875 29 175000 12 600 350 29 210000
octombrie 60 100 1500 25 150000 30 200 875 29 175000 12 600 330 28 198000
noiembrie 60 100 1600 27 160000 33 200 600 18 120000 14 600 200 14 120000
decembrie 70 150 2400 34 360000 35 300 1020 29 306000 14 900 400 29 360000
TOTAL     18870   2151250     7470   1691000     3235   2215500

TABEL 2 - Situatie cheltuieli realizate var.declarata


CASCO Total nr.zile
Tip Total Ron
ron/zi inchiriate
Masina 1 10 18870 188700 S-a constat o eroare de calcul in lunile iulie, august si decembrie zilele închiriate
Masina 2 15 7470 112050
Masina 3 20 3235 64700 declarate sunt depășite , numarul maxim de zile calendaristice aferente lunii respective
Total cheltuieli /an 365450 nu poate fi 37 respectiv 34 zile pe luna

9
TABEL 3 - Recalculare in functie de nr.maxim de zile din luna
Masini tip 1 Masini tip 2 Masini tip 3
Total
Total (tarif Total
LUNA
Nr.zile Zile (tarif Nr.zile *nr.zile Nr.zile (tarif
Nr Tari inchiriat lun *nr.zile Nr inchiriat Zile inchiriate Nr inchiriat Zile *nr.zile
masini f e a inchiriate) masini Tarif e luna ) masini Tarif e luna inchiriate)
ianuarie 50 100 1500 30 150000 20 200 500 25 100000 10 600 100 10 60000
februarie 55 100 1200 22 120000 20 200 400 20 80000 10 600 120 12 72000
martie 55 100 1100 20 110000 22 200 400 18 80000 10 600 130 13 78000
aprilie 55 100 1300 24 130000 22 200 500 23 100000 10 600 275 28 165000
mai 60 100 1400 23 140000 25 200 400 16 80000 10 600 300 30 180000
iunie 60 125 1370 23 171250 25 250 500 20 125000 12 750 330 28 247500
iulie 60 125 1860 31 232500 27 250 700 26 175000 12 750 350 29 262500
august 60 125 1860 31 232500 27 250 700 26 175000 12 750 350 29 262500
septembri
e 40 100 1100 28 110000 30 200 875 29 175000 12 600 350 29 210000
octombrie 60 100 1500 25 150000 30 200 875 29 175000 12 600 330 28 198000
noiembrie 60 100 1600 27 160000 33 200 600 18 120000 14 600 200 14 120000
decembrie 70 150 2170 31 325500 35 300 1020 29 306000 14 900 400 29 360000
TOTAL     17960   2031750     7470   1691000     3235   2215500

TABEL 4- Recalculare Situatie cheltuieli realizate in functie de nr.maxim de zile din luna

Tip CASCO ron/zi Total nr.zile inchiriate Total Ron


Masina 1 10 17960 179600
Masina 2 15 7470 112050
Masina 3 20 3235 64700 10
Total cheltuieli / an 356350
Venituri declarate 2017 6057750
Venituri recalculate 5938250
Diferenta 119500

Veniturile au fost majorate cu 119 500 lei, cu 69 500 lei ( 50 000 – 119 500) mai mult față de cât am considerat inițial ca fiind
abaterea rezonabilă.

Cheltuielile cu poliţele CASCO :

1 Cheltuieli CASCO declarate (tabel 2) 365450


2 Cheltuieli CASCO inregistrate in 2017   330000
3 Cheltuieli CASCO recalculate (tabel 4)   356350
4 Diferenta CASCO recalculata inregistrata(3-2) 26350
5 Difernta CASCO recalculata(1-3) 9100

11
TABEL 5 - Clienti business

Masini tip 2 Masini tip 3  


Total (nr Zile luna Total (nr
LUNA Total Zile Zile luna masini x Zile inchiriate clienti masini x
Nr Nr.zile inchiriate clienti clienti tarif x zile Nr Nr.zile clienti busines tarif x zile
masini Tarif inchiriate business(5%) business inchiriate) masini Tarif inchiriate business(5%) s inchiriate)
ianuarie 20 200 500 25 1,25 5000 10 600 100 5 0,50 3000
februarie 20 200 400 20 1,00 4000 10 600 120 6 0,60 3600
martie 22 200 400 20 0,91 4000 10 600 130 7 0,65 3900
aprilie 22 200 500 25 1,14 5000 10 600 275 14 1,38 8250
mai 25 200 400 20 0,80 4000 10 600 300 15 1,50 9000
iunie 25 250 500 25 1,00 6250 12 750 330 17 1,38 12375
iulie 27 250 700 35 1,30 8750 12 750 350 18 1,46 13125
august 27 250 700 35 1,30 8750 12 750 350 18 1,46 13125
septembri
e 30 200 875 44 1,46 8750 12 600 350 18 1,46 10500
octombrie 30 200 875 44 1,46 8750 12 600 330 17 1,38 9900
noiembrie 33 200 600 30 0,91 6000 14 600 200 10 0,71 6000
decembrie 35 300 1020 51 1,46 15300 14 900 400 20 1,43 18000
TOTAL     7470 374   84550     3235 162   110775

Total zile inchiriate clienti


business 536
Total venit 195325
Reducere 10% 19532,5

12
13
Totalul veniturilor obținute din partea clienților business în 2017 reprezintă echivaalentul a 536
zile închiriate, iar veniturile obținute din partea acestora ar fi 195 325 lei, iar reducerile comerciale
sunt în valoare de 10% din acestea, mai exact 19 533 lei.
Total venituri = 5 938 250 -19 533 = 5 918 717 lei
Total cheltuieli = 356 350 lei
Față de estimările noastre în urma efectuării calculelor, s-a obținut o diferentă de 139 033 lei(6
057 750 - 5 918 717 ), mai mare decât estimarea rezonabilă stabilită la începutul misiunii, de 50
000 între estimările efectuate și sumele raportate de către conducere.
În aceste condiții se recomandă refacerea situațiilor financiare.

e. Ce alte informații ați mai cere și analiza?


Pentru o bună verificare și analiză au mai fost solicitate următoarele documente : Balanța de
verificare de la 31.12.2017, Registrul jurnal și situațiile financiare de la 31.12.2017.

f. Prin prisma rezultatelor procedurilor aplicate, întocmiți raportul constatărilor


efective.

14
Raport asupra constatărilor efective
Către,
SC RENT-A-CĂRUȚĂ SRL
Domnilor Acționari

Am efectuat procedurile asupra cărora am convenit cu dvs. şi care sunt enumerate mai jos
cu privire la veniturile raportate de către societate în anul 2017.
Misiunea noastră a fost efectuată în conformitate cu Standardul Internaţional de Servicii
Conexe (ISRS) 4400, aplicabil misiunilor pe baza procedurilor convenite.
Procedurile au fost efectuate exclusiv cu scopul de a vă sprijini pe dvs. în evaluarea
validităţii veniturilor raportate în 2017 şi sunt rezumate după cum urmează:
1. Am obţinut şi am verificat calculele din balanţa de verificare privind veniturile înregistrate la
data de 31.12.2017, aşa cum au fost ele înregistrate de către societatea Rent-A-Căruță SRL, şi am
comparat totalul din balanţă cu cel din Registrul vânzări.
2. Am comparat lista ataşată a principalilor clienți şi a creanțelor deținute la 31.12.2017 cu numele
şi sumele aferente din balanţa de verificare.
3. Am obţinut declaraţiile managemetului cu privire la modul de calcul a zilelor închiriate pentru
fiecare tip de mașină.
4. Am obţinut declaraţii ale clienților sau am cerut acestora să confirme soldurile la data
31.12.2017.
Procedurile mentionate anterior s-au desfasurat in perioada 1-15 septembrie 2018
Raportăm mai jos constatările noastre:
 am constatat că numărul de zile închiriate pentru mașinile de tip 1 în lunile iulie, august si
decembrie depășește numarul maxim de zile dintr-o lună.
 am constatat că sumele privind veniturile înregistrate de către companie sunt mai mari cu 119
500 lei, ca urmare a numarului de zile de închiriere înregistrat de către companie mai mare
decât numarul zile maxim lunar (în luna 7 și 8 compania avea înregistrate venituri pentru 37
zile, iar în luna a 12a pentru 34 zile, față de maximul numarul zile din lună, respectiv 31).
 in ceea ce priveste cheltuielile CASCO noi am constat ca acestea sunt in valoare de 356 350.

15
Diferenta constatata este in valoare de 26 350 lei
 am constatat că sumele nu corespund, iar abaterea între estimările realizate de către noi și
sumele raportate de către conducere este de 139 033 lei față de suma de 50,000 lei acceptată ca
fiind rezonabilă.
Deoarece procedurile de mai sus nu constituie un audit sau o revizuire efectuat(ă) în conformitate
cu Standardele Internaţionale de Audit sau cu Standardele Internaţionale privind Misiunile de
Revizuire, noi nu exprimăm nici o asigurare asupra veniturilor de la 31.12.2017.
Dacă am fi efectuat proceduri suplimentare, un audit sau o revizuire a situaţiilor financiare în
conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit sau cu Standardele Internaţionale privind
Misiunile de Revizuire, alte aspecte care ar fi fost raportate către dvs. ne-ar fi atras probabil
atenţia.
Raportul nostru este intocmit exclusiv in scopul prevazut în primul paragraf al acestui raport, este
întocmit pentru informarea dumneavoastra, şi nu trebuie să fie folosit în oricare alt scop sau să fie
distribuit oricăror alte părţi. Acest raport se referă numai la conturile şi elementele specificate mai
sus şi nu se extinde asupra nici uneia din situaţiile financiare ale societăţii Rent-A-Căruță SRL
considerate în ansamblul lor.

AUDITOR,
Popescu Elena
Data 15.09.2018
Adresa Str.Lunga, Nr.53A, Brașov

16
STUDIU DE CAZ 2 SOCIETATEA IMPRIMERIA SRL

Informaţii disponibile

Societatea Imprimeria SRL este o societate a cărei obiect de activitate este importul şi
achiziţia de toner şi alte consumabile pentru imprimante, urmate de revȃnzarea acestora.
Acționarii săi, implicați în conducerea firmei, v-au contactat pentru a vă cere să efectuați o
misiune de compilare a situaţiilor financiare deoarece vechiul contabil a plecat şi a fost
înlocuit de o persoană nouă, cu puţină experienţă în întocmirea situaţiilor financiare.
Societatea nu are credite la bancă, nu este cotată şi nu intenţionează să schimbe nimic în
modul în care se finanţează.

CERINŢE
a. Ce aspecte veți clarifica la întâlnirea iniţială?

În cadrul întâlnirii inițiale vor fi clarificate următoarele aspecte:


- Independența auditorului față de societatea IMPRIMERIA SRL;
- Competența profesională;
- Înțelegerea scopului urmărit de către potențialul client – ce se dorește a se obține de pe urma
misiunii ce urmează a fi desfășurată; în funcție de acest scop, procedurile de audit vor fi
gândite astfel încât auditorul să poată raporta punctele de interes pentru potențialul client;
- Agreerea termenilor misiunii (stabilirea naturii misiunii, a rezultatelor așteptate, a rapoartelor
care vor fi predate, a timpului, a onorariului); este foarte important ca acționarii societății să
înțeleagă că nu se va desfășura o misiune de audit, ci, în funcție de interesul acestora, să
convenim procedurile ce urmează a fi aplicate;
- Stabilirea responsabilităților;
- Stabilirea modului ȋn care se vor accesa informaţiile relevante. In acest sens, dacă SC RENT
-A- CARUTA SRL nu este dispusă să colaboreze şi să permită accesul la informaţii, s-ar
putea ca limitarea să fie atȃt de semnificativă ȋncȃt să nu se poata emite raportul cerut.

17
b. Care sunt etapele premergătoare acceptării misiunii?

Etapele premergătoare acceptării misiunii sunt:


1. Cunoașterea globală a întreprinderii – auditorul caută să obțină elementele care să îi
permită aprecierea celor mai importante riscuri existente, precum: control intern
insuficient, contabilitatea neținută la timp și corect, atitudinea managementului companiei
față de respectarea legii și a organelor publice și administrative, personal incompetent,
rotația cadrelor prea mare și anormală, dezechilibre financiare, riscuri fiscale.
2. Examenul de independență și de absență a incompatibilităților – auditorul examinează lista
clienților săi pentru a se asigura că nu există deja o activitate remunerată din partea
Imprimeria SRL, precum și situatia sa și a membrilor de familie în legatură cu eventualele
interese în societatea în cauza.
3. Examenul competenței

Informaţii disponibile

În urma discuţiei cu acţionarii şi după parcurgerea etapelor premergătoare acceptării


misiunii, aţi decis să acceptaţi misiunea de compilare a situaţiilor financiare. Compilarea
presupune doar întocmirea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere conform Ordinului
1802/2014, nu şi a notelor explicative.

CERINŢE
c. Care este următorul pas? Intocmiţi scrisoarea de angajament.

În urma discuției cu acționarii societății IMPRIMERIA SRL s-a decis acceptarea misiunii
de compilare a situațiilor financiare, prin utilizarea înregistrărilor, documentelor, explicațiilor și a
altor informații, inclusiv a raționamentelor semnificative furnizate de conducere. În acest sens a
fost întocmită scrisoarea de angajament.

18
SCRISOARE DE ANGAJAMENT

Către conducerea companiei IMPRIMERIA SRL

Ne-aţi solicitat să vă compilăm situaţiile financiare în conformitate cu Ordinul 1802/2014.

Pe baza informaţiilor pe care le veţi furniza, vă vom oferi asistenţă la întocmirea şi prezentarea
următoarelor situaţii financiare pentru compania IMPRIMERIA SRL:

• bilanţul companiei IMPRIMERIA SRL la 31 decembrie 2017 şi contul de profit şi pierdere


pentru anul încheiat la data respectivă

• Aceste situaţii financiare nu vor include note explicative, cu excepţia unei note care descrie
baza de contabilitate prevăzută în această scrisoare de angajament

Scopul pentru care vor fi utilizate situaţiile financiare este de a furniza informaţii financiare
aferente întregului an, care să ilustreze poziţia financiară a entităţii la data de raportare financiară
de 31 decembrie 2017 şi performanţa financiară pentru anul încheiat la data respectivă. Situaţiile
financiare vor fi destinate exclusiv utilizării dumneavoastră şi nu vor fi distribuite către alte părţi.

Responsabilităţile noastre

O misiune de compilare implică aplicarea expertizei contabile şi de raportare financiară pentru a vă


oferi asistenţă la întocmirea şi prezentarea informaţiilor financiare. Deoarece o misiune de
compilare nu este o misiune de asigurare, noi nu trebuie să verificăm acurateţea sau exhaustivitatea
informaţiilor pe care ni le furnizaţi în ceea ce priveşte misiunea de compilare sau să obţinem alte
probe în vederea exprimării unei opinii de audit sau unei concluzii de revizuire. În consecinţă, nu
vom exprima o opinie de audit sau o concluzie de revizuire cu privire la măsura în care situaţiile
financiare sunt întocmite în conformitate cu baza de contabilitate pe care aţi specificat-o, aşa cum
este descrisă mai sus.

Vom efectua misiunea de compilare în conformitate cu Standardul Internaţional privind Serviciile


Conexe (ISRS) 4410 (Revizuit), Misiuni de compilare. ISRS 4410 (Revizuit) prevede ca, în
desfăşurarea misiunii, să ne conformăm cerinţelor etice relevante, inclusiv principiilor de
integritate, obiectivitate, competenţă profesională şi atenţie cuvenită. În acest context, ni se solicită
să ne conformăm Codului Etic al Profesioniştilor Contabili (Codul IESBA).
19
Responsabilităţile dumneavoastră

Misiunea de compilare care va fi desfăşurată este efectuată pe premisa că dumneavoastră


recunoaşteţi şi înţelegeţi că rolul nostru este de a vă asista în întocmirea şi prezentarea situaţiilor
financiare, conform cadrului de raportare financiară pe care l-aţi adoptat pentru situaţiile
financiare. În consecinţă, dumneavoastră vă revin următoarele responsabilităţi generale, care sunt
fundamentale pentru desfăşurarea de către noi a misiunii de compilare, în conformitate cu ISRS
4410 (Revizuit):

1. Responsabilitatea pentru situaţiile financiare şi pentru întocmirea şi prezentarea acestora în


conformitate cu un cadru de raportare financiară care este acceptabil pentru utilizarea
vizată a situaţiilor financiare şi utilizatorii vizaţi.
2. Responsabilitatea pentru acurateţea şi exhaustivitatea înregistrărilor, documentelor,
explicaţiilor şi altor informaţii pe care ni le furnizaţi în contextul compilării situaţiilor
financiare.
3. Responsabilitatea pentru raţionamentele necesare întocmirii şi prezentării situaţiilor
financiare, inclusiv pentru cele în care noi vă putem oferi asistenţă pe parcursul misiunii de
compilare.

Raportul nostru de compilare

Ca parte a misiunii noastre, vom emite raportul nostru anexat situaţiilor financiare compilate de
către noi, care va descrie situaţiile financiare şi activitatea pe care am desfăşurat-o pentru această
misiune de compilare. Raportul va preciza, de asemenea, că utilizarea situaţiilor financiare este
restricţionată scopului prevăzut în această scrisoare de misiune şi că utilizarea şi distribuţia
raportului nostru furnizat pe marginea misiunii de compilare este restricţionată doar la
dumneavoastră, conducerea companiei SC IMPRIMERIA SRL.

Onorariile noastre, care vor fi facturate pe masura activitatii desfasurate, au la baza timpul
necesar persoanelor numite in cadrul misiune, la care se adauga cheltuielile curente . Onorariile
individuale depind de gradul de senioritate, de competente, abilitati si de nivelul de experienta
profesionala cerute pentru desfasurarea misiunii in conditii optime.
Tariful convenit este de 5000 euro, la care se adauga TVA

20
Intelegem sa respectam confidentialitatea informatiilor dobandite pe parcursul derularii serviciilor
profesionale si nu vom folosi sau dezvalui nicio astfel de informatie fara o autorizare
corespunzatoare si specifica din partea dumneavoastra,cu exceptia situatiilor in care exista un drept
sau o obligatie legala ori profesionala care impune dezvaluirea lor.
Similar ,informatiile furnizate de noi nu trebuie prezentate tertilor fara acordul nostru prealabil.

Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi copia anexată a acestei scrisori pentru a indica luarea la
cunoştinţă şi acordul dumneavoastră cu privire la aranjamentele aferente misiunii noastre de a
compila situaţiile financiare prevăzute şi responsabilităţile corespunzătoare care ne revin.

Popescu Elena
Nr. de inregistrare in Registrul CAFR 1234567
Brasov
20.09.2018

Luat la cunoştinţă şi convenit în numele conducerii companiei SC IMPRIMERIA SRLde către

....................

Nume şi titlu

Data

21
Informaţii disponibile

1. Societatea Imprimeria SRL este o societate a cărei obiect de activitate este importul
şi achiziţia de toner şi alte consumabile pentru imprimante, urmate de revȃnzarea
acestora. În plus, societatea dă gratuit clienţilor săi imprimantele. Pentru
imprimantele respective nu pot fi folosite decȃt produsele vȃndute de Imprimeria
SRL.
2. Creanţe imobilizate în sumă de 300,000 lei sunt împrumuturi acordate părţilor
afiliate. Societatea care a primit împrumutul se zbate să supravieţuiască.
Probabilitatea să se recupereze toată sumă este mică. Cei din conducere speră să
recupereze măcar 40% din sumă si restul se gȃndesc să steargă din datoria societăţii
afiliate.
3. Contractul de împrumut prevede o dobȃndă de 2%. Pentru că debitoarea are
probleme financiare, conducerea a ales să nu recunoască venitul din dobȃndă în
contabilitate, fiind şanse mici să se mai recupereze principalul, cu atȃt mai puţine
şansele pentru recuperarea dobȃnzilor.
4. Sumele din contul 167 reprezintă nişte rate pentru un leasing financiar cu scadenţă
de 6 luni de zile.
5. Sumele din contul 508 reprezintă depozite bancare cu scadenţă de 2 ani.
6. Balanţele de verificare sunt date mai jos (în formă sintetică).
7. Politica de depreciere a creanţelor e bazată pe numărul de zile de întȃrziere şi e
redată mai jos, împreună cu structura creanţelor:

Ajustare prevăzută Creanţe în valoare brută


Sub 30 zile 0 987,465
Intre 31- 90 zile 10% 450,543
Intre 90 – 180 zile 20% 120,987
Intre 270– 330 zile 30% 137,851
Peste 331 zile 75% 70,986
TOTAL 1,767,832

CERINŢE
a. Arătaţi ce proceduri aţi aplicat ?

Procedurile aplicate în cadrul misiunii includ:


1. Intervievarea și analiza – au avut loc discuții cu managementul companiei, cu contabilul
șef, precum și cu directorul comercial despre: activitatea perioadei analizate, contractele cu
persoanele afiliate/clienti, politicile contabile ale societății.

22
2. Repetarea calculelor, comparații și alte verificări ale acurateței redactării – au fost
recalculate provizioanele aferente clintilor incerti, provizioane aferente contractelor de
imprumut, a creantelor societatii, recalculat impozitul pe profit.
3. Observarea – s-a observat respectarea procedurilor de la înregistrarea veniturilor obținute
din vânzări până la modul de acceptare a ofertei comerciale transmise, de aprobare a
prețurilor și discounturilor de vânzări aplicate, a modului de înregistrare a facturilor, până
la încasarea acestora conform contractului comercial întocmit între societate și clienții săi.
4. Inspecția – s-a realizat inspecția facturilor emise și a clauzelor contractuale existente
5. Obținerea de confirmări – au fost trimise confirmări de sold către clienții .

b. Ce alte informaţii aţi mai cere şi analiza?

Pe lângă balanța de verificare, au fost solicitate și analizate următoarele: Registrul Jurnal,


reconcilierile cu înregistrările contabile, documentele și explicațiile care stau la baza lor.

c. Ce ajustări ale conturilor aţi propune celor din conducere?

Având în vedere debitoarea cu care a fost agreat un contract de împrumut cu o dobândă


de 2% are probleme financiare, iar șansele de a recupera principalul și dobânda aferentă
sunt foarte mici, li s-a propus celor din conducerea societății IMPRIMERIA SRL
înregistrarea ajustărilor pentru neîncasarea contractului de împrumut.

d. Iniţial cei din conducere nu doresc să făcă nicio ajustare. Ce e de făcut?

Conducerea refuza ajustarea situatiilor financiare, acest lucru ne poate determina , daca este
posibil, sa ne retragem din misiune, nu redactam si nu compilam situatiile financiare.

e. Ulterior cei din conducere se conving că aveţi dreptate şi ajustează conturile


ţinȃnd cont de cele spuse de dvoastră. Compilaţi situaţiile financiare

Ulterior cei din conducere sunt de acord cu ajustarea situatiilor financiare.Compilam


situatiile financiare.

23
f. Întocmiţi raportul de compilare.

RAPORT DE COMPILARE

Catre : Conducerea SC Imprimeria SRL

Am compilat situatiile financiare anexate ale SC Imprimeria SRL pe baza informatiilor pe care
ni le-ati furnizat.Aceste situatii cuprind bilantul la 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere
si o nota care descrie baza de raportare financiara utilizata.Situatiile mentionate anterior au fost
compilate in conformitate cu cerintele Ordinului ministrului finantelor publice nr.1802/2014 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile
financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.
Am desfasurat aceasta misiune de compilare in conformitate cu Standardul International privind
Serviciile Conexe 4410 (revizuit) Misiuni de compilare.
Am aplicat cunostintele noastre profesionale, de contabilitate si raportare financiara pentru a va
oferi asistenta in intocmirea si prezentarea acestor situatii financiare in conformitate cu OMFP
nr.1802/2014.
Ne-am conformat cerintelor etice relevante, inclusiv principiilor de integritate, obiectivitate,
competenta profesionala si atentie cuvenita.
Aceste situatii financiare, precum si acuratetea si exhaustivitatea informatiilor utilizate in
compilarea lor sunt responsabilitatea dumneavostra.
Incepand cu aceasta perioada i-a fost indicat conducerii sa faca demersurile necesare privind
inregistrarea ajustarilor propuse de catre auditor, ca urmare a gradului foarte mic de incasare a
contractului de imprumut, precum si a dobanzii aferente, ca urmare a problemelor financiare si a
situatiei cu care se confrunta debitoarea.
In urma verificarii balantei contabile, si a contractelor cu partile afiliate/clienti s-a constatat
urmatoarele :
-nu s-a inregistrat in contabilitate provizionul aferent probabilitatii de neincasare de 60% a
contractului de imprumut acordat partilor afiliate, in suma de 180.000 lei
24
. -nu s-a constituit rezerva legala
Atat provizionul de neincasare a contractului de inprumut cu partile afiliate cat si anularea
ajustarii pentru deprecierea clientilor si inregistrarea rezervei legale au un impact valoric
semnificatic asupra contului de profit si pierdere, dar si a bazei de calcul a impozitului pe profit.
Deoarece o misiune de compilare nu este o misiune de asigurare, noi nu trebuie sa verificam
acuratetea sau exhaustivitatea informatiilor pe care ni le-ati furnizat in vederea compilarii acestor
situatii financiare.
In consecinta, nu exprimam o opinie de audit sau o concluzie de revizuire cu privire la masura
in care aceste situatii sunt intocmite in conformitate cu OMFP nr.1802/2014.

Popescu Elena
Nr. de inregistrare in Registrul CAFR 1234567
Brasov
20.09.2018

25
STUDIU DE CAZ 3 SC IMPRIMERIA SRL

Presupunȃnd că Societatea Imprimeria SRL vă cere o revizuire, nu o misiune de compilare:

1. Redactaţi scrisoarea de angajament

SCRISOAREA DE ANGAJAMENT
Către Consiliul de Administrație

Ne-ati solicitat revizirea situatiilor financiare cu scop general ale Societatatii Imprimeria SRL,
intocmite in conformitate cu OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate,cu
modificarile si completarile ulterioare.
Situatiile financiare constau in bilanțul financiar al entității la data de 31.12.2017, contul de
profit și pierdere și situația fluxurilor de numerar pentru perioada care s-a încheiat.
Avem placerea sa va confirmam acceptarea misiunii si prin intermediul acestei scrisori dorim sa
va prezentam termenele misinii noastre astfel incat ambele parti sa cunoasca responsabilitatile si,
in mod specific,situatiile in care responsabilitatea revine societatii,astfel incat sa asiguram
intelegerea naturii,scopului si finalitatii misiunii de revizuire.
Revizuirea noastră va fi efectuată în conformitate cu Standardul Internațional privind Misiunile
de Revizuire (ISRE) 2400 (revizuit) Misiuni de Revizuire a situațiilor financiare istorice, având
drept obiectiv furnizarea unei baze de raportare în situația în care am sesizat un aspect care ne face
să credem că situațiile financiare nu au fost întocmite, sub toate aspectele semnificative conform
cadrului de raportare financiara aplicabil.
O revizuire a situatiile financiare in conformitate cu ISRE 2400 este o misiune de asigurare
limitata. Vom derula proceduri canstand in principal in efectuarea de intervievari ale conducerii si
ale altor parti din cadrul entitatii, dupa caz, si aplicarea de proceduri analitice si vom evalua
probele obtinute. Vom efectua, deasemenea, proceduri suplimentare daca luam cunostinta de
aspecte care sa ne faca sa credem ca situatiile financiare ca intreg pot fi denaturate
semnificativ.Aceste proceduri sunt efectuate pentru a ne permite sa exprimam o concluzie cu
privire la situatiile financiare in conformitate cu ISRE 2400 ( revizuit). Procedurile selectate vor
depinde de ce vom considera necesar in urma aplicarii rationamentului nostru profesional, pe baza
26
intelegerii noastre cu privire la Societate si mediul sau si a modului in care interpretam
reglementarile contabile aplicabile si aplicarea acestora in contextul sectorului de activitate
relevant.
O revizuire nu reprezinta un audit al situatiilor financiare, din cauza limitarilor inerente a misiunii
exista un risc proportional mai mare decat in cazul unui audit ca orice denaturare semnificativa
care exista in situatiile financiare revizuite sa nu fie identificata in urma revizuirii,chiar daca
revizuirea este efectuata corect.
Responsabilitatea pentru situația financiara, inclusiv pentru prezentările adecvate de
informații, revine conducerii entității. Aceasta include conceperea, implementarea și menținerea
unui sistem de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare care nu
conțin denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea și aplicarea politicilor
contabile adecvate și realizarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date. Ca parte
a revizuirii noastre, vom cere declarații în scris din partea conducerii cu privire la afirmațiile făcute
în legătură cu revizuirea. Vom cere de asemenea acolo unde există un document ce conține o
situație financiară și care indică faptul că situația financiara a fost revizuită, raportul să fie de
asemenea inclus în document.
Suntem nerăbdatori să colaborăm pe deplin cu personalul dumneavoastră și ne exprimăm
încrederea că ne vor pune la dispoziție orice situație, document sau orice altă informație
necesară revizuirii noastre.
Onorariile noastre, care vor fi facturate pe măsura activității desfășurate, au la baza timpul
necesar persoanelor numite în cadrul misiune, la care se adaugă cheltuielile curente. Onorariile
individuale depind de gradul de senioritate, de competențe, abilități și de nivelul de experiență
profesională cerute pentru desfășurarea misiunii în condiții optime.
Tariful convenit este de 5000 euro, la care se adaugă TVA.
Intelegem sa respectam confidentialitatea informatiilor dobandite pe parcursul derularii
serviciilor profesionale si nu vom folosi sau dezvalui nicio astfel informatie fara o autorizare
corespunzatoare si specifica din partea dumneavoastra, cu exceptia situatiilor in care exista un
drept sau o obligatie legala ori profesionala care impune dezvaluirea acelor informatii.
Activitatea naostra va fi efectuata astfel incat sa respectam termenele solicitate, urmand ca
numaul efectiv de zile sa fie planificat in consecinta.Raportul va fi predat la data stabilita de
comun acord.
27
Această scrisoare rămâne valabilă și în anii următori exceptând situațiile când este
încheiată, schimbata sau înlocuită (dacă este cazul).
Rugăm să semnați prezentul exemplar și trimiteți-ne copia atasată a acestei scrisori pentru a
ne indica faptul că este în conformitate cu modul în care ați înteles dumneavoastră aranjamentele
făcute pentru revizuirea de către noi a situațiilor financiare.

Popescu Elena
Nr. de inregistrare in Registrul CAFR 1234567
21.09.2018
Brasov

28
2. Redactaţi raportul dacă cei din conducere refuză să ajusteze situaţiile financiare în sensul
cerut de dumneavoastră

RAPORT DE REVIZUIRE

Către: IMPRIMERIA SRL

Raport cu privire la situatiile financiare


Am revizuit bilanțul contabil anexat al entității IMPRIMERIA la data de 31 .12.2017,
contul de profit și pierdere și situația fluxurilor de numerar aferente perioadei încheiată la acea
data și un sumar al politicilor contabile semnificative, precum și alte note explicative. 

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare


Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea adecvată a acestor  situații
financiare în conformitate cu legislația în vigoare si pentru controlul intern pe care conducerea il
considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari
semnificative cauzate de frauda sau eroare.

Responsabilitaea noastra
Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste situații
financiare anexate. Revizuirea noastră va fi efectuată în conformitate cu Standardul Internațional
privind Misiunile de Revizuire (ISRE) 2400 (revizuit) Misiuni de Revizuire a situațiilor financiare
istorice.
O revizuire a situațiilor financiare interimare constă în realizarea de investigații, în special
asupra persoanelor responsabile pentru situația financiar-contabilă, și în aplicarea procedurilor
analitice si evaluarea probelor obtinute.
Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui audit
efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, prin urmare, nu putem să
obținem asigurarea că vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în
cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.
29
Baza pentru concluzia cu rezerve
Conducerea entității a refuzat să ajusteze situațiile financiare. În condițiile în care ar fi fost
ajustate situațiile financiare, practic toate conturile din situațiile financiare ar fi fost semnificativ
diferite.

Concluzia cu rezerve
Revizuirea noastră ne arată că, cu exceptia efectelor aspectului descris în paragraful
anterior, nu am luat cunostinta de nimic care sa ne faca sa credem ca situatiile financiare ale
entității IMPRIMERIA SRL nu sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate
cu reglementarile contabile romanesti aprobate prin OMFP nr 1802/2014.

Popescu Elena
Data 21 septembrie 2018
Brașov

30
3. Redactaţi raportul dacă cei din conducere ajustează situaţiile financiare în sensul cerut de
dumneavoastră.

RAPORT DE REVIZUIRE

Către: IMPRIMERIA SRL

Raport cu privire la situatiile financiare


Am revizuit bilanțul contabil anexat al entității IMPRIMERIA la data de 31 .12.2017,
contul de profit și pierdere și situația fluxurilor de numerar aferente perioadei încheiată la acea
data și un sumar al politicilor contabile semnificative, precum și alte note explicative. 

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare


Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea adecvată a acestor  situații
financiare în conformitate cu legislația în vigoare si pentru controlul intern pe care conducerea il
considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari
semnificative cauzate de frauda sau eroare.

Responsabilitaea noastra
Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste situații
financiare anexate. Revizuirea noastră va fi efectuată în conformitate cu Standardul Internațional
privind Misiunile de Revizuire (ISRE) 2400 (revizuit) Misiuni de Revizuire a situațiilor financiare
istorice.
O revizuire a situațiilor financiare interimare constă în realizarea de investigații, în special
asupra persoanelor responsabile pentru situația financiar-contabilă, și în aplicarea procedurilor
analitice si evaluarea probelor obtinute.
Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui audit
efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, prin urmare, nu putem să
obținem asigurarea că vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi identificate în
cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

31
Concluzie
Pe baza revizuirii noastre nu am luat cunostinta de nimic care sa ne faca sa credem ca
situatiile financiare ale entității IMPRIMERIA SRL nu ofera o imagine corecta si fidela cu privire
la pozitia financiara la data de 31.12.2017, in conformitate cu reglementarile contabile romanesti
aprobate prin OMFP nr 1802/2014.

Popescu Elena
Data 21 septembrie 2018
Brașov

32

S-ar putea să vă placă și