Sunteți pe pagina 1din 1

SC AUAVAS SA VASLUI

SUCURSALA BARLAD
COMPARTIMENT SSM-PSI-PC

R E F E R A T,

Subsemnatul Rusan Ion, responsabil SSM-PSI-PC, va aduc la cunostinta ca, urmare a


modificarilor survenite in structura de personal a unitatii noastre, precum si ca urmare a aparitiei unui
nou cadru legislativ, este necesar sa se nominalizeze Comitetul Celulei de Urgenta din cadrul SC
Aquavas SA Vaslui – Sucursala Barlad, in conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004, art.10 si ale
HGR nr.1491/2004 art.9 alin.1.
Avand in vedere legislatia in vigoare, propun ca din Comitetul Celulei de Urgenta sa faca
parte urmatorii :
1. Ing. CONSTANTIN RUSU – ajutor cu probleme organizatorice
2. Ing. IULIAN CUCOS - ajutor cu probleme de pregatire
3. Sing. GABARA EMIL - ajutor cu probleme tehnice
4. Tehn. TUDOR COSTEL - ajutor cu probleme de logistica
Totodata este necesar sa se nominalizeze si personalul incadrat in formatiunile de
interventii in situatii de urgenta.

Intocmit,
Responsabil SSM-PSI-PC
Sing. Rusan Ion