Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA NESECRET

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI EXEMPLAR UNIC


__________________________
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Nr._________din_____________
APROB,
PRIMARUL COMUNEI______________

____,
______________________
P LA N U L
DE PREGĂTIRE PENTRU PROTECŢIA CIVILĂ ÎN ANUL DE PREGĂTIRE 15.03.2005-30.11.2005
Planificare pe luni
Total
Nr.crt.

Activităţi şi categorii de
Loc de desfăşurare personal Observaţii
personal M A M I I A S O N D I F
de pregătit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Cu scoatere din
Centrul zonal de
1 Preşedintele C.L.S.U. producţie 5 zile
Convocări de pregătire

pregătire Bacău lucrătoare


2 Personalul C.L.S.U. Comuna 1 zi x 8 ore
Şefii celulelor de I.S.U.,,Podul
3 1 zi x 6 ore/an
urgenţă Înalt”al jud. Vaslui
Comandanţii de grupe şi
4 Comuna 1 zi x 6 ore
echipe
Total convocări de
5 -
pregătire
Preşedintele 2-3 ore/an
6 Judeţ
C.L.S.U.
Instructaje de

Pregătire cu

Personalul
7 C.Op.S.U.cu Judeţ 2-4 ore/an
activ.temporară
Şefii C.Op.S.U.cu
8 activ temp(insp Judeţ 2-3 ore/an
pr.civ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

şefii celulelor de urgenţăMetodice cu


9 Detaşament tip I
10 Grupe Locul de muncă
11 Instructaje Echipe

Total instructaje
12 -
metodic

13 Alarmare publică Comuna


pr.civ.Exerciţii de

14 De intervenţie Comuna

15 Demonstrative Comuna
Exerciţii de verificare cu toate
16 Comuna 1/lună
formaţiunile
EVIDENŢA REALIZĂRII INSTRUIRII
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INSPECTOR DE PROTECŢIE CIVILĂ
AL COMUNEI__________________
____________,
______________________